حراج!

دانلود رایگان پرسشنامه اثربخشی مدرسه (SE- Index)

(دیدگاه کاربر 2)

۵,۲۰۰ تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه اثربخشی مدرسه (SE- Index):

 

پرسشنامه اثربخشی مدرسه  یک مقیاس ۸ ماده ای است که به منظور ارزیابی اثربخشی مدرسه در پنج بعد کیفیت و کمیت محصولات، کارآیی، سازگاری و انعطاف پذیری تهیه و تدوین شده است. ابعاد برای اولین بار توسط مات(۱۹۷۲) و برای ارزیابی اثربخشی بیمارستان به کار رفته است. این مقیاس توسط میسکل و همکاران (۱۹۷۹)، هوی و فرگوسن (۱۹۸۵)، هوی و میسکل (۱۹۹۱) برای ارزیابی اثربخشی مدرسه مورد استفاده قرار گرفت. از معلمان خواسته می شود که عملکرد مدرسه شان را در یک پیوستار ۶ گزینه ای از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم نمره گذاری کنند. امتیاز بیشتر به منزله اثربخشی بالاتر است.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

اثربخشی مدرسه: بوثا (۲۰۱۰) اثربخشی مدرسه را این گونه تعریف می کند: اهداف تحقق یافته یک مدرسه و با عملکردهای مناسب مدرسه در همه جنبه ها و پیشرفت تجربیات فراگیران

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

اثربخشی مدرسه: نمره ای که معلمان مدرسه به میزان اثربخش مدرسه در فهرست اثربخشی مدرسه (میسکل، فورلی و استورات ،، ۱۹۷۹) میدهند.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه منابع سوالات
اثربخشی مدرسه میسکل و همکاران (۱۹۷۹)، هوی و فرگوسن  (۱۹۸۵) ۱-۸

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵ ۲۶-۳۰ ۳۱-۳۵ ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر فوق دیپلم لیسانس کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر ۶ تا ۱۰سال ۱۱ تا۱۵سال بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

 

سوالات:

ردیف عوامل شدیدا

مخالف

مخالف تا حدی مخالف تا حدی موافق موافق شدیدا

موافق

اثربخشی مدرسه
۱ کیفیت محصولات و خدمات تولید شده در این مدرسه عالی است
۲ کمیت محصولات و خدمات در این مدرسه زیاد است
۳  معلمان مدرسه من در مقابله با شرایط اضطراری و اختلالات، کار خود را به خوبی انجام می دهند.
۴ بیشتر افراد در این مدرسه تغییرات را قبول می کنند و خود را با آن وفق می دهند
۵ وقتیتغییرات در این مدرسه ایجاد می شود. معلمان به سرعت

آن را قبول می کنند و خود را با آن وفق می دهند

۶ معلمان در این مدرسه در خصوص نوآوری هایی که می توانند بر آنها تاثیر بگذارند. کاملا آگاهند
۷ معلمان در این مدرسه مشکلات را پیش بینی کرده و از آن ها جلوگیری می کنند
۸ .معلمان در این مدرسه از منابع موجود به طور اثربخش استفاده می کنند

 

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

 1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
 2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

 • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

       گزینه شدیدا

مخالف

مخالف تا حدی مخالف تا حدی موافق موافق شدیدا

موافق

        امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

 

 

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۸ ۲۴ ۴۸
 • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۸ تا ۲۴ باشد،  میزان اثربخشی مدرسه   ضعیف می باشد.
 • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۲۴ تا۳۰ باشد،  میزان اثربخشی مدرسه   در سطح متوسطی می باشد.
 • در صورتی که نمرات بالای ۳۰ باشد،  میزان  اثربخشی مدرسه   بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

آلفای کرونباخ فهرست در مطالعات مختلف بین ۸۷/۰ تا ۸۹/ اعلام شده است (هوی و فرگوسن، ۱۹۸۵؛ هوی، تارتر و کات کمپ، ۱۹۹۱؛ میسکل و همکاران، ۱۹۷۹)، اعتبار فهرست با پیشرفت تحصیلی، تعهد معلمان و ارزیابی داوران تأیید شده است (هوی و فرگوسن، ۱۹۸۵). پایایی مقیاس در مطالعه اکبری نیا(۱۳۹۷) به روش آلفای کرونباخ ۸۴/۰ به دست آمد. روایی صوری هر دو پرسشنامه مورد تایید اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت.

آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اثربخشی مدرسه  ۸۴/. می باشد.

 

متغیرها تعداد سوال ها سطح قابل قبول ضریب آلفای کرونباخ
اثربخشی مدرسه  ۸ ۷/۰ ۸۴/۰

 

منابع

اکبری نیا، زهره (۱۳۹۷)رهبری فرایندهای یاددهی و یادگیری و رابطه آن با اثربخشی مدرسه. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

Botha, R. J. (2010). School effectiveness: conceptualising divergent assessment approaches. South African Journal of Education, 30(4), 605-620.

Hoy, W. K. & Miskel, C. G. (1996). Educational administration: Theory, research, and practice, 5th edition. New York: McGraw-Hill.

Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2008). Educational management, theory, research and practice. Trans. Seyedabaszadeh M. West Azerbaijan: Urmia University Press.

Hoy, W. K., Tarter, C. J., & Kottkamp, R. B. (1991). Open schools/healthy schools: Measuring organizational climate. Beverly Hills, CA: Sage.

Hoy. W. K. & Ferguson, J. (1985). A theoretical framework and exploration of organizational effectiveness in schools. Educational Administration Quarterly, 21, 117-134.

Miskel, C., Fevurly, R., & Stewart, J. (1979). Organizational structures and processes,perceived school effectiveness, loyalty, and job satisfaction. Educational Administration Quarterly, 15, 97-118.

Mott, P. (1972). The characteristics of effective organizations. New York: Harper and Row.

2 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه اثربخشی مدرسه (SE- Index)

 1. صفری

  با سلام خسته نباشیدمن دنبال پرسشنامه اثر بخشی سازمانی مدارس بالدوین (۱۹۹۸) هستم اگه دارین بی زحمت ارسال کنید

  • arash arash

   سلام دوست عزیزم صفری…
   ایمیل خود را چک کنید پرسشنامه مورد نظر برایتون ارسال شد…
   ممنون از حسن انتخاب شما دوست عزیزم…

 2. Habibi

  خیلی ممنون پرسشنامه اثربخشی مدرسه را از سایت شما به صورت رایگان دانلود نمودم.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *