دانلود رایگان پرسشنامه اعتماد عمومی (پکیج کامل) + ۷ مقاله رایگان

(دیدگاه کاربر 3)

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان کیفیت خدمات آموزشی: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه اعتماد عمومی به سازمان های دولتی

دانلود رایگان پرسشنامه اعتماد عمومی (پیران نژاد، ۱۳۸۶)

دانلود رایگان پرسشنامه اعتماد عمومی مشتریان

دانلود رایگان پرسشنامه اعتماد عمومی به پلیس

__________________________________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه اعتماد عمومی صفاری نیا و شریف (۱۳۸۹) :

پرسشنامه اعتماد عمومی توسط صفاری نیا و شریف (۱۳۸۹) طراحی و اعتباریابی شده است.
این پرسشنامه شامل ۲۵ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه ابعاد رفتار مبتنی بر اعتماد، تمایلات همکاری جویانه، صراحت، صداقت و اطمینان را مورد سنجش قرار می دهد.
این پرسشنامه توسط اخلاقی(۱۳۹۴) اعتباریابی شده است.
سوالات:
۱ به دوستان قدیمی خود د سازمان اعتماد دارم.
۲ معتقدم امروزه روزگاری است که به هیچکس نمی توان اعتماد کرد.
۳ علاقه مندم که دوستان و آشنایانم نسبت به من در سازمان اعتماد داشته باشند.
۴ معتقدم در جامعه باید بنا را بر بی اعتمادی نسبت به همه نهاد والا عقب مانده و زیان می کنم.
۵ معتقدم واژه ها و عباراتی که در ذهنم نسبت به فرد خاصی در سازمان دارم به اعتماد و انتظار من از آن فرد رنگ و بو می بخشد.
۶ اگر آشنایی از سازمان به من مراجعه کند و درد و دل نماید و مشکلی داشته باشد دوست دارم که هر طور شده به او کمک کنم.
۷ کارکنان سازمان با دیدن فرد نیازمند از کمک به او خوشحال می شوم و بلافاصله درصدد دلجویی و کمک رسانی بر می آیم.
۸ معتقدم اگر آشنایی وسیله ای را در محل کار من و یا همکاری چیزی را در محل کارم جا بگذارد بلافاصله باید با او همکاری کنم و آن وسیله را در اولین فرصت به آن فرد برسانم.
۹ کارکنان سازمان علاقمندند در زمینه های اجتماعی و اقتصادی با دیگران همکاری کنند.
۱۰ کارکنان سازمان اگر ببینند نیازمندی به آنها رجوع کرده و تقاضای کمک داشته باشد، او را فورا از سر باز می کنند.
۱۱ با صراحت معتقدم که به وجود آمدن اعتماد نیاز به زمان ، امتحان و تجربه دارد.
۱۲ علاقمندم که نسبت به گذشته ، بیشتر رعایت اخلاق و انصاف را کنم.
۱۳ فکر کنم در جامعه ما هر کس به دنبال کار خودش است تا همکاری با دیگران.
۱۴ وقتی فرزندم یا یکی از بستگانم بخواهد تنها در شب به محله دیگری برود نگران او می شوم و معتقدم که باید با صراحت نگرانیم را با او در میان بگذارم.
۱۵ معتقدم در مقایسه با زن و مرد در سازمان، مردها امنیت بیشتری در دارند.
۱۶ معتقدم که راستگویی و صداقت سبب حفظ اعتماد در جامعه ماست.
۱۷ اگر بدهکاری بدهی خود را سر موقع نپردازد و دو سه بار مهلت بخواهد ، فکر می کنم صادق نیست و قصد دادن بدهی خود را به من ندارد.
۱۸ معتقدم مردم به دلیل عدم صداقتشان بیشتر با هم درگیر می شوند و اختلاف دارند.
۱۹ علاقمندم با دوستان و آشنایانم در زمینه های اجتماعی صادق باشم.
۲۰ معتقدم وجود پرونده سالیانه در سازمان بدلیل عدم صداقت در میان مردم است.
۲۱ معمولا به تعهد یا قول شفاهی دیگران در سازمان اطمینان دارم.
۲۲ سازمان در امور مالی به دیگران اطمینان دارد.
۲۳ معتقدم که امروزه مردم در کارها به دلیل داشتن تجربیان منفی زیاد از هم می ترسند.
۲۴ معقتقدم اگر کسی یک پیشنهاد به من داشته باشد نباید ریسک کنم و هر کس هر چیزی را گفت قبول کنم.
۲۵ چیزی را در محل کسب کسی جا گذشته ام ، اطمینان دارم در صورت مراجعه به آن محل آن چیز را به من بر می گرداند.

 

مولفه ها ســـوالات
رفتار مبتنی بر اعتماد کردن ۱تا ۵
تمایلات همکاری جویانه ۶ تا ۱۰
صراحت ۱۱ تا ۱۵
صداقت ۱۶ تا ۲۰
اطمینان ۲۱ تا ۲۵

 

شیوه نمره گذاری

طیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد (شامل: کاملاً موافقم تا کاملا مخالفم) در جدول زیر نشان داده شده است..

مقیاس درجه‌بندی سوالهای پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

الف: تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه

ب: تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

 

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

 

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید مثلا اگر شخصی سوال ۵ پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده است شما باید در پرسشنامه در جلوی سوال ۵ عدد ۱ ( خیلی کم ) را بگذارید.

 

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن ۱ تا ۵ است شما باید سوالات ۱ تا ۵ را compute کنید تا مولفه x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

 

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۵ ۷۵ ۱۲۵
 • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۲۵ تا ۵۰ باشد، میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.
 • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۵۰ تا ۱۰۰ باشد، میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.
 • در صورتی که نمرات بالای ۱۰۰ باشد، میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

 

تعیین پایایی و روایی ابزارهای اندازه‌گیری

برآورد پایایی پرسشنامه‌ها

برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمودن‌هایی که ویژگیهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند بکار می‌رود. در اینگونه ابزار، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و همکاران (۱۳۸۷) معتقدندکه «برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوالات پرسشنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد» (ص ۱۶۹).

ضریب پایایی پرسشنامه‌های از طریق فرمول زیر به وسیله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra= ضریب آلفای کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

۲Sj=  واریانس سوالات آزمون

۲s= واریانس کل آزمون

ضرایب پایایی ابعاد پرسشنامه در پژوهش اخلقی(۱۳۹۴)

مولفه ها ضریب آلفا
اعتماد عمومی ۰٫۷۲

 

برآورد روایی پرسشنامه‌ها

روایی به این مفهوم اشاره دارد که وسیله اندازه‌گیری چیزی را که ادعا می‌کند دقیقاً همان چیز را اندازه بگیرد یعنی متناسب با آن باشد و از مهمترین آن روایی صوری و محتوایی است و برای اینکه پرسشنامه‌ای حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سوالات آزمون با توجه به مبانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

در تحقیق اخلاقی(۱۳۹۴) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است.  و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و مورد تایید قرار گرفت.  همچنین روایی محتوایی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت.

پرسشنامه اعتماد عمومی
شاخص KMO آزمون بارتلت
۰٫۷۰ ۰٫۰۰۰

 

تعاریف نظری

اعتماد عمومی (اجتماعی) : اعتماد در زبان فارسی مترادف با تکیه کردن، واگذاشتن کار به کسی، اطمینان، وثوق، باور و اعتقاد به کار گرفته می شود” (عمید، ۱۳۶۹). در فرهنگ لغت آکسفورد اعتماد به معنی اطمینان به بعضی از صفات یا ویژگی یک شخص و یا حتی درستی و حقانیت یک نظریه تعریف شده است.

با وجود اینکه تاکنون اندیشمندان اجتماعی تعاریف مفهومی بسیاری از اعتماد مطرح کرده اند که دارای تفاوت های زیادی است و همگی آن ها در مورد تعریف این مفهوم وفاق ندارند.  اطمینان و وثوق نسبت به جامعه و نظام اجتماعی است و می‏تواند شامل اعتماد به خانواده، ، دولت، مسؤولین نظام سیاسی، مجلس و قوه قضائیه و… باشد.

اعتماد اجتماعی در واقع سرمایه‏ی اجتماعی است و ضمانت اجرای بسیاری از فعالیت‏ها و مناسبات اجتماعی است. از سویی دیگر جهانی شدن نیز باعث ایجاد بستر رقابت فزاینده بین سازمان های گوناگون در اعتماد سازی بین مشتریانشان شده است.

با توجه به رویکردهای متفاوت، راهکارهای ارائه شده برای تقویت اعتماد عمومی نیز عموما متفاوت هستند، راهکارهایی مثل: افزایش کیفیت خدمات، افزایش پاسخ گویی، جواب گویی به انتظارات، ایجاد و ارتقای سرمایه اجتماعی و مشارکت.

در حقیقت اعتماد یکی از جنبه های مهم روابط انسانی و زمینه ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است. اعتماد مفهوم مبهمی است که از ابعاد مختلف به آن پرداخته شده و این امر تاحدودی به کثرت معنا، ابعاد و انواع مختلف آن انجامیده است(اخلاقی، ۱۳۹۴).

 

تعاریف عملیاتی

اعتماد عمومی: بر اساس پرسشنامه  اعتماد عمومی ساخته شده توسط صفاری نیا و شریف (۱۳۸۹) سنجیده می شود.

 

منابع:

 1. اخلاقی، مجتبی(۱۳۹۴)، بررسی تاثیر چابکی سازمان بر جلب اعتماد عمومی در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت استراـژیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
 2. سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه (۱۳۸۷) روش‌های تحقیق در علوم رفتاری.

3 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه اعتماد عمومی (پکیج کامل) + ۷ مقاله رایگان

 1. Farahani

  سلام با عرض سلام و خسته نباشید..
  پرسشنامه اعتماد عمومی رو کاملا مطالعه کردم ..باید بگم که پرسشنامه های سایتون کاملا رایگان و کامل بود.
  با سپاس فراوان.از دوستانی که این مجموعه پرسشنامه ها روا گرداوری کردند.

 2. مامی

  تمامی پرسشنامه های مربوط به اعتماد عمومی که پی دی اف رو گذاشته بودید رو دانلود کردم..اگر باز هم پرسشنامهای جدید مربوط به اعتماد عموی گذاشتید به ایمیلم ارسال کنید..
  متشکرم.

 3. مهسا

  امروز شانسی با سایت شما آشنا شودم. و تمامی پرسشنامه های اعتماد عمومی رو رایگان دانلود کردم.
  واقعا جای تشکر و قدر دانی داره…

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *