دانلود رایگان پرسشنامه تحقیق و توسعه بازاریابی

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد تحقیق و توسعه بازاریابی:

 

پرسشنامه استاندارد تحقیق و توسعه بازاریابی توسط ربیعی در سال۹۶ ساخته شد و پرسشنامه۱۸ سوال  در ۶ مولفه (اندازه بنگاه، جهت گیری بازاری بنگاه، مالکیت، تمرکز صنعت، سودآوری، سرمایه انسانی)و با استفاده از طیف لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد) نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست امده۸۱۲/۰ باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

تحقیقات بازاریابی می تواند به عنوان توسعه، تفسیر و تعامل اطلاعات بر اساس تصمیم تعریف شود که می تواند در تمام مراحل فرآیند بازاریابی استفاده شود. مدیران نیاز به اطلاعات برای معرفی محصولات و خدماتی دارند که برای مشتری ارزش ایجاد می کند. اما درک این ارزش، یک رویکرد منطقی است و اولویت مشتریان در سال جاری، کاملا متفاوت با اولویت آن ها در سال آینده است.

 عناصری که اولویت ایجاد می کنند، نمی توانند با تکیه به دانش عمومی کشف شوند. این داده ها باید جمع آوری و بررسی شوند. هدف از تحقیقات بازاریابی، اطمینان از واقعیت ها و مسیرهایی است که مدیران باید در تصمیمات مهم بازاریابی خود آن ها را در نظر بگیرند. با این حال، برای افزایش سود در تحقیقات بازاریابی، بازاریابان باید روند تحقیق و محدودیت های آن را بدانند.

تحقیقات بازاریابی فرآیند هماهنگی عمومی است که می تواند برای انواع مختلف مشکلات بازاریابی مورد استفاده قرار گیرد. تحقیقات بازاریابی به خودی خود با تصمیمات بازاریابی مرتبط نیست و همچنین تضمین نمی کند که این شرکت در بازاریابی محصولات خود موفق خواهد بود. با این حال، زمانی که یک روش هماهنگ، سیستماتیک، تحلیلی انجام می شود، تحقیقات بازاریابی می تواند عدم قطعیت در فرآیند تصمیم گیری را به حداقل برساند و میزان موفقیت را افزایش دهد.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

متغیر تحقیق و توسعه بازاریابی به وسیله گویه های ۱ تا ۱۸ سنجیده می شود.

.مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه منابع سوالات
اندازه بنگاه ربیعی(۱۳۹۶) ۳-۱
جهت گیری بازاری بنگاه ربیعی(۱۳۹۶) ۶-۴
مالکیت ربیعی(۱۳۹۶) ۹-۷
تمرکز صنعت ربیعی(۱۳۹۶) ۱۲-۱۰
سودآوری ربیعی(۱۳۹۶) ۱۵-۱۳
سرمایه انسانی ربیعی(۱۳۹۶) ۱۸-۱۶

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

سوالات:

ردیف عوامل خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم
اندازه بنگاه
۱تاکید شرکت بر به دست آوردن منابع جدید و ایجاد چالش های جدید است.
۲تاکید بلند مدت شرکت بر رقابت و دستیابی به اهدافی پایدار است.
۳تاکید شرکت بر ثبات، پایداری، قابلیت پیش بینی و کارایی است.
جهت گیری بازاری بنگاه
۴شرکت ما به خدمات پس از فروش توجه میکند.
۵اهداف شرکت ما اساسا بر اساس رضایت مشتری است
۶شرکت ما با مشتریان ارتباط مستقیم و صمیمی دارد.
مالکیت
۷موفقیت در شرکت من بر اساس پیشرفت منابع انسانی، کار گروهی، تعهد کارکنان و مشارکت آنان تعریف می شود.
۸موفقیت در شرکت من بر پایه ارائه جدید ترین و منحصر به فرد ترین خدمات تعریف می شود.
۹موفقیت در شرکت من در این است که سهم بیشتری از بازار محصول و خدمات را تحت کنترل خود بگیرد.
تمرکز صنعت
۱۰شرکت ما رضایت مشتری را به صورت منظم و مدون اندازه گیری میکند.
۱۱شرکت ما به نیازهای و علاق مشتری توجه و در استراتژی خود لحاظ میکند.
۱۲شرکت ما به در برابر خواسته های مشتریان انعطاف پذیر است.
سودآوری
۱۳سو آوری شرکت تولید قطعات الکترونیک نسبت به پارسال در وضعیت بهتری قرار دارد
۱۴ارتباط منطقی هزینه¬ها با نحوه عملکرد فعالیت¬های شرکت یجاد شده است.
۱۵سو آوری شرکت نسبت به رقبا در سال اخیر بهتر بوده است.
سرمایه انسانی
۱۶شرکت من شرایط خوبی را برای توسعه شخصی کارکنان در ابعاد مختلف فراهم می کند
۱۷مدیران شرکت تولید قطعات الکترونیک من نیازهای کارکنان و خواسته هاشان را در تصمیم گیری ها در نظر میگیرند
۱۸شرکت من تلاش می کند تا تصمیم گیری عادلانه در مورد کارکنان و به سود آنان داشته باشد

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۸ ۵۴ ۷۶
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۸تا ۵۴باشد، میزان تحقیق و توسعه بازاریابی در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۵۴ تا ۷۶اشد، میزان تحقیق و توسعه بازاریابی در این جامعه در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای۷۶باشد، میزان تحقیق و توسعه بازاریابی در این جامعه بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش ربیعی(۱۳۹۶) بین خرده مقیاس های پرسشنامه تحقیق و توسعه بازاریابی و ارزش برند همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تحقیق و توسعه بازاریابی ۸۱۲/. می باشد.

متغیرها تعداد سوال ها سطح قابل قبول ضریب آلفای کرونباخ
اندازه بنگاه ۳ ۷/۰ ۸۸/۰
جهت گیری بازاری بنگاه ۳ ۷/۰ ۸۴/۰
مالکیت ۳ ۷/۰ ۸۹/۰
تمرکز صنعت ۳ ۷/۰ ۷۸/۰
سودآوری ۳ ۷/۰ ۷۴/۰
سرمایه انسانی ۳ ۷/۰ ۷۹/۰
کل پرسشنامه ۱۸ ۷/۰ ۸۱۲/۰

منابع:

ربیعی، محمد(۱۳۹۶) تاثیر تحقیق و توسع  بر ارزش برند و عملکرد بازاریابی (مطالعه موردی: شرکت تولید قطعات الکترونیک) مشتریان مورد مطالعه (خرده فروشی های منطقه ۱ تهران) ، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازاریابی ، دانشگاه ازاد مرکز

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه تحقیق و توسعه بازاریابی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *