دانلود رایگان ۶ پرسشنامه توسعه محصول جدید (پکیج کامل)

(دیدگاه کاربر 3)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت جداگانه می باشد.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های توسعه محصول جدید: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه توسعه محصول جدید مو (۲۰۰۷)

۲- دانلود رایگان پرسشنامه توسعه محصول جدید بر اساس مدل (کسزی و بیمنز)

۳- دانلود رایگان پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه محصول جدید (کوپر – ۲۰۱۰)

۴- دانلود رایگان پرسشنامه عملکرد توسعه محصول جدید (جی فنگ مو)

۵- دانلود رایگان پرسشنامه موفقیت توسعه محصول جدید (۳۹ سوال)

۶- دانلود رایگان پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه محصول جدید

 

______________________________

 

پرسشنامه توسعه محصول جدید مو و همکارانش

۱- قسمتی از پرسشنامه توسعه محصول جدید مو و همکارانش (۲۰۰۷):

 

پرسشنامه توسعه محصول جدید دارای ۲۱ سوال بوده که توسط مو و همکارانش در سال ۲۰۰۷ طراحی ساخته شده است و دارای ۴ مولفه ای ( عامل تکنولوژیک، عامل بازارایی، عامل مدیریتی و عامل تجاری سازی ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده است.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

قسمتی از سوالات:

 

۱ ثبات مدیریت محصول در شرکت شما چقدر است؟
۲ میزان پیچیده گی رقابت در بازارهای داخلی (محلی) برای شرکت شما چقدر است؟
۳ میزان برنامه ریزی مناسب برای انجام پروژه محصول (انجام کارهای برنامه-ریزی شده در پروژه محصول) در شرکت شما چقدر است؟
۴ میزان پیش بینی صحیح تقاضای بازار در شرکت شما چقدر است؟
۵ قیمت گذاری واقعی و مناسب محصول شرکت شما در بازار چقدر است؟
عکس پرسشنامه توسعه محصول جدید
۱۵ توجه مناسب و کافی شرکت به مقوله تحقیق و توسعه در شرکت شما چقدر است؟
۱۶ ایده های کاربردی که بتواند منجر به ایجاد محصول جدید شود (این ایده ها می تواند از مشتریان، رقبا، کارمندان شرکت و … اقتباس شود) در شرکت شما چقدر است؟
۱۷ اولویت دهی پروژها جهت توسعه محصول جدید در شرکت شما چقدر است؟
۱۸ تجربه مدیر پروژه و مدیریت مناسب وی در شرکت شما چقدر است؟
۱۹ درک نیازها و خواسته های مشتریان در شرکت شما چقدر است؟
۲۰ تبلیغات مناسب پیرامون محصولات جدید ارایه شده به بازار در شرکت شما چقدر است؟
۲۱ میزان توجه مستمر به تکنولوژی های جدید در شرکت شما چقدر است؟
منابع:

Atuahene-Gima, K., & Wei, Y. (2016). The Vital Role of Problem-Solving Competence in New Product Success. Journal of Product Innovation Management, 28(1), 81-9.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه توسعه محصول جدید مو (۲۰۰۷)) اینجا کلیک کنید 👉

 

____________________________________

 

پرسشنامه استاندارد توسعه محصول جدید بر اساس مدل (کسزی و بیمنز)

۲- قسمتی از پرسشنامه استاندارد توسعه محصول جدید بر اساس مدل (کسزی و بیمنز):

 

پرسشنامه استاندارد توسعه محصول جدید دارای ۱۳ سوال بوده که بر اساس مدل کسزی و بیمنز در سال ۲۰۱۶ طراحی و ساخته شده است و دارای ۳ مولفه ای ( موفقیت بازار توسعه محصولات جدید، موفقیت مالی توسعه محصولات جدید و مشارکت مشتریان در توسعه محصولات جدید ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده است.

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف +سوالات تخصصی +شیوه نمره گذاری +تفسیر و تحلیل +روایی و پایایی +منابع می باشد.

قسمتی از سوالات:

 

۱ توسعه محصول جدید به میزان زیادی توسط بازخورد مشتری مدیریت می شود
۲ ما کانال های ارتباطی با مشتریان برای به اشتراک گذاری ایده های توسعه محصول جدید داریم.
عکس پرسشنامه استاندارد توسعه محصول جدید (کسزی و بیمنز)
۱۰ ما پروژه های NPD بیشتری در مقایسه با رقبا داریم
۱۱ پروژه NPD ما موفق تر از رقبای ما بود
۱۲ پروژه های NPD ما در مقایسه با رقبای ما بیشتر نوآورانه بود
۱۳ ما پیشگامان پروژه های NPD در مقایسه با رقبای ما بوده ایم

 

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر توسعه محصول جدید کوپر

۳- قسمتی از پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر توسعه محصول جدید کوپر:

 

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر توسعه محصول جدید دارای ۳۰ سوال بوده که توسط کوپر در سال ۲۰۱۰ طراحی و تنظیم شده است و دارای ۴ مولفه ای تیم توسعه محصول، تکنولوژی، بازاریابی و تجاری سازی ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده است

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع + تعاریف مفهومی (تعریف مفهومی عامل تکنولوژی، تعریف مفهومی عامل بازاریابی، تعریف مفهومی عامل تجاری سازی، تعریف مفهومی عامل تیم مدیریت، تعریف مفهومی توسعه محصول جدید ) و عملیاتی ( تعریف عملیاتی عامل تکنولوژی،تعریف عملیاتی عامل بازاریابی، تعریف عملیاتی عامل تجاری سازی، تعریف عملیاتی عامل تیم مدیریت) می باشد.
قسمتی از سوالات:
۱ در تیم های کاری هدف گذاری مشترک وجود دارد.
۲ سازمان نسبت به بازخورد عملکرد تیم های کاری به موقع اقدام می کند.
۳ تیم های خود مدیریتی در بسیج توانایی های افراد برای یادگیری از یکدیگر اثربخش عمل می کنند.
۴ هنگامی که از افراد خواسته می شود تا اطلاعات خود را در اختیار همکاران بگذارند آنها همکاری می کنند.
۵ تیم در دسترسی به شبکه دانش(اطلاعات و منابع اطلاعاتی) در مورد محصول جدید مورد حمایت می باشد.
۶ مدیریت ارشد تیم توسعه محصول را در فرایند توسعه مورد حمایت قرار می دهد.
۷ اعضای تیم از آزادی و اختیار در تصمیم گیری برخوردار هستند.
۸ توانایی های افراد در تیم های کاری  در جهت حصول اهداف تعیین شده متمرکز  می باشد.
۹ اعضای تیم ریسک پذیر می باشند.
۱۰ محصولات جدید به موقع به بازار هدف ارائه و معرفی می شود.
=====================
۲۵ در پذیرش تکنولوژی جدید، مدیریت و کاهش زمان اهمیت دارد.
۲۶ از مواردی که در پذیریش تکنولوژی های جدید مورد توجه است صرفه جویی در هزینه ها است.
۲۷ تکنولوژی مورد استفاده در توسعه محصول جدید با نیاز مشتریان تطابق دارد.
۲۸ غیرقابل تقلید بودن تکنولوژی در توسعه محصول جدید حائز اهمیت می باشد.
۲۹ ارزشمند بودن تکنولوژی مورد استفاده از توسعه محصول جدید مورد توجه مسئولان شرکت می باشد.
۳۰ اعضای تیم در راستای پیاده سازی تکنولوژی جدید آموزش می بینند.

منابع:

 

Atuahene-Gima, K., & Wei, Y. (2016). The Vital Role of Problem-Solving Competence in New Product Success. Journal of Product Innovation Management, 28(1), 81-98

Cooper, R. G. (2010). Product leadership: pathways to profitable innovation: Basic Books.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه محصول جدید  – کوپر) اینجا کلیک کنید 👉

 

_________________________________

 

پرسشنامه عملکرد توسعه محصول جدید (جی فنگ مو)

۴- قسمتی از پرسشنامه عملکرد توسعه محصول جدید (جی فنگ مو):

 

پرسشنامه عملکرد توسعه محصول جدید دارای ۶ سوال بوده که توسط جی فنگ مو در سال ۲۰۱۵ طراحی و تنظیم شده است و دارای دو مولفه ای ( فروش، سهم بازار و بازگشت سرمایه و دستیابی به اهدف ) می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

قسمتی از سوالات:

 

۱ ما از دیدگاه مشتریان، بر مشتریان تمرکز می کنیم.
۲ ما به دیگر سازمانهای مرتبط، در زمان افزایش نیازها، دسترسی داریم.
=====================
۶ ما می توانیم منابع سازمانهای مرتبط را برای ایجاد ارزش برای مشتریان بسیج کنیم.

منابع:

 

– Mu Jifeng (2015) Marketing capability, organizational adaptation and new product development performance, Industrial Marketing Management 49 (2015) 151–۱۶

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه عملکرد توسعه محصول جدید (جی فنگ مو)) اینجا کلیک کنید👉

 

_________________________________

 

پرسشنامه موفقیت توسعه محصول جدید (۳۹ سوال)

۵- قسمتی از پرسشنامه موفقیت توسعه محصول جدید (۳۹ سوال):

 

قسمتی از سوالات:
۱ تعهد مدیریت ارشد سازمان به اهداف توسعه محصول جدید
۲ وجود روحیه نوآوری در مدیران ارشد سازمانی که به توسعه محصولات جدید می پردازند
۳ وجود روحیه ریسک پذیری در مدیران ارشد سازمانی که به توسعه محصول جدید می پردازد
۴ وجود روحیه یادگیری در مدیران ارشد سازمانی که به توسعه محصولات جدید می پردازند
۵ دخالت نکردن مستقیم مدیران ارشد در انجام امور اعضای تیم درگیر در توسعه محصول جدید
۶ ساختار سازمانی متمرکز برای تیم های پروژه توسعه محصول جدید در سازمانی که به توسعه محصول جدید می پردازد
۷ ایجاد تیمی متشکل از افراد متخصص با مهارت های متفاوت از واحدهای مختلف برای توسعه محصول جدید
۸ وجود هماهنگی و مشخص شدن وظایف برای هریک از اعضا در میان اعضای تیم توسعه محصول جدید
۹ وجود روحیه کار تیمی در میان افراد درگیر در فرآیند توسعه محصول جدید
۱۰ تشویق اعضای سازمان به ایجاد ایده های خلاقانه ای که قابلیت تبدیل به محصولات جدید دارند
=====================
۳۵ اصلاح تعریف اولیه محصول جدید (با توجه به پیشرفت تکنولوژی) در حین پروژه توسعه محصول جدید و قبل از اقدام سازمان به تولید
۳۶ وجود یک برنامه ریزی عملیاتی مناسب و جزء به جزء جهت پروژه های توسعه محصول جدید و به روز رسانی آن
۳۷ تعیین برنامه زمانی و تعریف فازهای مشخص برای ادامه روند توسعه محصول جدید
۳۸ فرآیندهای تولید انعطاف پذیر (فرآیندهای قابل انعطاف در هنگام تغییر در نحوه تولید، مواد و …)
۳۹ مستندسازی و گزارش گیری برنامه ریزی شده در طول زمان پروژه توسعه محصول جدید

پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه محصول جدید

۶- قسمتی از پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه محصول جدید:

 

پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه محصول جدید دارای ۲۰ سوال می باشد که هدف از این پرسشنامه ارزیابی عوامل موثر بر توسعه محصول جدید در ابعاد مختلف می باشد و دارای ۴ بعد ( عامل تکنولوژی، عامل بازاریابی، عامل تجاری کردن و عامل تیم توسصعه محصول ) می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ مشکل بودن جایگزین از نظر فنی
۲ طراحی تولید وتست با کامپیوتر
۳ تکنولوژی که کالا را در زمان وهزینه کم تولید کند
۴ تکنولوژی منطبق با نیاز مشتری برای مصرف
=====================
۶ در حال رشد بودن بازار
۱۵ انعطاف پذیری و توجه به نیاز مشتری
۱۶ ریسک پذیری در تصمیمگیری اعضا
۱۷ شرایط الزم برای اعضای تیم
۱۸ جلسات با دپارتمانهای مختلف
۱۹ انگیزه در اعضای تیم توسعه محصول
۲۰ وجود کارشناسان و مشاوران در تیم

 

3 دیدگاه برای دانلود رایگان ۶ پرسشنامه توسعه محصول جدید (پکیج کامل)

 1. همایون

  سلام..من ۶ تا پرسشنامه توسعه محصول جدید رو نیاز دارم..اما فعلا نمیتونم هزینه رو پرداخت کنم میشه برام ، رایگان ارسال کنید؟
  ممنون میشم

  • arash arash

   سلام دوست عزیزم همایون..
   ایمیل خودتون رو چک کنید پرشنامه های مورد نیازتون براتون ارسال شد..
   با تشکر از حسن انتخاب شما دوست عزیزم…

 2. ملیکا

  وافعا ممنونم از وقتی که گذاشتید و جوابم رو دادید..
  من پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه محصول جدید کوپر رو میخواستم..
  منتظر ارسالتون هستم…

  • arash arash

   سلام دوست عزیزم ملیکا….
   ایملتون رو چک کنید..پرسنامه مورد نظرتون ارسال شد..

 3. ملیکا

  سلام، صبح بخیر
  میخواستم پرسشنامه توسعه محصول جدید را دانلود کنم به خاطر مشکل مالی موفق به دانلود نشدم
  امکانش هست برام ارسال کنید؟

  • arash arash

   بله دوست عزیزم ملیکا…
   مجموعه پرسشنامه های توسعه محصول جدید دارای ۶ پرسشنامه می باشد شما کدام یک از این پرسشنامه ها رو نیاز دارید؟

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *