دانلود رایگان پرسشنامه دینداری گلاک و استارک

(دیدگاه کاربر 3)

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه دینداری: (روی لینکهای زیر کلیک کنید)

 

دانلود رایگان پرسشنامه دینداری رازقی و همکاران

___________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه دینداری گلاک و استارک:

هدف: سنجیدن ابعاد چهارگانه نگرش ها و باورهای دینی و دینداری (اعتقادی، عاطفی، پیامدی، مناسکی)

 

سوالات:

۱ شیطان واقعاً وجود دارد
۲ اگر ما امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنیم فساد و فحشاء همه جا را پر می کند.
۳ در روز قیامت به اعمال و رفتار ما دقیقاض رسیدگی میشود و نیکوکاران در بهشت و بدکاران به جهنم خواهند رفت.
۴ قرآن کلام خداست و هرچه می گوید حقیقت محض است.
۵ این دنیای پر از ظلم و جور با ظهور حضرت مهدی(عج) پر از عدل و داد خواهد شد.
۶ من به وجود فرشته اعتقاد دارم.
۷ هنوز مطمئن نیستم که خدا واقعاً وجود دارد.
۸ کسی که به خدا ایمان دارد از مرگ نمی ترسد.
۹ گاهی احساس می کنم به خدا نزدیک شده ام.
۱۰ بدون اعتقادات دینی احساس می کنم زندگیم پوچ و بی هدف است.
۱۱ هرگاه به حرم یکی از امامان و اولیاء میروم احساس معنوایت عمیقی به من دست می دهد.
۱۲ بعضی وقتها احساس ترس از خداوند به من دست می دهد.
۱۳ گاهی احساس توبه می کنم و از خدا می خواهم تا برای جبران گناهم به من کمک کند.
۱۴ در مورد خرید و فروش مشروبات الکلی نباید اینقدر سخت گیری کرد.
۱۵ تقلب در پرداخت مالیات کار نادرستی است.
۱۶ رهبران سیاسی باید کاردان باشند. مذهبی بودن یا نبودنشان چندان مهم نیست.
۱۷ به نظر می رسد بسیاری از قوانین اسلام را نمی توان در جامعه امروزی اجرا کرد.
۱۸ با پدیده بدحجابی باید با قاطعیت مبارزه کرد.
۱۹ زنان هم باید بتوانند در مسابقات ورزشی مثل فوتبال به عنوان تماشاچی شرکت کنند.
۲۰ هرچند وقت یکبار برای ادای نماز جماعت به مسجد می روید؟
۲۱ در ایام ماه رمضان (چنانچه مریض یا مسافر نباشید) چقدر روزه می گیرید؟
۲۲ تا چه حد قرآن می خوانید؟
۲۳ چقدر با مسجد محل یا مو سسه های مذهبی (اسلامی) دیگر همکاری دارید؟
۲۴ آیا نماز می خوانید؟
۲۵ آیا در نماز جمعه شرکت می کنید ؟
۲۶ آیا در مراسم اعیاد مذهبی و عزاداری که در مساجد و تکیه ها تشکیل می شود شرکت می کنید ؟

 

 

روش نمره گذاری و تفسیر            

این پرسشنامه توسط گلاك و استارك براي سنجیدن نگرش ها و باورهاي دینی و دینداري ساخته شده براي استاندارد کردن در کشورهاي مختلف اروپا، آمریکا ، آفریقا و آسیا ، است (گلاك و استارك 1965). و بر روي پیروان ادیان مسیحیت، یهودیت و اسلام اجرا گردیده (نقل از محمدرضا طالبان، 1377 ) و با دین اسلام هم انطباق یافته است.

این پرسشنامه دارای 26 سوال بوده و هدف آن سنجیدن ابعاد چهارگانه نگرش ها و باورهاي دینی و دینداري (اعتقادي، عاطفی، پیامدي، مناسکی)  است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است:

و در مورد سوالات 20 تا 26 به ترتیب از راست به چپ گزینه اول 0 امتیاز، گزینه دوم 1 امتیاز، گزینه سوم 2 امتیاز، گزینه چهارم 3 امتیاز و گزینه پنجم 4 امتیاز خواهد گرفت.

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.

توضیح

بعد اعتقادي یا باورهاي دینی عبارت است از باورهایی که انتظار می رود پیروان آن دین به آنها اعتقاد داشته باشند.

بعد مناسکی یا اعمال دینی، شامل اعمال دینی مشخصی همچون عبادت، نماز، شرکت در آئینهاي دینی خاص، روزه گرفتن و…است که انتظار می رود پیروان هر دین آنها را بجا آورند.

بعد تجربی یا عواطف دینی، ناظر بر عواطف، تصورات و احساسات مربوط به داشتن رابطه با جوهري ربوبی همچون خدا یا واقعیتی غایی یا اقتداري متعالی است.

بعد پیامدي یا آثار دینی ناظر به اثرات باورها، اعمال، تجارب و دانش دینی بر زندگی روزمره پیروان است (گلاك و استارك، 1965 ، نقل از سراج زاده، 1374).

 

روایی و پایایی

میزان اعتبار این پرسشنامه در مطالعات مختلف بر روي نمونه هاي متفاوت تعیین گردیده که حاکی از اعتبار بالاي آن در ابعاد مختلف می باشد. در آخرین اجراي این آزمون بر روي دانشجویان آلفاي کلی پرسشنامه 83/0 بوده است.

این آزمون همچنین به دلیل استاندارد بودن داراي پایایی بالایی است . مقدار آلفا براي متغیرهاي بعد اعتقادی 81/0، بعد عاطفی 75/0، بعد پیامدی 72/0 و بعد مناسکی 83/0 می باشد (سراج زاده، 1374).

 

منابع:

سراج زاده، سید حسین. (1374). نگرش‌ها و رفتارهای دینی نوجوانان تهران و دلالت‌های آن بر نظریه سكولار شدن، نمایة پژوهش، شماره 7 و 8، پاییز و زمستان.

 

روش نمره گذاری و تفسیر            

این پرسشنامه توسط گلاك و استارك براي سنجیدن نگرش ها و باورهاي دینی و دینداري ساخته شده براي استاندارد کردن در کشورهاي مختلف اروپا، آمریکا ، آفریقا و آسیا ، است (گلاك و استارك 1965). و بر روي پیروان ادیان مسیحیت، یهودیت و اسلام اجرا گردیده (نقل از محمدرضا طالبان، 1377 ) و با دین اسلام هم انطباق یافته است.

این پرسشنامه دارای 26 سوال بوده و هدف آن سنجیدن ابعاد چهارگانه نگرش ها و باورهاي دینی و دینداري (اعتقادي، عاطفی، پیامدي، مناسکی)  است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است:

و در مورد سوالات 20 تا 26 به ترتیب از راست به چپ گزینه اول 0 امتیاز، گزینه دوم 1 امتیاز، گزینه سوم 2 امتیاز، گزینه چهارم 3 امتیاز و گزینه پنجم 4 امتیاز خواهد گرفت.

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.

توضیح

بعد اعتقادي یا باورهاي دینی عبارت است از باورهایی که انتظار می رود پیروان آن دین به آنها اعتقاد داشته باشند.

بعد مناسکی یا اعمال دینی، شامل اعمال دینی مشخصی همچون عبادت، نماز، شرکت در آئینهاي دینی خاص، روزه گرفتن و…است که انتظار می رود پیروان هر دین آنها را بجا آورند.

بعد تجربی یا عواطف دینی، ناظر بر عواطف، تصورات و احساسات مربوط به داشتن رابطه با جوهري ربوبی همچون خدا یا واقعیتی غایی یا اقتداري متعالی است.

بعد پیامدي یا آثار دینی ناظر به اثرات باورها، اعمال، تجارب و دانش دینی بر زندگی روزمره پیروان است (گلاك و استارك، 1965 ، نقل از سراج زاده، 1374).

 

روایی و پایایی

میزان اعتبار این پرسشنامه در مطالعات مختلف بر روي نمونه هاي متفاوت تعیین گردیده که حاکی از اعتبار بالاي آن در ابعاد مختلف می باشد. در آخرین اجراي این آزمون بر روي دانشجویان آلفاي کلی پرسشنامه 83/0 بوده است.

این آزمون همچنین به دلیل استاندارد بودن داراي پایایی بالایی است . مقدار آلفا براي متغیرهاي بعد اعتقادی 81/0، بعد عاطفی 75/0، بعد پیامدی 72/0 و بعد مناسکی 83/0 می باشد (سراج زاده، 1374).

 

منابع:

سراج زاده، سید حسین. (1374). نگرش‌ها و رفتارهای دینی نوجوانان تهران و دلالت‌های آن بر نظریه سكولار شدن، نمایة پژوهش، شماره 7 و 8، پاییز و زمستان.

3 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه دینداری گلاک و استارک

  1. هومن

    با سپاس فراوان برای پرسشنامه دینداری گلاک و استارک رو در اختیارمون قرار دادید

  2. نيکدل

    عجب چیزی پیدا کردم دانلود رایگان گلاگ رو پیدا کردم

  3. مهبد

    از تلاش و زحماتی که برای جمع آوری و گرد آوری پرسشنامه گلاک و استارک انجام دادیدم سپاسگذارم.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *