دانلود رایگان پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر ۲۸ سوالی + ۹ مقاله رایگان

(دیدگاه کاربر 2)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

 

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان سلامت عمومی: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ – فرم ۱۲ سوالی

دانلود رایگان پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28)

_____________________________________________

قسمتی از پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر ghq- 28:

برای بررسی سلامت روانی از مقیاس ۲۸ سؤالی سلامت روانی گلدبرگ (۲۸-GHQ) استفاده شده است.

 

سوالات:

۱ آیا اخیرا احساس کرده اید کاملا خوب و سالم هستید؟

بهتر از همیشه□    مثل همیشه□     بدتر از همیشه□      خیلی بدتر از همیشه□

 

۲ احساس کرده اید که به یک داروی تقویتی خوب نیاز دارید؟

به هیچ وجه□        نه بیشتر از معمول□       بیشتر از معمول خیلی□        بیشتر از معمول□

 

۳ احساس می کنید ناتوان و از پا افتاده شده اید؟

به هیچ وجه□       نه بیشتر از معمول□         بیشتر از معمول□        خیلی بیشتر از معمول□

 

۴ احساس کرده اید که بیمار هستید؟

به هیچ وجه□       نه بیشتر از معمول□           بیشتر از معمول□               خیلی بیشتر از معمول□

 

۵ هیچ نوع دردی در سر خود داشته اید؟

به هیچ وجه□         نه بیشتر از معمول□         بیشتر از معمول□         خیلی بیشتر از معمول□

 

۶ در سرتان احساس گر گرفتگی یا فشار کرده اید؟

به هیچ وجه□         نه بیشتر از معمول□         بیشتر از معمول□         خیلی بیشتر از معمول□

 

۷ حاتهای سرد یا گرم شدن داشته اید؟

به هیچ وجه□         نه بیشتر از معمول□         بیشتر از معمول□         خیلی بیشتر از معمول□

 

۸ آیا اخیرا به علت نگرانی خوای زیادی از دست داده اید؟

به هیچ وجه□         نه بیشتر از معمول□         بیشتر از معمول□         خیلی بیشتر از معمول□

 

۹ بعد از به خواب رفتن مشکلی در تداوم خواب داشته اید؟

به هیچ وجه□         نه بیشتر از معمول□         بیشتر از معمول□         خیلی بیشتر از معمول□

 

۱۰ احساس کرده اید به طور مداوم تحت فشار هستید؟

به هیچ وجه□         نه بیشتر از معمول□         بیشتر از معمول□         خیلی بیشتر از معمول□

 

۱۱ بدخلق بوده و خیلی زود از جا در می رفته اید؟

به هیچ وجه□         نه بیشتر از معمول□         بیشتر از معمول□         خیلی بیشتر از معمول□

 

۱۲ بدون دلیل هراسان و حشت زده شده اید؟

به هیچ وجه□         نه بیشتر از معمول□         بیشتر از معمول□         خیلی بیشتر از معمول□

 

۱۳ احساس کرده اید کارها بیش از حد توانایی شماست؟

به هیچ وجه□         نه بیشتر از معمول□         بیشتر از معمول□         خیلی بیشتر از معمول□

 

۱۴ به طور مداوم عصبی و حساس شده اید؟

به هیچ وجه□         نه بیشتر از معمول□         بیشتر از معمول□         خیلی بیشتر از معمول□

 

۱۵ در سرگرم و مشغول داشتن خود موفق بوده اید؟

خیلی بیشتر از معمول □         مثل معمول□         کمتر از معمول□        خیلی کمتر از معمول □

 

۱۶ در انجام کارهایتان کندتر بوده اید؟

سریعتر از معمول □         مثل معمول□         کندتر از معمول□        خیلی کندتر از معمول □

 

۱۷ روی هم رفته احساس کرده اید که کارها را درست تر انجام می دهید؟

بهتر از معمول □         تقریبا یک جور□         نه به خوبی معمول□        خیلی بدتر از معمول □

 

۱۸ از نحوه انجام وظایفتان راضی بوده اید؟

راضی تر از معمول □         تقریبا مثل معمول□         نه به رضایت معمول□         کمتر از رضایت معمول □

 

۱۹ احساس کرده اید که مفیدی در کار ها دارید؟

بیشتر از معمول □         مثل معمول□         نه به مفیدی معمول□        خیلی کمتر از معمول □

 

۲۰ احساس کرده اید توانایی تصمیم گیری در کارها دارید؟

بیشتر از معمول □         مثل معمول□         کمتر از معمول□        خیلی کمتر توانا □

 

۲۱ قادر به لذت بردن از فعالیت های عادی و رورمره بوده اید؟

بیشتر از معمول □         مثل معمول□         کمتر از معمول□        خیلی کمتر از معمول □

 

۲۲ فکر می کنید فرد بی ارزشی هستید؟

به هیچ وجه □         نه بیشتر از معمول□         بیشتر از معمول□        خیلی بیشتر از معمول □

 

۲۳ احساس می کنید زندگی کاملا ناامید کننده است؟

به هیچ وجه □         نه بیشتر از معمول□         بیشتر از معمول□        خیلی بیشتر از معمول □

 

۲۴ احساس کرده اید دنیا ارزش ماندن ندارد؟

به هیچ وجه □         نه بیشتر از معمول□         بیشتر از معمول□        خیلی بیشتر از معمول □

 

۲۵ در مورد امکان اینکه خود را از بین ببرید فکر کرده اید؟

قطعا نه □         این طور فکر نمی کنم□         به ذهنم خطور کرده□        قطعا بله□

 

۲۶ متوجه شده اید اوقاتی بوده که به سبب اعصاب بسیار خراب، قادر به انجام هیچ کاری نبودید؟

به هیچ وجه □         نه بیشتر از معمول□         بیشتر از معمول□        خیلی بیشتر از معمول □

 

۲۷ متوجه شده اید که آرزو می کنید کاش مرده بودید و از همه چیز خلاص می شدید؟

به هیچ وجه □         نه بیشتر از معمول□         بیشتر از معمول□        خیلی بیشتر از معمول □

 

۲۸ متوجه شده اید که فکر پایان دادن به زندگی مرتب به ذهنتان می‌آید؟

قطعا نه □         این طور فکر نمی کنم□         به ذهنم خطور کرده□        قطعا بله□

 

این آزمون 28سؤال دارد که چهار زیرمقیاس را در برمی­گیرد _ هر زیر مقیاس هفت سؤال دارد). سیستم نمره گذاری سؤالات از 0 تا 3 را دربرمی گیرد. نمره هر فرد در هر زیرمقیاس از 0 تا 21 متغیر است.

نمره 0 تا 7 نشانه وضع وخیم پاسخگو است.

7 تا 14 وضعیت در آستانه بیماری را نشان می دهد و نمره 14 تا 21 نشانگر وضع سلامتی پاسخگو است.

نمره کلی هر فرد از حاصل جمع نمرات چهار زیرمقیاس به دست می آید. فردی که در مجموع از چهار زیرمقیاس نمره 0 تا 28 دریافت می کند وضعیت وخیمی دارد نمره 28 تا 56 وضعیت در آستانه بیماری پاسخگو را نشان می دهد و فردی که نمره 56 تا 84 را کسب می کند از وضعیت سلامتی خوبی برخوردار است.

زیر مقیاس اول، شامل موادی درباره احساس افراد نسبت به وضع سلامت خود و احساس خستگی آنهاست و نشانه های بدنی را دربر میگیرد. این زیر مقیاس دریافت های حسی بدنی را کع اغلب بل برانگیختگی هیجانی همراهند، ارزشیابی میکند. سؤالات 1تا7 مربوط به این زیرمقیاس است.

زیرمقیاس دوم شامل موادی است که با اضطراب و بی خوابی مرتبط­اند که سؤالات 8 تا 14 را دربر میگیرد. زیر مقیاس سوم گستره توانایی افراد را در مقابله با خواسته های حرفه ای و مسائل زندگی روزمره را می سنجد و احساسات آنها را درباره چگونگی کنار آمدن با موقعیت های متداول است.

زیرمقیاس اول شامل موادی درباره احساس افراد نسبت به وضع سلامت خود و احساس خستگی آنهاست و نشانه های بدنی را دربر می گیرد. این زیر مقیاس دریافت های حسی بدنی را که اغلب با برانگیختگی هیجانی همراهند، ارزشیابی می کند. سؤالات 1 تا 7 مربوطبه این زیر مقیاس است.

زیر مقیاس دوم شامل مواردی است که با اضطراب و بی‌خوابی مرتبط اند که سوالات 8 تا 14 را در بر می‌گیرد. زیر مقیاس سوم گستره توانایی افراد را در مقابله با خواسته‌های حرفه‌ای و مسایل زندگی روزمره می سنجد و احساسات آنها را درباره چگونگی کنار آمدن با موقعیت های متداول زندگی آشکار می کند .

 سوالات 15 تا 21 مربوط به این زیر مقیاس است. وبالاخره چهارمین زیر مقیاس دربرگیرنده مواردی است که با افسردگی وخیم و گرایش به خودکشی مرتبط اند مه سوالات 22 تا 28 را در بر می گیرد.

( معتمدی شارک ، 1383، ص98-97).

روايي و پايايي:

ضريب روايي ملاكي 0.78 ضريب پايائي تنصيف 0.90 و آلفاي كرونباخ 0.97 به دست آمد.

منابع:

امرالله ابراهيمي و همكاران، “ويژگي‌هاي روان‌سنجي، ساختار عاملي، نقطه برش باليني، حساسيت و ويژگي پرسشنامه سلامت عمومي 28 سوالي در بيماران ايراني مبتلا به اختلالات روانپزشكي”، 1386، تحقيقات علوم رفتاري.

2 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر ۲۸ سوالی + ۹ مقاله رایگان

 1. محمدی

  سلام و با عرض ادب به شما و همکاران عزیزتان..
  بنده پرسشنامه سلامت عمومی ۱۲ سوالی رو میخواستم..
  اگر امکانش هست به ایمیل ارسال نماید..
  با تشکر محمدی

 2. نوشين

  عجب پرسشنامه ای پیدا کردم. گلدبرگ و هیلر هم ۲۸ سوالی و هم ۱۲ سوالیش یکجا بود. معرکه بود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *