دانلود رایگان پرسشنامه سنجش توکل به خدا + ۴ مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه سنجش توکل:

بر اساس مولفه های مطرح شده در پژوهش زارعی متین(۱۳۸۲) که به عنوان مبنای نظری پژوهش قرار گرفته است، توکل دارای شاخصهای شناختی(اعتقاد به ربوبیت خدا، ایمان و تقوی، فطری بودن توکل، توحید افعالی) و شاخصهای رفتاری(احساس غنا و بی نیازی، بلند طبعی، آرامش و طمانینه و عدم اضطراب، سبکبالی و نشاط، شرح صدر، صبر، پایداری و مقاومت، شجاعت و قوت قلب، یقین، قاطعیت) می باشد.

انتظار می رود مدیرانی با چنین ویژگیهایی شرایط به وجود آمدن فضای معنوی و دینی بیشتر را در سازمان خود فراهم آورند. مجموعه این ویژگیها زیربنای استخراج مبانی شناختی-اعتقادی و عاطفی-رفتاری پژوهش حاضر گردید و شکل جدیدی از تقسیم بندی مولفه های و شاخصها ارائه گردید و تمرکز بیشتر بر روی شاخصهای توکل صورت گرفت که در نهایت از مطالعه آیات و روایت مرتبط با توکل به دست آمد.

این شاخصها در جدول ذیل ارائه شده است:.

 

سوالات:
۱ بر این اعتقاد هستم که خداوند از رگ گردنمان به ما نزدیک تر است.
۲ خداوند به ما عنایت داشته و ما را به خود وانمی گذارد.
۳ چون حضور خداوند را باور دارم، در اعمل خود مراقبم و حتی الامکان از گناه پرهیز می کنم.
۴ نتایج پیش بینی نشده و پیش بینی شده انجام کارها را علیرغم همه برنامه ریزیها از جانب خدا می دانم.
۵ چون وجود خداوند را همواره در کنارم احساس می کنم، با اتفاقات ناخواسته یا مسائل و مشکلات کاری پیش آمده در محیط کاری صبورانه برخورد می کنم.
۶ گاهی از جایی که امید و انتظاری برای رفع مشکل وجود ندارد به من یاری می رسد.
۷ عملکرد موفقیت آمیز کراهای خود را نتیجه امدادها و کمکهای خداوند می دانم.
۸ بر این باورم که اگر انسان در انجام همه امور و فعالیتها، رضایت خداوند را مدنظر داشته باشد، خداوند هم به او عنایت و کمک خواهد کرد.
۹ باید اعتراف کنم نمی توانم در برابر وسوسه های شیطانی به تنهایی و بدون کمک خداوند مقاومت کنم.
۱۰ با کمک گرفتن از خداوند برای حل مشکلات سازمانی تشلاش کرده و از دیگران نیز برای رفع این مشکل کمک می گیرم.
۱۱ موکول کردن نتیجه کارها به کمک خداوند را نوعی مسئولیت گریزی می دانم.
۱۲ کسی که به خدا اعتماد داشته باشد، توانایی کار در شرایط نامطمئن و ابهام آمیز را دارد و تصمیمات را اتخاذ می کند.
۱۳ من معتقدم که اعتماد به خداوند، با تهیه مقدمات و فراهم آوردن علل و اسباب مادی برای کار منافات دارد.
۱۴ در انجام امورو کارها به وعده های الهی امید دارم.
۱۵ زمانی که در حل مسائل و مشکلات امیدم را از همه جا قطع می شود، حس می کنم خداوند وسیله ای برای نجات من در نظر دارد و می توانم هنوز امیدوار باشم.
۱۶ سعی می کنم یک رابطه قلبی و عاطفی با خداوند برقرار کنم و از او تقاضای کمک کنم.
۱۷ از آنجا که معتقدم همه کارکنانم بصورت ذاتی در کارشان به خدا توکل می کنند، به کار آنها اعتماد دارم.
۱۸ از آنجا که خداوند روزی رسان است، هرآنچه برایم مقدر فرموده به جان و دل می پذیرم.
۱۹ دوست دارم تا جایی که می توانم از اموال شخصی خود برای رضای خداوند بذل و بخشش کنم، چرا که معتقدم همه آن قابل جبران است.
۲۰ به خاطر رضای خداوند، کار خود را با کیفیت بالا انجام می دهم، حتی اگر پاداش دریافتی از سازمان در قبال کارهای من اندک باشد.
۲۱ به طور معمول در قبال پیشنهاد هر نوع پاداش مادی از طرف ارباب رجوع در جهت پیشبرد سریعتر کار او، با کمال میل استقبال می کنم.
۲۲ بر این باور هستم که باید حق را بگویم و خداوند خود منفعت حاصل از حقیقت گویی را برایم ایجاد می کند.
۲۳ باید اعتراف کنم که اگر ایستادگی در برابر با طل به زیانم باشد، انجام نمی دهم.
۲۴ از اینکه بعضی اوقات نتیجه زحمات و تلاشهایم توسط سازمان(مدیران ارشد یا بالاتر) بی پاداش می ماند، ناراحت نمی شوم.
۲۵ فکر می کنم دیگران باید بابت زحمات و خدماتی که انجام می دهم، از انسان تشکر و قدردانی کنند.
۲۶ چون رضایت خداوند را در کارهایم مدنظر قرار داده ام می دانم که تلاشهایم بی پاداش نخواهد ماند.
۲۷ تلاشم بر این است که عزت نفس و مناعت طبع خود را در هیچ شرایطی و برای کسب هیچ مقام و موقعیتی زیر پا نگذارم.
۲۸ من معتقدم با توکل به تلاش و کوشش بیشتر نیازی نیست.
۲۹ من معتقدم ضمن داشتن توکل باید نهایت تلاش و کوشش برای رسیدن به هدفهای معقول کاری را انجام داد.
۳۰ در عین تلاش و کوشش، امورم را به خدا واگذار می کنم.
۳۱ جهت رفع نیازها و مشکلات کاری نیاز به همراهی و کمک کسی دارم تا بتوانم آن را به بهترین شکل ممکن انجام دهم.

 

32 به شیوه های انجام کار که برای بهبود سازمان پیشنهاد می کنم اعتماد دارم.
33 برای تواناییهای خود که از طرف پروردگار به من عطا شده ارزش قائل هستم.
34 من به دیگر مدیران هم پایه خود برای پیشرفت در کارشان کممک می کنم.
35 من به عنوان مدیر مشارکت کارکنان را جلب می کنم، چون سبب دستیابی به نتایج بهتری در کار می شود.
36 به طور معمول، تبلیغات و جنگ روانی می تواند بر روی من و کارکنانم تاثر گذاشته و آنها را به هراس افکند.
37 زمانی که افراد در فکر ضربه زدن به سازمان هستند، هراسی به دل راه نمی دهم.
38 خیلی از اشتباهات گذشته در کارم، فکر من را به خود مشغول کرده است.
39 چون می دانم که خداوند توبه پذیر است و گذشته ما را می بخشد، نگران اشتباهات گذشته خود نیستم.
40 در برابر سخت گیریهای مافوقم آرامش خود را از دست نمی دهم.
41 ایمانم همیشه باعث پایگاهی امن در روایرویی با مشکلات می شود.
42 سعی می کنم به دلیل احساس حضور و حمایت خداوند در تمامی فعالیتهایم با اطمینان قلبی و شادابی و نشاط بیشتر وظایف خود را انجام دهم.
43 احساس می کنم که گاهی پای بندیهای من لحظه ای بوده و بر مبنای تمایلات تنظیم می شود.
44 در کارهایم به لطف و عنایت الهی اعتقاد دارم وفقط به اعمال خود تکیه نمی کنم.
45 بر این عقیده هستم که اگر بخواهم به موفقیت دست یابم، باید تسلیم فرمان خدا باشم.
46 با داشتن ایمان و تلاش و کوشش متعهدانه و خستگی ناپذیر در کارم از شکست ناامید نمی شوم و آن را می پذیرم.
47 در سازمان به دلیل اینکه امید دارم کمک خداوند در رسیدن به اهدافم کارساز است، احساس سربلندی می کنم.
48 برای بهتر جلوه دادن عملکرد خود و رسیدن به منافع شخصی حاضرم عملکرد همکارم را زیر سوال ببرم.
49 با درایت و مدیریت خاص می توانم از کنار ناملایمات و سختی های کار عبور کنم و برای تدبیر آنها بکوشم.
50 هیچ ترسی از آینده ونرسیدن به هدف ندارم چرا که می دانم با نیت الهی خود، به چیزی دست خواهم یافت که از رسیدن به هدف برایم مهمتر است.
51 با اعتقاد به خدا می دانم می توانم از ظرفیت و توان فکری خود بهترین استفاده ار برای حل مشکل ببرم.
52 به نظر من مدیرانی که از بردباری بیشتری برخوردارند از توفیق بیشتری در اداره امور برخوردارند.
53 قدرت و توان بالای تحمل دیگران را ندارم و در برابر مسائل و مشکلات سازمان زود از کوره در می روم.
54 در کارهای اداره نگرانی و تشویش خاطر دارم.
55 درزمان سختی و فشار کار با همه وجود مقاومت می ورزم.
56 زمانی که همکارانم در حل مشکلات به من کمک نمی کنند، زود ناامید می شوم.
57 سعی می کنم در برخورد با مسائل و مشکلات نیروها را تجهیز و از رفتارهای منفعلانه و عقب نشینی در برابر مشکل پرهیز کنم.
58 در صورت بروز مشکلات با شجاعت تمام و با توجه الهی سعی می کنم آنها را حل کنم.
59 نتایج عملکرد خود را با قاطعیت می پذیرم و از آن دفاع می کنم.
60 برای دفاع از حق و امر مطلوب، اگر لازم باشد مال یا آبروی خود را به خطر می اندازم.
61 علیرغم درست انجام دادن کارها، همیشه از اینکه توسط مافوقم مورد بازخواست قرار بگیرم نگران و ترسانم.
62 به دلیل اعتقاد به کمک خداوند، در برخورد با مشکلاتبجای هراس و خودباختگی با خیال آسوده در مورد حل مشکل فکر می کنم.
63 گاهی پیش می آید که در برابر عظمت مشکلات، احساس حقارت وضعف می کنم.
64 با اعتماد به خدا احساس توانمندی و قدرت می کنم.
65 در مورد مسائل مطرح شده در سازمان با قاطعیت نظرات خود را بیان می کنم.
66 تلاش می کنم از روشهای بدیع برای حل مشکلات اداری استفاده کنم.
67 چون تدابیر و برنامه های سازمان را که پس از مشورت و رایزنی و با توکل به خداوند، تدوین شده است، مناسب می دانم، بنابراین با تمام توان از این تدابیر و برنامه ها، دفاع و حمایت خواهم کرد.
68 ضمن اعتماد به خدا برای اتخاذ تصمیم با سایر افراد مربوط مشورت می کنم.
 

در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته توکل استفاده شده که دارای 5 مرحله است.

 

در مرحله اول: تهیه شاخصها و گویه های مربوط به هر مولفه که از طریق مراجعه به متون دینی از یک سو و یافته های علمی از سوی دیگر به انباشته سازی اطلاعات برای مقوله بندی ابزار پرداخته شد. در این مرحله، مهمترین منابع جمع آوری اطلاعات مورد نیاز گردآوری شد و شاخصها و گویه های مرتبط از متون دینی استخراج گردید. در مرحله دوم ارزیابی روایی محتوا، مرحله سوم: بررسی پایایی پرسشنامه، مرحله چهارم:اجرای مقدماتی پرسشنامه و تحلیل عوامل و در نهایت در مرحله پنجم: تدوین نهایی پرسشنامه صورت گرفت. در ادامه توضیح هر یک از مراحل ارائه می شود.

 

مرحله اول: تهیه شاخصها و گویه های هر مولفه

ابتدا با مراجعه به مبنای نظری پژوهش و بررسی کل آیات قرآن کریم و منابع روایی (عمدتا تفاسیر موضوعی قرآن)، آیات و روایت مرتبط با موضوع توکل گردآوری و مشخص گردید که مولفه های توکل در قالب 7 مولفه، اعتقاد به ربوبیت مطلق خداوند، فطری بودن توکل، توحید افعالی، احساس بی نیازی و بلند طبعی، آرامش و نشاط، شرح صدر و صبر، شجاعت و قاطعیت، قرار گرفتند. سپس برای هر مولفه شاخصهایی در نظر گرفته شد و پس از آن با توجه به تفسیر آیه و روایت گویه هایی برای هر مولفه در نظر گرفته شد. از مجموع 75 گویه، 14 گویه به مقوله اعتقاد به ربوبیت مطلق خداوند، 3 گویه به فطری بودن توکل، 9 گویه به توحید افعالی، 16 گویه به مقوله احساس بی نیازی و بلند طبعی، 14 گویه به آرامش و نشاط، 10 گویه به شرح صدر و صبر و 10 گویه هم به مقوله شجاعت و قاطعیت اختصاص یافت. همین مجموعه مبنای ساخت آزمون قرار گرفت. پرسشنامه تهیه شده به منظور ارزیابی روایی محتوا، در هفت مقوله به صورت تفکیک شده زیر به اساتید وکارشناسان ارائه گردید.

 

مرحله دوم:ارزیابی روایی محتوا

به گفته شکوهی یکتا(1385) روایی محتوا ارتباط مواد یک آزمون را با آنچه که در صدد اندازه گیری آن است، نشان می دهد. به منظور تعیین روایی محتوا، مواد آزمون طی دو مرحله در اختیار کارشناسان حوزه علوم تربیتی  و روانشناسی قرار گرفت. در مرحله اول، 10 نفر از اساتید و کارشناسان ضمن ارزیابی محتوایی هرسوال پیشنهادهایی برای اصلاح برخی سوالها ارائه کردند. آنگاه برای گویه هایی که مورد توافق 5 نفر نبود و ضعیف ارزیابی شده بود، تغییر و یا جایگزین در نظر گرفته شد. پس از آن آزمون برای ارزیابی نهایی در اختیار 5 نفر قرار گرفت. سپس ارزیابی افراد یاد شده اعمال و آزمون آماده اجرا گردید و در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفت.

 

مرحله سوم:بررسی پایایی پرسشنامه:

از ایمان روشهای متعددی که برای محاسبه همبستگی و برآورد ضریب پایایی وجود دارد. از روش ضریب آلفای کروبناخ که مستلزم فقط یکبار اجرای وسیله سنجش و در حقیقت تعمیم فرمول کودرریچاردسون است(هومن، 1384) بهره برده شد.

پایایی پرسشنامه،  آزمون در اختیار 110 نفر قرار گرفت. آنگاه با استفاده از نرم افزار SPSS ضریب الفا هر یک از مقولات محاسبه گردید. آلفای کل آزمون 84/0 گزارش شد.سپس از طریق بررسی همبستگی تک تک سوالها با نمره کل، سوالات ضعیف حذف گردید و در نهایت تعداد سوالات ضعیف حذف گردید و در نهایت، تعداد سوالهای آزمون به 68 سوال کاهش یافت.

 

مرحله چهارم: اجرای مقدماتی پرسشنامه و تحلیل عوامل

در این مرحله از ساخت ابزار و به منظور اجرای مقدمات پرسشنامه و تحلیل عوامل، پرسشنامه در اختیار پاسخ دهندگان قرار گرفت و داده های بدست آمده به سویله نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.

 

مرحله پنجم:تدوین نهایی پرسشنامه

در نهایت پرسشنامه با عوامل جدید استخراج شده از تحلیل عاملی تهیه و برای استفاده آماده گردید.

 

منابع:

شکوهی یکتا، محسن(1385). بررسی الگوی دینداری از منظر قرآن و سنت. اندیشه دینی، شماره 19.

منبع اصلی (استاد راهنمای پایان نامه: بذر افشان مقدم):

نیکنام، فاطمه(1390). ساخت ابزار و سنجش میزان توکل در مدیران ستادی آموزش و پرورش شهر مشهد و تاثیر عوامل خصیصه ای بر آن. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزش دانشگاه فردوسی مشهد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه سنجش توکل به خدا + ۴ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *