دانلود رایگان پرسشنامه سنجش عملکرد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد سنجش عملکرد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری:

 

پرسشنامه سنجش عملکرد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۳۴ گویه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ای (همیشه تا نمی دانم) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. ، با سؤالاتی مانند: (هنگام اجرای مداخلات پرستاری و تصمیم گیری های بالینی، مسئولیت های اخلاقی را همانند مسئولیت های حرفه ای در نظر می گیرم. از انجام اقداماتی که مستلزم زیرپاگذاشتن اصول اخلاق ، قانون و شرع باشد، حتی در صورت درخواست بیمار پرهیز می کنم.) عملکرد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری را می­سنجد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

سنجش عملکرد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری: رویکرد دنیای امروزی را می توان به عقلانیت و اخلاق دانست. عملکرد پرستاری در بطن خود امری ارزشی و اخلاقی محسوب می گردد و کیفیت مراقبت های بهداشتی نیز به میزان زیادی به نحوه عملکرد پرستاران بستگی دارد.

 

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از سنجش عملکرد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری نمره ای است که پاسخ دهنده­گان به سوالات ۳۴ گویه ای پرسشنامه سنجش عملکرد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری می­دهند.

 

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه:

پرسشنامه همیشه اغلب گاهی اوقات به ندرت هیچ وقت نمی دانم
پرستار و جامعه
۱-      در جهت کاهش درد و رنج، پیشگیری از بیماری ها و ارتقای سلامت جامعه کوش می کنم
۲-      به گروهای آسیب پذیر از قبیل سالمند، افراد دچار ناتوانی، معلولیت جسمی و مانند آنها توجه ویژه ای دارم.
۳-      در بحران ها، حوادث طبیعی و همه گیری ها، وظایف خود را با در نظر گرفتن موارد احتیاط لازم انجام می دهم.
پرستار و تعهد حرفه ای
۴-      هنگام اجرای مداخلات پرستاری و تصمیم گیری های بالینی، مسئولیت های اخلاقی را همانند مسئولیت های حرفه ای در نظر می گیرم.
۵-      در حد وظایف و اختیارات خود در جهت فراهم آوردن محیطی ایمن و سالم برای بیمار کوشش می کنم.
۶-      با حضور به موقع, انجام وظایف حرفه ای و ثبت کامل مراقبت های انجام شده، امنیت بیمار را تامین می کنم.
۷-      بر اساس استانداردهای  حرفه ای حاصل از نتایج تحقیقات معتبر، بهترین مراقبت را به بیمار ارائه می دهم.
۸-      تمام مداخلات پرستاری را با حفظ شان انسانی و احترام به بیمار و خانواده او انجام می دهم.
۹-      حداکثر کوش خود را برای اسرار بیمار، رعایت حریم خصوصی او، احترام به استقلال فردی و کسب رضایت آگاهانه انجام می دهم.
۱۰-  با شناسایی و گزارش خطاهای حرفه ای خود و همکاران از بروز صدمات احتمالی به بیمار پیشگیری می کنم.
۱۱-  در صورت خطا در مداخلات پرستاری، صادقانه به بیمار توضیح داده، در هر شرایطی صداقت و انصاف را رعایت می کنم.
۱۲-  توانایی های جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی خود را حفظ کرده ام و ارتقا می دهم.
۱۳-  در جهت صلاحیت حرفه ای، دانش و مهارت های خود را به روز نگه می دارم.
۱۴-  توانمندی و دانش کافی برای مراقبت موثر، ایمن و بدون نظارت مستقیم را داشته و در برابر اقدامات خود پاسخگو هستم.
۱۵-  از پذیرش هر گونه هدیه یا امتیاز از بیمار یا بستگانش پرهیز می کنم.
۱۶-  به گونه ای عمل می کنم که اعتبار و حیثیت حرفه ای پرستاری زیر سوال نرود.
پرستار و ارائه خدمات بالینی
۱۷-  بدون توجه به سن، جنس و وضعیت اقتصادی، فرهنگ، مذهب و توانایی های جسمی به خواسته های بیمار عمل می کنم.
۱۸-  مراقبت های پرستاری را با رعایت احترام به حقوق انسانی، ارزش های اجتماعی و اعتقادات دینی بیمار انجام می دهم.
۱۹-  خود را با ذکر نام، عنوان و نقش حرفه ای به بیمار معرفی می کنم.
۲۰-  ارتباطی توام با اعتماد متقابل با بیمار برقرار نموده تا نیازها و نگرانی هایش را درک کنم.
۲۱-  قبل از انجام هر گونه مداخلات پرستاری، اطلاعات کافی را در اختیار قرار می دهم تا امکان قبول یا رد آگاهانه خدمات درمانی را داشته باشد.
۲۲-  در جهت توانمند سازی با بیمار برای بهبود مراقبت از خود به وی و خانواده اش آموزش می دهم.
۲۳-  در شرایط اورژانس خارج از محیط کار نیز به مراقبت از بیمار مصدوم ی پردازم.
۲۴-  اطلاعات بیمار را تنها برای اهداف مرتبط با سلامت (درمان و پژوهش)  و جهت منافع بیمار انتقال می دهم.
۲۵-  برای بی خطر بودن اقدامات پرستاری، احتیاط های لازم را به کار می گیرم.
۲۶-  هر گونه اعتراض و مشکل بیمار را را به مسئول بخش گزارش می دهم.
۲۷-  از انجام اقداماتی که مستلزم زیرپاگذاشتن اصول اخلاق ، قانون و شرع باشد، حتی در صورت درخواست بیمار پرهیز می کنم.
۲۸-  به هنگام انجام هر گونه مداخله پرستاری به حریم خصوصی بیمار احترام می گذارم.
پرستار و همکار
۲۹-  با سطوح مختلف حرفه ای، سایر پرستاران، اساتید و دانشجویان رفتاری توام با احترام دارم.
۳۰-  در صورت مواجهه با هر نوع چالش اخلاقی، برای تصمیم گیری با کمیته اخلاق بیمارستان مشورت می کنم.
پرستار و آموزش و پژوهش
۳۱-  در موارد استفاده از بیمار در آموزش دانشجویان پرستاری، حقوق بیمار و ملاحظات اخلاقی مرتبط را رعایت می کنم.
۳۲-  از جایگاه حرفه ای جهت متقاعد کردن بیمار برای شرکت در تحقیق و آموزش دانشجویان پرستاری استفاده نمی کنم.
۳۳-  در صورت عدم همکاری بیمار و خانواده وی در آموزش دانشجویان، روند ارائه خدمات به او را تحت تاثیر قرار نمی دهم.
۳۴-  به عنوان پرستار بالینی برای ارتقاء مهارت ها و ظرفیت بالینی دانشجویان پرستاری تلاش می کنم.

 

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

 

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

نمره گذاری پرسشنامه:

همیشه اغلب گاهی اوقات به ندرت هیچ وقت نمی دانم
۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۰

 

 

  • تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره  حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۰ ۸۵ ۱۷۰

امتیازات خود را از ۳۴ عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۰ و حداکثر ۱۷۰ خواهد بود.

نمره بین  ۰ تا ۵۶  :  تعهد عملکرد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری در حد پایینی می باشد.

نمره بین ۵۶ تا  ۱۱۳ : تعهد عملکرد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری در حد متوسطی می باشد.

نمره بالاتر از ۱۳۳   : تعهد عملکرد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری در حد بالایی می باشد.

 

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها

 اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). در پژوهش (پور زنجانی و همکاران، ۱۳۹۴) روایی پرسشنامه توسط  اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.

 

 پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۲).  در پژوهش (پور زنجانی و همکاران، ۱۳۹۴)  پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بالای ۷۰/۰ به  دست آمده است.

متغیر ضریب پایایی
عملکرد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری ۹۴/۰

 

منابع:

سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و عباس بازگان(۱۳۹۰) روش تحقیق در علوم رفتاری.

اسمعیل پور زنجانی، سمین؛ مشعوف، سهیلا و خاکی، سوره. (۱۳۹۴) میزان رعایت آیین اخلاقی در عملکرد پرستاری از دیدگاه پرستاران و بیماران مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، ۱۵(۵۷): ۴۵۹-۴۴۷٫

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه سنجش عملکرد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *