دانلود رایگان پرسشنامه عدالت زناشویی محقق ساخته + مقاله

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه عدالت زناشویی محقق ساخته:

پرسشنامه محقق ساخته عدالت زناشویی در این پ‍ژوهش  پرسشنامه‌ی ۲۶ سوالی است که این پرسشنامه اقتباسی از چهار پرسشنامه‌ی حدود فعالیت و نقش( مایکلز و همکاران،۱۹۸۴)، ادراک انصاف بنجامین(۲۰۰۶)، ادراک عدالت و برابری در کارهای خانگی فریسکو و ویلیامز(۲۰۰۳) و پرسشنامه‌ی چند آیتمی ترامپسون و همکاران(۱۹۸۱) می‌باشد.

این پرسشنامه که به صورت چند آیتمی ساخته شده‌است دارای ۴ خرده مقیاس می‌باشد و درسوالات هر خرده مقیاس دو سری سوال که یکی سری مفهوم برابری و دیگری احساس عدالت را می‌سنجد آورده شده‌است

 

سوالات:

۱ الف: در خانواده شما مسئولیت انجام کارهای درون خانه با چه کسی است؟

تنها با من است.

بیشتر با من است.

کمی بیشتر از همسرم با من است.

به شکل برابر با هر دویمان است.

کمی بیشتر از من با همسرم است.

بیشتر با همسرم است.

تنها با همسرم است.

۲ الف: در خانواده شما مسئولیت تامین هزینه های زندگی با چه کسی است ؟

تنها با من است

بیشتر با من است

کمی بیشتر از همسرم با من است

به شکل برابر با هر دویمان است

کمی بیشتر از من با همسرم است

بیشتر با همسرم است.

تنها با همسرم است.

 

۳ ب: با توجه به پاسخ سوال قبل، رفتار خود و همسرتان را در تامین هزینه های زندگی خانواده خود چه مقدار عادلانه می‌بینید؟

رفتار همسرم کاملاً غیرعادلانه است.

رفتار همسرم خیلی غیرعادلانه است.

رفتار همسرم کمی غیر عادلانه است.

رفتار هردویمان عادلانه است.

رفتار من کمی غیر عادلانه است.

رفتار من خیلی غیر عادلانه است.

رفتار من کاملا غیر عادلانه است.

۴ .الف: در خانواده شما تصمیم گیری ها با چه کسی است ؟

 

تنها با من است

بیشتر با من است

کمی بیشتر از همسرم با من است

به شکل برابر با هر دویمان است

کمی بیشتر از من با همسرم است

بیشتر با همسرم است

تنها با همسرم است

۴٫ب: با توجه به پاسخ خود به سوال قبل، رفتار خود و همسرتان در تصمیم‌گیری ها را تا چه حدی عادلانه می‌بینید؟

رفتار همسرم کاملاٌ غیر عادلانه است.

رفتار همسرم خیلی غیرعادلانه است.

رفتار همسرم کمی غیر عادلانه است.

رفتار هر دوی ما عادلانه است.

رفتار من کمی غیر عادلانه است.

رفتار من خیلی غیر عادلانه است.

رفتار من کاملاٌ غیر عادلانه است.

 

۵ الف : مقدار احترامی که در خانواده شما برای برای دوستان شما و دوستان همسرتان وجود دارد را با هم مقایسه کرده و یکی از گزینه های زیر را علامت بزنید

برای دوستان من خیلی بیشر است.     

برای دوستان من بیشر است.   

برای دوستان من کمی بیشر است.  

برای دوستان هر دو ما مساوی است                   

برای دوستان همسرم کمی بیشر است.                    

برای  دوستان همسرم بیشر است.                

برای دوستان همسرم خیلی بیشر است.       

۵ ب: با توجه به پاسخ خود به سوال قبل در مورد احترام برای دوستان خود و همسرتان این وضعیت را تا چه حدی عادلانه می‌بینید؟

رفتار همسرم کاملاٌ غیر عادلانه است.

رفتار همسرم خیلی غیرعادلانه است.

رفتار همسرم کمی غیر عادلانه است.

رفتار هر دوی ما عادلانه است.

رفتار من کمی غیر عادلانه است.

رفتار من خیلی غیر عادلانه است.

رفتار من کاملاٌ غیر عادلانه است.

 

۶٫الف : مقدار احترامی که در خانواده شما برای  برای خانواده‌ی پدری شما و همسرتان وجود دارد را با هم مقایسه کرده و یکی از گزینه های زیر را علامت بزنید؟

برای خانواده ی من خیلی بیشر است.     

برای خانواده ی من بیشر است.   

برای خانواده ی من کمی بیشر است.  

برای هر دو خانواده مساوی است                   

برای خانواده ی همسرم کمی بیشر است.                    

برای  خانواده ی همسرم بیشر است.                

برای خانواده ی همسرم خیلی بیشر است.                    

 

۶ .ب: با توجه به پاسخ خود به سوال قبل در مورد احترام برای خانواده خود و همسرتان  این وضعیت را  تا چه حدی عادلانه می‌بینید؟

برای من کاملاٌ غیر عادلانه است.

برای من خیلی غیرعادلانه است.

برای من  کمی غیر عادلانه است.

برای هر دوی ما عادلانه است.

برای همسرم کمی غیر عادلانه است.

برای همسرم خیلی غیر عادلانه است.

برای همسرم کاملاٌ غیر عادلانه است.یل

ی غیرعادلانه است.رای من کمی غی

۷ الف: مقدار آزادی که در خانواده شما برای شما و همسرتان در داشتن شغل یا ادامه تحصیل وجود دارد را با هم مقایسه کرده و یکی از گزینه های زیر را علامت بزنید؟

آزادی  من خیلی بیشر است.                    

آزادی من بیشر است.

آزادی من کمی بیشر است.

برای هر دوی ما مساوی است.

آزادی همسرم کمی بیشتر است 

آزادی همسرم بیشتر است        

آزادی همسرم خیلی بیشتر است.

 

۷٫ب: با توجه به پاسخ خود به سوال قبل مقدار آزادی که در خانواده شما برای شما و همسرتان در داشتن شغل یا ادامه تحصیل وجود دارد  را تا چه حدی عادلانه می‌بینید؟

برای من  کاملاٌ غیر عادلانه است.

برای من خیلی غیرعادلانه است.

برای من کمی غیر عادلانه است.

برای هر دوی ما عادلانه است.

برای همسرم کمی غیر عادلانه است.

برای همسرم خیلی غیر عادلانه است.

برای همسرم کاملاٌ غیر عادلانه است.

۸ الف: مقدار آزادی که در خانواده شما برای شما و همسرتان در پرداختن به علایق شخصی چون فعالیت های هنری، ورزشی و بازدید از مکآن‌های مورد علاقه، تفریح با دوستان وجود دارد را با هم مقایسه کرده و یکی از گزینه های زیر را علامت بزنید؟

آزادی  من خیلی بیشر است.                     

آزادی من بیشر است.

آزادی من کمی بیشر است.

برای هر دوی ما مساوی است.

آزادی همسرم کمی بیشتر است 

آزادی همسرم بیشتر است        

آزادی همسرم خیلی بیشتر است.

 

۸٫ب: با توجه به پاسخ خود به سوال قبل مقدار آزادی که در خانواده شما برای شما و همسرتان وجود دارد  را تا چه حدی عادلانه می‌بینید؟

برای من  کاملاٌ غیر عادلانه است.

برای من خیلی غیرعادلانه است.

برای من کمی غیر عادلانه است.

برای هر دوی ما عادلانه است.

برای همسرم کمی غیر عادلانه است.

برای همسرم خیلی غیر عادلانه است.

برای همسرم کاملاٌ غیر عادلانه است.

 

 

9.الف: مقدار تلاشي كه شما براي رضايت به همسرتان و  همسرتان براي رضايت شما در زمينه‌ي مسائل جنسي انجام مي‌دهيد را با هم مقایسه كرده و يكي از گزينه هاي زير را علامت بزنيد؟

تلاش  من خيلي بيشر است.                    

تلاش  من بيشر است.

تلاش  من كمي بيشر است.

تلاش  هر دوي ما مساوي است.

تلاش  همسرم كمي بيشتر است 

تلاش  همسرم بيشتر است        

تلاش همسرم خيلي بيشتر است.

 

9 .ب: با توجه به پاسخ خود به سوال قبل رفتار خود و همسرتان را در جلب رضايت همديگر در زمينه مسائل جنسي تا چه حدي عادلانه مي‌بينيد؟

رفتار همسرم كاملاٌ غير عادلانه است.

رفتار همسرم خيلي غيرعادلانه است.

رفتار همسرم كمي غير عادلانه است.

رفتار هر دوي ما عادلانه است.

رفتار من كمي غير عادلانه است.

رفتار من خيلي غير عادلانه است.

رفتار من كاملاٌ غير عادلانه است.

 

 

10.الف: مقدار تلاشي كه شما براي رضايت به همسرتان و  همسرتان براي رضايت شما در زمينه‌ي درك و نگراني در موقعيت‌هاي سخت انجام مي‌دهيد را با هم مقایسه كرده و يكي از گزينه‌هاي زير را علامت بزنيد؟

من براي همسرم خيلي بيشر است.                    

من براي همسرم بيشر است.

من براي همسرم كمي بيشر است.

براي هر دوي ما مساوي است.

همسرم براي من كمي بيشتر است 

همسرم براي من بيشتر است        

همسرم براي من خيلي بيشتر است.

10 ب: با توجه به پاسخ خود به سوال قبل رفتار خود و همسرتان را در جلب رضايت همديگر در زمينه درك و نگراني در موقعيت‌هاي سخت تا چه حدي عادلانه مي‌بينيد؟

رفتار همسرم كاملاٌ غير عادلانه است.

رفتار همسرم خيلي غيرعادلانه است.

رفتار همسرم كمي غير عادلانه است.

رفتار هر دوي ما عادلانه است.

رفتار من كمي غير عادلانه است.

رفتار من خيلي غير عادلانه است.

رفتار من كاملاٌ غير عادلانه است.

 

 

الف: : مقدار تلاشي كه شما براي رضايت به همسرتان و  همسرتان براي رضايت شما در زمينه‌ي تعهد نشان دادن براي يكديگر انجام مي‌دهيد را با هم مقایسه كرده و يكي از گزينه هاي زير را علامت بزنيد؟

تعهد و پايبندي من خيلي بيشر است.                     

تعهد و پايبندي من بيشر است.

تعهد و پايبندي من كمي بيشر است.

هر دوي ما مساوي است.

تعهد و پايبندي همسرم كمي بيشتر است 

تعهد و پايبندي همسرم بيشتر است        

تعهد و پايبندي همسرم خيلي بيشتر است.

 

11 ب: با توجه به پاسخ خود به سوال قبل رفتار خود و همسرتان را در جلب رضايت همديگر در زمينه‌ي تعهد نشان دادن براي يكديگر را تا چه حدي عادلانه مي‌بينيد؟

رفتار همسرم كاملاٌ غير عادلانه است.

رفتار همسرم خيلي غيرعادلانه است.

رفتار همسرم كمي غير عادلانه است.

رفتار هر دوي ما عادلانه است.

رفتار من كمي غير عادلانه است.

رفتار من خيلي غير عادلانه است.

رفتار من كاملاٌ غير عادلانه است.

 

 

12 .الف: مقدار تلاشي كه شما براي رضايت به همسرتان و  همسرتان براي رضايت شما در زمينه‌ي تلاش براي براي خوب نگه داشتن رابطه زناشويي خود انجام مي‌دهيد را با هم مقایسه كرده و يكي از گزينه‌هاي زير را علامت بزنيد؟  

تلاش من خیلی بیشتر است

تلاش من بيشر است.

تلاش من كمي بيشر است.

تلاش هر دوي ما مساوي است.

تلاش همسرم كمي بيشتر است. 

تلاش همسرم بيشتر است.        

تلاش همسرم خيلي بيشتر است.

 

12 . ب: با توجه به پاسخ خود به سوال قبل رفتار خود و همسرتان در جلب رضايت يكديگر در زمينه خوب نگه داشتن رابطه‌ي زناشويي خود تا چه حدي عادلانه مي‌بينيد؟

رفتار همسرم كاملاٌ غير عادلانه است.

رفتار همسرم خيلي غيرعادلانه است.

رفتار همسرم كمي غير عادلانه است.

رفتار هر دوي ما عادلانه است.

رفتار من كمي غير عادلانه است.

رفتار من خيلي غير عادلانه است.

رفتار من كاملاٌ غير عادلانه است.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه عدالت زناشویی محقق ساخته + مقاله”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *