حراج!

دانلود رایگان پرسشنامه عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری

۵,۲۰۰ تومان

پرسشنامه عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری

 

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

 

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

پرسشنامه عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری

قسمتی از پرسشنامه عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری زارع و همکاران (۱۳۹۴):

 

پرسشنامه عوامل موثر بر بروز فساد اداری دارای ۲۴ سوال بوده که توسط زارع و همکارانش در سال ۱۳۹۴ طراحی و تنظیم شده است که هدف از این پرسشنامه ارزیابی عوامل موثر بر بروز فساد اداری در ابعاد مختلف می باشد که دارای ۷ بعد ( عوامل حقوقی – قانون ، عوامل اداری – اقتصادی ، عوامل سازمانی ، عوامل ویژگیهای شخصیتی کارکنان ، عوامل نظارتی ، عوامل اجتماعی و عوامل آگاهی دهنده ) می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ پیچیدگی قوانین و مقررات
۲ عدم آشنایی ارباب رجوع با قوانین و مقررات
۳ فقدان نظام پاداش کارآمد
۴ عدم آشنایی کارکنان با قوانین و مقررات
۵ عدم تناسب نرخ رشد تورم و نرخ رشد حقوق کارکنان
۶ احساس نابرابری اقتصادی کارکنان دولت در رابطه با سایر اقشار جامعه
۷ درجه خویشاوند سالاری
۸ فقدان مزایای جانبی برای کارکنان

پرسشنامه عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری زارع و همکاران (1394)۲۰ روحیات مبتنی بر مصرف گرایی و رفاه زدگی کارکنان
۲۱ توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه
۲۲ پایین بودن سطح اگاهی عمومی و دانش اجتماعی کارکنان
۲۳ میزان ریسک پذیری بالای کارکنان
۲۴ قانون گریزی در فرهنگ جامعه کارکنان

 

_________________________________________

 

هدف این پژوهش تحلیل عوامل مؤثر بر پیدایش فساد اداری و روش های کنترل آن در وزارت ورزش و جوانان می باشد. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی بوده و به روش میدانی انجام شده است. ارقام این مطالعه شامل کارکنان وزارت ورزش و جوانان است.

 

بر اساس گزارش های این سرویس ۹۰۰ نفر هستند. بر اساس جدول مورگان، نمونه آماری پژوهش ۲۶۹ نفر بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند.

اما به منظور جلوگیری از کوچک شدن نمونه آماری، ۳۲۰ پرسشنامه توزیع و جمع آوری شد. در این پژوهش از پرسشنامه تهیه شده توسط محقق استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی و روایی سازه و پایایی با استفاده از ضریب پایایی آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت.

 

برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل عاملی آزمون و آزمون فریدمن) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل سازمانی با مقدار ۸۸/۵ تأثیر بسیار زیاد و عوامل دانش با ارزش ۴۰/۲ تأثیر بسیار کم بر روی حوادث فساد اداری و ۴۲/۱ تأثیر بسیار کم بر روش‌های کنترل فساد اداری دارند، طبق سال ۲۰۱۲ توصیه می شود مسئولان به عوامل مؤثر در گسترش فساد اداری و روش های کنترلی در وزارت ورزش و جوانان، به موضوعات مرتبط با این پژوهش توجه کنند.

هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر پدیده فساد در نظام اداری ایران و نحوه برخورد با آن است. کافی است الگویی مناسب برای جامعه اسلامی در ایران برای کاهش فساد اداری ارائه شود.

 

روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و با روش نمونه گیری طبقه ای ساده و تصادفی است. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون تحلیل واریانس فریدمن، آزمون علامت و حتی آزمون دو جمله ای استفاده می شود.

 

برای اطمینان از پایایی پرسشنامه تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و از روایی پرسشنامه طراحی شده برای تحقیق پیمایشی از دیدگاه خبرگان استفاده شد، سپس با طراحی فرم آزمون خبرگان، ابتدا موافقت با متغیرهای کلیدی کارشناسان و کارشناسان با استفاده از آن بود و زیر متغیرهای هر یک از متغیرهای اصلی در سوال اول و دوم تحقیق و سپس سوالات پرسشنامه ارسال شده برای جامعه آماری جمع آوری می شود.

 

نمودارهای روش شناختی و نمودار E روش رگرسیون چندگانه گام به گام برای ایجاد رابطه خطی بین مبارزه با فساد اداری در کشورهای موفق در این زمینه و عوامل منجر به فساد اداری و راه های مبارزه با آن اتخاذ شده است. سیاست های فرهنگی، اقتصادی و مدنی مبتنی بر مبانی نظری و یافته های پژوهشی است.

هدف این پژوهش تحلیل عوامل مؤثر بر وقوع فساد اداری در وزارت ورزش و جوانان است. این پژوهش از نوع توصیفی-پژوهشی و به روش میدانی انجام شده است.

 

پرسشنامه ها شامل کارکنان وزارت ورزش و جوانان است. بر اساس اعلام این وزارتخانه ۹۰۰ نفر، بر اساس جدول مورگان، ۲۶۹ نفر به عنوان جامعه آماری این نظرسنجی به صورت ساده انتخاب شدند، اما برای جلوگیری از کاهش جمعیت، تعداد ۳۲۰ سوال توزیع و جمع آوری شد.

 

در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از ضریب پایایی آلفای کرونباخ با استفاده از روایی و روایی و پایایی مورد سنجش قرار گرفت.

 

برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار غیرآماری (تحقیق اکتشافی و آزمون فریدمن) استفاده شد که نتایج تحقیق نشان داد که عوامل سازمانی با مقدار ۸۸/۵ بیشترین تأثیر و ۴۰/۲ عوامل مرتبط با دانش کمترین تأثیر را دارند.

 

در زمینه بروز فساد همچنین در زمینه مدیریت فساد، نتایج تحقیق نشان می دهد که اصول حقوقی مؤثر با ارزش ۶۳/۳ تأثیر معنی داری دارد و مدیریت و کنترل با ارزش ۴۲/۱ کمترین میزان را دارد. اصول در مورد فساد روش های رهبری و کنترل در وزارت ورزش و جوانان، بهتر است موضوعات مربوط به تحقیق از سوی مسئولان مشخص شود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *