دانلود رایگان پرسشنامه قدرت تخیل (۳۰ و ۱۰ سوالی)

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

لیست پرسشنامه قدرت تخیل: {روی لینک زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه قدرت تخیل (۱۰ سوالی)

______________________________________

قسمتی از پرسشنامۀ قدرت تخیل (۳۰ سوالی):

آیا قدرت تخیل دارید؟

کلمۀ تخیل دقیقاً به توانایی ما در تشکیل تصاویر ذهنی اشاره دارد. در واقع به علت خاصی که تعداد معدودی از روانشناسان قادر به درک آن هستند ، هرکسی، توانایی تشکیل تصاویر ذهنی را ندارد. سه نفر از ده نفری که این کلمات را می خوانند ، شاید حتی مطمئن نباشند منظور از «تصاویرذهنی » چیست . خیلی مختصر خود را بیازمایید : چشمهایتان را ببندید و سعی کنید

قایقی را تجسم کنید که در پهنۀ دریای آبی ، بادبانی قرمز رنگ دارد. هفت نفر از ده نفری که این مطلب را می خوانند، از عهدۀ این کار بر می آیند اما سه نفر باقی مانده صرفاً نمی دانند چگونه چنین کنند.

اما تجسم تصویری  تنها بخشی از تخیل است. تخیل شامل استعداد پیش بینی وقایع قبل از وقوع آن ، توانایی همدردی با دیگران در مواقع تلخ یا شیرین و البته ریشۀ اکثر فعالیت های هنری است.

تخیل یکی از اساسی ترین بخش های حیات ذهنی است. برخوداری از یک تخیل روشن و واضح می تواند سودمند باشد و گسترۀ  کامل بیان هنری را برای شما فراهم نماید اما در عین حال ، تخیل بیش از حد ، مشکلاتی را به بار  خواهد آورد . این پرسشنامه  برای سنجش قدرت تخیل شما طراحی گردیده است. با دقت ، پرسش ها را پاسخ گویید و در انتها تحلیل مورد نظر را مطالعه نمایید.

 

۱ – وقتی مجبورید دروغ مصلحتی بگویید، آیا:

الف- دستپاچه شده و خودتان را لو می دهید؟

ب- آنقدر آسمان و ریسمان سر هم می کنید که موجب شک و تردید می شود؟

ج- همان قدر می گویید که قانع کننده باشد؟

 

۲ – آیا شما دروغ های مصلحتی خودتان را باور می کنید؟

الف- بله               ب- خیر          ج- تقریباً

 

۳ –  وقتی وارد جمعی می شوید که با ورود شما ساکت می شوند ، آیا فکر می کنید که :

الف- حتماً دربارۀ شما حرف می زده اند.

ب-آنها به یک توقف طبیعی در گفتگوها رسیده اند.

ج- آنها ورود شما را ارج می نهند.

 

۴ – نسبت به بدبختی ها و مصیبت های دیگران چگونه واکنش نشان  می دهید؟

الف- اشک می ریزید؟

ب-قدری احساس همدردی می کنید؟

ج- احساس ملامت می کنید؟

 

۵ – وقتی از شما انتقاد می شود ، آیا :

الف- کاملاً آن را رد می کنید؟

ب- سعی می کنید تا بفمید تا چه اندازه این انتقاد وارد است؟

ج- احساس می کنید همیشه یک جای کار شما عیب دارد؟

 

۶ – وقتی بعد از ظهر یک روز برای تفرج و سرگرمی بیرون می روید، آیا:

الف- همیشه به مکانی می روید که مورد علاقه شماست؟

ب- هر بار مکان جدیدی را امتحان می کنید؟

ج- گاهی مکان تازه ای را امتحان می کنید؟

 

۷ – وقتی منظر کسی هستید و آن فرد تأخیر دارد ، آیا:

الف- نگران می شوید مبادا تصادف کرده باشد؟

ب- فرض می کنید موضوعی کاملاً طبیعی موجب تأخیر او شده است؟

ج- حداقل برای یک ساعت نگرانی به دل راه نمی دهید؟

 

۸ – آیا در تئاتر یا سینما گریه کرده اید ؟

الف- بله               ب- خیر          ج- سالهاست که گریه نکرده اید.

 

۹ – اگر شب تنها باشید ، آیا:

الف- می ترسید؟

ب- اصلاً نگرانی به دل راه نمی دهید؟

ج- کمی می ترسید اما اعتنایی نمی کنید؟

 

۱۰ – آیا خواندن یا شنیدن داستان های اجنه و ارواح:

الف- موجب خندۀ شما می شود؟

ب- احساس مورمور شدن به شما می دهد؟

ج- به نوعی علاقۀ شما را برمی انگیزد؟

 

۱۱ – وقتی به طرح کاغذ دیواری خیره می شوید ، آیا:

الف- اگر به اندازۀ کافی نگاه کنید ، تصاویری در آن می بینید؟

ب- زیاد به آن توجه نمی کنید؟

ج- صرفاً طرح را دنبال می کنید؟

 

۱۲ – در مکانی نا آشنا خوابیده اید که با صدای عجیبی از خواب برمی خیزید ، آیا:

الف- فکر می کنید ارواح آمده اند ؟

ب- فکر می کنید دزد آمده است؟

ج- فکر می کنید لولۀ آب گرم ترکیده است؟

 

۱۳ – وقتی به دام عشق افتادید، آیا:

الف- حتی برای مدت کوتاه فکر می کنید معشوق شما کامل و بی نقص است؟

ب- معشوق خود را قدری شاعرانه تصور می کنید؟

ج- معشوق خود را واقع بینانه ( آنگونه که هست)می بینید؟

 

۱۴ – وقتی فیلمی می بینید که کتاب آن را خواندیده اید ، آیا :

الف- معمولاً از نمایش تصویری آن بیشتر لذت می برید؟

ب- معمولاً نمایش تصویری آن شما را مأیوس می سازد؟

ج- متوجه می شوید که مطالب کتاب ، با کیفیت فیلم متفاوت است؟

 

۱۵ – اگر اوقات فراغتی داشته باشید ، آیا :

الف- با افکار خویش خودتان را سرگرم می کنید؟

ب- در صورت انجام کاری ، خودتان را سرگرم می کنید؟

ج- تنها در صورت فکر کردن به چیزی جالب ، خودتان را سرگرم می کنید؟

 

۱۶ – آیا فکر می کنید ایدۀ خوبی برای یک کتاب یا فیلم  دارید؟

الف- اغلب            ب- گاهی                  ج- هرگز

 

۱۷ – اگر به شما گفته شود ، کسی در خانه ای که قصد خرید آن را دارید ، خود کشی کرده است ، آیا:

الف- اگر خانه را مناسب تشخیص دادید ، خریداری می کنید؟

ب- بلافاصله معامله را بر هم می زنید ؟

ج- فکر می کنید که به حال شما تفاوتی  نمی کند؟

 

۱۸ – آیا پایان فیلم ها یا کتابها را در ذهن خود بازنویسی می کنید؟

الف- تنها در صورتی که تحت که تحت تأثیر داستان قرار بگیرم این کار را می کنم.

ب- اغلب

ج- هرگز

 

۱۹ – وقتی تجربه ای را بازگو می کنید ، آیا:

الف- برای بهتر شدن داستان ، قدری اغراق می کنید ؟

ب- بی کم و کاست آن را تعریف می کنید؟

ج- برخی جزئیات را اصلاح می کنید؟

 

۲۰ – آیا رویاهایی را در سر می پرورانید؟

الف- اغلب                 ب- گاهی                  ج-بندرت

 

۲۱ – وقتی رویاهایی را در سر می پرورانید ، آیا :

الف- جزئیات بیشمار و پیچیدگی های فراوان برای آنها در نظر می گیرید؟

ب- به طور مبهم به صحنه های دلپذیر آن فکر می کنید؟

ج- تنها گاهی اوقات جزئیاتی برای آن تصور می کنید؟

 

۲۲ – وقتی ، روزنامه ها ، داستان دیگری از فقر وگرسنگی می نویسند ، آیا:

الف- بلافاصله صفحۀ دیگری را مطالعه می کنید؟

ب- احساس می کنید اشتهای خود را از دست داده اید؟

ج- به خود می گویید باید کاری در این باره انجام دهید؟

 

 

۲۳ – آیا گفتگوهای خیالی دارید؟

الف- تنها پس از یک جر و بحث.

ب- خیر

ج- اغلب

 

۲۴ – آیا تفکر شما با تصاویر بصری نیرومند همراه است؟

الف- معمولاً          ب- بندرت                 ج- گاهی

 

۲۵ – خود را چگونه ارزیابی می کنید؟

الف- کاملاً بی تجربه در امور جنسی .

ب-بی علاقه نسبت به تجربه کردن امور جنسی.

ج- علاقه مند اما فاقد اطمینان در تجربه کردن امور جنسی.

 

۲۶ – آیا  فیلم ها یا کتابهای جنسی :

الف- احساس تنفر و انزجار را در شما بیدار می کند؟

ب- هیچگونه تأثیری در شما نمی گذارد؟

ج- شما را برمی انگیزد؟

 

۲۷ – اگر کودکی دربارۀ یک همبازی خیالی با شما سخن بگوید ، آیا:

الف- با خیال او همراه می شوید؟

ب- به او می گویید دروغ  گفتن کاربدی است؟

ج-لبخند مفرطی بر لب می آورید؟

 

۲۸ – دربارۀ آهنگ مورد علاقۀ خود فکر کنید ، آیا:

الف- به وضوح و به طور کامل آن را می شنوید؟

ب- تنها تکه هایی از آن را می شنوید؟

ج-باید زیر لب زمزمه کنید تا آن را به یاد آورید؟

 

۲۹ – دزد ، خانۀ همسایۀ شما را خالی کرده است ، آیا:

الف- سعی می کنید از ایمنی قفل ها اطمینان حاصل کنید ؟

  • یک سگ نگهبان می خرید؟

ج-یک اسلحه خریداری می کنید؟

 

۳۰ – آیا می توانید تصور کنید درگیر یک مشکل واقعی مانند زندان رفتن شوید؟

الف- خیر

ب- بله ، اگر شرایط قدری فرق می کرد .

ج- به دشواری ، زیرا چنین چیزی محتمل نیست.

 

 

امتیازات

(امتیازات را جمع کنید تا به تحلیل مورد نظر دست یابید)

تخیل ، دقیقاً به معنی تشکل تصاویر ذهنی است . تخیل شما تا چه اندازه روان است؟ در این تصویر دو نگاره آورده  شده است. یکی ، خانمی جوان و دیگری خانمی پیر . آیا می توانید هر دو نگاره را ببینید؟

 

تحلیل پرسشنامه:

اگر آزمودنی پرسشنامه را به درستی و با  دقت پاسخ داده باشد ، امتیاز وی باید بین 30 و 150 باشد. به عنوان یک قاعدۀ کلی هر چه امتیاز آزمودنی

بیشتر باشد، از قدرت تخیل بیشتری بهره مند می باشد . اما برای جزئیات بیشتر به مطالب زیر مراجعه کنید.

50-30)  مایۀ تأسف است . زیرا قدرت تخیل آزمودنی بسیار ناچیز است . ظاهراً به هیچ وجه توان استمداد از دنیای رویا را برای کمک به خود ندارد.

شاید آزمودنی فردی عملگرا و واقع بین باشد، اما حتی در اینجا نیز قدرت تخیل ضعیف او، احتمالاً موجب دلسردی خودش می باشد.

7451) آزمودنی تخیل خود را آزاد نمی گذارد، اساساً فاقد قدرت تخیل نیست، اما هرگاه که بتواند آن را مهار می کند. احتمالاً دیگران آزمودنی را به خاطر سرسختی و یکدندگی در تفکر، محترم بشمارند.

بسیار خوب همه چیز برای آزمودنی روبراه است. اما آیا برخی منافع رویا را از دست نمی دهد؟ شاید بد نباشد شوخی ها و بازیگوشی های خود را بیشتر بروز دهد.

10975 )  یقیناً آزمودنی از قدرت تخیل برخوردار می باشد و علاوه بر آن می تواند با کمک آن خود را به جای دیگری بگذارد که اغلب سودمندترین کاری است که می تواند انجام دهد. از طرف دیگر اجازه نمی دهد تخیلات، عقل سلیم او را تحت تأثیر خویش درآورد، نتیجه اینکه از بسیاری از فراز و فرودهای افرادی که تخیل نیرومندی دارند، رها می باشد.

129 -110 )  گاهی اوقات آزمودنی بر خلاف راحتی و آسایش خود ، تخیل بیش از اندازه ای دارد . مواقعی هستند که ترس های وی غیر واقع بینانه است ونسبت به سرزنش و درد ، بیش از اندازه حساسیت نشان می دهد .

از طرف دیگر ممکن است آزمودنی استعداد هنری فراوانی داشته باشد و هرگاه بتواند استفاده سازنده و مفیدی برای قدرت تخیل خود بیابد ، حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت .

150-130 )  آزمودنی قدرت تخیل واضح و روشنی دارد و در حقیقت ، قدرت تخیل او ،بیش از اندازه است . این امر بدین معنی است که زندگی درونی ماهرانه ای برای خود ساخته است و لیکن این زندگی را به هزینه رویارویی با مشکلات دنیای واقعی بدست می آورد .

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه قدرت تخیل (۳۰ و ۱۰ سوالی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *