دانلود رایگان پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو (CLDQ)

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران (CLDQ):

 

این پرسشنامه که از ۲۰ آیتم تشکیل شده است، توسط والدین دانش آموزان تکمیل می شود.

پاسخ به هر عبارت در یک مقیاس لیکرت ۵ درجه ای از اصلاً (۱) تا همیشه (۵) می باشد.

سوالات:
۱ در املاء مشکل دارد.
۲ در یادگیری نام حروف مشکل دارد.
۳ در یادگیری هجاها مشکل دارد.
۴ در خواندن کند است.
۵ پایین تر از سطح مورد انتظار می خواند.
۶ به خاطر مشکل در خواندن و املاء، در مدرسه نیاز به کمک بیشتری دارد.
۷ از فاصله بین فردی، درک ضعیفی دارد.
۸ در فهم نحوه واکنش دیگران مشکل دارد.
۹ در فهم احساسات دیگران مشکل دارد.
۱۰ درک درستی از موقعیت اجتماعی ندارد (مانند گفتن جک های بیجا یا اظهارات بی مورد)
۱۱ در پیدا کردن دوست یا حفظ دوست مشکل دارد.
۱۲ در موقعیتهای اجتماعی، خود را کنار می کشد.
۱۳ در موقعیت اجتماعی جدید دچار اضطراب می شود.
۱۴ بد خط است.
۱۵ نوشته هایش آشفته یا کثیف به نظر می رسند.
۱۶ نمی تواند اعداد را در یک ستون بنویسد.
۱۷ متناسب با سن خود نقاشی نمی کشد.
۱۸ عملکردش در ریاضیات، بدتر از عملکرد وی در خواندن و املاء است.
۱۹ در ریاضیات دقت کافی ندارد، مثلاً هنگامی که علامت تفریق وجود دارد جمع می بندد.
۲۰ در یادگیری مفاهیم جدید ریاضیات مثل قرض دادن و قرض گرفتن، مشکل دارد.

پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو توسط ویلکات و همکاران (۲۰۱۱) تهیه شده و مشکلات یادگیری را متشکل از پنج عامل اساسی خواندن، حساب کردن، شناخت اجتماعی، اضطراب اجتماعی و عملکردهای فضایی می داند که موجب مشکلات یادگیری می شوند.

خرده مقیاس ها و مولفه ها سوالات

ردیف خرده مقیاس سوالات تعداد سوال
۱ مشکل در خواندن ۱ تا ۶ ۶
۲ شناخت اجتماعی ۷ تا ۱۰ ۴
۳ اضطراب اجتماعی ۱۱ تا ۱۳ ۳
۴ مشکلات فضایی ۱۴ تا ۱۷ ۴
۵ مشکل در ریاضی ۱۸ تا ۲۰ ۳

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۰ – ۶۰ – ۱۰۰
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۲۰ تا ۴۰ باشد، میزان مشکلات یادگیری در این جامعه کم می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۴۰ تا ۶۰باشد، میزان مشکلات یادگیری در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۶۰۰ باشد، میزان مشکلات یادگیری بالا می باشد.

ویژگیهای روان سنجی

اعتبار این پرسشنامه و مولفه های آن، توسط سازندگان پرسشنامه با روش های همسانی درونی و بازآزمایی بررسی شده و مقادیر قابل قبولی را بدست داده است (ویلکات و همکاران، ۲۰۱۱).

روایی تفکیکی و روایی سازه پرسشنامه مذکور در حد مطلوب گزارش شده است.

همچنین روایی همگرای مولفه های این پرسشنامه با پرسشنامه های پیشرفت تحصیلی استاندارد به این ترتیب گزارش شده است:

خواندن ۶۴/۰؛ ریاضی ۴۴/۰؛

شناخت اجتماعی ۶۴/۰؛

اضطراب اجتماعی ۴۶/۰ 

فضایی ۳۰/۰ (ویلکات و همکاران، ۲۰۱۱).

روایی و پایایی پرسشنامه

در پژوهش حاجلو و رضایی شریف (۱۳۹۰)، به منظور وارسی اعتبار پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو از دو روش همسانی درونی و بازآزمایی استفاده شده است.

همسانی درونی کل پرسشنامه و خرده مقیاس های آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برآورد گردید (جدول ۱). دامنه ی ضریب آلفای کرونباخ از ۰-۱ در نوسان می باشد که ضریب ۷۰/۰ معمولاً به مثابه ی ملاک قابل قبول در نظر گرفته می شود (گادو و اسپیرافکین، ۲۰۰۲).

کوچک بودن مقادیر خطای معیار اندازه گیری برای کل آزمون و مولفه های فرعی آن نیز نشان می دهند که انحراف معیار توزیع نمرات خطا در آزمون های فوق کم و معرف اعتبار بالا می باشد.

معیار قضاوت در مورد مقادیر خطای معیار اندازه گیری به نسبت تعداد داده های آزمون و خرده آزمون ها می باشد. با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ برای CLDQ و کلیه مولفه های آن از ۷۰/۰ بیشر است لذا همسانی درونی کل پرسشنامه و خرده مقیاس های آن مورد تأیید قرار می گیرد.

به منظور بررسی اعتبار CLDQ از طریق بازآزمایی، این پرسشنامه بر روی ۲۰ نفر از والدین دانش آموزان با فاصله زمانی دو هفته اجرا گردید و با استفاده از روش همبستگی پیرسون ضریب اعتبار آزمون – بازآزمون به دست آمده است.

ضریب اعتبار بازآزمایی برای کل پرسشنامه و هر یک از مولفه های آن از مقدار ۷۰/۰ بیشتر بوده و حاکی از قابل قبول بودن همسانی زمانی CLDQ و مولفه های آن می باشد.

جدول ۱٫ ضرایب آلفای کرونباخ برای CLDQ و خرده مقیاس های آن

CLDQ و مولفه های آن α
مشکل در خواندن ۸۸/۰
شناخت اجتماعی ۸۳/۰
اضطراب اجتماعی ۸۵/۰
مشکلات فضایی ۷۲/۰
مشکل در ریاضی ۷۱/۰
CLDQ 90/0

منابع:

حاجلو، نادر؛ رضایی شریف، علی، (۱۳۹۰)، بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو، مجله ناتوانی های یادگیری، پاییز و زمستان ۱۳۹۰، ۱(۱):۲۴-۴۳٫

پرسشنامه مشکلات یادگیری
دانلود رایگان پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو
پرسشنامه استاندارد یادگیری
پرسشنامه اختلالات یادگیری ریاضی
پرسشنامه اختلالات یادگیری کودکان
دانلود پرسشنامه کلورادو
پرسشنامه تشخیص اختلال یادگیری
دانلود رایگان پرسشنامه سنجش اختلال یادگیری میکل باست
پرسشنامه اختلال نوشتن
پرسشنامه اختلال خواندن
پرسشنامه اختلال ریاضی
پرسشنامه اختلال یادگیری نوشتن
پرسشنامه اختلالات یادگیری ریاضی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو (CLDQ)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *