دانلود رایگان پرسشنامه مهارت اجتماعی گرشام و الیوت + والدین-معلم-دانش آموزان (نسخه کامل)

(دیدگاه کاربر 3)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت جداگانه می باشد.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های مهارت اجتماعی: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه مهارت های اجتماعی (نسخه والدین) گرشام و الیوت

۲- دانلود رایگان پرسشنامه مهارت های اجتماعی (نسخه معلم)

۳- دانلود رایگان پرسشنامه مهارت های اجتماعی (نسخه دانش آموزان)

۴- دانلود رایگان پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون

 

_________________________________________

 

پرسشنامه مهارت های اجتماعی (نسخه والدین) گرشام و الیوت

۱- قسمتی از پرسشنامه مهارت های اجتماعی (نسخه والدین) گرشام و الیوت (۱۹۹۰):

 

پرسشنامه مهارت های اجتماعی (نسخه والدین) توسط گرشام و الیوت  (۱۹۹۰) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۵۲ گویه می باشد.

قسمتی از سوالات:
۱ در صحبت با همسالان، به جای منتظر بودن، پیش قدم می شود.
۲ بدون اینکه  به او گفته شود، در انجام دادن کارهای خانه کمک می کند.
۳ قبل از درخواست نمودن کمک، خودش تلاش می کند وظایف خانگی اش را انجام دهد.
۴ در فعالیت های سازمان یافته مانند باشگاه ورزشی شرکت می کند.
۵ درخواست غیر منطقی دیگران را مودبانه رد می نماید.
۶ دون اینکه  به او گفته شود، خود را به افراد جدید معرفی می کند.
۷ در منزل، از وقت آزاد خود به نحو مناسبی استفاده می کند.
۸ در موقع مناسب، درباره خود اظهارات مثبتی را ابراز می کند.
۹ به اذیت و آزار از سوی همسالان و خویشاوندان به طور مناسب پاسخ می دهد.
۱۰ به فشار و اجبار همسالان، به طور مناسبی پاسخ می دهد.
۱۱ برای کمک به اعضای خانواده با انجام وظایفش، داوطلب می شود.
۱۲ دیگران را به خانه دعوت می کند.
۱۳ از موقعیت هایی که به احتمال زیاد منجر به ایجاد مشکل می شود، اجتناب می کند.
۱۴ به آسانی با دیگران دوست می شود.
۱۵ اتاق خود را بدون تذکر، تمیز و پاکیزه نگه می دارد.
۱۶ وظایف خانگی را به درستی در مدت زمان معقول انجام می دهد.
۱۷ در قبال دوستان و بستگان همسن خود احساس وظیفه می کند.
 پرسشنامه مهارت اجتماعی گرشام و الیوت (نسخه کامل) 1
۴۹ زود عصبانی می شود.
۵۰ از کارهای گروهی مضطرب می شود.
۵۱ با ناراحتی یا افسردگی رفتار می کند.
۵۲ اعتماد به نفس پایینی دارد.
____________________________________

پرسشنامه مهارت های اجتماعی (نسخه معلم) گرشام و الیوت

۲- قسمتی از پرسشنامه مهارت های اجتماعی (نسخه معلم) گرشام و الیوت (۱۹۹۰):

 

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی که برای نسخه معلمان می باشد دارای ۴۸ سوال بوده که توسط گرشام و الیوت در سال ۱۹۹۰ طراحی و تنظیم شده است که در برگیرنده دو بخش اصلی ( مهارتهای اجتماعی و مشکلات رفتاری ) می باشد که برای سه دوره تحصیلی ( پیش دبستانی ، دبستان و راهنمایی و دبیرستان ) مورد استفاده قرار می گیرد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ در موقعیت تعارض آمیز با همسالان ، خشم خود را کنترل می کند.
۲ بدون کمک معلم ، خود را به افراد جدید معرفی می کند.
۳ به طور مناسب ، مقررات کلاس را که ممکن است ناعادلانه باشد مورد سوال قرار می دهد.
۴ در موقع تعارض آمیز، برای جلب موافقت دیگران ، ایده های خود را تغییر می دهد.
۵ به فشار و اجبار همسالان ، به طور مناسب پاسخ می دهد.
۶ در موقع مناسب درباره خود اظهارات مثبتی را ابراز می کند.
۷ از دیگران دعوت می کند که در فعالیت ها شرکت کنند.
۸ از وقت آزاد خود به نحو مناسبی استفاده می کند.
۹ تکالیف کلاسی را در محدوده زمانی تعیین شده ، تمام می کند.
۱۰ به آسانی با دیگران دوست می شود.
پرسشنامه مهارت های اجتماعی (نسخه معلم) 1
۴۰ به چیزهایی که دیگران می گویند ، گوش نمی دهد.
۴۱ با دیگران مشاجره می کند.
۴۲ وقتی به او تذکر می دهند، جواب پس می دهد( جواب سر بالا می دهد.)
۴۳ زود عصبانی می شود.
۴۴ قشقرق راه می اندازد.
۴۵ دوست دارد تنها باشد.
۴۶ با ناراحتی یا افسردگی رفتار می کند.
۴۷ تکانشی ( زود انگیخته) رفتار می کند.
۴۸  جنب و جوش و بیقرار است.
منابع:

Gresham F M & Elliot S N. 1990.Manual Social Skills Rating System. Circle Press M.A American Guidance Services.194 P.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه مهارت های اجتماعی (نسخه معلم)) اینجا کلیک کنید 👉

 

__________________________

 

پرسشنامه مهارت های اجتماعی (نسخه دانش آموزان) گرشام و الیوت

۳- قسمتی از پرسشنامه مهارت های اجتماعی (نسخه دانش آموزان) گرشام و الیوت (۱۹۹۰):

 

این پرسشنامه مهارتهای اجتماعی دارای ۲۷ سوال بوده که برای نسخه دانش آموزان که توسط گرشام و الیوت در سال ۱۹۹۰ طراحی و ساخته شده است که برای دوره تحصیلی ( پیش دبستانی ، راهنمایی و دبیرستان ) می باشد و دارای ۴ بعد ( خود کنترلی ، همدلی ، ابراز وجود و همکاری ) می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ برای والدینم کارهای خوبی انجام می دهم، مثل کمک کردن در کارهای خانه بدون اینکه از من بخواهند.
۲ به راحتی برای خودم دوست پیدا می کنم.
۳ به راهنمایی های معلم گوش می دهم.
۴ با آرامش به دعواهای که با والدینم دارم پایان می دهم.
۵ وقتی که با معلمان یا والدینم اختلاف نظر داشته باشم، با آنها کنار می آیم.
۶ من با بزرگترها بدون دعوا و بحث مخالفت می کنم.
۷ من خلق و خوی خود را وقتی که دیگران مرا عصبانی می کنند، کنترل می کنم.
۸ من انتقادهای را که والدینم از من می کنند بدون عصبانیت می پذیریم.
۹ من مقابل دوستانم وقتی که به طور ناعادلانه از من انتقاد می کنند، می ایستم.
۱۰ من برای دیگران وقتی که چیزهای بدی برای آنها اتفاق می افتد، احساس تأسف می کنم.
پرسشنامه مهارت های اجتماعی (نسخه دانش آموزان) 1
۲۵ من تکالیف کلاسی ام را سر وقت انجام می دهم.
۲۶ من به بزرگتر ها وقتی که با من حرف می زنند گوش میدهم.
۲۷ از انجام کارهای با دیگران که باعث دردسر برای من  می شود، اجتناب می کنم.

 

منابع:

 

Gresham F M & Elliot S N. 1990.Manual Social Skills Rating System. Circle Press M.A American Guidance Services.194 P.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه مهارت های اجتماعی (نسخه دانش آموزان) اینجا کلیک کنید👉

 

__________________________

 

 

پایایی پرسشنامه:

با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر 94/. گزارش شده است(شهیم،1381). همچنین روایی پرسشنامه در ایران، توسط خانزاده(1383) از طریق تحلیل عاملی با نمونۀ 160 دانش آموزکم شنوا، انجام شده است.

 

روايي پرسشنامه‌:

این پرسشنامه در پژوهش های متعددی در خارج از کشور به کار رفته است. در ایران نیز توسط شهیم(1378) بر روی 304 دختر و پسر6 تا 12ساله در شهر شیراز هنجاریابی شده است.

 

منابع:

Gresham F M & Elliot S N. 1990.Manual Social Skills Rating System. Circle Press M.A American Guidance Services.194 P.

3 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه مهارت اجتماعی گرشام و الیوت + والدین-معلم-دانش آموزان (نسخه کامل)

 1. میرسلیمی

  سلام..امکان ارسال رایگان پرسشنامه مهارت اجتماعی برای بنده هست؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیزم میرسلیمی
   پرسشنامه مهارت اجتماعی گرشام و الیوت برایتان ارسال شد..
   با تشکر از حسن انتخاب شما دوست عزیز…

 2. ماهان

  باز هم پرسشنامه ای لازم داشتم از این سایت دانلود میکنم.

 3. هورزاد

  سلام واقعا جای تشکر داره که پرسشنامه مهارت اجتماعی گرشام و الیوت به صورت کامل در سایت قرار دادید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *