دانلود رایگان پرسشنامه وسواس فکری- عملی مادزلی + مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

لیست پرسشنامه های وسواس فکری: (روی لینکهای زیر کلیک کنید)

 

دانلود رایگان فهرست علایم وسواس فکری- عملی ییل – براون (YBOCS) + 2 مقاله رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه بازنگری شده وسواسی – اجباری فوآ + ۳ مقاله رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه باورهای وسواسی (۴۴ سوالی) + ۲ مقاله رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه وسواس پادوآ + ۲ مقاله رایگان

____________________________________________

قسمتی از پرسشنامه وسواس فکری- عملی مادزلی:

این پرسشنامه توسط هاجسون و راچمن (۱۹۷۷) به منظور پژوهش در مورد نوع و حیطه مشکلات وسواسی تهیه شده است . این پرسشنامه شامل ۳۰ ماده، نیمی با کلید درست و نیمی با کلید نادرست است و در اعتباریابی اولیه در بیمارستان مادزلی ، ۵۰ بیمار وسواسی را از ۵۰ تیمار روان نژند به خوبی تفکیک کرده است.

تحلیل محتوای بعدی پاسخ های ۱۰۰ بیمار ، چهار جزء عمده را که منعکس کننده چهار نوع مشکل وسواسی در بیماران بود ، مشخص کرد.

 این چهار جزء عبارتند از : وارسی ، تمیزی ، کندی و شک وسواسی. البته جزء پنجمی هم بود که می شد آن را نشخوار نامید ولی این جزء تنها روی دو ماده وزن داشت. بنابراین بر اساس تحلیل موارد یادآور شده چهار مقیاس فرعی تشکیل شد. با استفاده از یک روش نمره گذاری ساده می توان یک نمره وسواسی کلی و چهار نمره فرعی بدست آورد.

اجرای این پرسشنامه بسیار سریع و آسان است. زیرا ۳۰ عبارت تشکیل شده که پاسخ های آن به شکل درست یا نادرست است ( هاجسن و رچمن ، ۱۹۷۷، رچمن و هاجسن ، ۱۹۸۰ ) . این پرسشنامه علاوه بر یک نمره کلی وسواس گرایی ، چهار نمره فرعی برای بازبینی ، شستن و تمیز کردن ، کندی تکرار ، تردید – دقت به دست می دهد. متاسفانه این پرسشنامه فقط دو پرسش در ارتباط با افکار ( وسواس فکری) دارد. همچنین میزان ناتوانی و شدت مشکلات را که در برابر گستردگی آنها قرار دارد نمی سنجد.

با وجود این می تواند بیماران مبتلا به وسواس فکری – عملی را از سایر اشخاص روان رنجور تشخیص دهد. به طور کلی پرسشنامه وسواس فکری – عملی مادزلی ابزاری مفید و ساده است که می توان آن را همراه با روش های معمول سنجش به کار گرفت. این پرسشنامه ه ویژه برای ارزیابی تغییرات در نتیجه اجرای درمان مفید است.

 

سوالات:
۱ من به دلیل احتمال آلوده شدن، از تلفن عمومی استفاده نمی کنم.
۲ اغلب افکار رشتی به ذهنم خطور می کند و نمی توانم از دست آنها خلاص شوم.
۳ من در مقایسه با بیشتر مردم ، به درستکاری بیشتر بها می دهم.
۴ من اغلب دیر می کنم زیرا به نظر می رسد نمی توانم کارها را به موقع انجام دهم.
۵ وقتی حیوانی را لمس می کنم، درباره آلوده شدن نگرانی بیهوده پیدا نمی کنم.
۶ اغلب باید چندبار چیزها را بازبینی کنم ( مانند اجاق گاز ، شیرهای آب ، درها و غیره)
۷ وجدان بسیار سختگیری دارم.
۸ تقریبا در همه روزها به دلیل افکار نامطلوبی که بر خلاف اراده ام به ذهنم می آیند ، دچار ناراحتی می شوم.
۹ اگر به طور تصادفی به کسی برخورد کنم ، دچار نگرانی بیهوده نمی شوم.
۱۰ درباره کارهای ساده ای که هر روز انجام می دهم معمولا دچار تردیدهای جدی می شوم.
۱۱ هیچ کدام از والدینم در دوران کودکی من سخت گیری نکرده اند.
۱۲ کارهایم معمولا به تاخیر می افتند ، زیرا هر چیزی را باید بارها مرور کنم.
۱۳ من معمولا از صابون به میزان معمولی استفاده می کنم.
۱۴ بعضی از اعداد بسیار نحس هستند.
۱۵ من نامه ها را قبل از پست کردن چند بار مرور یا بازبینی نمی کنم.
۱۶ صبح ها زمان زیادی را صرف لباس پوشیدن نمی کنم.
۱۷ درباره پاکیزگی نگرانی افراطی ندارم.
۱۸ یکی از مشکلات اساسی من توجه بیش از حد به جزئیات است.
۱۹ من از دستشویی ها بدون هیچگونه تردیدی استفاده می کنم.
۲۰ مشکل اصلی من بازبینی مکرر است.
۲۱ من درباره میکروب ها و بیماری ها نگرانی بیهوده ندارم.
۲۲ من معمولا چیزها را بیش از یکبار بازبینی نمی کنم.
۲۳ در انجام کارهای معمولی زیاد دقیق و سخت گیر نیستم.
۲۴ پس از دست زدن به پول احساس نمی کنم که دست هایم کثیف شده اند.
۲۵ وقتی کارهای معمولی انجام می دهم ، شمارش نمی کنم.
۲۶ صبح ها زمان نسبتا زیادی را صرف شستشوی خودم می کنم.
۲۷ من از مواد ضدعفونی کننده زیاد استفاده نمی کنم.
۲۸ هر روز زمان زیادی را صرف بازبینی مکرر چیزها می کنم.
۲۹ منظم کردن لباس هایم در شب زیاد طول نمی کشد.
۳۰ حتی وقتی کاری را با دقت زیاد انجام می دهم، اغلب احساس می کنم کاملا درست نیست.

 

 

تعریف مفهومی :

اختلال وسواس فکری عملی نشانگان روان پزشکی پیچیده ای است که مشخصه اصلی آن افکار ناخواسته ، تکراری و مزاحم (افکار وسواسی) و نیز رفتارهای تکراری و آزاردهنده و آیین مندی اعمال وسواسی است که به منظور اجتناب از اضطراب یا خنثی نمودن افکار وسواسی صورت می گیرد.

 

نمره گذاری پرسشنامه:

 هر پاسخی که با این کلید همخوانی دارد نمره یک دریافت می کند و در غیر این صورت نمره آن صفر است .

حداکثر نمره ها در پایین کلید نمره گذاری نشان داده شده است .فقط دو پرسش شماره 2 و 5 درباره نشخوار فکری هستند و به شکل جداگانه نمره گذاری نمی شوند.

 

تفسیر پرسشنامه :

این پرسشنامه طوری طراحی شده که یک فرد کاملا وسواسی دقیقا به نیمی از سوال ها پاسخ مثبت و به نیم دیگر پاسخ منفی می دهد .دامنه نمره کل مادزلی بین صفر تا 30 می باشد .در مطالعات مختلف نقاط برش متفاوتی برای وسواسی بودن افراد انتخاب شده است .

 

مولفه ها :

1 وارسی

2 شست و شو

3 کندی و تکرار

4 شک و تردید

 

پایایی و روایی پرسشنامه:

پایایی و اعتبار آزمون وسواسی مادزلی در مطالعات انجام شده بر روی نمونه های بالینی کشورهای مختلف تائید شده است. به عنوان مثال ساناویو همبستگی بین نمرات کل آزمودنی مادزلی و آزمون پادوآ 70/0 بدست آورد. ضریب پایایی محاسبهع شده بین آزمون و آزمون مجدد بالا بوده است .(89/0= r)[ ( راجمن و هاجسون 1980 به نقش از ترنروبیدل ) .

در ایران استکتی (1976) پایایی این ابزار را به روش بازآزمایی 85/0 و دادفر (1376) ضریب پایایی کل آزمون را 84/0 و روایی همگرا آن با مقیاس وسواس اجباری ییل – براون 87/0 بدست آورد. در پژوهشی با چهل بیمار ، هاجسون و راچمن (1997) نشان داد که نمره کل این پرسشنامه نسبت به تغییرات درمانی حساس است. کلا ثابت شده است که پرسشنامه وسواس فکری – عملی مادزلی ابزار مناسبی برای درمانگران و پژوهشگران در رابطه با پیامد درمانی است. همچنین وسیله خوبی است برای بررسی سبب شناسی ، سیر و پیش آگهی انوان مختلف شکایت های وسواسی ( امل کمپ ، هوکسترا و ویسر ، 1985 ).

 

منابع:

Hodgson, R. J. & Rachman, S. (1977). Obsessionalcompulsive

Complaints Behavior Research and Therapy, 15, 389-395.

لیندزی ، ای . جی و پاول ، جی. (1379) . تشخیص و درمان اختلالات روانی بزرگسالان در روان شناسی بالینی . ترجمه محمد رضا نیکخو و هامایاک آوادیس یانس. تهران : انتشارات سخن.

Ghassemzadeh, H., Khamseh, A., & Ebrahimkhani, N.(2005). Demographic variables and clinical features of

obsessive-compulsive disorder In Iranian patients(Second report), In B. E. Ling (Ed.), Obsessivecompulsive

disorder research (pp. 243-271). New York: Nova Science Publishers, Inc.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه وسواس فکری- عملی مادزلی + مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *