پرسشنامه ارزیابی تاثیر کاربرد سیستم مدیریت یادگیری (LMS) بر مدیریت دانش

(دیدگاه کاربر 2)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از (KM)(لوئی،۱۳۹۳)پرسشنامه استاندارد ارزیابی تاثیر کاربرد سیستم مدیریت یادگیری(LMS) بر مدیریت دانش(KM)(لوئی، ۱۳۹۳).

سیستم مدیریت یادگیری:

 سیستم مدیریت یادگیری، نرم افزاری است که فعالیت آموزش گیرنده را ثبت، پیگیری و دنبال می کند. به عبارت دیگر، این سیستم که ساختاری مشترک و بنیادی برای اغلب برنامه های آموزش الکترونیکی است، روند یادگیری و آموزش را به طور خودکار مدیریت می کند(واتسون و ویلیام ، ۲۰۰۷؛ به نقل از لوئی، ۱۳۹۳).

مدیریت دانش: مدیریت دانش فرآیندی است که طی آن سازمان به تولید ثروت از دانش و یا سرمایه فکری خود می­پردازد.(تاکیوچی،۱۹۹۵؛ به نقل از لوئی، ۱۳۹۳).

در این تحقیق تاثیر کاربرد سیستم مدیریت یادگیری(LMS) بر مدیریت دانش از طریق پرسشنامه طراحی شده ارزیابی می شود.

 

سوالات:

۱ استفاده از نرم افزار یادگیری الکترونیکی فراگیری را آسان می سازد.
۲ آموزش و یادگیری از طریق نرم افزار،تمایل به فراگیری سایر دروس مرتبط با وظایف شغلی را افزایش می دهد.
۳ نحوه جستجوی اطلاعات آموزشی مورد نیاز با استفاده از نرم افزار یادگیری الکترونیکی آسان است.
۴ استفاده از نرم افزار یادگیری الکترونیکی ،امکان دسترسی سریع به منابع آموزشی را در هر زمان و مکانی حتی خارج از فضای بانک ،افزایش می دهد.
۵ یادگیری از طریق نرم افزار های آموزشی مصور را به دیگران توصیه می کنم.
۶ آموزش از طریق نرم افزار یادگیری الکترونیکی میزان دستیابی به اهداف آموزشی تعیین شده را ارتقا می دهد.
۷ نرم افزار یادگیری مجازی،فراگیری مستمر و مداوم علمی را برای کارکنان فراهم می سازد.
۸ نرم افزار آموزشی یادگیری الکترونیکی انگیزه مطالعات درسی مربوطه را افزایش می دهد.
۹ افراد، به همکاری با یکدیگر و به اشتراک گذاری اطلاعات تشویق می شوند.
۱۰ سازمان دارای فرآیند سیستماتیک برای شناسایی، ایجاد، ذخیره سازی، به اشتراک گذاری و استفاده از دانش می باشد.
۱۱ مدیریت دوره آموزشی ،از طریق نرم افزار یادگیری الکترونیکی باعث سهولت آموزش می گردد.
۱۲ استفاده از تصاویر گرافیکی مناسب از اشکال مختلف ،آموزش را ساده می سازد.
۱۳ دسترسی و مرور مطالب درسی با استفاده از نرم افزار آموزشی آسان است.
۱۴ آموزش از طریق نرم افزار یادگیری الکترونیکی ،کیفیت یادگیری را افزایش می دهد.
۱۵ استفاده از نرم افزار یادگیری الکترونیکی، فرصت اساتید را در جهت ارتقا کیفیت  و به روز رسانی آموزش کارکنان بالا تر می برد.
۱۶ استفاده از نرم افزارهای الکترونیکی در کنار آموزش های تئوریک ،در ترویج فرهنگ آموزش الکترونیکی در بین کارکنان موثر واقع می شود.
۱۷ نرم افزار یادگیری الکترونیکی ،روشی برای فراگیری گروهی به همراه دیگر همکاران (تبادل علمی)می باشد.
۱۸ مدیریت ،تمایل به استفاده و امتحان ابزارها و روش های جدید آموزشی را دارد.
۱۹ نرم افزاریادگیری الکترونیکی باعث تقویت انگیزه فراگیری درس و اطلاعات مرتبط می گردد.
۲۰ سازمان بطور جامع و مستمر بر تقویت ارزش های یادگیری و نوآوری توجه دارد.
۲۱ اتوماسیون و وب سایت به عنوان یک منبع اصلی ارتباطات وسیع سازمانی با هدف حمایت از انتقال دانش و یا به اشتراک گذاری فعالیت دارد.
۲۲ سازمان دارای فرآیند سیستماتیک برای شناسایی، ایجاد، ذخیره سازی، به اشتراک گذاری و استفاده از دانش می باشد.
۲۳ انتقال  دانش عملا تشویق شده، و انتقال دهندگان به همراه یادگیرندگان پاداش می گیرد.
۲۴ فراگیری از طریق نرم افزاریادگیری الکترونیکی یک تجربه و یادگیری سر گرم کننده است.
۲۵ دسترسی به نرم افزار یادگیری الکترونیکی باید برای همه کارکنان میسر باشد.
۲۶ احساس می کنم نرم افزار یادگیری الکترونیکی به من کمک کند تا از عهده فراگیری هرچه بهتر دروس به خوبی برآیم.
۲۷ آموزش از طریق نرم افزار ، باعث آشنایی مطلوب با سیستم موجود و افزایش اعتماد به نفس کارکنان درعرصه یادگیری می شود.
۲۸ یادگیری از طریق نرم افزار یادگیری الکترونیکی ،باعث می شود بیشتر از معمول از یادگیری لذت برده و احساس رضایت کنم.
۲۹ سازمان، بهترین شیوه ها و درس های آموخته شده را در سراسر سازمان به کار گرفته، به طوری که هیچ دوباره کاری صورت نمی گیرد.
۳۰ استفاده از نرم افزار یادگیری الکترونیکی منجر به تمرکز بیشترکار کنان  بر ارائه خدمات توسط افراد می گردد.
۳۱ نرم افزار یادگیری الکترونیکی کفایت و قابلیت لازم را در انتقال مطالب آموزشی به کارکنان دارا می باشد .

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه

متغیر تعداد سوالات
درک سهولت استفاده ۹
درک سودمندی استفاده ۱۱
انگیزه و قصد استفاده ۶
انتقال دانش ۵

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

 1. تحلیل بر اساس مولفه ­های پرسشنامه
 2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید.

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۳۱ – ۸۲٫۵ – ۱۵۵
 • امتیازات خود را از ۳۱ عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۳۱ و حداکثر ۱۵۵ خواهد بود.  
 • نمره بین ۳۱ تا ۵۲ : میزان تاثیر کاربرد سیستم مدیریت یادگیری(LMS) بر مدیریت دانش(KM) در حد پایینی می باشد.
 • نمره بین ۵۲ تا ۱۰۴: میزان تاثیر کاربرد سیستم مدیریت یادگیری(LMS) بر مدیریت دانش(KM) در حد متوسطی می باشد.
 • نمره بالاتر از ۱۰۴: میزان تاثیر کاربرد سیستم مدیریت یادگیری(LMS) بر مدیریت دانش(KM) در حد بالایی می باشد.  

روایی و پایایی پرسشنامه

 اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،۱۳۹۰).

در پژوهش لوئی (۱۳۹۳) برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شده است.

بدین صورت که پرسشنامه، در اختیار تعدادی از صاحب‌نظران سازمان و مدیریت قرار گرفته است در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).

در پژوهش لوئی (۱۳۹۳)  پایایی پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم­افزار SPSS به دست آمده است و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد. 

متغیر آلفای کرونباخ
سیستم مدیریت یادگیری ۸۰۵/۰
درک سهولت استفاده ۷۱۲/۰
درک سودمندی استفاده ۷۵۰/۰
انگیزه و قصد استفاده ۷۴۱/۰
انتقال دانش ۸۴۹/۰

لازم به ذکر است چنانچه ضریب آلفای کرونباخ بیش از ۷/۰ محاسبه گردد، پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی می‌شود.

منابع: روش تحقیق در علوم رفتاری.بررسی کاربرد سیستم مدیریت یادگیری در مدیریت دانش. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده مدیریت و حسابداری.

2 دیدگاه برای پرسشنامه ارزیابی تاثیر کاربرد سیستم مدیریت یادگیری (LMS) بر مدیریت دانش

 1. جابر

  خیلی ممنون بابت پرسشنامه ارزیابی تاثیر کاربرد سیستم مدیریت که به صورت رایگان قرار دادید

 2. ارغوان

  ممنون بابت پرسشنامه ارزیابی تاثیر کاربرد سیستم مدیریت یادگیری که به صورت رایگان در سایت قرار دادید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *