رایگان سوالات استخدامی اورژانس پیش بیمارستانی [ویژه ۱۴۰۳] pdf

(دیدگاه کاربر 2)

۱۹,۹۰۰ تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

توضیحات

کاملترین مجموعه سوالات استخدامی اورژانس پیش بیمارستانی با پاسخنامه (تستی و تشریحی) (مهمترین سوالات دوره های گذشته)

چند مورد از سوالات اورژانس پیش بیمارستانی (پیشنهاد میکنیم حتما مطالعه کنید):

۱-در کدام یک از روش های زیر،پزشک متخصص بر بالین بیمار اعزام کرد؟

۱)سیستم آنگلو-امریکن
۲)سیستم فرانکو-ژرمن ☑️
۳)سیستم مختلط
۴)سیستم ترکیبی

 

۲-کدام مورد از چالش های سیستم آنگلو امریکن نیست؟

۱)تشخیص احتمالی صحیح بربالین بیمار
 ۲)شروع صحیح مراقبت های درمانی بر بالین بیمار
 ۳)اختلالات مخابراتی و وضعیت نامناسب صحنه عملیات جهت مشاوره پزشکی
 ۴)عدم وجود پزشک در سیستم فوریت های پزشکی. ☑️

 

۳-در صورت شواهد ترومای قفسه سینه در مدیریت تنفس بیماران ترمایی،کدام مورد جهت رفع اختلال تنفسی کاربرد دارد؟

۱)Needle cricothyroidotomy
 ۲)Needle decompression  ☑️
۳)oral airway
4)LMA

 

۴-در مرحله مدیریت گردش خون بیماران ترومایی کدام اقدام بر اساس پروتکل جامع بیماران ترومایی انجام نمی شود؟

۱)کنترل خونریزی با فشار مستقیم
 ۲)رگ گیری و تجویز ۱-۲لیتر سرم کریستالوئید
 ۳)کنترل خونریزی خارجی شدید ☑️
 ۴)فیکس لگن در صورت نیاز

 

۵-توجه به کنترل خونریزی های خارجی شدید در کدام مرحله از مدیریت بیماران ترومایی انجام می شود؟

۱)A راه هوایی ☑️
 ۲)B تنفس
 ۳)Cگردش خون
 ۴)ارزیابی ثانویه

 

۶-در معاینه مردمک های بیمار ترومایی آنیزوکوریا مشاهده می شود.بیمار در کدام بخش از ارزیابی بیمار به آمبولانس منتقل می گردد؟

۱)پایان مرحله گردش خون C
2)پایان مرحله ارزیابی ناتوانی عصبی D  ☑️
۳)پایان مرحله ارزیابی ثانویه
۴)پایان مرحله برهنه سازی E

 

۷-در بیمار ترومایی با وضعیت بحرانی فیکس کردن لگن در کدام مرحله انجام می پذیرد؟

۱)مرحلهA
2)مرحله E
3)مرحله C ☑️
۴)مرحله ارزیابی ثانویه

 

۸-در صورتی که در ارزیابی بیمار ترومایی در مراحل Aو BوC اختلالی وجود نداشت،ولی در مرحله D بیمار بحرانی شد اقدام بعدی کدام است؟

۱)بازگشت به مرحله Aو ارزیابی مجدد
۲)انتقال به آمبولانس و تصمیم گیری نوع انتقال ☑️
 ۳)ارزیابی مرحله E
4)کنترل علائم حیاتی.

 

۹-بررسی تعدادتنفس بیمار ترومایی در کدام مرحله انجام می شود؟

۱)مرحله A
2)مرحله B
3)مرحله ارزیابی اولیه
۴)مرحله ارزیابی ثانویه. ☑️

 

۱۰-مشاهده وضعیت ظاهری قفسه سینه برای نخستین بار در کدام بخش از ارزیابی بیمار ترومایی انجام می شود؟

۱)در گام ارزیابی راه هوایی
 ۲)در گام ارزیابی تنفس ☑️
 ۳)در گام ارزیابی گردش خون
 ۴)در گام بررسی فیزیکی سر تا پا.

 

۱۱-در یک بیماری ترومایی ،کدام ارزیابی نربوط به ارزیابی ثانویه نیست؟

۱)بررسی فیزیکی سرتا پا
 ۲)کنترل علائم حیاتی
 ۳)برهنه سازی ☑️
 ۴)شرح حال گیری

 

۱۲-وضعیت بیمار ترومایی در حین ارزیابی ثانویه تغییرکرده و بدتر می گردد .کدام اقدام در مدیریت بیمار ترومایی صحیح تر است؟

۱)تمامی مراحل ABCD از ابتدا چک شود ☑️
 ۲)بیمار Criticalبوده،سریعا جابجایی به آمبولانس و انتقال وی انجام شود
 ۳)ادامه بررسی بیمار طبق پروتکل انجام شود
 ۴)به دلیل شرایط بالینی بیمار انتقال به نزدیک ترین مرکز درمانی انجام شود

 

۱۳-فواصل کنترل علائم حیاتی در بیماران بحرانی و غیر بحرانی به ترتیب کدام است؟

۱)هر۵دقیقه –هر ۱۵ دقیقه  ☑️
۲)هر ۱۰دقیقه-هر۲۰دقیقه
 ۳)هر۵دقیقه –هر ۱۰دقیقه
 ۴)هر ۱۰دقیقه –هر۱۵دقیقه

 

۱۴-محل پارک آمبولانس در صحنه حادثه ترافیکی  که پلیس یا سایر سازمان های امدادی در صحنه حضور دارند چگونه است؟

۱)۳۰ متر قبل از صحنه حادثه و در صحنه های خطرناک در فاصله امن ☑️
 ۲)۳۰ متر بعداز صحنه حادثه و در صحنه های خطرناک در فاصله امن
 ۳)توقف در فاصله ایمن قبل از حادثه تا زمان امن شدن صحنه
 ۴)۳۵متر قبل از صحنه حادثه ودر صحنه های خطرناک ۱۰۰متر قبل از صحنه حادثه

 

۱۵-حداکثر نمره درد برای درد های خفیف ،متوسط  و شدید به ترتیب کدام اند؟

۱)۱-۴-۷ 
۲)۳-۶-۱۰   ☑️
۳)۴-۷-۱۰
۴)۳-۵-۷

 

۱۶-برای تسکین درد های خفیف در اورژانس پیش بیمارستانی از کدام دارو استفاده می شود؟

۱)استامینوفن خوراکی ☑️
 ۲)کتورولاک
 ۳)استامینوفن تزریقی
 ۴)مورفین

 

۱۷-برای تسکین درد کودک ۴ساله با وزن ۱۵ کیلوگرم و با شدت درد شدید میزان مورد نیاز داروی استامینوفن در تزریق اول کدام است؟

۱)۱۵میلی گرم انفوزیون در۱۰۰ میلی لیتر نرمال سالین
 ۲) ۲۲۵ میلی گرم انفوزیون در۱۰۰ میلی لیتر نرمال سالین ☑️
 ۳) ۵۰۰میلی گرم انفوزیون در۱۰۰ میلی لیتر نرمال سالین
 ۴)۱ گرم انفوزیون در۱۰۰ میلی لیتر نرمال سالین

 

۱۸-در صورت نیدل  استیک شدن تکنسین تیتر=ABبا بیمار HBS+کدام اقدام ضروری است؟

۱)تزریق ایمنوگلوبین HBIG
2)تزریق یک دوز واکسن یادآور
 ۳)تزریق ایمنوگلوبین HBIGو یک دوز واکسن یادآور ☑️
 ۴)چکHBS Ag ودر صورت منفی بودن تزریق واکسن .

 

۱۹-در صورت نیدل استیک شدن تکنسین با بیمار HIV+ کدام اقدام ضروری است؟

۱)شروع درمان دارویی با تنوفوویر  ☑️
۲)درمان دارویی با سپیروفلوکساسین ۵۰۰میلی گرم تک دوز
 ۳)درمان دارویی با سفتر یاکسون ۲۵۰ میلی گرم IM تک دوز
 ۴)تزریق ایمنوگلوبین

 

۲۰-کدام مورد در بیمار تروما به سر با علائم افزایش ICPکاربرد ندارد؟

۱)شل کردن کلار گردنی
 ۲)کنترل تهوع با انداسترون
 ۳)آرام سازی بیمار با بنزود یازپین(در صورت نبود علائم شوک
 ۴)هیپوونتیلاسیون کنترل شده. ☑️

 

۲۱-دخترخانم ۱۸ ساله به دنبال اقدام برای خودکشی چاقو را وارد دهان کرده و به هنگام بیرون کشیدن قسمت میانی زبان را پاره کرده است .کدام اقدام نادرست است؟

۱)کنترل راه هوایی
 ۲)ساکشن ترشحات
 ۳)به دلیل احتمال انسداد راه هوایی اعمال فشار مستقیم با گاز استریل انجام نمی شود.  ☑️
۴)اعمال فشار مستقیم با گاز

 

۲۲-بیماری به دنبال ترومای فک و صورت دچار ضربه به بینی همراه با خونریزی شده است.اقدام نادرست کدام است؟

۱)ساکشن ترشحات دهان
 ۲)پوزیشن بیمار نشسته و سربه سمت عقب ☑️
 ۳)کمپرس سرد روی پل بینی
 ۴)فشار روی نرمه بینی

 

۲۳-نخستین علت مرگ و میر در ایران و دنیا کدام است؟

۱)حوادث ترافیکی
 ۲)بیماری های قلبی عروقی ☑️
۳)سزطان
 ۴)سکته های مغزی

 

۲۴-کدام مورد در هنگام وجود شی نفوذی در قفسه سینه صحیح نمی باشد؟

۱)ثابت کردن و بی حرکت سازی جسم
 ۲)جسم خارجی بیرون کشیده نشود
 ۳)در صورتی که جسم خارجی بیش از حد بزرگ باشد می توان آن را خارج کرد ☑️
 ۴)در موارد تداخل در روند احیا جسم خارج گردد

 

۲۵-مهم ترین اولویت در مصدوم با ترومای شکم چیست؟

۱)شستشو و پانسمان احشاء بیرون زده
 ۲)درمان شوک ☑️
 ۳)ارزیابی از نظر علائم تحریک پریتوئن
 ۴)بی حرکت سازی جسم خارجی

 

۲۶-کدام یک از علائم بالینی زیر در تروما به شکم نشان دهنده تحریک پریتوئین است؟

۱)دیستانسیون شکم ☑️
 ۲)افزایش صدا های روده ای
 ۳)فتق نافی
 ۴)کاهش حرکات پریستالینک روده 

 

۲۷-در رابطه با عضو قطع شده کدام گزینه نادرست است؟

۱)قراردادن در گاز استریل مرطوب
 ۲)قراردادن در کیسه پلاستیکی
 ۳)شست و شو با احتیاط و قرار دادن در مخلوط آب و یخ ☑️
 ۴)قراردادن در مجاورت مخلوط آب و یخ

 

۲۸-در پروتکل سوختگی کدام اقدام نسبت به سایرین اولویت دارد؟

۱)اینتوباسیون زودرس
 ۲)اجتنبا از هایپوترمی
 ۳)متوقف کردن روند سوختگی ☑️
 ۴)مایع درمانی با نرمال سالین

 

۲۹-درصد سوختگی کودک ۳ساله که سوختگی درجه دو نیمه قدامی قفسه سینه و پای چپ رابه طور کامل دارد ، کدام است؟

۱)۳۱درصد ☑️
 ۲)۲۲درصد
 ۳)۲۷درصد
 ۴)۱۸درصد

 

۳۰-درصد سوختگی کودکی که به دنبال ریختن آب جوش به بدن دچار سوختگی درجه دو ناحیه سر و صورت و پای راست به طور کامل شده است؛کدام است؟

۱)حدود ۲۳درصد
 ۲)حدود ۳۲درصد ☑️
 ۳)حدود۴۱درصد
 ۴)حدود ۱۸درصد

 

۳۱-تنظیم دمای کابین آمبولانس در بیمار مبتلا به هایپر ترمی کدام است؟

۱)۱۵درجه سلسیوس
 ۲)۲۰ درجه سلسیوس
 ۳)۲۵درجه سلسیوس ☑️
 ۴)۳۰درجه سلسیوس

 

۳۲-در مواجهه با بیمار مشکوک به هایپرترمی کدام اقدام اولویت دارد؟

۱)اکسیژن درمانی
 ۲)انتقال به آمبولانس ☑️
 ۳)کاهش لباس و اسپری آب ۱۵درجه به کل بدن
 ۴)مانیتورینگ قلبی و برقرارب راه وریدی

 

۳۳-در بیماران O2 sat COPDدر چه محدوده ای باید حفظ شود؟

۱)۹۰% ☑️
 ۲)۹۲%
 ۳)۹۵%
 ۴)بالای ۹۵%

 

۳۴-در علائم DUMBBELLSافزایش بزاق با کدام واژه نشان داده شده است؟
۱)L
2)S  ☑️
۳)U
4)B

 

۳۵-در صورت بی قراری بیمار مشکوک به مسمومیت با الکل،تجویز کدام دارو ارجحیت دارد؟

۱)میدازولام
 ۲)دیازپام
 ۳)هالوپریدول ☑️
 ۴)لورازپام

 

۳۶-تجویز شارکول برای کدام یک از موارد زیر اندیکاسیون دارد؟

۱)کودک ۵ساله با مسمومیت ایمی پیرامین و هوشیار
 ۲)آقای ۳۰ساله با مسمومیت پروپرانولول و هوشیار ☑️
 ۳)خانم ۵۵ساله با مسمومیت آمیلودیپین و غیرهوشیار
 ۴)کودک ۳ساله با مسمومیت نورتریپتیلن و غیرهوشیار

 

۳۷-در مسمومیت با بتابلاکرها کدام اقدام نادرست است؟

۱)تجویز آتروپین
 ۲)تجویز بی کربنات سدیم ☑️
 ۳)تجویز گلوکونات کلسیم
 ۴)تجویز گلوکاگون

 

۳۸-کدام دارو در درمان شوک انافیلاکتیک کودکان زیر دو سال ممنوعیت دارد؟

۱)اپی نفرین
 ۲)دیفن هیدرامین
۳)کلروفنیرآمین ☑️
 ۴)هیدروکورتیزون

 

۳۹-خط اول درمان شوک آنافیلاکتیک شدید استفاده از کدام دارو است؟

۱)اپی نفرین ☑️
 ۲)دیفن هیدرامین
 ۳)کلروفنیر آمین
 ۴)هیدروکورتیزون

 

۴۰-در صورت عدم دسترسی به دیفن هیدرامین از کدام دارو در درمان شوک آنافیلاکتیک خفیف استفاده می شود؟

۱)اپی نفرین
 ۲)دیفن هیدرامین
۳)کلروفنیرآمین ☑️
 ۴)هیدروکورتیزون

 

۴۱-پس از مشاهده ریتم vf در مانیتورینگ،در نظر گرفتن راه های هوایی پیشرفته در کدام مرحله از احیا انجام می شود؟

۱)بعد از شوک اول
 ۲)بعد از شوک دوم ☑️
 ۳)بعد از شوک سوم
 ۴)قبل از شوک اول 

 

۴۲-سرعت ماساژ قفسه سینه در بزرگسالان و کودکان به ترتیب کدام است؟

۱)۱۰۰تا۱۲۰-۱۰۰تا۱۲۰   ☑️
۲)۱۰۰تا۱۲۰-۱۰۰تا۱۲۰ 
 ۳)۱۰۰تا۱۲۰-۹۰تا۱۰۰
۴)۹۰تا۱۰۰-۱۰۰تا۱۲۰

 

۴۳-تزریق اپی نفرین در ریتم های PEAو VF به ترتیب چه موقع انجام می شود؟

۱)سریع ترین زمان ممکن –بعد از شوک اول
۲)بعد از شوک دوم-بعد از شوک دوم
۳)بعد از شوک اول ۰بعد از شوک دوم
 ۴)سریع ترین زمان ممکن –بعد از شوک دوم ☑️

 

۴۴-در صورت برقراری راه های هوایی پیشرفته ؛تعداد تنفس در دقیقه در گروه های سنی بزرگسالان و کودکان چگونه خواهد بود؟

۱)۲۰-۳۰ 
 ۲)۱۰-۱۰
  ۳)۱۰-۲۰  ☑️
 ۴)۲۰-۲۰

 

۴۵-اندیکاسیون در نظر گرفتن راه های هوایی پیشرفته در بیماران ایست قلبی تنفسی (بجز بیماران کوید۱۹)با ریتم VFدر کدام بخش از احیای قلبی تنفسی پیشرفته جایگاه می کند؟

۱)بعد از شوک اول
 ۲)بعد از شوک دوم ☑️
 ۳)بعد از شوک سوم
 ۴)قبل از شوک اول

 

۴۶-برقراری راه وریدی یا داخل استخوانی و نیز تزریق اپی نفرین در بیماران با ریتم قابل شوک به ترتیب در کدام مرحله از احیای قلبی تنفسی اندیکاسیون پیدا می کند؟

۱)بعد ازشوک دوم-بعد از شوک اول
 ۲)بعد از شوک اول-بعد از شوک دوم ☑️
 ۳)بعد از شوک اول-بعد از شوک اول
 ۴)قبل از شوک اول-بعد از شوک اول

 

۴۷-اولین داروی تجویزی در شروع احیای قلبی تنفسی کدام است؟

۱)اپی نفرین ☑️
 ۲)آمیودارون
 ۳)آتروپین
 ۴)اکسیژن

 

۴۸-کدام مورد از علائم ناپایدار در پروتکل تاکیکاردی نمی باشد؟

۱)تغییر سطح هوشیاری
 ۲)علائم شوک
 ۳)درد قفسه سینه
 ۴)HR=220 ☑️

 

۴۹-کدام مورد جز علل قابل برگشت ایست قلبی تنفسی در حین احیا نمی باشد؟

۱)هایپوولمی
 ۲)هایپو کلسمی ☑️
 ۳)هایپوکسی
۴)هایپو کالمی

 

۵۰-اولین گام در برخورد با بیمار با درد قفسه سینه کدام است؟

۱)بررسی شواهد مشکلات قلبی
 ۲)بررسی شواهد تروما ☑️
 ۳)بررسی علائم دایسکشن آئورت
 ۴)اجرای پروتکل ACS

 

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

2 دیدگاه برای رایگان سوالات استخدامی اورژانس پیش بیمارستانی [ویژه ۱۴۰۳] pdf

  1. داوری

    یک دنیا ممنونم بابت نمونه سوالات استخدامی اورژانس پیش بیمارستانی. هر سایتی که سر میزنم قیمت بالایی واسه این نمونه سوالا در نظر گرفتن. ممنون که بهصورت رایگان در اختیار مون قرار دادیو. تشکررررر

  2. طاهرخانی

    سلام خسته نباشید. جزوه کاملی به نظر میرسه .با مرور سطحی که به اون انداختم خیلی خوب به نظر میاد. ممنون بابت زحمات شما

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *