۴۰۵ سوالات اصول سرپرستی ناصر ابرقویی ۱۴۰۳ علمی کاربردی

(دیدگاه کاربر 5)

۱۹,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات اصول سرپرستی ناصر ابرقویی با جواب

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: 67788800 دسته:

توضیحات

مهمترین نمونه سوالات تستی اصول سرپرستی ناصر ابرقویی علمی کاربردی با جواب (فصل به فصل)

چند مورد از مهمترین سوالات اصول سرپرستی ناصر ابرقویی (حتما مطالعه کنید)

در متون فارسی سرپرست  مترادف با چه چیزی است؟

الف.بزرگ و رئیس
ب.مواظبت
ج.ریاست و سروری
د.همه موارد


تعریف کدام عبارت است :در لغت به معنای موظف بودن ویا متعهد بودن به انجام امری است یا الزام به پاسخگویی در قبال نتیجه یک کار.

الف.تکلیف
ب.وظبفه
ج.مسولیت
د.تعهد

 

سوالات اصول سرپرستی ناصر ابرقویی علمی کاربردی


تعریف کدام گزینه است: احساس مسولیت اجتماعی و همفکری همکاری و هماهنگ در انجام وظایف.

الف.وزر
ب.حق
ج.تکلیف
د.مشارکت جویی

تعریف کدام عبارت است: راستی و درستی را دنبال کردن و از روی حکمت چیزی را در جای خود قرار دادن است.

الف.حق
ب.تعهد
ج.وظیفه
د.مسولیت

 

نمونه سوالات درس اصول سرپرستی علمی کاربردی

 

تعریف کدام عبارت است؟ سنگینی – بار سنگین – بار گران.

الف.مشارکت جویی
ب.حق
ج.وزر
د.تعهد

تعریف کدام عبارت است: گردن گرفتن کاری و همچنین عهد پیمان بستن و تلاش بی وقفه در مسیر هدف

الف.تکلیف
ب.مسولیت
ج.تعهد
د.وزر

اهم مسولیت های سرپرست کدام است؟

الف.مسولیت در قبال مدیران
ب.مسولیت در برار سایر شپرستان
ج.مسولیت در قبال افراد تحت سرپرست
د.همه موارد

 

دانلود رایگان سوالات اصول سرپرستی ناصر ابرقویی با جواب

 

سرپرست برای اینکه بتواند ارتباط موثری با کارکنان برقرار کند لازم است به کدام مورد توجه کند؟

الف.داشتن اخلاق خوب – روحیه باز و خوشرویی
ب.برنامه ریزی برای اجرای کارها
ج.تقسیم کار بین افراد
.د.هیچ کدم

مسولیت های سرپرست کدام گزینه است؟

الف.دوست بودن وگوش کردن به انتقادات کارگران
ب.حرف زدن با زبان خود انها
ج.باگشاده رویی به مشکلات زیر مجموعه گوش کردن
د.تقسیم کار بین افراد


وظیفه عام سرپرستان همان وظایفی است که بر عهده دیگر ……… است؟

الف.کارفرمایان
ب.مدیران سازمان
ج.کارگران
د.افراد

 

سوالات کتاب اصول سرپرستی ناصر ابرقویی


برنامه ریزی – سازماندهی – کارگزینی – فرماندهی وهدایت – هماهنگ – از وظایف عمومی کدام گروه است؟

الف.مدیران میانی
ب.سرپرستان
ج.مدیران عالی
د.همه موارد


بیانگر سازوکارهای هماهنگ است که حدود اختیارات و تفکیک وظایف را مشخص می کند؟

الف.برنامه ریزی
ب.سازماندهی
ج.کارگزینی
د.هماهنگی


اهم اختیارات سرپرست در محیط کار کدام گزینه است؟

الف.دستور دادن
ب.تشویق و تنبیه کارکنان
ج.گزینه ۱و۲
د.هیچکدام


ارزیابی تصمیم گیرها وبرنامه ها از زمان اجرایی انها و اقدامات لازم از انحراف عملیات نسبت به هدف های برنامه و تصحیح انحرافات احتمالی به وجود امده تعریف کدام گزینه است؟

الف.ارتباط
ب.نظارت وکنترل
ج.هماهنگ
د.برنامه ریزی


در این موقعیت سرپرست نقش کارگری را دارد که فقط اسم سرپرست را یدک می کشد؟

الف.نقش متخصص
ب.نقش حاشیه نشین
ج.نقش نماینده کارگران
د.نقش فرد رابط

 

سوالات اصول سرپرستی علمی کاربردی با پاسخنامه


عوامل موثر بر موفقیت سرپرستان کدامند؟

الف.تمایل به ایفای نقش سرپرست
ب.باز نشانی تغییر در نقش
ج.استفاده مناسب از اختیار
د.همه موارد


سرپرست از نظر فکری باید بتواند مسائل مشکلات پیچیده را شناسایی و انها را تجزیه و تحلیل کند؟

الف.موفقیت سرپرستان
ب.مهارت های سرپرستان
ج.وظایف سرپرستان
د.ویژگی های سرپرستان


معیار و مطالبی که در خصوص انجام هر چه بهتر برنامه ریزی می توان از دیدگاه قران به انها اشاره کرد به ترتیب کدامند؟

الف.اگاهی از گذشته – تلاش – برنامه ریزی – فازبندی در انجام برنامه ها
ب.برنامه ریزی – تلاش – فاز بندی در انجام برنامه ها- اگاهی از گذشته
ج.تلاش – اگاهی از گذشته – برنامه ریزی – فازبندی در انجام برنامه ها
د.فازبندی در انجام برنامه ها –تلاش – برنامه ریزی – اگاهی از گذشته


برنامه ریزی در واقع شالوده مدیریت است و شامل پیش بینی ………….و……………. ان به منظور تامین هدف سازمان است؟

الف.تعیین طرق اجرای – پیش بینی عملیات اساسی
ب.پیش بینی عملیات اساسی – تعیین طرق اجرای
ج.حقوق کارکنان – ایاب و ذهاب
د.کیفیت کار – ساعت کاری


خداوند در قران می فرماید: خداوند، ابراهیم را مورد ازمایش قرار داد و او همه ازمونها را با موفقیت گذراند اشاره به کدام یک از وظایف مدیر و سرپرست در حوزه سازمانی دارد؟

الف.رویه های سازمانی
ب.انسجام رویه ها
ج.تناسب شغل و شاغل – ارتقای پلکانی
د.کادر سازی


پیامبر فرمودند: (سرپرست من خدایی است که این کتاب اسمانی را نازل کرده و او همه صالحان را سرپرستی می کند) به کدام وظیفه مدیر و سرپرست در حوزه کارگزینی اشاره دارد؟

الف.اهلیت و صلاحیت
ب.شایسته سالاری
ج.بیان ویژگی های خود
د.گزینش

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

چند مورد از مهمترین سوالات اصول سرپرستی ناصر ابرقویی (حتما مطالعه کنید)

در متون فارسی سرپرست  مترادف با چه چیزی است ؟

الف.بزرگ و رئیس
ب.مواظبت
ج.ریاست و سروری
د.همه موارد


تعریف کدام عبارت است :در لغت به معنای موظف بودن ویا متعهد بودن به انجام امری است یا الزام به پاسخگویی در قبال نتیجه یک کار.

الف.تکلیف
ب.وظبفه
ج.مسولیت
د.تعهد


تعریف کدام گزینه است : احساس مسولیت اجتماعی و همفکری . همکاری و هماهنگ در انجام وظایف .

الف.وزر
ب.حق
ج.تکلیف
د.مشارکت جویی

تعریف کدام عبارت است : راستی و درستی را دنبال کردن و از روی حکمت چیزی را در جای خود قرار دادن است .

الف.حق
ب.تعهد
ج.وظیفه
د.مسولیت

تعریف کدام عبارت است ؟ سنگینی – بار سنگین – بار گران.

الف.مشارکت جویی
ب.حق
ج.وزر
د.تعهد

تعریف کدام عبارت است : گردن گرفتن کاری و همچنین عهد پیمان بستن و تلاش بی وقفه در مسیر هدف

الف.تکلیف
ب.مسولیت
ج.تعهد
د.وزر

اهم مسولیت های سرپرست کدام است ؟

الف.مسولیت در قبال مدیران
ب.مسولیت در برار سایر شپرستان
ج.مسولیت در قبال افراد تحت سرپرست
د.همه موارد

سرپرست برای اینکه بتواند ارتباط موثری با کارکنان برقرار کند لازم است به کدام مورد توجه کند ؟

الف.داشتن اخلاق خوب – روحیه باز و خوشرویی
ب.برنامه ریزی برای اجرای کارها
ج.تقسیم کار بین افراد
.د.هیچ کدم

مسولیت های سرپرست کدام گزینه است ؟

الف.دوست بودن وگوش کردن به انتقادات کارگران
ب.حرف زدن با زبان خود انها
ج.باگشاده رویی به مشکلات زیر مجموعه گوش کردن
د.تقسیم کار بین افراد


وظیفه عام سرپرستان همان وظایفی است که بر عهده دیگر ……… است ؟

الف.کارفرمایان
ب.مدیران سازمان
ج.کارگران
د.افراد


برنامه ریزی – سازماندهی – کارگزینی – فرماندهی وهدایت – هماهنگ – از وظایف عمومی کدام گروه است ؟

الف.مدیران میانی
ب.سرپرستان
ج.مدیران عالی
د.همه موارد


بیانگر سازوکارهای هماهنگ است که حدود اختیارات و تفکیک وظایف را مشخص می کند ؟

الف.برنامه ریزی
ب.سازماندهی
ج.کارگزینی
د.هماهنگی


اهم اختیارات سرپرست در محیط کار کدام گزینه است ؟

الف.دستور دادن
ب.تشویق و تنبیه کارکنان
ج.گزینه ۱و۲
د.هیچکدام


ارزیابی تصمیم گیرها وبرنامه ها از زمان اجرایی انها و اقدامات لازم از انحراف عملیات نسبت به هدف های برنامه و تصحیح انحرافات احتمالی به وجود امده تعریف کدام گزینه است ؟

الف.ارتباط
ب.نظارت وکنترل
ج.هماهنگ
د.برنامه ریزی


در این موقعیت سرپرست نقش کارگری را دارد که فقط اسم سرپرست را یدک می کشد ؟

الف.نقش متخصص
ب.نقش حاشیه نشین
ج.نقش نماینده کارگران
د.نقش فرد رابط


عوامل موثر بر موفقیت سرپرستان کدامند ؟

الف.تمایل به ایفای نقش سرپرست
ب.باز نشانی تغییر در نقش
ج.استفاده مناسب از اختیار
د.همه موارد


سرپرست از نظر فکری باید بتواند مسائل مشکلات پیچیده را شناسایی و انها را تجزیه و تحلیل کند ؟

الف.موفقیت سرپرستان
ب.مهارت های سرپرستان
ج.وظایف سرپرستان
د.ویژگی های سرپرستان


معیار و مطالبی که در خصوص انجام هر چه بهتر برنامه ریزی می توان از دیدگاه قران به انها اشاره کرد به ترتیب کدامند ؟

الف.اگاهی از گذشته – تلاش – برنامه ریزی – فازبندی در انجام برنامه ها
ب.برنامه ریزی – تلاش – فاز بندی در انجام برنامه ها- اگاهی از گذشته
ج.تلاش – اگاهی از گذشته – برنامه ریزی – فازبندی در انجام برنامه ها
د.فازبندی در انجام برنامه ها –تلاش – برنامه ریزی – اگاهی از گذشته


برنامه ریزی در واقع شالوده مدیریت است و شامل پیش بینی ………….و……………. ان به منظور تامین هدف سازمان است ؟

الف.تعیین طرق اجرای – پیش بینی عملیات اساسی
ب.پیش بینی عملیات اساسی – تعیین طرق اجرای
ج.حقوق کارکنان – ایاب و ذهاب
د.کیفیت کار – ساعت کاری


خداوند در قران می فرماید : خداوند , ابراهیم را مورد ازمایش قرار داد و او همه ازمونها را با موفقیت گذراند ) اشاره به کدام یک از وظایف مدیر و سرپرست در حوزه سازمانی دارد ؟

الف.رویه های سازمانی
ب.انسجام رویه ها
ج.تناسب شغل و شاغل – ارتقای پلکانی
د.کادر سازی


پیامبر فرمودند : (سرپرست من خدایی است که این کتاب اسمانی را نازل کرده و او همه صالحان را سرپرستی می کند ) به کدام وظیفه مدیر و سرپرست در حوزه کارگزینی اشاره دارد ؟ ص۱۹

الف.اهلیت و صلاحیت
ب.شایسته سالاری
ج.بیان ویژگی های خود
د.گزینش

 • سوالات اصول سرپرستی ناصر ابرقویی
 • سوالات اصول سرپرستی علمی کاربردی
 • نمونه سوالات اصول سرپرستی علمی کاربردی
 • سوالات تستی کتاب اصول سرپرستی ابرقویی
 • سوالات تستی اصول سرپرستی ناصر ابرقویی
 • نمونه سوال تستی اصول سرپرستی ناصر ابرقویی
 • نمونه سوالات درس اصول سرپرستی علمی کاربردی

سوالات اصول سرپرستی دانشگاه علمی کاربردی ناصر صدرا ابرقویی

نمونه سوالات تستی اصول سرپرستی دانشگاه علمی کاربردی ناصر صدرا ابرقویی برای  تمامی دانشجویان که این واحد را در کارنامه درسی خود دارا هستند و می‌خواهند در کنکور از این درس درصد بالایی کسب نمایند، مناسب است.

این نمونه سوالات به گونه‌ای طراحی شده ‌اند که با استفاده از آن دیگر نیاز به خواندن جزوه‌ها و کتاب‌های پر حجم نیست و به راحتی می‌توانید با مطالعه و پاسخ به سوالات موجود در آن سطح دانش خود را محک بزنید.

اما توجه داشته باشید که برای آن که عملکرد بالاتری داشته باشید، بهتر است پیش از استفاده از این نمونه سوالات تستی اصول سرپرستی دانشگاه علمی کاربردی ناصر صدرا ابرقویی، حتماً کتاب و جزوه خود را مطالعه نمایید. سپس برای آشنایی بیشتر با مطالب و کسب تسلط کامل بر آن‌ها، به سراغ این نمونه سوالات تستی بیایید.

از آنجا که این نمونه سوالات برگرفته از مهم‌ترین سوالات ازمون‌های پیشین اصول سرپرستی هستند، با استفاده از آن به راحتی می‌توانید با نوع سوالات آشنا شوید.

همچنین بهتر است بدانید که این نمونه سوالات تستی اصول سرپرستی دانشگاه علمی کاربردی ناصر صدرا ابرقویی به افرادی که فرصت کافی برای خواندن کتاب‌ و جزوه‌های حجیم جهت شرکت در کنکور را ندارند، کمک خواهد کرد تا درصد بالایی در این درس کسب نمایند.

نمونه سوالات تستی اصول سرپرستی دانشگاه علمی کاربردی ناصر صدرا ابرقویی جز بهترین روش‌ها جهت سنجش سطح علمی شما طراحی و ایجاد شده است.

به‌طور کلی شما قادر خواهید بود با استفاده از این نمونه سوالات اصول سرپرستی با سطح و نوع سوالات آشنا شوید. اینگونه به دلیل آشنایی شما با نوع امتحان و سطح سوالات در زمان برگزاری امتحان دیگر اضطراب نخواهید داشت.

یکی از ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش‌ها جهت آشنایی با سوالات اصول سرپرستی استفاده از نمونه سوالات سالیان پیشین آن است. نمونه سوالات تستی اصول سرپرستی دانشگاه علمی کاربردی ناصر صدرا ابرقویی به گونه‌ای طراحی شده‌ است که مجموعه‌ای از سوالات پرتکرار در آزمون اصول سرپرستی را از شما به صورت مرحله به مرحله با رعایت زمان مشخص امتحان می‌گیرند.

تنها کافی است که با پرداخت هزینه اندکی، این سوالات را خریداری کرده تا از داشتن درصد بالا این درس در کنکور مطمئن شوید.

ویژگی‌های نمونه سوالات تستی اصول سرپرستی دانشگاه علمی کاربردی ناصر صدرا ابرقویی در این است که این نمونه سوالات شامل قابلیت‌های همچون، شرکت در آزمون‌ها به تعداد نامحدود، امکان تحلیل و نتیجه گیری آزمون‌ها، دارای سوالات اصلی سالیان گذشته آزمون اخلاق اسلامی، شبیه سازی شده به منظور افزایش تمرکز، محدودیت زمانی به منظور کاهش استرس، استفاده از روش‌های نوین آموزشی است.

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

5 دیدگاه برای ۴۰۵ سوالات اصول سرپرستی ناصر ابرقویی ۱۴۰۳ علمی کاربردی

 1. شادمهر

  به نظرم خوندن این سوالات برای قبولی کسانیکه وقت کمی دارن کافیه .چون از دسنه بندی خوبی داره و سوالات مهم و کلیدی توش هست. سپاس از مدیریت سایت.

 2. محسن

  موقع دانلود اشتباهی دکمه کنسل رو زدم. ممنون میشم اگه نمونه سوالات اصول سرپرستی رو برای ایمیل بنده بفرستید.

 3. Habibi

  تمام سوالهاتستی اصول سرپرستی رو مطالعه کردم..میشه گفت که سوالات خوبی بود مخصولا دو فایل آخری که گذاشتید بیشتر از اون فایلها سوال امتحانی اومده بود.

 4. رسولی

  خدا خیرتون بده

 5. جابر

  امروز تمام نمونه سوالات تستی اصول سرپرستی رو با دقت مطالعه کردم. تقریبا جامع و کامل بود.
  با سپاس فرواوان

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *