نمونه سوالات آزمون بیمه کارگران ساختمانی

دانلود نمونه سوالات آزمون بیمه کارگران ساختمانی

نمونه سوالات آزمون بیمه کارگران ساختمانی

چند مورد از نمونه سوالات آزمون بیمه کارگران ساختمانی :

کدام یک از موارد زیر عوامل ایجاد حادثه در کارگاه نیست؟
الف) محیط کارگاه ب)کارگر
ج) ابزار کار د)دوری کارگاه از شهر

 

مقاومترین ساختمان کدام است؟
الف) ساختمان فلزی-آجری ب) ساختمان چوبی
ج) ساختمان بتنی د) ساختمان آجری

کدامیک از موارد زیر در مورد آجر مرغوب درست نیست؟
الف) در مقابل ضربه صدای زنگ میدهد ب) نسبت به آجرهای دیگر سبک است
ج) دارای بر و نبش است د) ساختمان داخلی منظمی دارد

 

سه قدی یعنی چه؟
الف) سه چهارم طول آجر ب) یک چهارم طول آجر
ج) یک دوم طول آجر د) یک دوم عرض آجر

علت زنجاب کردن آجر در کدامیک از پاسخهای زیر صحیح نیست؟
الف) جذب نکردن سریع آب ب) برطرف کردن آلونک
ج) سنگین کردن آجر د) از بین بردن گرد و غبار

 

نمونه سوالات بیمه کارگران ساختمانی

 

آهک زنده یعنی چه؟
الف) آهک پخته ب) آهک آبخور ج) آهم گرد شده د) سنگ آهک خالص

مواد سبکی که دارای حجم زیاد ولی وزن کم است چه نام دارد؟ و در کجا مصرف میشود؟
الف) پوکه-محوطه سازی ب)پوکه-دیوار
ج) پوکه-شیب بندی د) پودر سنگ- پی سازی

گمانه زنی یعنی چه؟
الف) همان پی کنی است ب) کندن چاه برای مشاهده لایه زمین
ج) آزمایش خاک زمین د) حدس زدن لایه مقاومت زمین

زمینی که از شن و ماسه و سنگهای ریز و درشت و خاک رس بهم فشرده باشد:
الف) زمین شن زار است ب) زمین دستی است
ج) زمین دجی است د) زمین شن و ماسه ای است

حداقل اطلاعات لازم برای پیاده کردن نقشه چیست؟
الف) داشتن نقشه ساختمانی که یکی از ضلع های آن را پیاده کنیم
ب) در اختیار داشتن مترو گونیا
ج) داشتن نقشه پی
د) داشتن یک امتداد مانند کوچه و خیابان و نقشه ساختمان که یکی از اضلاعش با آن معین شود

 

 برای ساخت یک دیوار ۲۲ سانتیمتری به ۵ متر و ارتفاع ۲ متر تقریبا چند آجر لازم است؟

الف) ۳۶۵ ب) ۱۳۶۴ ج) ۱۱۴۰ د) ۱۲۶۴

 پی کنی در کدام نوع زمین کمترین خطر را از لحاظ ریزش دارد؟
الف) خاک دستی ب) شنی ج) دج د) ماسه ای

چگونه میتوان از خطر ریزش دیواره های پی کنی یا گو گرد برداری جلوگیری کرد؟
الف) استفاده از چوبست ب) شیب دادن دیواره گود برداری یا پی کنی
ج) مالیدن گج دستی به دیواره ها د) تمام موارد فوق

هر چه زمین سست تر باشد زاویه دیوار پی کنی نسبت به کف:
الف) کوچکتر است ب) بزرگتر است
ج) تفاوتی ندارد د) بستگی به مهارت کارگر دارد

 

نمونه سوالات آزمون بیمه کارگران ساختمانی از سایت ۲۰ بگیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *