نمونه سوالات حقوق مالکیت فکری

دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق مالکیت فکری با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از نمونه سوالات حقوق مالکیت فکری :

۱)  در اصطلاح حقوقی  …………. توانایی است که حقوق هر کشور ب اشخاص می دهد تا از مالی مستقیماً استفاده کند یا انتقال مال و انجام کاری  را از دیگران بخواهد:

۱) حق ☑

۲) تکلیف

۳) حکم

۴) اصول کلی حقوقی

۲) حقوق مالکیت معنوی در معنای وسیع کلمه کدام گزینه را بر می گیرد؟

۱) فقط حقوق ناشی از افرینش و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی است

۲) فقط حقوق ناشی از آفرینش و خلاقیت های فکری در زمینه غلمی و صنعتی است

۳) فقط حقوق ناشی از آفرینش و خلاقیت های فکری در زمینه ادبی و هنری است

۴) حقوق ناشی از آفرینش و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی  و صنعتی و ادبی هنری است ☑

۳) به ترتیب پاسخ دهید آیا ایران به «کنوانیسون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی» و « سازمان بهداشتی مالکیت معنوی» ملحق شده است؟

۱) خیر – خیر

۲) بله- بله ☑

۳) خیر – بله

۴) بله – خیر

۴) به طو ر سنتی حقوق مالکیت معنوی به چند شاخه اصلی تقسیم می شود؟

۱) تقسیم بندی ندارد

۲) دو شاخه حقوق مالکیت صنعتی و حق مؤلف  یا حق کپی برداری  ☑

۳) دو شاخه حق اختراع و علائم تجاری

۴) سه شاخه: نشان های جغرافیایی حق اختراع و علائم تجاری

۵) کدام یک از کنوانسیون های زیر  مربوط به توزیع سیگنالها ی حامل برنامه که با ماهواره مخابره می شوند می باشد؟

۱) کنوانسیون برن

۲) کنوانسیون بروکسل ☑

۳) کنوانسیون رم

۴) کنوانسیون ژنو

۶) اولین قانون مالکیت صنعتی در ایران در چه سالی به تصویب رسید

۱) ۱۲۰۴ ☑

۲)  1310

۳) ۱۳۷۹

۴) ۱۳۸۳

۷) گروه های ذی نفع در برخورداری از حمایت حقوق مرتبط یا حقوق مجاور کدام اند؟

۱) هنرمندان اجراء کننده که نوعاً منظور بازیگران هنرپیشه گان نوازندگان و خوانندگان می باشند

۲) تهیه کنندگان آثار صوتی

۳) سازمان های پخش رادیو تلویزیون

۴) همه موارد ☑

۸) در ابتدا حمایت از مقولات مربوط به حقوق مالکیت صنعتی خصوصاً اختراع از چه طریقی صورت می گرفت ؟

۱) حمایت دولت

۲) وضع قانون

۳) فرمان پادشاه

۴) اعطای امتیاز یا طرح دعوی در محاکم ☑

۹) در موافقتنامه  راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق  مالکیت معنوی (تریپس) اصطلاحات معنوی شامل کدام یک از انواع مالکیت معنوی می شود؟

۱) صرفا حق کپی برداری

۲) صرفاً علائم تجاری

۳) صرفاً طرح های صنعتی

۴) کلیه انواع مالکیت  معنوی ☑

۱۰) در حقوق ما ماهیت حقوق معنوی همانند کدام گزینه است؟

۱) حقوق دینی

۲) احوال شخصی

۳) طب

۴) حقوق عینی ☑

۱۱) در وضعیت فعلی  و باتوجه به عرف معمول در حقوق مالکیت معنوی کدام جنبه رجحان دارد؟

۱)مالی ☑

۲) غیرمالی

۳) غیر مالی و غیر اقتصادی

۴) کیفری وغیر مالی

۱۲) قانون« آن» محدود به:

۱) کتب ☑

۲) محیط زیست

۳) گراورها

۴) علائم تجاری

۱۳) رویکرد شورای نهگبان به مشروعیت حقوق مالکیت معنوی چیست؟

۱) شورای نگهبان نسبت به مشروعیت حقوق مالکیت معنوی اتفاق نظر و اجماع ندارد

۲) شورای نگهبان رویکرد مثبتی نسبت به حقو ق مالکیت معنوی ندارد

۳) شورای نگهبان منتظر اعلام نظر فقهای معاصر است

۴) شورای نگهبان به مشروعیت حقوق مالکیت معنوی و لزوم حمایت از آن صحه گذاشته است ☑

۱۴) این نظریه که مالکیت معنوی ناشی از شخصیت آفرینده اثر است کیست؟

۱) گیرکا ☑

۲) شامله

۳) دکارت

۴) پیولا کاذلی

۱۵) مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت معنوی هر سال ……….. جلسه عادی تشکیل می دهد

۱) یک بار به دعوت مدیر کل  ☑

۲) دو بار به دعوت  کمیتههمانگی

۳) چهار بار به دعوت مدیر کل

۴) چهار بار به دعوت کمیته همانگی

۱۶) انجام وظایف اداری اتحادیه پاریس و اتحادیه برن بر عهده کدام سازمان است

۱) سازمان جهانی مالکیت معنوی  ☑

۲) سازمان تجارت جهانی

۳) آنسیترال

۴) اتاق بازرگانی بین المللی

۱۷) کدام یک از اکان سازمان جهانی مالکیت معنوی از کشورهای عضو کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت معنوی که عضو کمیته اجرائی اتحادیه پاریس یا کمیته اجرائی اتحادیه یا هر دو باشند تشکیل می گردد:

۱) دفتر بینالمملی

۲) مجمع عمومی

۳) اجلاس

۴) کمیته هماهنگی ☑

۱۸) بند ۱ ماده ۳ کنوانسیون برن ملاک برخورداری از حمایت را در مورد مؤلفانی که کشورشان عضو اتحادیه برن باشد راکدام گزینه قرار داده است؟

۱) تابعیت مؤلف ☑

۲) محل تولد یا اقامتگاه مؤلف

۳) نشر در یکیاز کشورها اتحادیه

۴) نشر در یکی از کشورها عضو سازمان ملل

۱۹) از نظر کنوانسیون برن شرط حمایت از آثار چیست؟

۱) نیاز به ثبت در دفتر کپی رایت محلی دارد

۲) ثبت در دفتر کپی رایت محلی یا درج علامت خاصی را برای نسخه های منتشره از آثار شرط حمایت نمی داند ☑

۳) از دید کنوانسیون بستگی به قانون ملی کشور دارد

۴)نیار به درج خاصی برای نسخه های منتشره از آثار

۲۰) کدام گزینه در مورد حقوق مادی مؤلف ( طبق قانون حمایت از مؤلفات و منصفان و هنرمندان) صحیح است؟

۱)حقوق مؤلف موقت است ولی قابل نقل و انتقال نیست

۲) مؤلف فاقد حقوق مادی است که چرا اثر برای عموم پدیده آمده است

۳) حقوق مادی مؤلف نه تنها موقتی نیست بلکه قابل نقل و انتقال است

۴) حقوق مادی مؤلف قابل نقل و انتقال موقت است ☑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *