نمونه سوالات حقوق مدنی ۱

دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق مدنی ۱ با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات حقوق مدنی ۱ :

۱-درعلم حقوق شخص چه ویژگی دارد؟

۱-دارای حق تکلیف است ☑

۲-دارای حیات است

۳-شخص اساساّ موضوعی حقوقی نیست

۴-تعبیر شخص در حقوق با علوم دیگر یکسان است

۲-عنصر وضیعت در کنار کدام گزینه منشا آثار حقوقی می شود؟

۱-وضعیت حقوقی ☑

۲-وضعیت سیاسی

۳-وضعیت خانوادگی

۴-وضعیت اقتصادی

۳-اهلیت در معنای خاص خود به کدام گزینه اشاره دارد؟

۱-توانایی برای اجرای حق ☑

۲-شایستگی دارا شدن حق و تکلیف

۳-توانایی دارا شدن حق

۴-فقط قدرت انعقاد عقود

۴-در ماده ۷ قانون مدنی کدام مورد،به صورت جداگانه در کنار احوال شخصیه بیان شده است؟

۱-طلاق

۲-نسب

۳- ازدواج

۴-ارث ☑

۵-کدام مورد از ویژگی های حقوقی مربوط به شخصیت نیست؟

۱-قابل توقیف توسط طلبکاران نیست

۲-قابل اقساط نیست

۳-با پایان یافتن عمر شخصیت حقوقی انسان خاتمه نم یابد ☑

۴-به ورثه منتقل نمی شود

۶-اصولاّ وجود شخص طبیعی از لحاظ حقوقی از چه زمانی آغاز می شود؟

۱-از زمانی که روح در جنین دمیده شود

۲-انعقاد نطفه

۳-تولد ☑

۴-بعد از بلوغ

۷-منظور از استهلال چیست؟

۱-صرفاّ بعد از گریه نوزاد بعد از تولد

۲-موجود آثار حیات در جنیت

۳-وجود آثار بعد از تولد ☑

۴-وجود آثاربقاء حیات بعد از تولد

۸-چرا نماینده قانونی جنین جبران خسارت وارد بر او را دارد

۱-زیرا حق جبران خسارتا از جمله حقوقی مدنی است ☑

۲-زیرا بر جنین حق قیمومیت دارد

۳-زیرا بر جنین حق حضانت دارد

۴-زیرا جنین خود قادر به اقامه دعوا نیست

۹-در صورت تردید در بقای حیات شخصی که در یک بیهوشی طولانی بوده است، کدام مورد صحیح است؟

۱-اصل بقای حیات او است ☑

۲-در صورت تردید در حیات اصل عدم حیات است

۳-اصولاّ چنین تردیدی در خصوص حیات ایجاد نمی شود

۴-اصولاّ در بقای تردید ایجاد نمی شود

۱۰-کدام مورد از نتایج موت نیست

۱-تعیین آغاز عده زوجه

۲-تحریر ترکه ☑

۳-تعیین زمان انتقال قهری اموال به ورثه

۴-تعیین ورثه

۱۱-در فاصله غیبت مفقودالاثرتا نصب امین توسط دادگاه برای حفظ اموال غایب، مراقبت از این اموال بر عهده کیست؟

۱-بلاتصدی میماند

۲-دادستان ☑

۳-اقوام

۴-ورثه

۱۲-کدام مورد حق ندارد از داگاه تقاضای نصب امین برای اموال غایب مفقودالاثر بکند؟

۱-هریک از خویشاوندان ☑

۲-طلبکار

۳-ورثه

۴-دادستان

۱۳-اگر شخصی فوت کند و در میان ورثه پدر،برادر،شوهر و فرزند باشند،اولویت نصب امین برای اموال غایب مفقودالاثر با چه کسی است؟

۱-پدر ☑

۲-برادر

۳-شوهر

۴-فرزند

۱۴-کدام گزینه برای تصرف موقت ورثه در اموال غایب ضروری است؟

۱-از تاریخ آخرین خبر دو سال گذشته باشد ☑

۲-اموال در معرض تخریب باشند

۳-غایب دارای وصیت نامه نباشد

۴-عدم تقاضای ورثه

۱۵-حداقل مدتی که روجه غایب مفقودالاثر می تواند تقاضای طلاق کند چند سال است؟

۱دو

۲-سه

۳-چهار ☑

۴پنج

۱۶-زنی که شوهر او غایب بوده و حاکم او طلاق داده وظیفه او چیست؟

۱-عده ای بر زن نیست

۲-باید طلاق نگه دارد

۳-نگه داشتن عده وفات ☑

۴-نگه داشتن عده به مدت سه ماه و ده روز

۱۷-تغییر نام خانوادگی در کجا صورت می گیرد؟

۱-اداره ثبت احوال یا دادستانی

۲-دادستانی

۳-دادگاه

۴-اداره ثبت احوال ☑

۱۸-کدام مورد دارای اقامتگاه اجباری است؟

۱-کسانی که در بازداشت موقا هستند

۲-اشخاص زندانی

۳-کلیه فرزندان

۴-کارمندان دولت ☑

۱۹-زمان ایجاد شخصیت حقوقی سازمانهای دولتی چه تاریخی می باشد؟

۱-زمان ثبت در اداره ثبت موسساات

۲-انتصاب اولین رئیس

۳-به محض ایجاد توسط مقام صلاحیتدار ☑

۴-زمان اولین اقدام حقوقی

۲۰-منظور از سقیه چه کسی است؟

۱-تمام کسانی که به سن بلوغ نرسیده اند و دارای رشد نیستند

۲-اشخاصی که اصطلاحا به آنان صغیر ممیز گقته می شود

۳-هر شخصی که از قوه تمیز برخوردار نبوده و عاقل نیست

۴-هر شخصی که اموال خود تصرف عاقلانه نمی کند ☑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *