نمونه سوالات کیفر شناسی

دانلود رایگان نمونه سوالات کیفر شناسی با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات کیفر شناسی :

۱) تحت تأثیر آموزه های کدام مکتب کیفر شناسی با عنوان حقوق اجرای مجازات ها و بعداً علم زندانها شناخته می شد؟

۱) مکتب عدالت

۲) مکتب نئوکلاسیک ☑

۳) مکتب کلاسیک

۴) مکتب دفاع اجتماعی

۲)  کدام یک گزینه های زیر را به علم شناخت بیماری ها تعبیر کرده اند؟

۱) کیفر شناسی

۲) علم کیفر

۳) جرم شناسی ☑

۴) حقوق جزا

۳)  کتاب اصول جرم شناسی از کیست؟

۱) بنتام

۲) کوش

۳) گسن

۴) ساترلند ☑

۴) قدیمی ترین دوره حقوق کیفری در کدام گزینه تصریح شده است؟

۱) انتقام با عدالت خصوصی ☑

۲) دوره قصاص

۳) دوره دادگستر

۴) کیفر عمومی

۵) جمعی بودن مسئولیت از خصوصیات بارز کدام دوره می باشد؟

۱) دوره قصاص

۲) دوره تعدیل نسبی

۳) دوره انتقام ☑

۴) دوره داد گستری

۶) آیا محدودیت اجرای مجازات ها در زمان و مکان و شخصی بودن مجازات به ترتیب از خصوصیات دوره قصاص محسوب می شوند؟

۱) خیر – بله

۲) بله – خیر

۳) خیر – خیر

۴) بله – بله ☑

۷) اختیارات قضات در تفسیر مقررات و تصمیم گیری در مورد افراد از ویژگی کدام یک از دوره های زیر می باشد؟

۱) دوره خود یاری

۲) دوره قصاص

۳) دوره دادگستری خصوصی

۴) دوره دادگستری عمومی ☑

۸) طرفداری نهضت دفاع اجتماعی جدید از کدام گزینه است؟

۱) رندان زدایی

۲) کیفر زدایی

۳) جرم زدایی

۴) همه موارد ☑

۹) کتاب روح القوانین از کیست؟

۱) دکارت

۲) منتسکیو ☑

۳) هگل

۴) بارت

۱۰) مؤسس مکتب عدالت مطلق کیست؟

۱) بکاریا

۲) روسو

۳) کانت ☑

۴) مونتسکیو

۱۱) مثال جزیره متروکه توسط کدام دانشمند و در کدام مکتب حقوق کیفری مطرح شده است؟

۱) بنتام – فایده اجتماعی

۲) لمبروزو – دفاع اجتماعی

۳ ) روسو – نئو کلاسیک

۴) کانت – عدالت مطلق ☑

۱۲) کدام اندیشمند حقوق جزا بهترین وسیله پیشگیری از جرم را استفاده از مجازات زندان می داند؟

۱) بنتام ☑

۲) روسو

۳) کانت

۴) بکاریا

۱۳) تقسیم بندی مجرمین به مجرمین مادر زادی – به عادت – احساساتی و اتفاقی به کدام یک از مکاتب زیر نسبت داده می شود؟

۱) فایده اجتماعی

۲) اصالت تحصّل ☑

۳) عدالت مطلق

۴) دفاع اجتماعی

۱۴) اندیشه جرم شناسی راست گرا بر کدام مورد استوار است؟

۲) افزایش اختیارات نیروی پلیس

۳) تدارک زندان های بیشتر

۴) همه موارد ☑

۱۵) اصل فردی کردن مجازات ها از دستاوردهای کدام یک از مکاتب زیر است؟

۱) مکتب تحققی ☑

۲) مکتب کلاسیک

۳)  مکتب نئو کلاسیک

۴) مکتب دفاع اجتماعی نوین

۱۶) محور اساسی و اصلی مکتب نئو کلاسیک جدید چیست؟

۱) کیفرهای استحاقی ☑

۲) کیفرهای خفیف

۳) کیفرهای مذهبی و اخلاقی

۴) کیفرهای اصلاحی

۱۷) دیدگاهی است که با تأکید بر واکنش سریع در برابر جرائم خرد و کلان حتی بی نظمی های اجتماعی کنترل کیفری توسعه می یابد:

۱) تمرد صفر

۲) تسامح صفر ☑

۳) تشدید صفر

۴) تجدد صفر

۱۸) سیاست سه ضربه و اخراج در قوانین ایران منطبق با کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

۱)تعدد جرم

۲) تعدد مجازات

۳) تعدد جرم و تعدد مجازات

۴) تکرار ☑

۱۹) کدام دیدگاه برخورد با مجرمین را با تقسیم آنها به مجرمین ( استثنایی یا خطرناک و مجرمین معمولی یا دانه ریز) تنظیم می کند؟

۱) عدالت ترمیمی

۲) عدالت بیثمه ای با آماری

۳) راهبرد تسامح و تسامح صفر

۴) راهبرد کیفری دو سطحی ☑

۲۰)  مدل عدالت اولین بار در چه کشوری ظاهر شد و چه مکتبی بر می گردد؟

۱) انگلیس – دفاع اجتماع نوین

۲) آلمان – دفاع اجتماعی

۳) آمریکا – کلاسیک ☑

۴) فرانسه – تحققی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *