دانلود رایگان مقیاس توانمندسازی خانواده کورن و همکاران (FES)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از مقیاس توانمندسازی خانواده کورن و همکاران (FES):

 

در زیر، جملاتی در مورد آنچه والد یا مراقب یک کودک دارای مشکل عاطفی، در مورد وضعیت خود احساس می کند، آورده شده است. لطفاً در مورد هر جمله پاسخ مناسب را علامت (ü) بزنید.

۱ احساس می کنم حق دارم، کلیه خدماتی که فرزندم دریافت می کند را تایید کنم.
۲ هنگامیکه مشکلاتی در رابطه با فرزندم بروز می کند، به خوبی آنها را اداره می کنم.
۳ احساس می کنم می توانم در بهبود بخشیدن به خدمات ارائه شده به کودکان در جامعه ام نقشی داشته باشم.
۴ به توانایی ام برای کمک به فرزندم جهت رشد و پیشرفت او اعتماد دارم.
۵ می دانم در مواقعی که فرزندم خدمات ضعیفی را دریافت می کند باید چه گام هایی را بردارم.
۶ از این که متخصصین نظراتم را در مورد خدمات مورد نیاز فرزندم درک می کنند، اطمینان خاطر پیدا می کنم.
۷ در مواقعی که کودکم دچار مشکل می شود می دانم چه باید انجام دهم.
۸ هنگامیکه لایحه های مهمی در مورد کودکان به تصویب می رسد، سعی می کنم آنها را به خوبی فهمیده و در مورد کودکم استفاده کنم.
۹ احساس می کنم زندگی خانوادگی ام تحت کنترل است.
۱۰ می دانم که نظام ارائه خدمات به کودکان چگونه سازمان دهی می شود.
۱۱ می توانم در مورد خدمات مورد نیاز فرزندم تصمیمات خوبی را اتخاذ کنم.
۱۲ برای تصمیم گیری در مورد خدمات مورد نیاز فرزندم می توانم با موسسات و متخصصان همکاری کنم.
۱۳ با متخصصینی که به ارائه خدمات به فرزندم می پردازند تماس منظم برقرار می کنم.
۱۴ در مورد نظام ایده آل ارائه خدمات به کودکان ایده هایی دارم.
۱۵ به خانواده های مشابه برای دریافت خدمات مورد نیازشان کمک می کنم.
۱۶ برای کمک به درک بهتر فرزندم می توانم اطلاعاتی کسب کنم.
۱۷ معتقدم که من و والدین دیگر، می توانیم بر خدمات ارائه شده به کودکانمان تأثیر بگذاریم.
۱۸ نظرات من به اندازه نظرات متخصصین، در خصوص اینکه فرزندم به چه خدماتی نیاز دارد حائز اهمیت است.
۱۹ نظرات خود در مورد خدمات ارائه شده به فرزندم را به متخصصین می گویم.
۲۰ به موسسات و مراکز دولتی می گویم که چگونه می توان خدمات ارائه شده به کودکان را بهبود بخشید.
۲۱ معتقدم که می توانم به همراه فرزندم، مشکلاتی که بروز پیدا می کند را حل و فصل کنیم.
۲۲ می دانم که چگونه مدیران اجرایی یا قانونگذار را وادار کنم که به صحبت هایم گوش کنند.
۲۳ می دانم که فرزندم چه خدماتی را نیاز دارد.
۲۴ می دانم که حقوق والدین و فرزندان تحت قوانین آموزشی خاص چیست.
۲۵ احساس می کنم دانش و تجربه ام به عنوان یک والد، می تواند در بهبود بخشیدن به خدمات برای کودکان و خانواده ها مورد استفاده قرار گیرد.
۲۶ هنگامیکه در رابطه با مشکلات خانوادگیم نیاز به کمک دارم، قادر به کمک خواستن از دیگران هستم.
۲۷ سعی می کنم شیوه های جدید برای کمک به رشد فرزندم را بیاموزم.
۲۸ در صورت لزوم، در جستجوی خدمات برای فرزند و خانواده ام پیشقدم می شوم.
۲۹ در برخورد با فرزندم همان اندازه که به مشکلات توجه دارم، به چیزهای خوب هم توجه می کنم.
۳۰ در مورد نظام خدماتی که کودکم در آن مشارکت دارد، اطلاع و درک خوبی دارم.
۳۱ در هنگام رویارویی با یک مشکل در رابطه با فرزندم تصمیم می گیرم که چه کاری را انجام دهم و سپس آن را انجام می دهم.
۳۲ متخصصین باید از من بپرسند که چه خدماتی را برای فرزندم می خواهم.
۳۳ درک خوبی از اختلال کودکم دارم.
۳۴ احساس می کنم والد خوبی هستم.

معرفی پرسشنامه:

مقیاس توانمندسازی خانواده (FES) توسط پائول ای. کورن، نیل دیچیلو و باربارا جی. فریسن در سال ۱۹۹۲ ساخته شده است که از ۳۴ گویه و ۳ خرده مقیاس خانواده (۱۲ سوال)، سیستم های خدماتی (۱۲ سوال) و اجتماعی/سیاسی (۱۰ سوال) تشکیل شده است که به منظور ارزیابی توانمندی والدینی که فرزندان مبتلا به ناتوانی های حسی دارند بکار می رود.

تعریف مفهومی:

محدودیتهای مالی و ایدئولوژی درحال تغییر، نقش پدر و مادر را به مواردی از قبیل جستجوگر اطلاعات مورد نیاز، ارایه دهندگان راه حل برای مشکلات خاص کودک، عضویت در گروههای مختلف به واسطه نیاز کودکانشان، یادگیری آموزشهای خاص، فعالیت سیاسی و مهمتر از همه نمایندگی ابراز نیازهای خاص کودکان خود گسترش داده است. بهم پیوستن این نقش های متعدد، توانمندسازی نامیده میشود، که منعکس کننده عاملیت فعال پدر و مادر و احساس کنترل برخود، فرزند و خانواده است. توانمندسازی فرایندی هدفمند و مداوم است که از طریق آن افراد فاقد سهم برابر از منابع، امکان دسترسی و کنترل بیشتر بر آن منابع را به دست می آورند (خلوتی و همکاران، ۱۳۹۳).

کرن، دچیلو و فریزن (۱۹۹۲) توانمندی والدین دارای کودکان مبتلا به ناتوانی های پیشرفته را با ترکیب دو بعد نظری، مفهوم سازی کرده اند. بعد اول سطوح توانمندسازی است که شامل سه حوزه: الف- خانواده بلاواسطه (احساس اثربخشی در حل مشکلات در خانه)؛ ب- ارتباط با سیستم خدمات (اقدام برای به دست آوردن خدمات مناسب برای فرزند خود) و ج- جامعه (فعالیتهای پدر و مادر که باعث بهبود خدمات به طورکلی برای خانواده ها و کودکان می شود) است (خلوتی و همکاران، ۱۳۹۳).

تعریف عملیاتی :

در این پژوهش منظور از  نمره استاندارد توانمندسازی خانواده نمره­ای است که فرد به سوالات ۳۴ ماده ای  پرسشنامه کورن می­دهد .

مولفه ها و سوالات مربوط به هر مولفه:

ردیف مولفه سوالات تعداد سوال
۱ خانواده (F) 2-4-7-9-16-21-26-27-29-31-33-34 12
۲ سیستم های خدماتی (SS) 1-5-6-11-12-13-18-19-23-28-30-32 12
۳ اجتماعی/سیاسی (c/p) 3-8-10-14-15-17-20-22-24-25 10

نمره گذاری پرسشنامه:

نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «کاملاً غلط»، «بسیار غلط»، «تاحدی صحیح»، «بسیار صحیح» و «کاملاً صحیح» به ترتیب امتیازات ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ در نظر گرفته می شود.

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۳۴ ۱۰۲ ۱۷۰

امتیازات خود را از ۳۴ عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۳۴ و حداکثر ۱۷۰ خواهد بود.

نمره بین  ۳۴ تا ۶۸  : توانمندی خانواده ضعیف است.

نمره بین ۶۸ تا ۱۰۲ :  توانمندی خانواده متوسط است.

نمره بالاتر از ۱۰۲  : توانمندی خانواده قوی است .

همچنین برای بدست آوردن نمره هر یک از خرده مقیاس ها، امتیازات گویه های مربوطه را با همدیگر جمع نمایید. دامنه ی نمرات خرده مقیاس خانواده و سیستم های خدماتی از ۱۲ تا ۶۰ می باشد و دامنه ی نمرات اجتماعی/سیاسی نیز از ۱۰ تا ۵۰ است. نمرات بالاتر نشانگر توانمندسازی بیشتر است.

روایی و پایایی:

کرن، دچیلو و فریزر در مطالعه ای به بررسی ویژگی های روانسنجی این مقیاس پرداختند. در مطالعه آن ها ۴۴۰ والدین که دارای کودک مبتلا به اختلالات عاطفی و رفتاری بودند شرکت کردند. ثبات مناسب داخلی برای هر یک از سه زیرمقیاس (اجتماعی/سیاسی: ۸۸/۰ = a، سیستم خدمات: ۸۷/۰ = a و خانواده: ۸۸/۰ = a) به دست آمد. قابلیت اطمینان در test-retest (107 = N) برای هر یک از سه زیرمقیاس (خانواده: ۸۳/۰ = r، سیستم خدمات: ۷۷۰/۰ = r و اجتماعی/سیاسی: ۸۵/۰ = r) مناسب بود. اعتیار مقیاس نیز از تحلیل عاملی ارزیابی شد، که از سطوح و ابعاد چارچوب مفهومی حمایت کرد. مقیاس مذکور ابتدا به فارسی ترجمه شد. نسخه فارسی سپس با تکنیک برگشت ترجمه مجدداً به انگلیسی برگردانده شد و مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس پرسشنامه توسط ۲۸ مادر دارای کودک مبتلا به فنیل کتونوریا و سه مادر دارای فرزند مبتلا به کالاکتوز از طریق مصاحبه فردی توسط محقق تکمیل گردید و ابهامات موجود در عبارت ها رفع گردید. آلفای کرونباخ کل مقیاس ۹۱/۰ بود و برای زیرمقیاس های خانواده، سیستم خدمات و جامعه/سیاست به ترتیب ۸۳/۰، ۸۸/۰ و ۶۳/۰ به دست آمد (خلوتی و همکاران، ۱۳۹۳).

برای تأمین روایی ابزار در ابتدا یک گروه از متخصصین به طبقه بندی ماده ها از چشم انداز چهارچوب دوبعدی توانمندسازی پرداختند. برای ماده های خرده مقیاس های خانواده، سیستم های خدماتی و اجتماعی/سیاسی، ضرایب کاپا برای توافق ارزیابان گوناگون برای روایی درجه بندی ها ۸۳/۰، ۷۰/۰ و ۷۷/۰ بودند. روایی همچنین با انجام تحلیل عوامل مورد تأیید واقع شد که در آن نتایج کلاً از سه سطح توانمندسازی که خرده مقیاس های خانواده، سیستم های خدماتی و اجتماعی/سیاسی را تشکیل می دادند، حمایت می کند. با این حال خرده مقیاس ها از همبستگی بالایی با هم برخوردار هستند. در نهایت، FES شواهد قوی برای روایی گروه های شناخته شده دارد که با تفاوت بین نمرات پاسخگویان شرکت کننده در شش فعالیت توانمندسازی، در مقابل نمرات پاسخگویانی که در فعالیت های توانمندسازی شرکت نکرده اند، نشان داده می شود.

منابع:

  1. خلوتی، ملیحه؛ نافعی، ایوب؛ سلطانی، محمود. (۱۳۹۳). رابطه توانمندی خانواده با کنترل متابولیک و پایبندی به برنامه های درمان در کودکان مبتلا به فنیل کتونوریا. ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، سال هیجدهم، شماره هشتم، آبان ۱۳۹۳٫

Koren, P. E., DeChillo, n., and Friesen, B. J. (1992). Measuring empowerment in families whose children have emotional disabilities: A brief questionnaire, Rehabilitation Psychology, 37, 305-321

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان مقیاس توانمندسازی خانواده کورن و همکاران (FES)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *