دانلود رایگان نمونه سوالات روانشناسی رشد لورا برک جلد ۱ و ۲ – ۱۴۰۲ (تست های مهم)

(دیدگاه کاربر 33)

۱۲,۹۰۰ تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: 6444665 دسته:

توضیحات

مهمترین نمونه سوالات روانشناسی رشد لورا برک جلد اول و دوم با جواب

مهمترین نمونه سوالات روانشناسی رشد لورا برک جلد اول و دوم با جواب و کیفیت بسیار عالی از سامانه ۲۰ بگیر

نمونه سوالات روانشناسی رشد لورا برک جلد ۱ و ۲ با جواب (کاملترین مجموعه)

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

چند مورد از نمونه سوالات روانشناسی رشد لورا برک :

این دو نوع روش پژوهشی عمده توصیفی و کیفی است؟

۱) قوم نگاری و طرح همبستگی

۲) قوم نگاری و روش بالینی

۳) قوم نگاری و روش آزمایشی

۴) روش بالینی و طرح همبستگی

 

سوالات تستی روانشناسی رشد لورا برک

 

کدم یک از دیدگاههای زیر بر رشد هیجانی و اجتماعی تاکید می کنند؟

۱) پردازش اطلاعات

۲) روانگاوی و کردارشناسی

۳) رفتار گرائی و یادگیری اجتماعی ☑

۴) فرهنگی و یادگیری اجتماعی

 

نظریه الگوی زیست بوم شناسی از کیست؟

۱) بالبی

۲) ویگوتسکی

۳) برنر ☑

۴) اربکسون

 

تمرکز این نظریه در رشد بر شیوه انتقال ارزشها و مهارتها به نسل بعدی است؟

۱) کردار شناختی ☑

۲) روانی – جنسی فروید

۳) اجتماعی – فرهنگی دیگوتسکی

۴) یادگیری – اجتماعی

 

نمونه سوال روانشناسی رشد لورا برک جلد یک

 

بر اساس دیدگاه کردارشناسی مناسب ترین زمان برای ظاهر شدن تواناییهای خاص می باشد؟

۱) دوره حساس ☑

۲) دوره بحرانی

۳) نقش پذیری

۴) انصباق

 

سرچشمه نظریه کردار شناسی چه کسی می باشد؟

۱) فروید

۲) داروین ☑

۳) تبن برکن

۴) لورنز

 

  رفتار رنبال کردن جوجه پرنده های که نزدیکی جوجه مادر را تضمین میکند؟

۱) دوره بحرانی

۲) نقش پذیری ☑

۳) دلبستگی

۴) دوره حساس

 

  در کدام مرحله رشد شناختی (پیاژه) کودک دارای استدلال منطقی می شود؟

۱) حس – حرکتی

۲) پیش عملیاتی

۳) عملیات عینی ☑

۴) عملیات صوری

 

نمونه سوالات کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد ۱

 

تحلیل رفتار کاربردی ترکیبی از ……….. نمی باشد؟

۱) شرطی سازی و سرمقش گیری ☑

۲) شرطی سازی و روان کاری

۳) روان کاوی و سرمشق گیری

۴) روان کاوی و یادگیری

 

مهم ترین امتیاز دیدگاه روانکاوی کدام گزینه می باشد؟

۱) تاکید بر جنسیت ☑

۲) تاکید بر زندگی منحصر به فرد افراد

۳) تاکید بر نهاد

۴) تک بررسی

 

در این نظریه من نیروی راهگشا محسوب می کردد؟

۱) روانی – جنسی

۲) شناختی – رشدی

۳) روانی – اجتماعی ☑

۴) دیدگاه عمر

 

  تعارض ادیبی و الکترا چگونه حل می شود؟

۱) با پذیرش ارزشهای والدین

۲) گرایش به نهاد

۳) پیروی از نهاد

۴) پیروی از فرامن

 

نمونه سوالات تستی روانشناسی رشد لورا برک جلد اول و دوم

 

این واژه نشان دهنده دگرگونی و توانائی مستمر است؟

۱) پروانه ☑

۲) چند بعدی

۳) چند موقعینی

۴) تاثیرات مربوط به سن

 

این نظریه رشد را هم پیوسته و هم ناپیوسته می داند؟

۱) دیدگاه عمر ☑

۲) دیدگاه روانی – جنسی

۳) دیدگاه روانی – اجتماعی

۴) دیدگاه شناختی پیاژ

 

نظریه هائی که رشد را پیوسته می دانند تغییرات را …… میدانند؟

۱) کمی ☑

۲) کیفی

۳) مرحله ای

۴) ناگهانی

 

  براساس دیدگاه روان کاوی عوامل برانگیزنده رفتار خوب کدام یک از موارد زیر می باشد؟

۱) بازی تمرینی

۲) بازی تبادلی

۳) بازی همبارانه

۴) گزینه ۲ و ۳ ☑

 

نمونه سوالات روانشناسی رشد لورا برک با جواب

 

  آموزش اکتشاف کمکی مطابق با کدام یک از نظریه های زیر می باشد؟

۱) شناختی – رشدی

۲) اجتماعی – فرهنگی ☑

۳) یادگیری اجتماعی

۴) یادگیری

 

لبخند اجتماعی در چه سنی برای اولین بار مشاهده می شود؟

۱) ۶ تا ۷ هفتگی

۲) ۶ تا ۷ ماهگی

۳) ۶ تا ۱۰ هفتگی ☑

۴) ۶ تا ۱۰ ماهگی

 

 بر اساس دیدگاه پیاژه کدام عامل در اثر رشد تغییر میکند؟

۱) درون سازی

۲) برون سازی

۳) ساختار روانی ☑

۴) گزینه ۱ و ۲

 

اضطراب شدید دوره حاملگی با کدام یک از نقایص جسمانی زیر ارتباط دارد؟

۱) کام شکافته

۲) توکسویلاسموز

۳) تنگی باب المعده

۴) گزینه ۱ و ۳ ☑

 

 

سن زنده ماندن در دوره جنینی شامل کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

۱) ۲۲ تا ۲۶ هفتگی ☑

۲) ۲ تا ۶ ماهگی

۳) ۲ تا ۱۲ هفتگی

۴) ۲۶ تا ۳۶ هفتگی

 

در این دیدگاه یکی از عوامل تعیین کننده رفتار نحوه تفکر فرد درباره خود و دیگران است؟

۱) روان کاوی

۲) یادگیری

۳) یادگیری اجتماعی ☑

۴) کردار شناسی

 

عبارتهای از این قبیل که (برو گم شو من دیگه دوست تو نیستم! و با مارگی بازی نکن او آدم احمقی است) نمونه های از کدام پرخاشگری می باشد؟

۱) پرخاشگری وسیله ای

۲) پرخاشگری آشکار

۳) پرخاشگری رابطه ای ☑

۴) پرخاشگری جسمانی

 

  تکلیف یا مسله (سه تا کوه) در نظریه پیاژه تبین کننده چه پدیده ای می باشد؟

۱) دیگری پیروی

۲) خودمحوری ☑

۳) ناپیروی

۴) جاندار پنداری

 

  در این دوره واضح ترین تغییر افزایش فوق العاده در فعالیت بازنمایی ذهنی یا نمادی می باشد؟

۱) حسی – حرکتی

۲) پیش عملیاتی

۳) عملیاتی

۴) انتزاعی ☑

 

  مهمترین عاملی که احتمال دچار شدن کودک به مشکلات روانی یا مصون ماندن از مشکلات را افزایش می دهد، چه نام دارد؟

۱) خانواده

۲) وراثت

۳) سرشت ☑

۴) تعادل

 

دانلود رایگان تست روانشناسی رشد لورا برک

 

 کدام دوره رشد پیش از تولد را مرحله (رشد پایانی) نام دارد؟

۱) دوره تخمک

۲) دوره رویان

۳) دوره جنینی ☑

۴) دوره حساس

 

 کدام نظریه برای ارزیابی کیفیت دلبستگی مطرح شده است؟

۱) دلبستگی ایمن

۲) دلبستگی دوره جو (دوره گزبنان)

۳) دلبستگی مقاوم (دودلان) ☑

۴) دلبستگی آشفته

 

طبق نظریه جان بالبی (دلبستگی) اضطراب جدایی در کدام مرحله صورت می گیرد؟

۱) مرحله پیش دلبستگی

۲) دلبستگی در حال انجام کار

۳) دلبستگی واضح ☑

۴) تشکیل رابطه متقابل

 

  مرحله اول اریسکون (اعتماد – بی اعتمادی) موازی با کدام مرحله فروید می باشد؟

۱) دهانی ☑

۲) مقعدی

۳) تناسلی

۴) نهفتگی

 

 

محکمترین دلیلی که نشان دهد مغز نوباوگان از همان آغاز تجربه را به شیوه بزرگسالان سازمان دهد کدام موضوع می باشد”؟

۱) ادراک عمق

۲) بازشناسی حافظه

۳) طبقه بندی ☑

۴) پردازش اطلاعات

 

کدام یک از بیماری های زیر در سال اول زندگی نمایان می شود و علت آن رژیم فاقد مواد غذایی ضروری است؟

۱) کواشیور کور

۲) مارسموس ☑

۳) توکسوپلاسموز

۴) ستیومگالوویروس

 

کم رشد یافته ترین حس هنگام تولد می باشد؟

۱) بینایی ☑

۲) شنوایی

۳) بویایی

۴) لامسه

 

  به هر گونه عامل محیطی اشاره دارد که در دوره پیش از تولد آسیب برساند؟

۱) وارثت

۲) میحط

۳) ژنوتیپ

۴) تراتوژن ☑

 

  کدام همبستگی مربوط به سنین بالا می باشد؟

۱) انفعالی

۲) فراحوانشی

۳) فعال ☑

۴) سوق دهندگی

 

  این پدیده (گرایش وارثت به محدود کردن رشد چندین ویژگی به فقط یک یا چند پیامد) می باشد؟

۱) توارث پذیری

۲) دامنه واکنش

۳) میزان تطابق

۴) سوق دهندگی ☑

 

  مشکلات جدی و عاطفی و سوء مصرف مربوط به کدام بستر رشد می باشد؟

۱) خانواده ☑

۲) فقر

۳) فراسوی خانواده

۴) بستر فرهنگی

 

شایعترین اختلال کروموزونی کدام اختلال می باشد؟

۱) جهش نهفته

۲) هانتپگتون

۳) داون ☑

۴) PKLI

 

در کدام بیماری طی آن خون لخته نمی شود؟

۱) PKLI

2) هانتپگتون

۳) صفت سلول داسی ☑

۴) هتروزیگوس

 

  رشک (حسادت) و نگاه در کودکان در چند سالگی شکل می گیرد؟

۱) ۱ – ۲ سالگی

۲) ۲ – ۳ سالگی ☑

۳) ۳ – ۴ سالگی

۴) ۴ – ۵ سالگی

۱
روز ضمانت بازگشت وجه
۱ %
رضایت کاربران از این محصول
۱
نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

قطعاً هر دانشجوی رشته روان شناسی که قصد ورود به مقاطع بالاتر ارشد و دکتری را دارد باید کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد یک و دو را مطالعه کند. شما دانشجوی روانشناسی در هر مقطعی که باشید بهتر است مطالب جامع و کامل این کتاب را برای بالا بردن سطح علمی خود مطالعه کنید.

 

 برای شرکت در آزمون های دکتری و کارشناسی هر چه سطح علمی شما بالاتر باشد و منابع معتبر و کاملی را مطالعه کرده باشید شانس قبولی شما افزایش پیدا می کند.

 

 پوشش دهی تمام مطالب اصلی در خصوص روانشناسی رشد از ویژگی های بارز این کتاب می باشد. وقتی متقاضی کنکور ارشد و دکتری بخواهد علاوه بر مطالعه دو جلد اصلی کتاب توانایی خود را در تست زنی محک بزند باید با دانلود نمونه سوالات رشد لورا برک جلد ۱ و ۲ با جواب این توانایی را کامل کند.نحوه ی دانلود نمونه سوالات رشد لورا برک جلد ۱ و ۲ با جواب برای دانشجویان رشته روانشناسی


از آنجا که طراحان آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری برای رشته ی روانشناسی هر ساله کتاب لورا برک جلد یک و دو را جزء منابع اصلی به متقاضیان معرفی می کنند پس با این وجود هر متقاضی نیاز دارد برای اطلاع از نحوه ی طراحی سوالات و اینکه مباحث پر تکرار و مد نظر طراحان سوال این نمونه سوالات را تهیه و مطالعه کند.

 


از دیگر مزیت هایی که متقاضیان را ترغیب به خرید این پکیج می کند دانلود نمونه سوالات رشد لورا برک جلد ۱ و ۲ با جواب می باشد و دانشجو لازم نیست زمان زیادی را صرف پیدا کردن جواب سوالات کند و یا هزینه ی زیادی را برای تهیه نمونه سوالات سال های قبل صرف کند.

 

 
با مطالعه و تهیه نمونه سوالات شما می دانید که چه مباحثی در سال های قبل بیشتر تکرار شده اند و احتمال اینکه در آزمون پیش رو هم اهمیت زیادی داشته باشند می توانید تمرکز خود را بر روی بخش های مهم بگذارید.

 


اغلب متقاضیان وقتی برای دانلود سوالات هزینه ای پرداخت نکند با خیال راحت فایل مورد نظر خود را دانلود می کنند. در سایت هایی که امکان دانلود نمونه سوالات ارشد لورا برک جلد ۱ و ۲ با جواب برای کاربر وجود داشته باشد معمولاً تمام مشخصات پکیج قابل دانلود درج می شود.

 

 اینکه فایل در برگیرنده‌ی سوالات چند سال می باشد و یا تعداد سوالات چقدر است. پاسخنامه تستی است یا تشریحی و دیگر ویژگی و مزایای پکیج در اختیار دانشجو قرار می گیرد.


در این پکیج علاوه بر نمونه سوالات آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری سال های قبل سعی شده تا نکات اصلی و مهم کتاب در قالب سوالات چند گزینه ای طراحی شود و سعی شده است تا این سوالات تقریباً مشابه و هم سطح سوالات طراحی شود تا مخاطب بتوانند قدرت تست زنی خود را با مطالعه این مجموعه بالا ببرد.

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

33 دیدگاه برای دانلود رایگان نمونه سوالات روانشناسی رشد لورا برک جلد ۱ و ۲ – ۱۴۰۲ (تست های مهم)

 1. فاطمه

  سلام
  سوالات بعد از دانلود از کجا میرن، هر چی میگردم نمیتونم پیداشون کنم

  • admin admin

   سلام
   باید برید بخش دانلود

 2. یاشار

  سلام .آقا دمتون گرم.من یه چیزی رو از این سوالاهای یاد گرفتم که قبلا بلد نبودم..و در ضمن خیلی هم سر جسله امتحان کمکم کرد تا سوالات رو بتونم جواب بدم.

 3. یاسمن

  به نظرم خوندن این سوالات برای قبولی کافیه چون وقت خیلی کمی واسه آزمون داشتم و فقط فرصت کردم همین نمونه سوالا روبا دقت بخونم و نمره قبولی رو بگیرم.

 4. شکوری

  بچه ها من آزمون استخدامی دارم این سوالات بخونم مفیده؟

 5. عبادی

  دوستان عزیزکسایی که این نمونه سوالات رو خریدن سوال ها جواب هم داشت؟ و کل سوالا اومده بود؟؟؟

 6. موسوی

  بچه ها منم خریدم خیلی خوب بود چون اول که دیدم نمیشد ی سری کتابا رو خوند بعد این سوالا برا آزمون کافیه و دیگ نیاز به صرف زمان اضافه نیست

 7. قاسم

  دوستان من یک ماه دیگ آزمون دارم اگه از الان فایل سوالارو بخرم تو ورد میمونه؟ آخه می ترسم‌بپره

 8. همدانی

  بییییست بود سوالای لورابرک واقعا نونی که در میارید نوش جونتون

 9. غفوری

  ببخشید چطور می تونیم با پشتیبانی تماس بگیریم؟ لطفا راهنمایی کنید تشکر

  • مدیریت

   سلام
   از تماس با ما پیام بدید

 10. مجیدی

  من سایتای مختلفی رو گشتم اما هیچ کدوم سوالارو با این کیفیت و به صورت کلی ارائه نمی کردن واقعا خوب بودن سوالا خیلی کمکم کردید انشالا که برای آزمون های دیگ هم مزاحمتون می شم

 11. علی

  شماره ای دارید برای تماس؟ من برای دوتا از دوستام میخام فایل رو خریداری کنم

 12. مصطفی

  بچه‌ها سوالارو اگر چند بار پردر کنید و خوب بخونید شک‌ندارم که‌قبول می شید ایشالا موفقیت همتون

 13. مهنا

  دوستان من اینترنت ندارم از سوالا تو فایل ورد عکس گرفتم که داشته باشم فک کنم فایل تو وردم حذف شده باشه

 14. خمسه

  دوستان سیستم کامپیوتر من خیلی قدیمیه یکیتون که فایل رو خریدین بگین من چطوری دانلود کنم هرکاری می کنم دان نمیشه

 15. مرتضی

  بچه ها صد درصد این سوالا تو آزمون میاد؟؟ من خیلی استرس دارم

 16. سعید

  سلام عزیزان میشه بگید تعداد کل سوالا که تو این فایل هست چند عدده؟

 17. حامد

  بنده ۱۰روز دیگ آزمون دارم بخدا از وفتی سوالا رو خوندم اصلا اضطراب ندارم

 18. عبدی

  کیفیت فایل های پی دی اف و ورد سوالات خوبه ؟

 19. کبری

  سلام و عرض ادب و احترام، چطور میشه برای خرید نمونه سوالات رشد لورا برک اقدام کرد؟ من هرکاری کردم موفق نشدم

 20. بی نام

  وای دقیقا شب امتحانم نمونه سوالای لورا برک رو خوندم خیلی خوب شد رفتم سر جلسه تقریبا همه سوالارو بلد بودم

 21. واقعا سوالا عالی بود خیلی راضی بودم فقط اگر میشه تعداد سوالای تالیفی رو افزایش بدید مرسی ازتون

 22. داداشی

  خیلی سوالای آسونیه

 23. ممد

  من هم واسه خودم خریدم هم برای چند تا از دوستام انصافا عالی بود دستتون رو میبوسم

 24. عزیزی

  اگر بخوایم سوالارو بخونیم دیگ خلاصه کتاب رو نخونیم کافیه؟

 25. لیلا

  من چند وقت پیش خریده بودم منتهی الان تو کامپیوترم پیداش نمیکنم

 26. شادی

  دوستان خیلی از نمونه سوالات رشد لورا برک‌ استفاده کردم قبلا هم از جاهای دیگ خریده بودم ولی کامل نبودن این تنها محصولی بود که همرو کامل آورده بود

 27. فدایی

  واقعا تو کمترین زمان ممکن بهترین و عالی ترین نتیجه رو گرفتم ممنونم ازتون

 28. صمدی

  دوستان اگه رو سیستم جیمیل نداشته باشیم امکان ارسال سوال ها نیست؟ مثلا نمیشه از ی طریق دیگ برامون بفرستن

 29. محسن

  دوستان من امروز رفتم سر آزمون تمام سوالای آزمون برام آشنا بود از تهیه کنندگان سوالای لورابرک نهایت تشکر رو دارم انشالا که پایدار باشید

 30. باقر

  خیلی هزینه این سوالا مناسب و ناچیزه واقعا هم کمک کننده هستن

 31. امیر

  من امروز آزمون داشتم و قبول شدم انشالا خدا بهتون سلامتی بده خیلی خوب بود سوالای لورابرک

 32. mosa

  چطور میشه سوالات لورا برک را خریداری کرد؟

 33. رضا

  شما تا الااااان کجا بودید آخه امروز رفتم آزمون دادم خیلی سوالا برام آسون بود راحت قبول شدم ولی اگر میخاستم مطالب بیهوده رو بخونم بعید میدونم می تونستم نصف این نمره روهم بگیرم مرسی از شما

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *