نمونه سوالات تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری pdf با جواب ۱۴۰۳ (فصل به فصل)

(دیدگاه کاربر 19)

۱۹,۹۰۰ تومان

 

نمونه سوالات تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری pdf با جواب

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: 46456456463 دسته:

توضیحات

بیش از ۴۵۰ تا از جدیدترین و مهمترین نمونه سوالات تستی تاریخ تحلیلی اسلام دکتر نصیری با پاسخ به صورت فصل به فصل

دانلود نمونه سوالات تستی تاریخ تحلیلی اسلام دکتر نصیری با جواب کیفیت بسیار عالی از سامانه ۲۰ بگیر

 

مهمترین سوالات تاریخ تحلیلی دوره های گذشته با پاسخنامه فصل به فصل

بیش از ۸۰۰ نمونه سوالات فصل به فصل تاریخ تحلیلی محمد نصیری با جواب

چند مورد از نمونه سوالات تستی تاریخ تحلیلی اسلام دکتر نصیری:

۱-کدام گزینه بیانگر ویژگیهای عرب مستعربه- غیر اصیل – باقیه ، حاضرهمی باشد؟
الف) دارای نژاد عرب نبوده و نیاکان آنها از خارج از جزیره العرب به این منطقه آمده اند
ب) سالها قبل از اسلام به دلیل نافرمانی به وسیله بلاهای اسمانی و زمینی از بین رفتند
ج) بیشتر در یمن و دیگر نقاط جنوبی عربستان ساکن بودند
د) هیچکدام

سوالات تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری pdf

 

۲-کدامیک از اقوام زیر جزو اعراب بائدهمحسوب نمی شوند؟
الف) خزاعه
ب) عاد
ج) ثمود
د) تبع

 

۳-کدامیک از اقوام زیر جزو اعراب عاربه- اصیل- باقیه ، حاضره محسوب نمی شوند؟
الف) اوس و خزرج
ب) تمیم و قریش
ج) جرهم
د) خزاعه

 

۴-کدامیک از اقوام زیر جزو اعراب عرب مستعربه- غیر اصیل – باقیه ، حاضرهمحسوب می شوند؟
الف) تمیم و قریش
ب) قضاعه
ج) مضر
د) همه موارد

سوالات تستی تاریخ تحلیلی اسلام نصیری با جواب

 

۵-کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف) رکن عصبیت در یک قبیله برای اعضای قبیله محدودیت ایجاد می کند
ب) رکن عصبیت در یک قبیله همه پیوندها برای حفظ وحدت قبیله قربانی میشد
ج) رکن عصبیت در یک قبیله موجب بروز استبداد مطلق برای روسای قبیله می شود
د) شمارش گور مردگان برای نمایاندن فزونی افراد نمونه ای از رکن حسب قبیله است

 

۶-کدام گزینه بیانگر طلاق ظهار در بین اعراب جاهلی می باشد؟
الف) تشبیه زن به مادر یا خواهر برای تحریم ابدی
ب) گرفتار کردن زن در بین طلاق و رجوعهای مکرر
ج) سوگند خوردن و بلاتکلیف گذاشتن زن
د) الف و ب

 

۷-کدام گزینه بیانگر طلاق ضرار در بین اعراب جاهلی می باشد؟
الف) تشبیه زن به مادر یا خواهر برای تحریم ابدی
ب) گرفتار کردن زن در بین طلاق و رجوعهای مکرر
ج) سوگند خوردن و بلاتکلیف گذاشتن زن
د) ب و ج

نمونه سوالات امتحانی تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری

 

۸-کدامیک از مصادیق جاهلیت حکم الجاهلیهرا بیان میکند؟
الف) بی توجهی به وعده و وعیدهای خداوند و بد اندیشی درباره افعال الهی
ب) تاکید بر خواسته های نابجا و تعصب درباره آگاهیهای ناچیز و جانبداری از عقاید نابجا
ج) بی پروایی زنان در جامعه و نمایاندن زیور و آرایشهای زنانه
د) پیروی از حکم و حکومت ناحق ، رفتار خلاف قانون الهی و روی گردانی از دستورات الهی

 

۹-کدامیک از مصادیق جاهلیت تبرج الجاهلیه را بیان میکند؟
الف) بی توجهی به وعده و وعیدهای خداوند و بد اندیشی درباره افعال الهی
ب) تاکید بر خواسته های نابجا و تعصب درباره آگاهیهای ناچیز و جانبداری از عقاید نابجا
ج) بی پروایی زنان در جامعه و نمایاندن زیور و آرایشهای زنانه
د) پیروی از حکم و حکومت ناحق ، رفتار خلاف قانون الهی و روی گردانی از دستورات الهی

نمونه سوالات تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری با پاسخ

 

۱۰-کدام گزینه بیانگر ازدواج صداقدر دوران جاهلیت است؟
الف) ازدواج رایج در همه ادیان الهی است که زمان آن نامعین و مهر آن معین است
ب) شخص همسر خود را در اختیار مرد دارای صفات نیکو می گذاشت تا از او صاحب فرزند شود
ج) ازدواج با دو خواهر در یک زمان
د) پیوند با کنیزان بدون پرداخت مهر

 

۱۱-کدام گزینه بیانگر ازدواج اماءدر دوران جاهلیت است؟
الف) ازدواج رایج در همه ادیان الهی است که زمان آن نامعین و مهر آن معین است
ب) شخص همسر خود را در اختیار مرد دارای صفات نیکو می گذاشت تا از او صاحب فرزند شود
ج) ازدواج با دو خواهر در یک زمان
د) پیوند با کنیزان بدون پرداخت مهر

نمونه سوالات تاریخ تحلیلی اسلام دکتر محمد نصیری

 

۱۲-کدام گزینه بیانگر ازدواج مخادنهدر دوران جاهلیت است؟
الف) ازدواج رایج در همه ادیان الهی است که زمان آن نامعین و مهر آن معین است
ب) شخص همسر خود را در اختیار مرد دارای صفات نیکو می گذاشت تا از او صاحب فرزند شود
ج) مردی ، زنی را و یا زنی ، مردی را به دوستی می گرفت
د) پیوند با کنیزان بدون پرداخت مهر

 

۱۳-اولین اقدام مشرکان چه بود؟
الف) انجام اقدام بر علیه بنیان فکری نهضت
ب) نیرنگهای مردم فریب و مجمع تهمت هماهنگ
ج) استفاده از شگردهای مسالمت آمیز
د) انجام اقدام بر علیه حامیان نهضت

دانلود نمونه سوالات تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری با جواب

 

۱۴-مشرکان در راستای اقدام بر علیه بنیان فکری نهضت برای مقابله با دعوت پیامبر اکرم ص چه اقدامی انجام دادند؟
الف) تفتیش عقاید مسلمانان و یا تحریم تجاری و شکنجه آنها
ب) اقدام علیه قرآن مانند تحریم و سر و صدا کردن در هنگام تلاوت آن و ….
ج) بی واسطه با پیامبر گفتگو کرده و به ایشان وعده ثروت و فرمانروایی و …دادند
د) ملاقات با ابوطالب و درخواست از وی جهت بازداشتن پیامبر از ادامه دعوت

 

۱۵-کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف) پیامبر در مراسم حج سال یازدهم بعثت با افراد قبیله اوس و خزرج دیدار کردند
ب) نماینده اعزامی پیامبر به یثرب برای تبلیغ اسلام بنی عامر بود
ج) دیدار عقبه دوم در شب سیزدهم ذی الحجه روی داد
د) در عقبه دوم دوازده نقیب با مشورت یثربیان توسط پیامبر انتخاب و معرفی شدند

 

۱۶-کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف) پیامبر پس از خروج از منزل برای هجرت به طرف غار ثور رفت
ب) پیامبر برای تبلیغ اسلام در سال دهم بعثت به طایف سفر کرد
ج) در سفر پیامبر به طائف فقط عدناس نصرانی از خدمتکاران دو تن از بزرگان قریش ایمان آورد
د) کارسازترین سلاح پیامبر در دعوت به اسلام ، امانت داری او بود

نمونه سوالات تستی کتاب تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری

 

۱۷-کدامیک از تعاریف زیر مفهوم مهاجر را از دید جامعه شناسی بیان می نماید؟
الف) کسی است که از محدوده حکومت طاغوت و استبداد خارج شود تا بتواند معاشرت و عبادتش را متناسب با شریعت خود انجام دهد
ب) کسی است که با انگیزه شغلی و حرفه ای یا علل طبیعی و یا به منظور بهره برداری از مواهب خدماتی به منطقه دیگری کوچ کند
ج) کسی است که به سبب گرایشهای سیاسی و اجتماعی در وطن خود از امنیت جانی و مالی برخوردار نیست و به سرزمین دیگر می گریزد
د) کسی است که از جامعه جاهلی گسسته و برای پیوستن به جامعه ای متکامل و تعالی بخش تلاش می کند

 

۱۸-کدامیک از تعاریف زیر مفهوم مهاجر را از دید آموزه های دینی بیان می نماید؟
الف) کسی است که از محدوده حکومت طاغوت و استبداد خارج شود تا بتواند معاشرت و عبادتش را متناسب با شریعت خود انجام دهد
ب) کسی است که با انگیزه شغلی و حرفه ای یا علل طبیعی و یا به منظور بهره برداری از مواهب خدماتی به منطقه دیگری کوچ کند
ج) کسی است که به سبب گرایشهای سیاسی و اجتماعی در وطن خود از امنیت جانی و مالی برخوردار نیست و به سرزمین دیگر می گریزد
د) کسی است که از جامعه جاهلی گسسته و برای پیوستن به جامعه ای متکامل و تعالی بخش تلاش می کند

 

۱۹-کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف) پیامبر پس از ورود به مدینه در بطور موقت منزل ابو ایوب به سر برد
ب) تاسیس مسجدالنبی اولین و مهمترین اقدام عملی پیامبر برای پیوند دین و دانش بود
ج) دو قبیله اوس خزرج و مهاجران مکه زیربنا و هسته مرکزی امت اسلامی در مدینه بودند
د) به روزی که پیامبر وارد مدینه شد یوم الانذار گویند

 

۲۰-کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف) پیامبر در سال هفتم هجرت نامه ای را برای خسرو پرویز امپراتور ایران ارسال و او را به یکتاپرستی دعوت کرد
ب) قیصر روم پس از خواندن نامه پیامبر به آن بی احترامی کرد
ج) نجران تنها منطقه حجاز بود که مردم آن از بت پرستی دست کشیده و مسیحی شده بودند
د) فرستادگان اسقف نجران به سرپرستی
سهبرای بررسی نشانه های نبوت پیامبر به مدینه رفتند و در هایت پیشنهاد مباهله دادند

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

۱
روز ضمانت بازگشت وجه
۱ %
رضایت کاربران از این محصول
۱
نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

نمونه سوالات تاریخ تحلیلی محمد نصیری با جواب

درس تاریخ تحلیل یکی از دروس عمومی در تمامی رشته‌های دانشگاهی به شمار می‌آید که دانشجویان جهت فارغ‌التحصیل شدن در هر رشته‌ای می‌بایست این درس عمومی را که دارای دو واحد نیز هست، به خوبی گذرانند.

 

با توجه به اینکه این درس از دروس حفظی به شمار می‌آید جهت درک بهتر مطالب تشکیل دهنده آن بهتر است، دانشجویان از حل سوالات بهره لازم را ببرند، تا مطالب درسی تاریخ تحلیلی به طور دقیق در ذهن مخاطبان هک شود. به همین منظور تیم تشکیل دهنده مجموعه ما یک‌سری نمونه سوالات تاریخ تحلیلی محمد نصیری با جواب را تهیه نموده تا متقاضیان درس تاریخ تحلیل به آسانی از پس این درس برآیند.

 

ویژگی نمونه سوالات تاریخ تحلیلی محمد نصیری با جواب

دروس عمومی دانشگاهی جز نمره‌آور‌ترین دروس دانشگاهی به شمار می‌آید که با اخذ نمره بالا از آن‌ها، دانشجویان به سادگی قادر خواهند بود تا معدل خود را ارتقا بخشند؛ به همین جهت استفاده از نمونه سوالات تاریخ تحلیلی محمد نصیری با جواب را حتما به آنان پیشنهاد می‌کنیم.

 

از ویژگی‌های اصلی نمونه سوالات تاریخ تحلیلی محمد نصیری با جواب می‌توان به دارا بودن پاسخ نامه اصولی و طبقه‌بندی شده در آن اشاره کرد. در پاسخ‌‌نامه این مجموعه مطالبی گنجانده شده که دانشجویان و متقاضیان مطالعه این کتاب، با مراجعه به آن قادر خواهند بود نکات کلیدی و مهم هر درس را مطالعه کرده؛ این‌گونه نیازی به مطالعه مجدد کتاب درسی نخواهند داشت.

از طرفی دیگر نمونه سوالات تاریخ تحلیلی محمد نصیری با جواب نه تنها مناسب استفاده برای دانشجویان است، بلکه تمامی افرادی که به درس تاریخ تحلیل علاقه دارند نیز قادر خواهند بود از این مجموعه گران‌بها نهایت استفاده را ببرند.

 

در کنار تمامی این موارد، می‌توان گفت که نمونه سوالات تاریخ تحلیلی محمد نصیری با جواب، از مقرون به‌صرفه‌ترین مجموعه‌های آموزشی موجود در بازار است که هر متقاضی با پرداختن هزینه اندکی قادر به تهیه این پکیج آموزشی خواهد بود.

 

سخن پایانی

امروزه به دلیل رقابت شدیدی که در میان افراد وجود دارد، به منظور قبولی در هر امتحان و آزمونی، متقاضیان می‌بایست از یک مجموعه سوالات که حاوی نمونه سوال و پاسخ‌نامه باشد، استفاده نمایند. مجموعه نمونه سوالات تاریخ تحلیلی محمد نصیری با جواب موجود در سایت ما، تضمین کننده قبولی شما در هر امتحان درسی خواهد بود.

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

19 دیدگاه برای نمونه سوالات تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری pdf با جواب ۱۴۰۳ (فصل به فصل)

 1. الهام روح اللمینی

  بسیار عالی

 2. علی

  سلام وقت بخیر چندتا سوال هست پی دی اف خریداری شده وجواب سوال داره یانه؟؟؟

  • عاطفه محمدی

   بیش از ۸۰۰ سوال با جواب

 3. حدیث

  سلام امتحان من تستی هست با خرید این سوالات دیگه نیازی هم هست که خلاصه کتاب رو هم خریداری کنم یا همین سوالات کفایت میکنه؟؟

  • admin admin

   سلام این مجموعه کامل و تمام سوالات مهم را قرار دادیم

 4. نجمه (مالک تایید شده)

  دست مریزاد عالییی بود 🙏

 5. مهدی

  سلام وقت بخیر سوال ها فصل هاش مشخص هست؟ چون من فقط ۳ فصل میخوام میخوام بیینم مشخصه فصل به فصل

  • admin admin

   سلام بله به صورت فصل به فصل می باشد

 6. محمد

  سلام
  نمونه سوالات پاسخ نامه هم دارند؟

  • admin admin

   سلام بله تمام سوالات با پاسخنامه صحیح می باشد

 7. شهاب

  اولین امتحانی بود که تونستم سوالات رو کامل جواب بدم. اون هم مدیون شما هستم که یه سری از نمونه سوالاتون رو به صورت رایگان گذاشتید . چون با خوندن اون سوالا فهمیدم که کل سوالات هم از کیفیت بالایی برخوردارند.

 8. جمال زاده

  اولش که نظرات کاربران رو میخوندم.پیش خودم گفتم مگه میشه یه محصول اینقدر عالی باشه ولی وقتی که نمونه سوالات رو دانلود کردم دیدم که وقعا ارززش رو داشته که کاربران بیان و اینجا نظر مثبتشون رو بذارن
  من هم یه نظر خوب براتون نوشتم که کاربران دیگه هم بتونن در انتخابشون دقت بیشتری داشته باشن.

 9. یاشار

  بسیار عالی

 10. یاشار

  بسیار عالی و تمیز. و سوالات کاربردی من لستفاده کردم راضی ام

 11. بیگی

  به درد خور بود

 12. جلال

  نایس

 13. زهره (مالک تایید شده)

  سلام .من دیروز نمونه سوالات و خریدم اما متاسفانه فایلش پاک شد اگه امکانش هست میشه بفرستین من فردا امتحان دارم

  • arash arash

   سلام دوست عزیز..
   ایمیل خود را چک کنید ..نمونه سوالات به ایملتان ارسال شد.

 14. اژدری

  نمونه سوالات تاریخ تحلیلی صدر اسلام رو از سایتون دانلود کردم..خیلی ممنون.

 15. راحیل

  سلام وقت بخیر
  ۱٫ سوالات فقط سوالات چند آزمون ند یا از کل کتاب سوال هست…
  ۲٫چند سواله…
  ۳٫قابلیت سرچ هم داره

  • admin admin

   از کل کتاب سوال هستش
   تقریبا ۵۰۰ سوال با جواب
   یک سری سوالات قابل سرچ هستش

 16. یلدا

  با مطالعه و خودن نمونه سوالات تاریخ تحلیلی انگیزم برای قبولی خیلی بیشتر شدش..واقعا ازتون سپاسگذارم.

 17. احمد موسوی

  ممنون دوست عزیز بابت زحماتتون واقعا کارتون تمیز

 18. مهتاب

  خیلی خیلی ممنونم سوالات فوق العاده بود
  لطفا جزوه هم قرار بدید برای خرید ممنونم

 19. فاطمه

  سلام وقتتون بخیر این سوال ها چرا جواب نداره ؟
  فقط سوال هست

  • admin admin

   سلام فایلهای نمونه که برای دانلود رایگان قرار دادیم جوابهاش نزاشتیم فایل خریداری شده تمام سوالات پاسخنامه کامل و درست دارند

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *