نمونه سوالات نظریه های مدیریت دولتی رضا طهماسبی ۱۴۰۳

(دیدگاه کاربر 36)

۱۴,۹۰۰ تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: 66575756711 دسته:

توضیحات

دانلود خلاصه کتاب و نمونه سوالات درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی رضا طهماسبی با پاسخنامه از سامانه ۲۰ بگیر

نمونه سوالات نظریه های مدیریت دولتی رضا طهماسبی با جواب + جزوه

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

قسمتی از نمونه سوالات درس نظریه های مدیریت دولتی طهماسبی :

خدمت به مردم علاقه و شوق کمک به جامعه مبنای مفروض انگیزشی کدام مدیریت است ؟
الف) مدیریت دولتی سنتی   ب)خدمات دولتی نوین
ج) مدیریت دولتی    د) بازآفرینی دولتی نوین

 

نظریه های مدیریت دولتی دکتر طهماسبی

 

کارایی صرفه جویی اثربخشی جزءارزشهای مورد تاکیدکدام مدیبریت هستند؟
الف) مدیریت دولتی نوین وباز آفرینی دولت ب) خدمات دولتی نوین
ج) اداره ومدیریت دولتی نوین د) مدیریت دولتی سنتی

 

نوع رویکرد اداره دولتی نوین چگونه است؟
الف) نظری در عین حال عملگرا ب)نظری-آرمانگرا
ج) کاربردی- عملگرا د) کاربردی- عملگرا

 

از نظر دنهارت ایجاد یک دموکراسی ناب و خالص چگونه محقق میشود؟
الف) با حکمرانی خوب و افزایش اعتماد عمومی
ب) ایجاد تحولات جمعیت شناختی و حرکت به سمت تنوع
ج) با سازماندهی دانش و اطلاعات ازطریق رایانه و اینترنت در تمامی مکانها
د) رفتن به سمت دهکده جهانی و نزدیکی فرهنگها

 

درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی رضا طهماسبی pdf

 

بر طبق کدام نظریه، واقعیت به شکل عینی وجود ندارد بلکه به صورت اجتماعی ساخته می شود؟
الف) نظریه گفتمان ب) نظریه انتقادی
ج) نظریه ساختارگرایی اجتماعی د) نظریه اصیل- وکیل

 

این که به مردم حق مشارکت و انتخاب مسیر جامعه و چشم انداز و آینده آن داده شود به کدام نوع رهبری اشاره دارد؟
الف) رهبری مشترک ب) رهبری ارزش مدار ج) رهبری تحول آفرین د) رهبری خدمتگزار

 

نمونه سوالات درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی

 

اساسی ترین محور بحث اندیشمندان پست مدرن چه بود ؟
الف) مبانی اجتماعی اثبات گرایی ب) مبانی علمی اثبات گرایی
ج) مبانی فلسفی اثبات گرایی د) مبانی سیاسی اثبات گرایی

 

کدام گزینه دربرگیرنده پست مدرنیسم است؟
الف) تئومارکسیسم، نظریه انتقادی، فمینیسم
ب) نظریه انتقادی، فمینیسم
ج) نئومارکسیسم، نظریه انتقادی
د) نئومارکسیسم، فمینیسم

 

دومین مبنای نظری خدمات دولتی نوین مربوط به چه مبحثی است ؟
الف) شهروندی دموکراتیک ب) انسان گرایی سازمانی
ج) مدلهای جامعه مدنی د) اداره دولتی نوین

 

طبق نظر مانزبریج، داشتن روحیه عمومی به کدام یک از مبانی نظری خدمات دولتی نوین اشاره دارد؟
الف) پست مدرنیسم ب) انسان گرایی سازمانی
ج) پیگیری منافع عمومی د) شهروندی دموکراتیک

 

خدمات دولتی نوین از رویکردهای نوینی است که تمرکز اصلی خود را بر کدام نقش قرار می دهد؟
الف) شهروندی شهروندان ب)خط مشی دولت مردان
ج)ساختارگرایی روند معکوس د) روند مثبت

 

عوارضی که افراد برای عبور از بزرگراهها پرداخت می کنند جزء کدام نوع شناسی روابط سازمانها و مردم در بخش دولتی است؟
الف) مشتری ب) ذی نفع ج) ملزم به دریافت خدمات د) ارباب رجوع

 

نمونه سوالات نظریه های مدیریت دولتی پیام نور

 

در این نوع از حکمرانی، دولتها در راستای خدمت رسانی بهتر باید از قابلیت های دیگر نهادها و سازمان های جامعه اعم از خصوصی و غیر انتفاعی استفاده کنند؟
الف) حکمرانی رقابتی ب) حکمرانی مشارکتی
ج) حکمرانی عمومی د) حکمرانی استبدادی

 

کدام رویکرد به شدت بر بوروکراسیزدایی تأکید کرده و درپی ساختارهای فرابورکراتیک است؟
الف) مدیریت دولتی نوین ب) مدیریت بخش خصوصی
ج) اداره دولتی نوین د) مدیریت دولتی سنتی

 

دولتها در هنگام عقد قرار دادها و فرآیند اجرای قراردادها باید از طریق ساز و کار نظارتی مراقب به خطر افتادن چه اصولی باشد؟
الف ) اصل تاخیر در قرارداد ب ) اصل استاندارد های کاری
ج) مطالعات زمان سنجی و حرکت سنجی و نظام پرداخت د) اصل عدالت اجتماعی

 

این جمله تعریف کدامست؟ سازمانه دولتی نمی تواند متکی به مدل سلسله مراتب سنتی ساختار سازمانی باشد.مدیران رده جلو باید توانمند شوند و به آنها اختیار واگذار شود.
الف) باز مهندسی دولت ب) عقد و قرارداد
ج)سازمانهای تخت د) مقررات زدایی

 

از نظر هیوز ظهور تحولات نوین در دهه نود در عرصه مدیریت دولتی در برگیرنده شکلی از مدیریت دولتی نبود؟
الف)- مدیریت گرایی ب)- اداره دولتی بازار مدار
ج) – پارادیم فرابور کراتیک د)- مدیریت تحول مدار

 

اصول عدالت از نظر رالز کدام است؟
الف) اصل تمایز- اصل کارایی ب)اصل آزادی- اصل کارایی
ج) اصل انصاف- اصل کارایی د) اصل آزادی- اصل تمایز

 

این گفته فردریکسون که نژادها، قومها و اقشار محروم جامعه باید نسبت به دیگران بیشتر از خدمات دولتی بهره ببرند بر کدام تاکید دارد؟
الف) عدالت توزیعی ب) عدالت سیاسی ج) عدالت اجتماعی د) عدالت اقتصادی

 

بر طبق نظر اوریم کدام نوع از سیاست ها بر کسب قدرت (کسب رای و پست) به منظور تصمیم گیری متمرکز است؟
الف) سیاست های خط مشی ب) سیاست های حزبی
ج) سیاست های استبدادی د) سیاست های اقتصادی

 

طبق نظر دانشمندان اداره دولتی نوین لازمه حرکت در راستای منافع شهروندان چیست؟
الف) حس خیرخواهی ب) عدالت
ج) پاسخگویی د) کارایی

 

تعبیر ارسطو از دموکراسی چه بود؟
الف)- حکومت مردم بر مردم ب)- حاکمیت فقرا بر مردم
ج)- حاکمیت فقرا بر منافع شخصی شان د)- حاکمیت فقرا بر منافع ملی

 

مهمترین پژوهش مرتبط با انسان گرایی که مبنای نهضت روابط انسانی را تشکیل میدهد توسط چه کسی بوده ؟
الف) چستربارنارد ب) مک گریگور ج) هاتورن د) آرجریس

 

نظریه مدیریت عملی تیلور بر ۲ نکته اساسی برای افزایش کارایی اشاره شده است که عبارتند از:
الف )استاندارد کردن کار و کنترل کردن ب)استاندارد کردن کار و کاهش هزینه
ج)افزایش نیروی انسانی و کاهش هزینه د)افزایش نیروی کار و کنترل کردن

 

بورکراتیک به معنی کدامیک از گزینه های زیر است؟
الف) پاسخگویی قانونی ب) پاسخگویی حرفهای
ج) پاسخگویی سیاسی د)پاسخگویی سلسله مراتب

 

نمونه سوالات درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی رضا طهماسبی

 

کدامیک از ویژگی های ذیل از ویژگی های مدیریت دولتی سنتی محسوب نمی گردد؟
الف) اصول گرایی ب) – تمرکز بر بهره وری و عقلانیت
ج) – حاکمیت بوروکراسی د) – اصل بی طرفی سیاسی

 

کدامیک از اصول زیر جزء اصول بوروکراسی و بر محسوب نمی شود؟
الف) – شایستگی فنی ب) – استخدام تمام وقت ج) –

انتخاب آزاد د) – غیرشخصی بودن

 

نمونه سوالات درس نظریه های مدیریت دولتی

 

هدف نیلسون از ارائه نظریه جدایی سیاست از اداره چه بوده؟
الف) – تلاش بر تفکیک موضوعی سیاست از مدیریت به هر قیمت.
ب) – نجات سیاست از مدیریت دولتی و نظریه های مرتبط
ج) – نجات مدیریت دولتی از فساد سیاسی و اداری و سیاسی بازی و زد و بندهای سیاسی.
د) – ارائه طرح دیدگاه خود با نام جدید

 

این مفهوم بر اهمیت روش های مدیریت در بخش بازرگانی و به کارگیری آنها در بخش دولتی به منظور کارایی است؟
الف)مدیریت گرایی ب)ساختاری ج)امنیتی د) تشکل گرایی

 

از نظر آدام اسمیت چه چیزی بر کدام بخش تقدم دارد؟
الف) سیاسی براقتصادی ب) اجتماعی برسیاسی ج) اقتصادی بر سیاسی د) سیاسی براجتماعی

 

هدف از تشکیل دولت رفاه چه بود؟
الف) – انقلاب های کارگری ب) – جلوگیری از نهضت های سوسیالیستی کارگران
ج) – توسعه رفاه اجتماعی د) – تثبیت دولت

 

طبق نظر ماسگریو دولت در کدام نقش خود به کنترل رشد اقتصادی، بیکاری و تورم از طریق مدیریت عرضه و تقاضا و درآمدهای پولی می پردازد؟
الف) تخصیصی ب) توزیعی ج) اقتصادی د) تثبیتی

۱
روز ضمانت بازگشت وجه
۱ %
رضایت کاربران از این محصول
۱
نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

36 دیدگاه برای نمونه سوالات نظریه های مدیریت دولتی رضا طهماسبی ۱۴۰۳

 1. کاظمی

  واقعا ممنونم از نویسنده این دسته از سوالات نظریه های مدیریت دولتی قیمتشونم خوبه جزوات و سوال های جالب رو به صورت پی دی اف بسیار راحت در اختیار ما قرار میدید متشکرم از زحماتتون😙😗

 2. علی پور

  به نظر من استوارترین پیامی که از این نمونه سوالات مدیریت تکمیلی استنباط می‌شود این است که تئوری‌های مدیریت اغلب متناقض هستند. نویسندگان این مطالب خصوصا رضا طهماسبی نمی‌توانند در مورد اطاعت پذیری بهتر کارکنان با یک ابزار مشخص تصمیم گیری کنند و خیال شان از آن راحت باشد. اما این خوبه برای اینکه افراد یعنی نویسنده موقعیت‌ها بی نهایت متغیر هستند و شما نمی‌توانید انتظار داشته باشید که یک رویکرد خاص یا مبحث از مدیریت تکمیلی در همه موقعیت‌ها و برای هر فردی موفقیت آمیز عمل کند
  نمونه سوالات مفیدی بود فقط برای ازمون ها مفید هستند بهتره از جزوه هم استفاده کنید

 3. عاطفه ۶۶

  سلام ببخشید برای آزمون استخدامی شرکت کردم اسم کتاب زده تئوری های مدیریت دولتی دیگه مولف اسم نبرده میشه راهنمایی کنید آیا همین کتابه؟

  • عاطفه محمدی

   سلام
   بله این مجموعه را کامل مطالعه کنید

 4. زهرا

  سلام،برای ازمون استخدامی این جزوه مدیریت دولتی رو میخوام،لطفا راهنمایی کنیدبدردمیخوره؟

  • admin admin

   سلام
   بله خیلی میتونه کمک کنه

 5. شکر ناب

  سلام و درود. ببخشید من رمز عبور خودم رو فراموش کردم باید چه کار کنم، تا بتونم به حساب کاربری خودم دسترسی داشته باشم؟

 6. شورآبی

  بچه ها اگر بخوایم مقایسه کنیم این سوالا نسبت به سایت های دیگ قیمت خیلی مناسبی دارن و کیفیت سوالا بالا و همینکه با جوابه خیلی خیلی عالیه.

 7. مهدیه

  دوستان چطور میشه سوالات رو باز کرد از تو فایل ورد؟ من الان فایله برام ارسال شده ولی باز نمیشه

  • مدیریت (مالک تایید شده)

   سلام دوست عزیز این مجموعه فایل پی دی اف هستش و باید پی دی اف خوان نصب کنید

 8. کمالی

  کمال تشکر رو دارم از کسانی که این سوالات رو گرد آوری کرده بودن، هم به اطلاعات خودمون اضافه شد و هم اینکه تونستیم تو آزمون نمره قبولی رو دریافت کنیم

 9. قمیشی

  من خوندم خوب بوووود تشکر

 10. قاسمی

  سلام و عرض ادب لطفا نمونه سوالات مدیریت دولتی رضا طهماسبی رو تو ایمیل برای بنده بفرستید

 11. فدایی

  عزیزای دلم اگر دقتتون رو بالا ببرید قبول میشید من خودم شخصا خلاصه کتاب و به همراه سوالات رضا طهماسبی خونده بودم خیلی نمره عالی و کلی هم گرفتم خیلی راضی بودم خداروشکر

 12. جمشید

  من فقط سوالارو چهار بار خوندم ولی جزوه رو نخونده بودم در کل قبول شدم

 13. بابایی

  عزیزان نمونه سوالات رو بخونیم بهتره یا خلاصه جزوه رو هرکی میدونه از تجربیاتش بگه

 14. باران

  میشه بگید خلاصه کتاب رضا طهماسبی کلا چند صفحه اس؟

 15. مهدی

  من قبول‌شدنمو‌مدیون شما هستم الهی که خدا بهتون‌خیر بده

 16. کریمی

  دوستانی که وقت کافی ندارن همون سوالارو بخونن کافیه راحت قبول می شن فقط سر آزمون خیلی دقت کنند سوالی رو اشتباه نزنن

 17. اقازاده

  من سر گتر میرم‌اصلا وقت خوندن‌کل کتاب رضا طهماسبی رو ندارم‌بچه چکار کنم؟

 18. بخشی

  مرسییییییی تو آزمون قبول شدم خیلی ممنونم

 19. طلعت

  این‌سوالا دقیق ترین‌ سوالاتی بود که دیدم فقط نمیدونم چرا نمیشه پرداخت رو انجام داد نمیدونم مشکل از سایت شماست یا گوشی من

 20. شهسواری

  میشه بگید جریان چیه که هیچ جا این نمونه سوالات رو به با کیفیتی فایل شما ارائه نمیدن؟

 21. جابری

  عزیزان سوالات بسیار به روز و جدید هستش نگران نباشید

 22. طاهری

  نمونه سوالات رضا طهماسبی فوق العاده بووود این سوالایی که شما در اختیارمون گذاشتین هیچ جا نمی تونیم‌پیدا کنیم ممنون از شما

 23. زارعی

  دیروز خواستم نمونه سوالات رو دانلود کنم ولی هرچی عملیات پرداخت رو انجام میدم قبول نمیشه و از کارتمم چیزی کم نمیشه باید چه کار کنم؟

 24. بهادری

  عزیزانی که میخان سوال بپرسن همین قسمت نظرات اگر سوالشون رو مطرح‌کنند پاسخ داده میشه چون من‌خودم یک ساعت پیش سوال پرسیدم جواب دادن

 25. مرادی

  بچه ها اگه سوالی در خصوص فایل خلاصه کتاب رضا طهماسبی داشته بتشیم‌باید چطور بپرسیم؟؟؟

 26. موسی

  قبلنا همه سایتا این سوالارو با قیمت‌های خیلی خیلی گرونی میذاشتن اما‌اگر میخاید با صرف هزینه و زمان کم بهترین نمره رو تو آزمون بگیرید به نظرم این نمونه سوالات عالی هستن

 27. بهار

  چند وقت پیش یکی از دوستام از همین سایت خرید واسه منم فرستاد حلاله؟

  • مدیریت (مالک تایید شده)

   فایل پی دی اف هستش فرقی نمیکنه روی همه سیستم ها قابل اجرا هستش

 28. جباری

  دوستان ماها که سیستم درست و حسابی نداریم می تونیم با گوشی سوالارو دانلود کنیم؟ چون خدایی من تعریف زیاد از سوالات ۲۰بگیر شنیدم ولی سیستم کار نمی کنه

  • مدیریت (مالک تایید شده)

   فایل پی دی اف هستش فرقی نمیکنه روی همه سیستم ها قابل اجرا هستش

 29. عاطفه

  تمام نمونه سوالات تو فایل موجوده؟؟؟

 30. رویا

  من قبلا این سوالارو خوندم دیگ کتاب رو نخوانده بودم چون‌اصلا وقت و زمانش را به علت مشغله کاری نداشتم اما تو آزمون قبول شدم دوستان استرس نداشته باشید

 31. ممد

  میشه سوالات رضا طهماسبی رو به طور جداگانه خرید؟

  • مدیریت (مالک تایید شده)

   خیر

 32. صادقی

  دوستان امروز آزمون دادم دوستان و قبول شدم دم سازنده های این فایل سوالا و خلاصه جزوه درد نکنه

 33. یلدا

  من واقعا با جاهای دیگ قیمت نمونه سوالات و خلاصه کتاب رضا طهماسبی رو مقایسه کردم خیلی قیمتتون ارزون بود خدا روز به روز موفق ترتون‌کنه انشالا

 34. باقری

  قیمت نمونه سوالات مدیریت دولتی رضا طهماسبی چقدره دوستان؟ مناسبه؟

 35. محمدی

  بچه ها من چند وقت پیش آزمون دادم ولی به خاطر کار و درگیری زیاد نتونستم برای گرفتن مدرکم اقدام کنم، الان باید چه کار کنم؟

 36. اکبر

  سلام شما خداییش عشق منید انقدر که این روزا سرم شلوغ بود اصلا نتونستم کتاب رو بخونم و با خواندن نمونه سوالات رضا طهماسبی تونستم قبول بشم

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *