دانلود رایگان پرسشنامه آثار سوگ هوگان

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه سوگ: (روی لینک زیر کلیک کنید)

دانلود رایگان پرسشنامه تجربه سوگ (۳۴ سوالی) + ۳ مقاله رایگان

__________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه آثار سوگ هوگان:

این سیاهه شامل فهرستی از افکار واحساساتی است که شما ممکن است به دلیل ازدست دادن یکی ازعزیزانتان تجربه کرده باشید. 

 

سوالات:

۱ امیدهایم برباد رفته است.
۲ یادگرفته‌ام که با زندگی بهتر کناربیایم.
۳ کنترل کمی بر اندوه خود دارم.
۴ به شدت نگرانم.
۵ غالبا احساس بدبختی می‌کنم.
۶ احساس می‌کنم درحال شوک بسر می‌برم.
۷ گاهی اوقات قلبم بی‌جهت تندتراز حد طبیعی میزند.
۸ رنجیده خاطر هستم.
۹ ذهنم با احساس بی‌ارزش بودن مشغول است.
۱۰ احساس می‌کنم انسان خوبتری شده ام.
۱۱ فکرمی کنم بهتر بود من به جای او می‌مردم.
۱۲ دیدگاه بهتری نسبت به زندگی دارم.
۱۳ اغلب اوقات سردرد دارم.
۱۴ درقلبم احساس سنگینی می‌کنم.
۱۵ حس کینه توزی و انتقام دارم.
۱۶ درمعده‌ام احساس سوزش می‌کنم.
۱۷ می خواهم بمیرم تا درکنار او باشم.
۱۸ درماهیچه هایم احساس کشیدگی وتنجیدگی دارم.
۱۹ نسبت به دیگران دلسوزتر شده ام.
۲۰ چیزها (مثلا اسامی یا شماره تلفن ها) را به راحتی فراموش می‌کنم.
۲۱ احساس لرزش می‌کنم.
۲۲ درباره اینکه چه کسی هستم احساس سردرگمی می‌کنم.
۲۳ اعتماد به نفسم را ازدست داده ام.
۲۴ به دلیل سوگی که تجربه کرده‌ام قوی‌تر شده ام.
۲۵ باورنمی کنم که هرگز دوباره شاد باشم.
۲۶ در یادآوری چیزها ازگذشته مشکل دارم.
۲۷ اغلب احساس ترس می‌کنم.
۲۸ احساس می‌کنم قادربه مقابله نیستم.
۲۹ ازمرگ او عذاب می‌کشم.
۳۰ انسان با گذشت تری شده ام.
۳۱ بخاطر موضوعات بی‌اهمیت دچار حملات وحشتزدگی می‌شوم.
۳۲ درتمرکز پیدا کردن مشکل دارم.
۳۳ احساس می‌کنم دارم خواب می‌بینم.
۳۴ تنفس بریده و کوتاه دارم.
۳۵ ازمهربانی دوری می‌کنم.
۳۶ درباره خودم صبورتر شده ام.
۳۷ احساس دشمنی و نفرت می‌کنم.
۳۸ دوره‌هایی ازسرگیجه دارم.
۳۹ دریادگیری چیزهای جدید مشکل دارم.
۴۰ پذیرش همیشگی بودن مرگ او برایم سخت است.
۴۱ درباره دیگران صبورتر شده ام.
۴۲ دیگران را سرزنش می‌کنم.
۴۳ احساس می‌کنم انگار خودم را نمی‌شناسم.
۴۴ اغلب احساس خستگی می‌کنم.
۴۵ به آینده امیدوارم.
۴۶ درتفکر اتتزاعی (ذهنی) مشکل دارم.
۴۷ احساس ناامیدی می‌کنم.
۴۸ می خواهم به دیگران صدمه بزنم.
۴۹ دریادآوری اطلاعات جدید مشکل دارم.
۵۰ اغلب احساس بیماری می‌کنم.
۵۱ کنارآمدن با این سوگ نقطه عطفی در زندگی من بوده است.
۵۲ اغلب کمردرد دارم.
۵۳ ازاینکه کنترلم را ازدست بدهم می‌ترسم.
۵۴ احساس جداشدگی از دیگران می‌کنم.
۵۵ اغلب گریه می‌کنم.
۵۶ به آسانی ازجا می‌پرم.
۵۷ کارها غلبه‌ناپذیر و لاینحل به نظر می‌رسند.
۵۸ اغلب عصبانی هستم.
۵۹ از تنهایی رنج می‌برم.
۶۰ فکرمی کنم روزهای خوب بیشتری نسبت به روزهای بد داشته ام.
۶۱ بیشتر مراقب دیگران هستم.

 

مادههای مربوط به هرعامل به شرح زیر میباشد: ( مقاله اصلی )

ناامیدی: ۱-۳-۶-۱۱-۱۴-۱۷-۲۵-۲۹-۳۳-۴۰-۴۷-۵۵-۵۹٫

رفتار وحشتزدگی: ۴-۷-۱۳-۱۶-۱۸-۲۱-۲۷-۳۱-۳۴-۳۸-۴۴-۵۰-۵۲-۵۶٫

رشد شخصی: ۲-۱۰-۱۲-۱۹-۲۴-۳۰-۲۶-۴۱-۴۵-۵۱-۶۰-۶۱٫

سرزنش وخشم: ۵-۸-۱۵-۳۷-۴۲-۴۸-۵۸٫

انفصال وکناره گیری: ۹-۲۲-۲۳-۲۸-۳۵-۴۳-۵۳-۵۴٫

درهم ریختگی: ۲۰-۲۶-۳۲-۳۹-۴۶-۴۹-۵۷٫

 

سوگ، یکی از همگانی ترین واکنشهای انسانی است که در همه فرهنگها و گرو ههای سنی در پاسخ به انواع مختلف فقدان، به خصوص مرگ یک عزیز اتفاق می افتد(مالکینسون، ۲۰۰۱). وقتی فرد عزیز می میرد، نشان دادن واکنش سوگ طبیعی است و عموما نیازی به درمان ندارد. اما واکنشهای سوگ نابهنجار، ممکن است این حالت را پیچیده کند و به افسردگی و آسیبهای دیگر منجر شود(پروچسکا و نورکراس، ۱۳۸۷).

بر اساس شواهد بالینی بسیاری از افراد داغدیده در معرض خطر نشانگان افسردگی، اختلالات اضطرابی، بیماری های جسمی، بدکارکردی سیستم ایمنی و افزایش احتمال مرگ و میر قرار دارند(تومیتا و کیتامورا، ۲۰۰۲). به همین دلیل، امروزه بر ضرورت تدارک برنامه هایی به منظور یاری رساندن به افراد و خانواده ها در سازگاری با سوگ تاکید می شود(آلومباگ و هویت، ۱۹۹۹).

بدیهی است در این راستا نقش درمانگران برای درک صحیح فرایند داغدیگی و سنجش آثا سوگ اهمیت ویژه ای دارد؛ چرا که درمانگران با استفاده از ابزارهای سنجش معتبر می توانند اطلاعات مفیدی در زمینه وضعیت کنونی داغدیده، پیش بیینی پیامدهای احتمالی، تشخیص افراد در معرض خطر و ارزیابی رویکردهای درمانی مناسب به دست آورند(تومیتا و کیتامورا، ۲۰۰۲).

 البته به دلیل اینکه بسیاری از وقایع پیش بینی نشده، فرآیند سوگ را تحت تاثیر قرار می دهند، توانایی این قبیل ابزارها برای پیش بینی دوره و ماهیت سوگ، قطعی نیست؛ لیکن نتایج نشان می دهند که استفاده از ابزارهای سنجش در پیش بینی آثار سوگ ، نسبت به یک حدث عالمانه بیشتر قابل اعتماد است(پارکس و پریگرسون، ۲۰۱۰).

در طی چند دهه گذشته، ابزارهای متعددی به منظور بررسی پیامدهای روان شناختی، رفتاری و جسمانی ویژه فرآیند سوگ و داغدیدگی به وجود آمده که به طور مستقیم بر  فرآیند سوگ و داغدیدگی تمرکز کرده اند؛ با وجود این، بررسی های کیفی و کمی نشان می دهند که بیشتر ابزارهای موجود، ویژگیهای روان سنجی معتبری ندارند و صرفا به صورت اختیاری یا تصادفی و بر اساس دیدگاههای بالینی یا نظری سازندگان به وجود آمده اند(تومیتا و کیتاموا، ۲۰۰۲).

سیاهه آثار سوگ هوگان(HGRC) یکی از ابزارهای معتبر در حیطه سنجش سوگ است و از این امتیاز برخوردار است که بر اسا مطالعات تجربی بر روی داغدیدگان تدوین گردیده و بنابراین نسبت به ابزارهایی که صرفا اساس نظری دارند، برتری قابل ملاحظه ای دارد(هوگان، ۱۹۸۸؛ به نقل از ییلدیریم، ۲۰۰۳). هوگان، گرینفیلد و اسکمیت(۲۰۰۱) بر این عقیده اند که زیرمقیاسهای این سیاهه علاوه بر ارائه اطلاعات معتبر و قابل اعتماد درباره الگوهای داغدیدگی بهنجار، نسبت به تغییرات فرآیند داغدیدگی، به عنوان تابعی از زمان نیز حساس هستند. این پرسشنامه را برخی پژوهشگران به دلیل سهولت استفاده برای مراجعان و فرآهم کردن ارزشیابی چند بعدی از فرآیند مقابله با داغدیدگی، پیشنهاد کرده اند(گریوس، ۲۰۰۹).

پیشینه ساخت سیاهه آثار سوگ هوگان نشان می دهد که ماده های آن بیشتر بر اساس اطلاعات گردآوری شده از مصاحبه با والدین داغدیده تنظیم شده و پس از چندین مرحله اجرا در گروههای مختلف و تحلیل عوامل، فرم نهایی ۶۱ ماده ای با شش زیر مقیاس ناامیدی، رفتارهای وحتشزدگی، سرزنش و خشم، در هم ریختگی، کناره گیریو رشد شخصی آماده گردیده است(هوگان، وردن، اسکمیت، ۲۰۰۳-۲۰۰۴). سیاهه هوگان بری اندازه گیری ماهیت چند بعدی فرایند سوگ بهنجار تنظیم شده و مجموع نمرات خرده مقیاسهای آن نمی توانند به عنوان یک نمره کل گزارش شوند؛ در واقع هر عامل جنبه منحصر به فردی از سوگ را نشان می دهد و بنابراین یک نمره کل برای سیاهه هوگان معنادار نخواهد بود(هوگان، گرینفیلد و اسکمیت، ۲۰۰۱).

با وجود این گامینو، سویل و استرلینگ(۲۰۰۰) مجموع نمرات پنج خرده مقیاس ناامیدی، رفتارهای وحشتزدگی، خشم و سرزنش، کناره گیری و درهم ریختگیرا به عنوان یک نمره مجزا، با عنوان درماندگی ناشی از سوگ در مقابل عامل رشد شخصی به کار  گرفت.

یکی از امتایزات منحصر به فرد این ابزار نسبت به سایر ابزارهای سنجش سوگ، خرده مقیاس رشد شخصی آن است. در واقع این سیاهه، آثار سوگ را از هر دو جنبه آسیب شناختی و تغییرات روانشناختی مثبت، مد نظر قرار می دهد. رشد شخصی یکی از اجزای اصلی فرآیند سوگواری است که تا حدی در همه مراحل داغدیدگی اتفاق می افتد(هوگان و اسکمیت، ۲۰۰۲). رشد شخصی دربردارنده جست و جوی  معنایی در فقدان تجربه شده و دستیابی به قدرت تحمل بیشتر، قضاوت گری کمتر، دلسوزی، توجه و مراقبت بیشتر نسبت به اطرافیان است و به نوعی باعث می شود فرد داغدیده به واسطه تجربه سوگ، هویتی جدید اتخاذ نماید و در جهان بینی خود، تجدید نظر کند(تدسکی و کالهون ۱۹۹۶؛ اسکافر و موس، ۲۰۰۱؛ هوگان، گرینفیلد و اسکمیت، ۲۰۰۱؛ هوگان و اسکمیت، ۲۰۰۲).

اعتبار  سیاهه آثار سوگ هوگان در چندین مطالعه تأیید شده است. هوگان و همکاران(۲۰۰۱) همسانی درونی آن را با استفاده از روش آلفای کرونابخ در دامنه ای از ۷۹/۰ تا ۹۰/۰ و با استفاده از روش بازآزمایی در دامنه ای از ۵۹/۰ تا ۸۴/۰ (P<0/001) گزارش کرده اند. پژوهشهای دیگری نیز روای و پایایی این ابزار را تأیید کرده اند. کاینونن، پایوی، پانونن و ایرجانتی(۲۰۰۰) در دو پژوهش در فنلاند، ضریب آلفای کرونباخ  برای زیرمقیاسهای آن را بین ۶۵/۰ و ۸۲/۰ و لاکسو و پاینونن-ایمونن(۲۰۰۳) بین ۶۶/۰ تا ۸۴/۰ به دست اورده اند. ییلدیریم(۲۰۰۳) در نمونه ای از والدین داغدیده در ترکیه، آلفای کرونباخ برای کل مقیاس را ۹۵/۰ و برای خرده مقیاسها را در دامنه ای از ۷۴/۰ تا ۸۷/۰ گزارش نموده است.

این سیاهه همچنین همبستگی های بالا و معناداری با سایر ابزارهای معتبر سنجش سوگ نشان داده است(هوگان، گرینفیلد و اسکمیث،۲۰۰۱).

سیاهه آثار سوگ هوگان

این ابزار یک سیاهه خودگزارش دهی ۶۱ ماده ای است که چندین واکنش شایع به داغدیدگی را بررسی می کند. ماده های این مقیاس، فهرستی از افکار و احساسات متداول در بین داغدیدگان است. از پاسخ دهنده خواسته می شود تا شدت احساسات خود را در طول دو هفته گذشته بر اساس مقیاس ۵ درجه ای لیکرت(۱=به هیچ وجه من را توصیف نمی کند تا ۵=خیلی خوب من را توصیف می کند) مشخص نماید. به این ترتیب دامنه«مرات در این مقیاس از ۶۱ تا ۳۰۵ است. زیرمقیاسهای اصلی این سیاهه عبارتند از: ناامیدی، رفتار وحشتزدگی، سرزنش و خشمف کناره گیری، در هم ریختگی و رشد شخصی.

در مطالعه هوگان، گرینفیلد و اشمیث(۲۰۰۱) ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس ناامیدی ۸۹/۰، رفتار وحتشزدگی ۹۰/۰، رشد شخصی ۸۲/۰، سرزنش و خشم ۷۹/۰، کناره گیری ۸۷/۰ و در هم ریختگی ۸۴/۰ گزارش شده است. در این پژوهش نیز برای محاسبه اعتبار اولیه سیاهه آثار سوگ هوگان از روش همسانی دورنی با محاسبه آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب اعتبار برای کل مقیاس ۹۰/۰ و برای خرده مقیاس ناامیدی ۸۷/۰، خرده مقیاسهای رفتار وحشتزدگی ۸۶/۰، خرده مقیاس رشد شخصی ۸۲/۰، خریده مقیاس سرزنش و خشم ۷۹/۰، خریده مقیاس کناره گیری ۸۷/۰ و خرده مقیاس درهم ریختگی ۸۴/۰ به دست آمد. یک نمونه از سئوالات هر خرده مقیاس به شرح زیر است:

خرده مقیاس نا امیدی:امیدهایم بر باد رفته است.

خردف مقیاس رفتارهای وحشتزدگی:گاهی اوقات قلبم بی جهت تندتر از طبیعی می زند.

خرده مقیاس رشد شخصی: دیدگاه بهتری نسبت به زدنگی دارم.

خرده مقیاس سرزنش و خشم:حس کینه توزی و انتقام دارم.

خرده مقیاس کناره گیری: احساس جدا شدن از دیگران می کنم.

خرده مقیاس در هم ریختگی: چیزها(مثلا اسامی یا شماره تلفنها ) را به راحتی فراموش می کنم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه آثار سوگ هوگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *