دانلود رایگان پرسشنامه آزمون مقیاس انگیزه تأیید (AMS)

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه آزمون مقیاس انگیزه تأیید (AMS) :

پرسشنامه آزمون مقیاس انگیزه تأیید (AMS) دارای ۷۲ سوال می باشد و زرگر شیرازی و همکاران در سال ۱۳۹۰ در پژوهش خود از ان استفاده کردند.

 

سوالات:

۱ من بدون هیچگونه تردیدی، آماده ام مردمی را که در زحمت هستند، به هر شیوۀ
ممکن یاری کنم.
۲ من صحنه های بوسیدن، شرمناک و… را در فیلم های غیر اخلاقی نمی پسندم.
۳ قبل از کمک کردن به هرکسی،شرایط او را برای آن کمک ارزیابی می کنم.
۴ بارها لجبازی کرده ام تاهمه چیز مطابق میل من انجام شود.
۵ به یاد می آورم بارها بهانۀ بیماری می آوردم تا ازبعضی زحمتها معاف شوم.
۶ تحت هرشرایطی با افراد سالمند خانواده، به شیوه ای مناسب رفتار می کنم.
۷ بارها پیش آمده که زمانی که به کاری اشتغال داشته ام، به تصور اینکه توانایی لازم برای آن کار را ندارم، آن کار را رها سازم.
۸ اگر این شانس را داشته باشم که بدون پرداخت پولی، فیلم ببینم،این کار را می کنم.
۹ من رفتارخود را کامل و بی نقص نمی دانم.
۱۰ من شوخی و مزاح با افراد مسن را درست نمی دانم.
۱۱ اگردر شغلی موفق نباشم، ازدوستانم تقاضای کمک نخواهم کرد.
۱۲ همیشه آماده خدمت به دیگران هستم.
۱۳ من حتی نسبت به مردمی که ذاتاً شرور هستند، رفتار خوبی دارم.
۱۴ به عقیده من لازم است در هرزمان در مورد روش زندگی، مکالمه و لباس پوشیدن، بسیار دقیق باش
۱۵ فکر می کنم بیان عقیده در مورد هر چیزی، به هر روشی که احساس کنم، درست است.
۱۶ من همه آداب و رسوم و روش زندگی مختص هندیان را تصدیق نمی کنم.
۱۷ مهم نیست یک بحران چقدر بزرگ باشد، در هر حال من هرگز اعتماد به نفس خویش را از دست نمی دهم.
۱۸ گاهی اوقات به جای بخشیدن ودر گذشتن از تقصیرکسی، سعی می کنم از او انتقام بگیرم.
۱۹ برای من سخت است که کار کنم، مگر اینکه کسی مرا وادار کرده باشد.
۲۰ من هرگز نمی توانم با عقاید مردم با شخصیت مخالفت کنم.
۲۱ من حتی به سخنان کسانی که دوستشان ندارم، گوش فرامی دهم.
۲۲ من فکر نمی کنم همۀ مردان فقیر،دزد هستند.
۲۳ تحت هر شرایطی، دوست دارم به عنوان فردی عاقل، با هوش و با شخصیت شناخته شوم.
۲۴ هرگز بدون در نظر گرفتن سلامتی خویش،برای یک مسافرت طولانی اقدام نمی کنم.
۲۵ به نظر من اگر گاهی اوقات به طور تصادفی اسرار دیگران را بشنویم، غیر اخلاقی نیست.
۲۶ من خودم می توانم توانایی ها و ظرفیتهای خودم را ارزیابی کنم، نه دیگران.
۲۷ در بسیاری اوقات، من از دیگران استفاده می نمایم.
۲۸ بارها در زندگی من پیش آمده که خواسته ام در فعالیتهای منفی شرکت کنم.
۲۹ من حتی تماشای رقصهای عامیانه و پست را یک سرگرمی خوب می دانم.
۳۰ من بارها در مورد دیگران شایعه ساخته و یا انتقاد کرده ام.
۳۱ به طور غیر معمول نسبت به خوشبختی دیگران احساس حسادت نمی کنم.
۳۲ وقتی که چیزی را نمی دانم، همیشه جهالت خود را می پذیرم.
۳۳ فکر میکنم هر وقت که کسی گرفتار مشکلی می شود، تقصیر از خودش بوده است.
۳۴ در همه موقعیتها سعی می کنم آداب و رسوم اجتماعی را رعایت کنم.
۳۵ اگر مردی موردعلاقه همسرش نیست، فکر می کنم بهتر است او را ترک کند
۳۶ هر گاه با کسی مشغول گفتگو هستم،بادقت به سخنان اوگوش می دهم.
۳۷ بارها در مورد طغیان در برابرمقامات فکرکرده ام.
۳۸ هرگز آسیب رساندن به کسی را درست نمی دانم.
۳۹ هرگز فکر نمی کنم که دخالت در کار دیگران، درست باشد.
۴۰ من نمی خواهم با خیلی ازمردم تا آنجا که ممکن است، روابط خوبی داشته باشم.
۴۱ فکر می کنم برای بعضی افراد خوب است که به گونه ای متفاوت و آزادتر از مردم معمولی راهنمایی شوند.
۴۲ من ملاقات با افراد جدید را دوست دارم.
۴۳ من هرگز دانسته جمله ای بر زبان نمی آورم که باعث آزار دیگران شود.
۴۴ هر وقت که کاری به من داده شود، دوست دارم فورا ً آن را شروع کرده و تا
پایان آن را ادامه دهم.
۴۵ دوست دارم در هر موقعیتی مورد تقدیر دیگران واقع شوم.
۴۶ هیچگاه ازکسی بی اندازه متنفر نبوده ام.
۴۷ پیش از رأی دادن برای نمایندگان، به طور کامل قابلیتهای آنان را بررسی می کنم.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور آزمون مقیاس انگیزه تأیید نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۷۲ سوال پرسشنامه آزمون مقیاس انگیزه تأیید می­دهند .

 

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

با مروری بر مطالعات مشاهده می شود که یکی از محدودیت های اصلی تحقیق در انگیزه تأیید، در انواع فنونی است که برای سنجش این انگیزه اختصاص دارد. در اغلب این مطالعات، نمره های مقیاس اجتماع پسندی به عنوان اندازه  های  نیروی انگیزه تأیید پذیرفته شده است.

در پژوهش هایی که در طی دهۀ شصت و اوایل دهۀ هفتاد گزارش شد، مقیاس اجتماع پسندی که توسط کراون و مارلو(۱۹۶۰) رشد یافته بود،به عنوان مطمئن ترین ابزار مورد پذیرش قرارگرفت.

یک آزمون فرافکن ( سالمان ۱۹۶۴) نیز تدوین شد.در سالهای اخیر هم چندین مقیاس جدید گزارش شده است.

( کلایگر و والش، ۱۹۶۷ کرندال و دیگران ۱۹۶۵ – لونبرک و لونبرک، ۱۹۶۴ – والش و دیگران، ۱۹۷۴) علی رغم اینکه شواهدی دال بر وجود قسمت عمده میان- فرهنگی در اجتماع پسندی گزارش شده است( ایواواکی و کوون ، ۱۹۶۴- کوون و فرانکل ، ۱۹۶۴- ادواردز و والش، ۱۹۶۳)، بدون شک این یک واقعیت است که اصولی از رفتار اجتماع پسندی تا حد زیادی به وسیله هنجارهای فرهنگی جامعه تعیین می شود بدین ترتیب بدیهی است که مقیاس اجتماع پسندی که در خارج ساخت و استاندارد شده است،

نمی تواند برای سنجش پدیدۀ اجتماع پسندی در این نوع از شرایط اجتماعی که در کشور رایج است، کافی باشد.

از طرف دیگر، منطقی به نظر می رسد که بار دیگر بر تفاوت بیند و اصطلاح اجتماع پسندی و انگیزۀ تأیید،تأکید شود، هر چند که در ادبیات مربوط، قبلاً آنها را بیشتر قابل تبدیل به یکدیگر دانسته اند. همچنانکه پیش از این هم گفته شد مفهوم اجتماع پسندی به مقدار تأثیر فرد یا پاسخ دهنده به جمله هائی که رفتارها، نگرشها یا گرایشهایی  را نشان می دهد اطلاق می شود و معمولاً مطابق با هنجارها، ارزشها و آرزوهای آن طیف از اجتماع است که پاسخ دهنده عضوی از آن به شمار می رود. بنابراین اجتماع پسندی مفهومی است که بر یک پدیده دلالت دارد.

از طرفی دیگر،اصطلاح «انگیزۀ تأیید » حداقل توسط کراون و مارلو (۱۹۶۴) و همچنین در مقاله کنونی به عنوان یک سازه تبیینی به کار برده شده است. فرض براین است که فردی به علت گرایش انگیزشی که به عنوان انگیزه تأیید تعیین شده است، با جمله های اجتماع پسند یا ناپسند، موافقت یا مخالفت می کند.

پس مسلم است که فرد با دارا بودن درجه بالای انگیزۀ تأیید،با تعداد بیشتر و مختلف جمله های اجتماع پسند موافقت خواهد کرد اما همچنین مسلم است که انگیزه تأیید بر انواع دیگر رفتارها که ممکن است گاهگاهی متفاوت از اجتماع پسندی باشد، تأثیر می پذیرد.

با چنین فرضیه هایی، از لحاظ روش شناسی ضروری است  تعدادی ابزار برای سنجش انگیزه تأیید در دور نمایی وسیع تر و، همچنین به طور مستقیم تدوین شود.

با ساخته شدن چنین فرضیه هایی با توجه به سازه انگیزه تأیید، مسئله بعدی انتخاب یک ابزار مناسب برای ارزیابی نیروی انگیزه تأیید بود. یک مرور کلی بر پژوهش های قبلی نشان داد که محققین اساساً دو روش را به کار گرفته اند که عبارت است از فنون خود سنجی به شکل پرسش نامه و فنون فرافکن.

جدا  از تمایل ما در برابر استفاده از اندازه های فرافکن، دلایلی نیز در این زمینه وجود دارد که استفاده از اندازه های فرافکن رد شده است.

اگر چه فنون فرافکن اندازه های غیر مستقیم و واقعی تری از مجموعه نیروهای شخصیتی ارائه می دهد و تا حد زیادی امکان خطاهای مربوط به آمایۀ پاسخ، روش های پاسخ و عوامل اجتماع پسندی را مرتفع می سازد، اما حقیقتی کاملاً شناخته شده است که عینیت و واقعیت هسته های فرافکن، اغلب سؤال برانگیز است.

علاوه بر این، برخلاف  برگه های TAT و رورشاخ، برای بدست آوردن پاسخها یا تصورات ذهنی آشکار انگیزۀ تأیید، مطالب محرک و کار کردی زیادی از آن منتج نشده است.بنابر این محقق تصمیم گرفت که از فن خود سنجی استفاده کند.

این تصمیم منجر به بررسی پرسش نامه های موجود شد و مشخص شد که تمام پرسش نامه های موجود یا تدوین شده در خارج برای افراد همان کشورها تنظیم شده است. نیازی به تأکید نیست که محتوا  نیز مانند جنبه های زبان شناسی چنین پرسش نامه هایی، از جهت فرهنگی تعیین شده است و، بنابراین برای استفاده در فرهنگ های دیگر مناسب نیست.

از طرف دیگر، در اغلب مطالعات، مقیاسهای جامعه پسندی مورد استفاده قرارگرفته است. بنا به دلایلی که قبل از این در فرضیه ها توضیح داده شد، ترجمه و تطبیق آنها به منظور تحقیق توصیه نمی شود. در نتیجه، نویسندگان چاره ای جز این نداشتند که مقیاس جدیدی برای سنجش جنبه های گوناگون انگیزه تأیید، تدوین کنند. البته بعد از این گاهگاهی بهAMS نیز رجوع می شود.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه آزمون مقیاس انگیزه تأیید (AMS)

  1. دستغیب

    ممنون. همون طور که نوشته بودید دارای ۷۲ سوالی آزمون مقیاس انگیزه تاید بود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *