دانلود رایگان پرسشنامه آوای کارکنان زهیر و اردوقان + مقاله رایگان

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه آوای کارکنان زهیر و اردوقان (۲۰۱۱):

این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال بوده و هدف آن سنجش آوای کارکنان (آوای مطیع، آوای آوای تدافعی، نوع دوستانه) می باشد. و هدف از این پرسشنامه سنجش آوای کارکنان (آوای مطیع، آوای آوای تدافعی، نوع دوستانه) می باشد.

 

سوالات:

۱ منفعلانه از ایده های دیگران پشتیبانی می کنم.
۲ منفعلانه بیان موافقت می کنم و به ندرت ایده جدیدی را ارایه می دهم.
۳ موافقت خود را همراه با گروه براساس احساس تسلیم بیان می کنم.
۴ موافقت خود را بـا گـروه مبتنـی بـر خودکارآمـدی پـایین بـرای ارایـه پیشـنهادها بیـان می کنم.
۵ منفعلانه با دیگران در مورد راه حلهای مشکلات موافقت می نمایم.
۶ معمولاً موافقت خود را با گروه را برمبنای ترسی که دارم بیان می کنم.
۷ ایده هایی را بیان می کنم که توجه را به سوی دیگران تغییرمی دهد زیرا آنها می ترسند.
۸ توضیحاتی را بیان می کنم که بحث را بر روی دیگران متمرکز می کنم و از ایـن طریـق خود را محافظت می کنم.
۹ از گروه پشتیبانی می کنم زیرا می خواهم خود را محافطت نمایم.
۱۰ معمولاً موافقت خود را با گروه بیان می کنم زیرا با ترس برانگیخته می شوم.
۱۱ راه حلهایی را برای مشکلات با انگیزه سود رساندن به سازمان بیان می کنم.
۱۲ در مورد موضوعاتی که سازمان را تحت تأثیر می گذارد، پیشنهادهایی ارایه می دهم.
۱۳ نظرم را درباره مسائل کاری بیان می کنم حتی اگر دیگران با آن مخالف باشند.
۱۴ در فعالیتهای جدیدی که در سازمان انجام می شود، ایده های جدید را ارایـه مـی دهـم تا به سازمان سود برسانم.
۱۵ ایده های لازم برای تغییررا بر مبنای تغییرات سازنده برای سازمان ارایه می دهم.

 

روش نمره گذاری

طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، امتیازات مربوط به تک تک سوالات آن بعد را با هم جمع نمائید. امتیازات بالاتر در هر بعد، نشان دهنده گرایش بیشتر فرد پاسخ دهنده به سوی آن آوا خواهد بود و برعکس.

 

روایی و پایایی

در پژوهش زارعی متین و همکاران (1394) با استفاده از نظر اساتید روایی محتوای این مقیاس تایید گردید و پايايي آن با استفاده از روش آلفاي كرونباخ 88/0 به دست آمد كه ضريب مطلوبي براي اين پرسشنامه محسوب مي شود.

 

منابع:

زارعی متین، حسن، احمدی زهرانی، مریم، امینی، علی رضا، نیک مرام، سحر، (1394)، بررسي تأثير رفتار رهبري اخلاقي بر آواي كاركنان، صلنامه پژوهشهاي مديريت منابع انساني دانشگاه جامع امام حسين(ع) سال هفتم، شماره 4 (شماره پياپي 22)، زمستان 1394: صص 190-167.

Zehir, C. & Erdogan, E.(2011). The Association between Organizational Silence and Ethical Leadership Through Employee Performance. Procedia Social and Behavioral Sciences. 24, 1389–1404.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه آوای کارکنان زهیر و اردوقان + مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *