دانلود رایگان پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی وود (۲۰۰۵)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد ابعاد ساختار سازمانی وود (۲۰۰۵):

 

پرسشنامه استاندارد ابعاد ساختار سازمانی توسط وود و همکاران در سال ۲۰۰۵ طراحی شده است.در ۲۲ سوال در ۲ مولفه می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

ساختار سازمانی شیوه‌ای است که به وسیله آن فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می‌شوند. سازمان‌ها، ساختارهایی را به وجود می‌آورند تا فعالیت‌های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و کارهای اعضاء را کنترل کنند. ساختار سازمانی تصریح می‌کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی، همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند. ساختار سازمانی تعیین کننده روابط رسمی و نشان دهنده سطوحی است که در سلسله مراتب اداری وجود دارد و حیطه کنترل مدیران را مشخص می‌کند. همچنین ساختار سازمانی دربرگیرنده طرح سیستم‌هایی است که به وسیله آنها همه واحدها یکپارچه می‌شوند و در نتیجه ارتباط در سازمان تضمین خواهد شد.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  ابعاد ساختار سازمانی نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۲۳ گویه ای پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه                                            سوالات
تمرکز ۱ تا۱۱
رسمیت ۱۲ تا ۲۲

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵ ۲۶-۳۰ ۳۱-۳۵ ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر فوق دیپلم لیسانس کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر ۶ تا ۱۰سال ۱۱ تا۱۵سال بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

 

سوالات:

ردیف عوامل کاملا مخالفم مخالفم نطری ندارم موافقم کاملا موافقم
تمرکز
۱  اختیار استخدام کارکنان جدید در راس سازمان متمرکز است.
۲ در سازمان من، سرپرست مستقیم درباره تعداد کارکنانی که در یک عملیات کاری استفاده می‌شوند، تصمیم گیری نمی‌کند.
۳  سرپرستان مستقیم درباره مدیریت مسائل نیروی کار داخلی نقش چندانی ندارند.
۴ در سازمان من، مدیریت عالی درباره تاریخ های تحویل کالا و خدمات تصمیم گیری می‌کند.
۵  در سازمان من، مدیریت عالی درباره اخراج کارکنان تصمیم گیری می‌کند.
۶ در سازمان من، مدیریت عالی درباره تخصیص کار موجود بین کارکنان تصمیم گیری می‌کند.
۷ در سازمان من، مدیریت عالی درباره روش گزینش کارکنان جدید تصمیم گیری می‌کند.
۸  در سازمان من، مدیریت عالی درباره انواع تجهیزات مورد استفاه تصمیم گیری می‌کند.
۹ در سازمان من، مدیریت عالی درباره روش های کار تصمیم گیری می‌کند.
۱۰ هنگام تصمیم گیری برای خرید کالاها و خدمات جدید، غالباً به توصیه دیگران (سرپرست یا مدیر مستقیم) توجه می‌کنم.
۱۱ هنگامی که یک مساله مرتبط با خرید رخ می‌دهد، باید به شخص دیگری (معمولاً مدیر یا سرپرست مستقیم) مراجعه می‌کنم.
رسمیت
۱۲  سازمان من، نوعاً از تماس مکتوب برای استخدام استفاده می‌کند.
۱۳ به افراد جدید، کتابچه های اطلاعاتی درباره شرایط کاری داده می‌شود.
۱۴ تمام کارکنان سازمان، شرح شغل مکتوب دارند.
۱۵  در سازمان من، دفترچه های راهنمای رویه ها و قوانین ثابت مکتوب وجود دارد.
۱۶  هر فردی در سازمان، نمودار سازمانی را دارد یا می‌تواند داشته باشد.
۱۷ در سازمان من، دفترچه های راهنمای سیاست های مکتوب وجود دارد.
۱۸ در سازمان من، دستورالعمل های عملیاتی مکتوب وجود دارد.
۱۹ در سازمان من، بیشتر تصمیمات خرید تحت پوشش قوانین و رویه های موجود است.
۲۰  من غالبا رویه های عملیاتی سختی را هنگام تصمیم گیری در زمینه خرید پیگیری می‌کنم.
۲۱ بیشتر مسائل مرتبط با خرید می‌توانند توسط یک رویه استاندارد پیگیری شوند.
۲۲  من غالباً مسائلی که در فرآیند خرید رخ می‌دهد را از طریق دستورالعمل های شفاهی یا مکتوبی که توسط دیگران ایجاد شده، پیگیری می‌کنم.

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

  • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

          گزینه کاملا مخالفم مخالفم نطری ندارم موافقم کاملا موافقم
        امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

تمرکز:

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۳۰ ۴۵ ۶۰
  • امتیاز ۶۰- ۴۵: تمرکز در تصمیم گیری در سازمان شما در حد بالایی است؛
  • امتیاز ۴۵- ۳۰: تمرکز در تصمیم گیری در سازمان شما تا حدودی بالا است؛
  • امتیاز زیر ۳۰: تمرکز در سازمان شما در حد پایینی می‌باشد.

رسمیت:

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۵ ۴۰ ۵۵
  • امتیاز ۵۵- ۴۰: رسمیت در سازمان شما در حد بالایی می‌باشد؛
  • امتیاز ۴۰- ۲۵: رسمیت در سازمان شما تا حددی بالا است؛
  • امتیاز زیر ۲۵: رسمیت در سازمان شما در حد پایینی می‌باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تایید شده است. همچنین پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید. آلفای این پرسشنامه بالای ۷۰ درصد بدست امد که نشان دهنده پایایی قابل قبول این پرسشنامه می باشد.

منبع:

مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت.

ساعتچی؛ محمود. کامکاری؛کامبیز. عسکریان؛ مهناز. آزمونهای روان شناختی، نشر ویرایش، ۱۳۹۱

John Andy Wood, “Organizational configuration as an antecedent to buying centers size and structure”, Journal of Business & Industrial Marketing, 20/6, 2005, pp. 263- 275.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی وود (۲۰۰۵)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *