دانلود رایگان پرسشنامه ابعاد شغل ویل (۱۹۹۶)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد ابعاد شغل ویل (۱۹۹۶):

 

پرسشنامه استاندارد ابعاد شغل از دیدگاه کارکنان توسط واندر ویل دو همکاران درسال ۱۹۹۶ طراحی شده است و دارای ۱۶ سوال می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

شُغل فعالیتی منظم است که در ازای دریافت پول انجام می‌شود. یک فَرد عموماً یک شغل را با کارمندی، داوطلبی، یا شروع کسب‌وکار آغاز می‌کند. مدت‌زمان یک شغل می‌تواند از یک ساعت (درمورد کارهای خاص) تا تمام طول عمر (مثلاً درمورد برخی قاضی‌ها) به درازا بکشد. اگر یک فرد برای نوع مشخصی از شغل تربیت شده‌باشد، بدان حرفه یا پیشه می‌گویند. مجموعه شغل‌های یک فرد درطول زندگی، سوابق شغلیِ آن فرد را تشکیل می‌دهد.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  ابعاد شغل نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۱۶ گویه ای پرسشنامه ابعاد شغل می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

پرسشنامه تک مولفه ای می باشد.

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵   ۲۶-۳۰   ۳۱-۳۵   ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر   فوق دیپلم   لیسانس   کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر   ۶ تا ۱۰سال   ۱۱ تا۱۵سال   بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن   مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

 

سوالات:

ردیف عوامل کاملا مخالفم مخالفم نطری ندارم موافقم کاملا موافقم
۱  من از کار کردن برای این سازمان در زمان حاضر رضایت دارم.          
۲  وظایف شغلی ام، ارزشمند و رضایت بخش است.          
۳ کار من چالشی و جالب است.          
۴  من از اینکه عضوی از این سازمان هستم، به خود می بالم.          
۵  من به ایجاد موفقیت در سازمان متعهد هستم.          
۶  من به مدت سه سال است که برای این سازمان کار می‌کنم.          
۷  من مطمئنم که می‌توانیم با چالش های آینده کسب و کار با موفقیت مواجه شویم.          
۸ با من با بزرگی و احترام رفتار می‌شود.          
۹  من از آزادی مورد نیاز برای انجام شغلم برخوردارم.          
۱۰ من در تصمیماتی که بر کارم اثر می گذارند، مشارکت می‌کنم.          
۱۱ کاری که من انجام می‌دهم، برای موفقیت سازمان بسیار با اهمیت است.          
۱۲  من انتظار دارم که نتایج با اهمیت و منطقی ایجاد کنم.          
۱۳  من از فرصت هایی که برای رشد و توسعه ام ایجاد شده، راضی هستم.          
۱۴ من معتقدم که می‌توانم به آرزوهایم در زمینه مسیر شغلی در این سازمان دست پیدا کنم.          
۱۵  من از سطح تعادل بین زندگی کاری و شخصی ام رضایت دارم.          
۱۶  من برای تنظیم کارم جهت تامین اهداف کسب و کار و تعادل نیازهای شخصی و خانوادگی ام، انعطاف پذیر هستم.          

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

  • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

          گزینه کاملا مخالفم مخالفم نطری ندارم موافقم کاملا موافقم
        امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۴۰ ۶۰ ۸۰
  • امتیاز بین ۶۰ تا ۸۰ نشان دهنده نگرش مثبت کارکنان نسبت به شغل کنونی آنها در سازمان است.
  • امتیاز بین ۴۰ تا ۶۰ نشان می‌دهد که کارکنان نسبت به شغل کنونی خود در سازمان نگرش میانه دارند.
  • امتیاز زیر ۴۰ نشان دهنده نگرش منفی کارکنان نسبت به شغل کنونی آنها در سازمان است.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش شریفی و همکاران (۱۳۸۴) بین خرده مقیاس های پرسشنامه ابعاد شغل از دیدگاه کارکنان همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ابعاد شغل از دیدگاه کارکنان ۷۵/. می باشد.

 

                                نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
ابعاد شغل از دیدگاه کارکنان ۷۵/۰

 

منبع:

مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت.

  1. Van der Wiele, A. R.T. Williams, “ Self- assessment”, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 13, No. 1, 1996, pp. 84- 104.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه ابعاد شغل ویل (۱۹۹۶)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *