دانلود رایگان پرسشنامه اثربخشی سیستم ارتباطات سیگل و همکاران (۲۰۰۱)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد اثربخشی سیستم ارتباطات سیگل و همکاران (۲۰۰۱):

 

پرسشنامه استاندارد اثربخشی سیستم ارتباطات توسط سیگل و همکاران در سال ۲۰۰۱ طراحی شد. ودارای ۱۴ سوال می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

سیستم اطلاعات یک سیستم کامل است برای هدف در نظر گرفته شده. این تعریف سیستم اطلاعات را محدود یا ملزم به داشتن اجزایی مانند انسان، ماشین و یا غیره نمی‌کند چرا که یک سیستم اطلاعات ممکن است، بتواند بدون داشتن هر یک از این اجزاء نقش خود را به صورت کامل ایفا کند.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  اثربخشی سیستم ارتباطات نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۱۴ گویه ای پرسشنامه اثربخشی سیستم ارتباطات می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

پرسشنامه تک مولفه ای می باشد.

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵ ۲۶-۳۰ ۳۱-۳۵ ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر فوق دیپلم لیسانس کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر ۶ تا ۱۰سال ۱۱ تا۱۵سال بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

 

سوالات:

ردیف عوامل کاملا مخالفم مخالفم نطری ندارم موافقم کاملا موافقم
۱ مدیرم، من را از عوامل اثرگذار بر شغلم مطلع نگه می دارد.
۲ من اطلاعات مورد نیاز درباره تغییراتی که بر کارم اثر می گذارد را دریافت می‌کنم.
۳  اطلاعات به صورت به هنگام ارائه می شوند.
۴ در این سازمان، اطلاعات به صورت باز و صادقانه ارائه می شوند.
۵ این سازمان، سیاست ها و رویه هایی را ایجاد می‌کند که درک آنها آسان است.
۶ اهداف سازمانی به روشنی برای من تشریح می شوند.
۷ من اطلاعات کافی جهت خوب انجام دادن کارم را دارم.
۸  اطلاعات درباره سیاست ها، اقدامات و رویه های سازمان، به آسانی قابل دسترس و آماده می‌باشد.
۹  ما درباره توسعه های مهم در واحدهای مختلف آگاه می شویم.
۱۰  ما درباره توسعه های مختلف در مکان های مختلف کاری آگاه می شویم.
۱۱  این سازمان از رویه های کافی برای تسهیم اطلاعات برخوردار است.
۱۲ همکاران، اطلاعات را با تمایل با هم تسهیم می‌کنند.
۱۳ در برقراری ارتباط با مدیریت ارشد، احساس راحتی می‌کنم.
۱۴  افراد، بدون توجه به سطح سازمانی، به راحتی با هم ارتباط برقرار می‌کنند.

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

  • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

          گزینه کاملا مخالفم مخالفم نطری ندارم موافقم کاملا موافقم
        امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۳۰ ۵۰ ۷۰
  • امتیاز ۷۰- ۵۰: نشان می‌دهد که نظام ارتباطات در سازمان اثربخش می‌باشد.
  • امتیاز ۵۰- ۳۰: نشان می‌دهد که نظام ارتباطات در سازمان تا حدودی اثربخش است.
  • امتیاز زیر ۳۰: نشان می‌دهد که اثربخشی نظام ارتباطات در سازمان پایین است.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش رضائی (۱۳۹۵) بین خرده مقیاس های پرسشنامه اثربخشی سیستم ارتباطات همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اثربخشی سیستم ارتباطات ۸۷/. می باشد.

 

                                نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
اثربخشی سیستم ارتباطات ۸۷/۰

 

منبع:

رضائی روح الله(۱۳۹۵)، امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده درزنجیره تامین با تاکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (مطالعه موردی میدان نفتی یادآوران)، دانشگاه پیام نور استان تهران ، دانشکده مدیریت و حسابداری ،پایان نامه کارشناسی ارشد

Philip H.Siegel, James W.Smith, Joseph B.Mosca, “Mentoring relationships and interpersonal orientation”, Leadership and Organization Development Journal, 22/3, 2001.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه اثربخشی سیستم ارتباطات سیگل و همکاران (۲۰۰۱)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *