دانلود رایگان پرسشنامه اثربخشی فرآیند توسعه استراتژی ایکر (۲۰۰۶)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد اثربخشی فرآیند توسعه استراتژی ایکر (۲۰۰۶):

 

پرسشنامه استاندارد اثربخشی فرآیند توسعه استراتژی توسط ایکر و همکاران  در سال ۲۰۰۶ طراحی شده است و دارای ۸ سوال می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

مدیریت استراتژیک عبارت است از بررسی محیطی (هم محیط خارجی و هم محیط داخلی) تدوین استراتژی، اجرای استراتژی، ارزیابی و کنترل. بنابراین مدیریت استراتژیک بر نظارت و ارزیابی بر فرصت ها و تهدیدهای خارجی در سایه توجه به نقاط قوت و ضعف یک شرکت تأکید دارد(اعرابی  و همکاران،۱۳۸۶).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  اثربخشی فرآیند توسعه استراتژی نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۸ گویه ای پرسشنامه اثربخشی فرآیند توسعه استراتژی می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

پرسشنامه تک مولفه ای می باشد

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵ ۲۶-۳۰ ۳۱-۳۵ ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر فوق دیپلم لیسانس کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر ۶ تا ۱۰سال ۱۱ تا۱۵سال بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

 

سوالات:

ردیف عوامل کاملا مخالفم مخالفم نطری ندارم موافقم کاملا موافقم
۱ توجه به ورودی های به دست آمده از بازار و مشتری

مکانیسمی وجود دارد که تضمین می‌کند ترجیحات و روندهای بازار در فرآیند برنامه‌ریزی در نظر گرفته می‌شوند.

۲ برنامه‌ریزی استراتژیک و برنامه‌ریزی اقدام به هم مرتبط می‌شوند.

علاوه بر توسعه استراتژی ها، سازمان برنامه‌های اقدام را جهت اجرای این استراتژی ها توسعه می‌دهد.

۳  توسعه مشارکتی

برنامه استراتژیک و برنامه‌های اقدام مرتبط با آن، در یک زمینه گروهی با حضور اعضای اصلی توسعه داده می‌شوند.

۴  تمرکز زمان برای برنامه

برنامه استراتژیک در یک دوره زمانی ۱ یا ۲ ساعته توسعه داده نمی‌شود. بلکه مشارکت کنندگان، ۲ تا ۳ روز زمان و تلاش خود را صرف توسعه این برنامه می‌کنند.

۵ بررسی تاریخچه و مفروضات

اعضای گروه برنامه‌ریزی استراتژیک زمانی را صرف درک عواملی می‌کنند که سازمان را به صورت کنونی اش شکل داده است و با دیدگاه انتقادی، مفروضات کلیدی که موفقیت سازمان مبتنی بر آنها بوده است را بررسی می‌کنند.

۶  ابلاغ برنامه

اعضای گروه برنامه‌ریزی استراتژیک، فرآیندی برای ابلاغ عناصر ضروری برنامه دارند تا افراد در تمام سطوح سازمان بدانند که چگونه به بهترین شکل کارشان را ساختار دهند تا به استراتژی کمک کند.

۷ نظارت بر برنامه‌های اقدام

مکانیزم هایی ایجاد شده اند که تضمین می‌کنند که فشارهای روز به روز کسب و کار، مانع از مختل شدن برنامه‌های اقدام لازم جهت اجرای استراتژی شوند.

۸  نظارت محیطی مستمر و برنامه‌ریزی مجدد

سازمان درک می‌کند که ماهیت بازار آنقدر پویاست که نیاز به نظارت محیط بیشتر از تنها یک بار در سال است. فرآیندهایی ایجاد شده اند که به سرعت تغییرات در روند کلیدی و ترجیحات ذائقه مشتری را شناسایی می‌کند و آنها را در برنامه‌ریزی در نظر می‌گیرد.

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

  • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

          گزینه کاملا مخالفم مخالفم نطری ندارم موافقم کاملا موافقم
        امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

 

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۲ ۲۴ ۳۵
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۲تا ۲۴ باشد، میزان اثربخشی فرآیند توسعه استراتژی در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۲۴ تا ۳۵ باشد، میزان اثربخشی فرآیند توسعه استراتژی در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۳۵باشد، میزان اثربخشی فرآیند توسعه استراتژی بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش مینایی (۱۳۹۱) مقیاس های پرسشنامه اثربخشی فرآیند توسعه استراتژی همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اثربخشی فرآیند توسعه استراتژی ۸۰/. می باشد.

 

                                نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
اثربخشی فرآیند توسعه استراتژی ۸۰/۰

 

منبع:

مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت.

Nuran Acur, Linda Englyst, “Assessment of strategy formulation: how to ensure quality in process and outcome”, International Journal of Operations and Production Management, Vol. 26, No. 1, 2006, pp. 69- 91.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه اثربخشی فرآیند توسعه استراتژی ایکر (۲۰۰۶)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *