دانلود رایگان پرسشنامه احساس تنهایی راسل ۱۹۷۸ (UCLA)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه احساس تنهایی راسل ۱۹۷۸ (UCLA):

پرسشنامه احساس تنهایی توسط راسل ، پیلوا و فرگوسن در سال ۱۹۷۸ساخته شد و نادری وحق شناس در سل ۱۳۸۸ آن را بومی ساختند پرسشنامه دارای ۲۰سوال می باشد. این پرسشنامه برای یافتن راهی ، جهت حل مشکلات نوجوانان طرح شده است. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (هرگز تا همیشه) طراحی شده است و الفای کرونباخ به دست آمده ۰/۸۹می باشد

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

تنهایی پاسخی پیچیده و عمدتاً ناخوشایند به انزوا یا کمبود هم‌صحبتی است. این پاسخ معمولاً شامل احساس اضطراب از کمبود ارتباط و اشتراک با دیگران است که از گذشته شروع شده و تا به آینده ادامه خواهد داشت. البته این احساس ممکن است زمانی که فرد در اطراف خود افرادی را دارد نیز وجود داشته باشد. تنهایی می‌تواند حاصل عوامل مختلفی چون عوامل اجتماعی، ذهنی و احساسی باشد

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور احساس تنهایی نمره­ای است که کارکنان به سوالات۲۰سوال پرسشنامه احساس تنهایی می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه منابع سوالات
احساس تنهایی راسل ، پیلوا و فرگوسن (۱۹۷۸) ۱-۲۰

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵   ۲۶-۳۰   ۳۱-۳۵   ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر   فوق دیپلم   لیسانس   کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر   ۶ تا ۱۰سال   ۱۱ تا۱۵سال   بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن   مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

 

سوالات:

ردیف عوامل هرگز به ندرت گاهی اوقات اکثر اوقات همیشه
احساس تنهایی
۱ آیا احساس می کنید با افراد اطرافتان سازگار هستید ؟          
۲ آیا احساس می کنید رفیق و همدمی ندارید ؟          
۳  آیا احساس می کنید که کسی را ندارید تا به او ، رو بیاورید؟          
۴  آیا احساس می کنید که تنها هستید ؟          
۵  آیا خود را جزئی از گروه دوستان احساس می کنید ؟          
۶  آیا احساس می کنید با افراد اطرافتان مسایل و علائق مشترک زیادی دارید ؟          
۷  آیا احساس می کنید که به هیچ کس نزدیک نیستید ؟          
۸ آیا احساس می کنید با افراد اطرافتان علائق و افکار  مشترکی ندارید ؟          
۹  آیا با دیگران راحت می جوشید ؟          
۱۰  آیا خودتان را به مردم نزدیک احساس می کنید ؟          
۱۱ آیا احساس می کنید که کنار گذاشته شده اید ؟          
۱۲  آیا احساس می کنید که روابطتان با دیگران بی معنی است ؟          
۱۳  آیا احساس می کنید که هیچ کس واقعا از شما شناخت درستی ندارد ؟          
۱۴ آیا احساس می کنید که از دیگران منزوی شده اید ؟          
۱۵  آیا احساس می کنید که هر وقت که بخواهید می توانید برای خود هم صحبتی پیدا کنید ؟          
۱۶ آیا احساس می کنید که کسانی هستند که واقعا شما را درک می کنند ؟          
۱۷  آیا احساس کم رویی می کنید ؟          
۱۸  آیا احساس می کنید که اطرافتان پر از آدم است ولی هیچ کس با شما نیست ؟          
۱۹  آیا احساس می کنید که کسانی هستند که بتوانید با آن ها صحبت کنید ؟          
۲۰  آیا احساس می کنید افرادی هستند که به آن ها رو بیاورید ؟          

 

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

  • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

گزینه هرگز به ندرت گاهی اوقات اکثر اوقات همیشه
امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

 

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۰ ۶۰ ۸۰
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۲۰تا ۶۰ باشد، میزان احساس تنهایی ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۶۰ تا ۸۰باشد، میزان احساس تنهایی در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۸۰باشد، میزان احساس تنهایی بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش نادری وحق شناس(۱۳۸۸) بین خرده مقیاس های پرسشنامه رابطه تکانشگری واحساس تنهای همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ارتقای برند شرکت ۸۹/. می باشد.

 

متغیرها تعداد سوال ها سطح قابل قبول ضریب آلفای کرونباخ
احساس تنهای ۲۰ ۷/۰ ۸۹/۰

 

منبع:

نادری ، فرح . حق شناس ، فریبا (۱۳۸۸) .” رابطه تکانشگری واحساس تنهایی با میزان استفاده از تلفن همراه در دانشجویان” . یافته های نو در روان شناسی . دوره ۴، شماره ۱۲ ، ص۱۱۱ تا۱۲۱

RussellD., PeplauL. A., & FergusonM. L. (۱۹۷۸). Developing a measure of loneliness. Journal of Personality Assessment, 42, 290-294. Snell, W. E., Jr., Belk, .

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه احساس تنهایی راسل ۱۹۷۸ (UCLA)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *