دانلود رایگان پرسشنامه استراتژی بازاریابی بر اساس مدل (کسزی و بیمنز ۲۰۱۶)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد استراتژی بازاریابی بر اساس مدل (کسزی و بیمنز ۲۰۱۶):

 

 

پرسشنامه استاندارد استراتژی بازاریابی بر اساس مدل کسزی و بیمنز ، ۲۰۱۶  توسط منظمی در سال ۹۶ ساخته شد و پرسشنامه ۲۰ سوال  در۵ مولفه (اعتماد میان فردی، رقابت میان فردی، رسمی سازی، صحت اطلاعات، استراتژی بازاریابی)و با استفاده از طیف لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد) نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست امده۷۸۵/۰ باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

اعتماد میان فردی: اعتماد میان فردی یک عنصر ضروری در روابط مثبت انسانی است و با ایجاد احساس امنیت و دلبستگی، یک محیط همکاری ایجاد می کند. (دریک و فرین، ۲۰۰۱)

رقابت میان فردی: به میزانی که بخش فروش و بازاریابی یکدیگر را به عنوان رقیب درک می کنند. (مالتز و کوهلی، ۱۹۹۶)

رسمی سازی: درجه ای که تعاملات بین فروش و بازاریابی با استفاده از روش های عملیاتی استاندارد یا هنجارها، در همکاری متقابل کار می کنند. (دشتپند و زالتمن، ۱۹۸۷)

صحت اطلاعات: صحت اطلاعات به درجه درستی اطلاعاتی گفته می شود که برای یک دپارتمان از سازمان فراهم می گردد. (اندرسون و همکاران، ۱۹۸۱)

استراتژی: استراتژی واژه­ای است که همانند واژه­های رهبری، لجستیک و عملیات از مدیریت نظامی سرچشمه گرفته است و در این حوزه برای تشریح شیوه­ای که به آن وسیله، نیروهای نظامی به هدفشان دست یابند، به کار می­رود(فاولر، ۱۹۹۶). از نظر معناشناسی استراتژی ریشه یونانی دارد و ابتدا به صورت «استراتگوس» و به مفهوم یک نقش(یک فرمانده در نقش فرماندهی یک ارتش) به کار می­رفت. پس از آن به معنای هنر یک فرمانده نظامی تعبیر شد که به مهارتهای رفتاری و رواشناختی فرمانده اشاره داشت. در حدود ۴۵۰ سال پیش از میلاد به معنای مهارت مدیریت(اداره، رهبری و قدرت) به کار رفت. این واژه در زمان اسکندر(۳۳۰ پیش از میلاد) به مهارت به­کارگیری نیروها برای غلبه بر مقاومت و مخالفت و ایجاد یک نظام یکپارچه دولت جهانی اشاره داشت(مینزبرگ و همکاران، ۱۹۹۹).

مدل مفهومی کسزی و بیمنز ، ۲۰۱۶

شکل ۱-۱ مدل مفهومی تحقیق (منبع: کسزی و بیمنز، ۲۰۱۶)

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

متغیر استراتژی بازاریابی به وسیله گویه های ۱ تا۲۰ سنجیده می شود.

.مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه منابع سوالات

اعتماد میان فردی بر اساس مدل(کسزی و بیمنز ، ۲۰۱۶) ۳-۱

رقابت میان فردی بر اساس مدل(کسزی و بیمنز ، ۲۰۱۶) ۶-۴

رسمی سازی بر اساس مدل(کسزی و بیمنز ، ۲۰۱۶) ۱۰-۷

صحت اطلاعات بر اساس مدل(کسزی و بیمنز ، ۲۰۱۶) ۱۴-۱۱

استراتژی بازاریابی بر اساس مدل(کسزی و بیمنز ، ۲۰۱۶) ۲۰-۱۵

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

سوالات:

ردیف عوامل خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم

اعتماد میان فردی

۱بخش فروش و بخش بازاریابی احساس تعهد به یکدیگر دارند

۲بخش فروش و بازاریابی ارتباطات خود را به عنوان یک دوست می بینند

۳ بخش فروش درک خوبی از خواسته های مشتریان دارد

رقابت میان فردی

۴اهداف بازاریابی و فروش با هم سازگار است

۵ بازاریابی و فروش بر روی اولویت هر بخش با هم توافق دارند

۶ بازاریابی و فروش با یکدگیر همکاری می کنند

رسمی سازی

۷ ارتباط بین فروش و بازاریابی به طور واضح بحث می شود

۸ ارتباط بین فروش و بازاریابی به طور جزئی و مکتوب نوشته می شود

۹ ارتباط بین فروش و بازاریابی رویه استاندارد و مشخصی دارد

۱۰ فروش وبازاریابی یک رویه استانداردی را جهت تعامل با یکدیگر به کار می برند

صحت اطلاعات

۱۱ فروش اطلاعاتی را برای بازاریابی ارائه می دهد که منجر به اقدامات خاص می شود

۱۲فروش اطلاعاتی را برای بازاریابی فراهم می کند که اجرای محصولات جدید یا پروژه ها را بهبود می بخشد

۱۳ فروش اطلاعاتی را برای بازاریابی فراهم می کند که بهره وری را بهبود می بخشد

۱۴ فروش اطلاعاتی را برای بازاریابی فراهم می کند که درک پویایی بازار را بهبود می بخشد

۱۵ وظایف ارتباطی (تعریف فعالیت های ارتباطات) در این سازمان به چه اندازه است؟

۱۶وظایف تحقیقات بازار (تحلیل پتانسیل بازار) در این سازمان به چه اندازه است؟

۱۷ وظایف خدمات (تعریف خدمات محصول محور) در این سازمان به چه اندازه است؟

۱۸وظایف استراتژیک (تعریف استراتژی بازاریابی) در این سازمان به چه اندازه است؟

۱۹وظایف مرتبط با محصول (طراحی و معرفی محصولات جدید) در این سازمان به چه اندازه است؟

۲۰ وظایف مرتبط با قیمت (تعریف نحوه قیمت گذاری) در این سازمان به چه اندازه است؟

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

  • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات

۲۰ ۶۰ ۸۰

 

  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۲۰تا ۶۰باشد، میزان استراتژی بازاریابی در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۶۰ تا ۸۰اشد، میزان استراتژی بازاریابی در این جامعه در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای۸۰باشد، میزان استراتژی بازاریابی در این جامعه بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش منظمی(۱۳۹۶) بین خرده مقیاس های پرسشنامه استراتژی بازاریابی و توسعه محصولات جدید همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه استراتژی بازاریابی ۷۸۵/. می باشد.

متغیرها تعداد سوال ها سطح قابل قبول ضریب آلفای کرونباخ

اعتماد میان فردی ۳ ۷/۰ ۸۸/۰

رقابت میان فردی ۳ ۷/۰ ۸۴/۰

رسمی سازی ۴ ۷/۰ ۷۹/۰

صحت اطلاعات ۴ ۷/۰ ۷۰/۰

استراتژی بازاریابی ۶ ۷/۰ ۷۳/۰

کل پرسشنامه ۲۰ ۷/۰ ۷۸۵/۰

منابع:

منظمی، محمد(۱۳۹۶) بررسی تاثیر ارتقاء فروش بازاریابی بر مشارکت مشتریان و توسعه محصولات جدید ( مطالعه موردی: شرکت بولر)، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازاریابی ، دانشگاه ازاد

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه استراتژی بازاریابی بر اساس مدل (کسزی و بیمنز ۲۰۱۶)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *