دانلود رایگان پرسشنامه استراتژی تصمیم گیری (مقیمی – ۱۳۹۰)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد استراتژی تصمیم گیری (مقیمی – ۱۳۹۰) :

 

پرسشنامه استاندارد استراتژی تصمیم گیری   شامل  ۱۸ گویه و هدف آن بررسی دو استراتژی “منطقی” و “احساسی” بودن در تصمیم گیری در سازمان می باشد. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملاً موافق تا کاملاً مخالف) طراحی شده است. طیف لیکرت به دست امده ۹۱/۰ می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

به طور کلی تصمیم گیری یک فرآیند ذهنی است که تمام افراد بشر در سراسر زندگی خود با آن سرو کار دارند. فرآیند تصمیم گیری در پرتو فرهنگ، ادراکات، اعتقاد و ارزش ها نگرش ها، شخصیت، دانش و بینش فرد صورت می گیرد و این عوامل بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند. در مدیریت معاصر تصمیم گیری به عنوان فرآیند حل یک مسأله تعریف شده است و اغلب به تصمیم گیری، حل مسأله نیز گفته می شود(محی الدینی،۱۳۸۸).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه :

در این پژوهش منظور از استراتژی تصمیم گیری   نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۱۸ گویه ای  پرسشنامه استراتژی تصمیم گیری می­دهند.

مولفه های پرسشنامه :

پرسشنامه استراتژی تصمیم گیری تک مولفه ای می باشد.

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵ ۲۶-۳۰ ۳۱-۳۵ ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر فوق دیپلم لیسانس کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر ۶ تا ۱۰سال ۱۱ تا۱۵سال بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

سوالات:

ردیف سوالات کاملاً موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملاً مخالفم
۱ من تخمین و برآورد دقیق برای هر گزینه انجام داده ام.
۲من آنچه را که می خواهم برای خودم تغریف کرده ام و تصمیم خواهم گرفت آنچه را که می خواهم حداکثر نماید.
۳ ترجیح کم در تصمیم گیری، مبتنی بر منطق عقلانی باشد.
۴من فهرست مکتوبی از تمام عواملی که در تصمیم گیری من مهم هستند آماده کرده ام.
۵ من اهمیت هر بخش از اطلاعات را در فرایند تصمیم گیری (پیش از آنکه تصمیم گرفته شود) به شیوه ای غیر متعصبانه ارزیابی می کنم.
۶ من مسیری را که می خواهم بروم به وضوح می دانم و تصمیمی خواهم گرفت که من را به آنجا خواهد رساند.
۷ من تصمیم را بر پایه سنجش دقیق تمام اطلاعات مربوطه می گیرم.
۸ احساس میکنم که یک تعدادی از انتخاب های من نادرست است.
۹به این دلیل تصمیم نگرفته ام که احساس می کنم هیچ گزینه درست وجود ندارد.
۱۰ من با سراسیمگی در جستجوی یک راه حل بوده ام.
۱۲ من هنگامی تصمیم گیری خواهم کرد که احساس کنم اضطراب و نگرانی کمتری درباره موقعیت دارم.
۱۳ تنش و تگرانی من در مورد انتخاب هایم یک نقش بزرگی در این تصمیم خواهد داشت.
۱۴ احساس می کنم که انتخاب منطقی یا عقلانی صحیح نیست.
۱۵ هنگام تلاش برای تصمیم گیری، برخی از گزیته ها من را نگران می کند و موجب می شود که از آنها اجتناب کنم.
۱۶ اگر این تصمیم برایم دشوار باشد، ممکن است یک تصمیم شتابزده و عجولانه بگیرم.
۱۷ من درباره گزینه هایی که احساس می کنم خوب نمی باشند فکر نمی کنم.
۱۸ برای تصمیم گیری نهایی، به احساساتم متکی هستم.

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۸ ۳۶ ۵۴
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۸ تا ۳۶ باشد، میزان استراتژی تصمیم گیری در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۳۶ تا ۵۴ باشد، میزان استراتژی تصمیم گیری در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۵۴ باشد، میزان استراتژی تصمیم گیری بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه:

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تایید شده است.

پایایی این پرسشنامه توسط محی الدینی (۱۳۸۸)  با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  بالای spss  بدست آمده است که به ترتیب زیر می باشد.

نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
استراتژی تصمیم گیری ۹۱/۰

منابع:

مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت.

ساعتچی؛ محمود. کامکاری؛کامبیز. عسکریان؛ مهناز. آزمونهای روان شناختی، نشر ویرایش، ۱۳۹۱

محی الدینی،پریسا(۱۳۸۸).تصمیم گیری به عنوان یکی از مهارتهای مدیریتی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه استراتژی تصمیم گیری (مقیمی – ۱۳۹۰)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *