دانلود رایگان پرسشنامه اعتماد سازمانی (یو و کاناواتاناچایی – ۲۰۰۲)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه اعتماد سازمانی (یو و کاناواتاناچایی – ۲۰۰۲):

 

پرسشنامه اعتماد سازمانی (یو و کاناواتاناچایی؛۲۰۰۲)توسط یو و کاناواتاناچایی ساخته شده.

با مقیاس لیکرت سه بعد اعتماد مبتنی بر شناخت و اعتماد مبتنی بر تاثیر و گرایش به اعتماد را مورد سنجش قرارداده که شامل ۱۲ سوال بوده است.

این پرسشنامه در پژوهش رستمی (۱۳۹۲) اعتباریابی شده است.

و الفای کرونباخ به دست آمده بالای ۷۰ درصد می باشد.

سوالات:

۱ بیشتر هم گروهی های من ،کارهایشان را به صورت حرفه ای انجام می دهند.
۲ من دلیلی نمی بینم که به شایستگی و آمادگی هم گروهی هایم برای انجام شغل شان تردید کنم.
۳ من اطمینان دارم که هم گروهی های من به گونه ای کار نمی کنند که کار را برای من دشوار کنند.
۴ بیشتر هم گروهی های من ،به آن چه می گویند عمل خواهند کرد.
۵ من می توانم آزادانه در باره نظراتم در انجام کار با تیمم صحبت کنم و می دانم که آن ها گوش خواهند کرد.
۶ اگر یکی از ما به مکان دیگری انتقال داده شود و ما دیگر نتوانیم با او کار کنیم، احساس کمبود می کنیم.
۷ اگر من مسائلم را با تیم مطرح کنم ، میدانم که آن ها به طور سازنده  ای به من پاسخ خواهند داد.
۸ باید بگویم که ما (تیم من) سرمایه گذاریهای عاطفی قابل ملاحظه ای در روابط کاریمان انجام داده ایم.
۹ بیشتر افراد درباره بیان حدود دانش خود صادق هستند.
۱۰ می توان به بیشتر افراد اعتماد کرد که به آن چه می گویند عمل خواهند کرد.
۱۱ بیشتر افراد در تشریح تجربه و توانایی های خود ، صادق هستند.
۱۲ بیشتر افراد به سوالات شخصی با صداقت پاسخ می دهند.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

اعتماد سازمانی: اعتماد، به میزان آسیب­ پذیری تمایلات و اشتیاق یک طرف تعامل به اقدامات طرف مقابل بدون در نظرگرفتن توانایی کنترل و نظارتی که فرد بر طرف مقابل دارد، گفته می­شود(رستمی، ۱۳۹۲).

اعتماد برای موفقیت سازمانی، انجام تغییرات مداوم در نقش­ها و تکنولوژی­ها و همچنین طراحی مشاغل و مسئولیت­ها ضروری می­باشد.

اعتماد می­تواند اثرات درون فردی و بین فردی ایجاد کند، و روابط درون و برون سازمان را تحت تأثیر قرار دهد.(دانایی­فرد ،رجب زاده و حصیری،۱۳۸۸).

اعتماد بین مدیریت و کارکنان بر کیفیت مدیریت تاثیر زیادی خواهد داشت بنابراین افول اعتماد در سازمان­های دولتی، یکی از مسائلی است که باعث ایجاد کارکنانی بی­انگیزه و بی­تفاوت می­شود .

و اجرای کند برنامه­ ها را سبب می­گردد و در مقابل کارکنان بی اعتماد نسبت به سرپرست و سازمان که بخش کوچکی از اجتماع می باشد هیچ انگیزه ودلخوشی برای اعتماد به اجتماع وجامعه نخواهند داشت.

(قلی­پور،پورعزت،حضرتی ،۱۳۸۸) و همچنین سطح پایین اعتماد باعث می­شود که کارکنان جریان اطلاعات را در سازمان منحرف کنند و سوءظن و بدگمانی در بین کارکنان رواج یابد و ارتباطات باز و صادقانه در سازمان از بین برود و تصمیمات سازمان کیفیت مطلوبی نداشته باشد(فرهنگ ،۱۳۸۹).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

برای سنجش اعتماد از طیف لیکرت و ابزار پرسشنامه یو و کاناواتاناچایی(۲۰۰۲) استفاده شده است و سوالات ۱ تا ۱۲ پرسشنامه مربوط به متغییر اعتماد می باشد.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه منبع سوالات
اعتماد مبتنی بر شناخت (یو و کاناواتاناچایی؛۲۰۰۲) ۱-۴
اعتماد مبتنی بر تاثیر (یو و کاناواتاناچایی؛۲۰۰۲) ۵-۸
گرایش به اعتماد (یو و کاناواتاناچایی؛۲۰۰۲) ۹-۱۲

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است.

امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید.

لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­ های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه ­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید.

البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه ­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۲ – ۳۶ – ۶۰

امتیازات خود را از  ۱۲ عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۱۲  و حداکثر  ۶۰  خواهد بود.

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۲ تا ۲۴ باشد،  میزان اعتماد سازمانی ضعیف می باشد.

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۲۴ تا ۳۶ باشد،  میزان اعتماد سازمانی در سطح متوسطی می باشد.

در صورتی که نمرات بالای ۳۶ باشد، میزان اعتماد سازمانی بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار سنجش: مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری‌های نامناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی، ۱۳۹۰).

روایی پرسشنامه در پژوهش یو و کاناواتاناچایی(۲۰۰۲) از طریق تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی مورد تایید قرار گرفت.

در مطالعه رستمی(۱۳۹۲) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است.

و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و اصطلاحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گردید .

منظور از اعتبار (پایایی)، میزان دقت شاخص‌ها و معیارهایی است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه شده‌اند (ساروخانی، ۱۳۹۰). برای بررسی همسانی درونی آزمون روش‌های مختلفی وجود دارد.

روش آلفای کرونباخ، روش گوتلن، روش دو نیمه کردن، روش موازی محدود، روش کودر- ریچادسون از جمله‌این روش‌ها هستند.

 یو و کاناواتاناچایی(۲۰۰۲) برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرد و پایایی پرسشنامه را ۹۳/۰ گزارش کرد.

در مطالعه رستمی(۱۳۹۲) پایایی پرسشنامه بر اساس یک مطالعه مقدماتی بر روی نمونه ۳۰ نفری پایایی پرسشنامه ۸۳/۰ محاسبه شد

متغیر تعداد سوال‌ها الفای قابل قبول الفای کرونباخ
اعتماد سازمانی ۱۲ ۷/۰ ۸۳/۰

منابع:

دانایی فرد، حسن ؛رجب زاده،علی وحصیری، اسد(۱۳۸۸).ارتقاء اعتماد درون سازمانی در بخش دولتی: بررسی نقش شایستگی مدیریتی مدیران، مجله پژوهش­های مدیریت،، شماره ۴ ،ص ص۵۹-۹۰

رستمی، سپیده(۱۳۹۲)، رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار در ادارات امور مالیاتی استان گیلان، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

سرمد، ز.؛ بازرگان، ع. و حجازی، ا. (۱۳۸۷) روش‌های تحقیق در علوم رفتاری.

فرهنگ، ابوالقاسم و همکاران، بررسی ساختار عاملی اعتماد سازمانی و رابطه مولفه ­های آن با یادگیری سازمانی، فصلنامه پژوهش­ و برنامه ریزی در آموزش عالی ،۱۳۸۹، شماره ۵۵ ، ص ص ۱۱۱-۱۳۰

قلی­پور، آرین و همکاران، بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمندسازی در سازمان­های دولتی، نشریه مدیریت دولتی،۱۳۸۸، شماره ۲ ، ص ص ۱۰۳-۱۱۸

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه اعتماد سازمانی (یو و کاناواتاناچایی – ۲۰۰۲)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *