دانلود رایگان پرسشنامه انحرافات اخلاقی فردی کاروانا

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

 

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد انحرافات اخلاقی فردی کاروانا (۲۰۰۱):

 

پرسشنامه استاندارد انحرافات اخلاقی فردی توسط کاروانا و همکاران در سال ۲۰۰۱ طراحی شد.

دارای ۳۳ سوال در ۴ بعد می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

اخلاق حرفه ای، مجموعه ای از اصول و استانداردهای سلوک بشری است که رفتار افراد و گروه ها را تعیین می کند در حقیقت، اخلاق حرفه ای، یک فرایند تفکر عقلانی است که هدف آن محقق کردن این امر است که در سازمان چه ارزش هایی را چه موقع باید حفظ و اشاعه نمود(فرامرز قراملکی،۱۳۸۲).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  انحرافات اخلاقی فردی نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۳۳ گویه ای پرسشنامه انحرافات اخلاقی فردی می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه سوالات
نبودن هدف یا ارزش های اخلاقی ۱ تا ۹
فریب دادن ۱۰ تا ۱۷
سرقت ادبی ۱۸ تا ۲۵
در حال امتحان دادن ۲۶ تا ۳۳

سوالات:

نبودن هدف یا ارزش های اخلاقی
۱ بعد از سلامتی، پول مهمترین چیز در زندگی است.
۲ شما نسبت به اموری که برایتان ارزشمند نیست، هیچ کمکی ارائه نمی‌دهید.
۳ برای به دست آوردن پول، روش درست یا غلط وجود ندارد، تنها روش های آسان و سخت وجود دارد.
۴ امروز یک فرد باید بیشتر به همان روزی که در آن قرار دارد فکر کند و در آن راحت باشد و به فردا فکر نکند.
۵ علی رغم آنچه برخی افراد می گویند، شرایط بیشتر افراد در حال بدتر شدن است.
۶ به دنیا آوردن یک بچه با روش های امروزی برای جستجوی آینده دشوار است.
۷ بیشتر افراد در ادارات عمومی واقعاً علاقه ای به مسائل مردم ندارند.
۸ امروز واقعاً افراد نمی‌دانند که بر روی چه کسی می‌توانند حساب کنند.
۹ بیشتر افراد واقعا برای آنچه برای دیگران اتفاق می افتد، نگران نیستند.
فریب دادن
۱۰ یک یا دو جمله را از مقاله دیگری بر می دارم، کمی آنرا تغییر می‌دهم و آنرا به عنوان نوشته خودم، وارد مقاله ام می‌کنم.
۱۱ چندین جمله را از مقاله فرد دیگری برمی دارم، کمی آنرا تغییر می‌دهم و آنرا به عنوان نوشته خودم، وارد مقاله ام می‌کنم.
۱۲ یک یا دو جله از مقاله شخص دیگری برمی دارم، تا حدودی (به طور متوسط) آنرا تغییر می‌دهم و آنرا به عنوان نوشته خودم، وارد مقاله ام می‌کنم.
۱۳ چندین جمله از مقاله شخص دیگری برمی دارم، تاحدودی (به طور متوسط) آنرا تغییر می‌دهم و آنرا به عنوان نوشته خودم، وارد مقاله ام می‌کنم.
۱۴ یک جمله مختصر از مقاله شخص دیگری بر می دارم و آنرا بدون هیچگونه تغییری، به عنوان نوشته خودم وارد مقاله ام می‌کنم.
۱۵ دو یا تعداد بیشتری جمله از مقاله شخص دیگری برمی دارم و آنرا به عنوان نوشته خودم، وارد مقاله ام می‌کنم.
۱۶ دو یا تعداد بیشتری پاراگراف از مقاله شخص دیگری برمی دارم و آنرا به عنوان نوشته خودم، وارد مقاله ام می‌کنم.
۱۷ اطلاعات را از یک منبع ثانویه می گیرم (مانند مقاله چاپ شده ای که ادبیات مربوطه را مرور می‌کند یا یک کتاب) اما منبع را در فهرست مراجع بیان نمی‌کنم، در عوض، یک یا چند مرجع ذکر شده در این منبع ثانویه را که با اطلاعاتی که من بیان کرده ام، مرتبط است، ذکر می‌کنم.
سرقت ادبی
۱۸ اطلاعات را از چکیده یک مقاله می گیرم اما مقاله دیگری را در فهرست مراجع ذکر می‌کنم.
۱۹ مقاله دانشجوی دیگری را که مربوط به نیمسال قبلی است، می گیرم و آنرا به عنوان مقاله خودم ارائه می‌کنم.
۲۰ مقاله دانشجوی دیگری را که مربوط به نیمسال قبلی است می گیرم، پاراگراف های آنرا کمی تغییر می‌دهم و آنرا به عنوان مقاله خودم ارائه می‌کنم.
۲۱ مقاله ای را خریداری و به عنوان مقاله خودم استفاده می‌کنم.
۲۲ بدون اجازه از استاد، بخش هایی یا تمام مقاله ای که برای درس دیگری ارائه کرده بودم، مورد استفاده قرار می‌دهم.
۲۳ به دانشجوی دیگری پول می‌دهم تا قسمتی یا تمام مقاله را برایم بنویسد.
۲۴ منابعی را به مراجع مقاله اضافه می‌کنم که آنها را نخوانده ام.
۲۵ ادعا می‌کنم که مقاله ام را ارائه داده ام، در حالی که این کار را نکرده ام.
در حال امتحان دادن
۲۶ پاسخ ها را از روی دانشجوی دیگری کپی می‌کنم.
۲۷ قبل از شروع آزمون، سؤالات امتحانی را پیدا می‌کنم و پاسخ آنها را به خاطر می سپارم.
۲۸ از یادداشت های مخفی و یا ماشین حساب (در حالی که استفاده از آنها ممنوع است) در جلسه امتحان استفاده می‌کنم.
۲۹ برای اجتناب از شرکت در امتحان، یک دلیل غیر واقعی می آورم، مثلا می گویم بیمار هستم.
۳۰ اگر نمره ام بالاتر از چیزی باشد که باید می گرفتم، اشتباه رخ داده را گزارش نمی‌کنم.
۳۱ از دستان و انگشتانم برای رساندن پاسخ سؤالات به دیگران و دریافت پاسخ از دیگران استفاده می‌کنم.
۳۲ در طول امتحان، برگه های امتحان را با یکی از دوستانم مبادله می‌کنم و پاسخ هایم را تصحیح می‌کنم.
۳۳ جزوه ام را به جلسه آزمون آورده و آنرا به عنوان پاسخ واقعی ارائه می‌کنم.

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­ های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 
بر اساس این روش از تحلیل شما نمره¬های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.
توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید
مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است
تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره
حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۶۰ – ۱۱۰ – ۱۶۵
  • امتیاز ۱۶۵- ۱۱۰نشان دهنده عدم وجود گرایشات غیر اخلاقی می‌باشد.
  • امتیاز ۱۱۰- ۶۰ نشان می‌دهد که تا حدودی گرایشات غیر اخلاقی در فرد وجود دارد.
  • امتیاز زیر ۶۰ نشان می‌دهد که گرایشات غیر اخلاقی زیادی در فرد وجود دارد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش خلیلی (۱۳۹۱) بین خرده مقیاس های پرسشنامه انحرافات اخلاقی همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد.

معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود.

آلفای کرونباخ برای پرسشنامه انحرافات اخلاقی ۷۵/. می باشد.

نام متغیرمیزان آلفای کرونباخ
انحرافات اخلاقی ۷۵/۰

منابع:

مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت.

Albert Caruana, B.Ramaseshan and Michael T.Ewing, “Anomia and deviant behaviour in marketing: some priliminary evidence”, Journal of Managerial Psychology, Vol. 16, No. 5, 2001, pp. 322- 338.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه انحرافات اخلاقی فردی کاروانا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *