دانلود رایگان پرسشنامه بازاریابی دهان به دهان لام و همکاران (۲۰۰۹)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه  بازاریابی دهان به دهان لام و همکاران (۲۰۰۹):

پرسشنامه بازاریابی دهان به دهان توسط لام و همکاران  (۲۰۰۹) طراحی و اعتباریابی شده است.

این پرسشنامه شامل ۷ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد.

پرسشنامه دو بعد تبلیغات درون گروهی و تبلیغات برون گروهی را مورد سنجش قرار می دهد.

این پرسشنامه توسط عسگری لاسکی(۱۳۹۱) اعتباریابی شده است.

 

سوالات:
۱ من قصد دارم درباره محصولی که خریداری کردم با دیگران صحبت کنم.
۲ من قصد دارم درباره محصولی که خریداری کردم به بسیاری از دوستانم بگویم.
۳ من قصد دارم  در مورد محصولی که خریداری کردم در هر فرصتی یا دوستان صحبت کنم.
۴ من قصد دارم  بسیاری ازجزئیاتی را  که در مورد محصول خریداری شده می دانم به دیگران بیان کنم.
۵ من همواره در مورد محصولی که خرید کردم فکر می کنم.
۶ من قصد دارم با خانوداده خود در مورد خرید محصولی که داشتم صحبت کنم.
۷ من قصد دارم که ویژگی های محصولی که را خریداری کردم را به اعضای خانواده خودم اطلاع بدم

شیوه نمره گذاری

طیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد

(شامل: کاملاً موافقم تا کاملا مخالفم) در جدول زیر نشان داده شده است.

مقیاس درجه‌بندی سوالهای پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۷ – ۲۱ – ۳۵
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱ تا ۷ باشد، میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۷ تا ۲۱ باشد، میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۲۱ باشد، میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

پایایی پرسشنامه‌:

برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد.

در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است.

این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمودن‌هایی که ویژگیهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند بکار می‌رود.

در اینگونه ابزار، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند.

سرمد و همکاران (۱۳۸۷) معتقدندکه «برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوالات پرسشنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را محاسبه نمود.

سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد» (ص ۱۶۹).

ضریب پایایی پرسشنامه‌های از طریق فرمول زیر به وسیله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra= ضریب آلفای کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

۲Sj=  واریانس سوالات آزمون

۲s= واریانس کل آزمون

لام و همکاران(۲۰۰۹) برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرد و پایایی پرسشنامه را ۹۱/۰ گزارش کرد.

در مطالعه عسگری لاسکی(۱۳۹۱) پایایی پرسشنامه بر اساس یک مطالعه مقدماتی بر روی نمونه ۳۰ نفری پایایی پرسشنامه ۸۴/۰ محاسبه شد

روایی پرسشنامه‌:

روایی پرسشنامه در پژوهش لام و همکاران(۲۰۰۹) از طریق تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفت.

در مطالعه عسگری لاسکی(۱۳۹۱) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است.

  و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و اصطلاحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گردید . 

تعاریف نظری

  بازاریابی دهان به دهان: ارتباطاتی بین یک گیرنده و یک ارتباط برقرار کننده است و به عنوان یک ارتباط غیر تجاری درک می شود.

اغلب گزارش می شود هنگامی که تبلیغات دهان به دهان مثبت است تاثیر قابل توجهی بر تصمیم گیری مصرف کننده برای اخذ یک محصول دارد و هنگامیکه اطلاعات منفی یا شایعات در این باره وجود دارد باعث جدا شدن از آن محصول یا نام تجاری می شود(لام و همکاران، ۲۰۰۹).

مطالعات بیانگر آن هستند که تبلیغات شفاهی می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای روی رفتارهای خرید مصرف کنندگان و رضایت آنها از محصولات و خدمات داشته باشد. بطوریکه مصرف کنندگان تمایل دارند به اطلاعاتی که از منابع شخصی به دست می آورند بیشتر اعتماد کنند(بوش و همکاران، ۲۰۰۵).

از تبلیغات شفاهی به عنوان عامل مؤثری در کاهش ریسک مصرف‌کنندگان به‌ هنگام اخذ تصمیمات خرید نیز یاد کرده‌اند (غفاری آشتیانی و همکاران، ۱۳۸۸).

تعاریف عملیاتی

تعریف عملیاتی : منظور از بازاریابی دهان به دهان در این تحقیق، میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات ۱ تا ۷ پرسشنامه میباشد.

 

منابع:

  1. سرمد، ز.؛ بازرگان، ع. و حجازی، ا. (۱۳۸۷) روش‌های تحقیق در علوم رفتاری.
  2. عسگری لاسکی، مسعود، (۱۳۹۱)، بررسی رابطه بین ارزشهای فرهنگی و بازاریابی دهان به دهان در بین دانشجویان دانشگاه گیلان، پایان نامه  کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.
  3. غفاری آشتیانی، پیمان – موسوی بصری، سید مسلم – قهاری، بتول – محمودوندی، زهرا، (۱۳۸۸)، نقش و اثربخشی تبلیغات شفاهی و بازاریابی ویروسی.
  4. Bush, Victoria D., Bush, Alan J., Clark, Paul., and Bush, Robert P. 2005, » Girl power and word-of-Mouth Behavior in the flourishing sports market«, Journal of consumer Marketing, Vol. 22 No. 5.
  5. Lam Desmond, Lee, Alvin, Mizerski, Richard , (2009), “The Effects of Cultural Values in Word-of-Mouth Communication”, Journal of International Marketing, Vol. 17, No. 3, 2009, pp. 55–۷۰٫

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه بازاریابی دهان به دهان لام و همکاران (۲۰۰۹)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *