دانلود رایگان پرسشنامه برانگیختگی و کاهش ناهماهنگی شناختی هارمون جونز

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه برانگیختگی و کاهش ناهماهنگی شناختی هارمون جونز (DARQ) :

پرسشنامه برانگیختگی و کاهش ناهماهنگی شناختی (DARQ) توسط هارمون جونز ساخته شده است که از ۲۵ گویه و ۲ خرده مقیاس برانگیختگی (۱۲ سوال) و کاهش ناهماهنگی (۱۳ سوال) تشکیل شده است.

به منظور سنجش تفاوت های فردی مرتبط با فرایند ناهماهنگی شناختی بکار می رود. و هدف از این پرسشنامه سنجش تفاوت های فردی مرتبط با فرایند ناهماهنگی شناختی می باشد.

 

سوالات:

۱ پس از این که روی موضوعی، سخت کار و تلاش می کنم، پشیمان و مردد می شوم که آیا آن کار ارزش این تلاش را داشته است یا خیر.
۲ پس از اینکه روی موضوعی سخت کار می کنم، به خودم می گویم ای کاش تا این حد خود را به زحمت نیانداخته بودم.
۳ پس از آن که کار بزرگی را به انجام می دهم، احساس بی میلی و بی علاقگی نسبت به آن کار مثل احساس پشیمانی به من دست می دهد، که واقعاً از این احساس متنفرم.
۴ وقتی که روی موضوعی سخت کار می کنم، نتایجی که بدست می آورم، مایوس کننده هستند.
۵ کارهایی که مجبورم سخت ترین تلاش ها را برای بدست آوردن آنها انجام دهم، برایم مطلوب هستند.
۶ هرچه مجبور باشم که برای بدست آوردن چیزی سخت تر کار کنم، بیشتر آن را دوست دارم.
۷ اگر چیزی به آسانی بدست بیاید، ارزش زیادی برایم ندارد.
۸ از برگشتن و نگاه کردن به کاری که انجام دادنش به راستی برایم سخت بوده، واقعاً لذت می برم.
۹ برای بدست آوردن چیزی، اگر مجبور باشم، سخت کار کنم، در آینده آن موضوع برایم جذاب تر خواهد شد.
۱۰ پس از آن که تصمیمی گرفتم، خودم را به آن متعهد می دانم و مایلم آن را دنبال کنم.
۱۱ به تصمیمی که برای انجام دادن کاری گرفته ام، ارج می نهم.
۱۲ پس از یک تصمیم گیری، از آن چه که انتخاب کرده ام خوشحالم و درباره آن دیگر فکر نمی کنم.
۱۳ وقتی که بین دو موضوع یا شی، مجبور به انتخاب یکی از آنها هستم، بعد از تصمیم گیری احساس خوبی دارم.

 

روش نمره گذاری و تفسیر نتایج

نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «هرگز»، «بندرت»، «گاهی»، «غالباً» و «همیشه» به ترتیب امتیازات ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ در نظر گرفته می شود.

برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، امتیاز تمامی گویه ها را با همدیگر جمع نمایید.

 

 

روایی و پایایی پرسشنامه:

زندی (1389)، ضریب پایایی خرده مقیاس برانگیختگی ناهماهنگی و کاهش ناهماهنگی را به روش آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 74/0 و 84/0 گزارش کرده است.

در پژوهش زارع و همکاران (1392)، آلفای کرونباخ دو خرده مقیاس مورد اشاره برابر با 75/0 و 81/0 به دست آمد.

صفاری نیا و زندی (1389) برای آزمون اعتبار این مقیاس آن را بر روی 528 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور تهران اجرا کردند. نتایج بررسی آن ها پایایی و روایی مقیاس را تأیید کرد و ضریب آلفای کرونباخ، 827/0 بدست آمد.

 

هنجاریابی

در پژوهش زارع و همکاران (1392)، در جدول 1 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش برای رتبه های برتر کنکور سراسری و داوطلبان عادی ارائه شده است.

 

منابع:

زارع، حسین؛ صفاری نیا، مجید؛ رضایی، پریسا. (1392). مقایسه ی راهبردهای فراشناختی یادگیری، کمال گرایی و انگیختگی شناختی بین رتبه های برتر و سایر داوطلبان امتحانات ورودی سراسری دانشگاهها. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، سال چهاردهم، شماره ی 1، بهار 1392، (پیاپی 51)، صص 62-53.

صفاری نیا، مجید؛ زارع، حسین؛ حسنی، لقمان. (1391). بررسی تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر منبع کنترل و کاهش ناهماهنگی (برانگیختگی) شناختی دانش آموزان پسر سال دوم دبیرستان های شهرستان بانه. شناخت اجتماعی، سال اول، شماره ی 1، بهار و تابستان 91، صص 66-76.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه برانگیختگی و کاهش ناهماهنگی شناختی هارمون جونز”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *