دانلود رایگان پرسشنامه برندسازی داخلی

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه برندسازی داخلی:

پرسشنامه برندسازی داخلی توسط Punjaisri، Wilson و Evanschitzky (2009) ساخته شده است که از ۱۰ گویه و ۴ خرده مقیاس آموزش (۴ سوال)، جهت دهی (۲ سوال)، جلسه های گروهی (۲ سوال) و جلسه های توجیهی (۲ سوال) تشکیل شده است که به منظور ارزیابی فرایند ارتقاء برند در داخل سازمان و کارمندان بکار می رود. 

هدف از این پرسشنامه ارزیابی فرایند ارتقاء برند در داخل سازمان و کارمندان می باشد.

سوالات:
۱ دوره های آموزشی که طی کرده ام، مهارت های لازم برای تحقق وعده های برند به مشتری مطابق استانداردهای برند را به من داده است.
۲ همیشه مجذوب پیام های تبلیغاتی رنگارنگ شرکتی می شوم که به شکل جذابی تهیه شده اند.
۳ شرکت ما به بهترین وجه نسبت به اطلاع رسانی برای کارکنان در مورد اموری که به آن ها مربوط است، اقدام می کند.
۴ همواره به ارایه شیوه های جدید و بهتر برای انجام کارها تشویق می شوم.
۵ برنامه های آموزشی، انگیزه ی من جهت تحقق وعده های برند به مشتریان را افزایش می دهد.
۶ دستورالعمل ها و کتابچه های راهنمای مربوط به برند شرکت مان را دوست دارم.
۷ در جلسه های گروهی، نسبت به مأموریت و رسالت برند شرکت کاملاً آگاه می شوم.
۸ بعد از شرکت در جلسه های گروهی نسبت به نقش خودم در مأموریت برند کاملاً آگاه می شوم.
۹ جلسه های توجیهی تمام اطلاعات لازم را جهت انجام هر چه بهتر وظایف ام مطابق با انتظارهای برند ارائه می کند.
۱۰ مأموریت و وعده های برند به صورت مداوم در حین، در طول جلسه های توجیهی تقویت می شود.

 

نمره گذاری پرسشنامه:

بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «کاملاً مخالفم»، «مخالفم»، «نظری ندارم»، «موافقم» و «کاملاً موافقم» به ترتیب امتیازات ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ در نظر گرفته می شود.

 

 

تعریف مفهومی:

برندسازی داخلی مفهوم جدیدی است که به بررسی تأثیر کارکنان در ایجاد تصویری بهتر از برند در ذهن مشتریان می پردازد. برندسازی می تواند در دو وجه داخلی و خارجی انجام شود. رویکرد برندسازی در خارج از سازمان موضوعی است که تاکنون کانون تمرکز محققان بی شماری بوده است و البته مشتریان را هدف قرار می دهد. از این رو شیوه هایی را برای این کار انتخاب می کند که به طور مستقیم به مشتری مرتبط باشد؛ از طرفی کارکنان از عوامل بسیار موثر در شکل گیری برند سازمان ها در ذهن مشتری و مصرف کننده کالا و خدمات هستند، در لین صورت برندسازی داخلی به منظور اتقای برند در درون سازمان، یعنی همان کارکنان بیان شد (هادیزاده مقدم و همکاران، 1391).

همان طور که برندسازی خارجی از راه تبلیغات و پیمان قوی برند، فرایند تصمیم گیری مشتری را تسهیل می کند، شرکت ها دریافته اند که ارتقای پیام برند از داخل نیز به همان اندازه ارزشمند است. برندسازی داخلی به منظور ارتقای برند در درون سازمان، یعنی همان کارکنان بیان شد. مطالعات اخیر این موضوع را تأیید می کند. از آن جایی که برندسازی داخلی باعث ایجاد یک درک مشترک از برند در سراسر سازمان می شود، کارکنان را قادر می سازد که در زمان مواجهه خدمت، پیمان برند را به جا بیاورند.

در این صورت به طور خلاصه می توان گفت که برندسازی داخلی سبب درک کارکنان از ارزش های برند شده و با ترکیب آن ها در ایجاد واقعیت برند بر نگرش های کارکنان و شکل دهی رفتارهای آنان برای یکپارچه شدن با برند، آثار مفیدی بر جای می گذارد (هادیزاده مقدم و همکاران، 1391).

در سال 2005 انجمن بازاریابی کانادا به منظور مطالعه فعالیت های برندسازی داخلی، بازارها را مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق تعریفی از برندسازی داخلی ارائه شد که به این صورت بود: «ارتقای ارزش های برند شرکت در بین کارکنان». انجمن مذکور در سال 2006 با بازارداران بزرگ در تمام بخش های کسب و کار مصاحبه هایی کیفی انجام داد.

این مصاحبه های عمیق، گستره وسیعی از مفاهیم را پیرامون برندسازی داخلی آشکار کرد، علی رغم این که بسیاری از شرکت ها با واژه برندسازی داخلی آشنا نبودند، تمامی مصاحبه شونده ها قادر بودند تا فعالیت هایی را که پلی بین راهبرد و اجرا بود، توصیف کنند (هادیزاده مقدم و همکاران، 1391).

مک لاورتی و همکاران در سال 2007 براساس این مصاحبه ها و مطالعاتی که در انجمن بازاریابی کانادا انجام دادند، تعریف زیر را برای برندسازی داخلی ارائه کردند که با بررسی و تفص در ادبیات موضوع می توان گفت یکی از جامع ترین تعاریف مفهوم برندسازی داخلی است: برندسازی داخلی مجموعه ای از فرایندهای راهبردی است که کارکنان را هماهنگ کرده و به آن ها اختیار می دهد تا برای مشتری تجربه درستی را به صورتی پایدار حاصل کنند. این فرایند شامل (البته نه محدود به) ارتباطات داخلی، پشتیبانی آموزشی، فعالیت های رهبری، برنامه های شناسایی و پاداش، فعالیت های استخدام و عوامل ماندگاری است.

حس تعلق کارکنان با سازمان و برند به طور فزاینده ای برای هر کسب و کاری حیاتی به نظر می رسد، به ویژه در زمینه برندهای خدمات شرکت که نگرش ها و رفتارهای کارکنان می تواند برند را بسازد یا بشکند (هادیزاده مقدم و همکاران، 1391).

برندسازی داخلی باعث ایجاد درک مشتری از ارزش های برند می شود، در این صورت می توان گفت کارکنان در برندسازی، نگرش های خود را با نگرش های مدیر همنوا می کنند (هادیزاده مقدم و همکاران، 1391).

مطالعات پونجايسري و ويلسون نشان داده است كه برندسازي داخلي اثر مثبتي بر تعهد برند كاركنان دارد. مطالعه اخير پاپاسالومو و ورونيتس نشان داد كه برندسازي داخلي وفاداري برند كاركنان و تمايل آنها براي باقي ماندن با برند سازمان را افزايش مي دهد. هم چنين آنچه از نظرات بورمان و زپلين بر مي آيد اين است كه هويت برند به عنوان پيش زمينه تعهد برند و وفاداري برند است.

بنابراين مي توان گفت: برندسازي داخلي اثر مثبتي بر تعهد كاركنان به برند دارد (عزیزی و اثناعشری، 1392).

 

 

تعریف عملیاتی:

در این پژوهش منظور از  نمره استاندارد برند سازی نمره­اي است كه فرد به سوالات 10 ماده ای  پرسشنامة  برند سازی داخلی می­دهد

 

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
10 – 30 – 50

امتیازات خود را از 10عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن 10و حداکثر 50 خواهد بود.

نمره بین  10 تا 20  : توانایی برند سازی داخلی  پایین است.

نمره بین 20 تا 30 : توانایی برند سازی داخلی  متوسط است.

نمره بالاتر از 30  : توانایی برند سازی داخلی بالا است .

 

روایی و پایایی:

با توجه به بهره گیری از مقیاس های استاندارد و لستفاده از نظرات چند تن از اساتید بازاریابی و متخصصان هتلداری  روایی محتوایی پژوهش در حد مناسبی ارزیابی شده است .هم چنین روش میانگین واریانس توسعه یافته ( AVE) نیز به منظور روایی همگرای پژوهش به کار گرفته شد  و از انجایی که فورنل و لاکر استاندارد بالای 0.5 را برای میانگین واریانس توسعه یافته ذکر کرده اند در این صورت می توان گفت روایی همگرای سوالات  در حد مطلوبی بوده است.

به منظور سنجش پایایی از روش های آلفای کرونباخ و پایایی نرکیبی  CR استفاده شده است.کرونباخ میزان استاندارد بالای 0.7 را برای آلفای کرونباخ و 0.6 را برای پایایی ترکیبی به منظور سنجش پایایی بیان کرده اند.

 

منابع:

هادیزاده مقدم، اکرم؛ جمالی کاپک، شهرام؛ رضایی، مرتضی. (1391). مدل تأثیر برندسازی داخلی بر رفتار شهروندی برند در صنعت هتلداری. پژوهش های مدیریت در ایران، دوره 16، شماره 3، پاییز 1391، ص ص 203-223.

عزیزی، شهریار؛ اثناعشری، مسعود. (1392). برندسازی داخلی و عملکرد برند در بانک: نقش تعدیل گر جو رقابتی و رضایت شغلی. پژوهش های مدیریت در ایران، دوره 17، شماره 3، پاییز 1392.

Punjaisri, K., Wilson, A., & Evanschitzky, H, “Internal Branding to Influence Employees Brand Promise Delivery: A Case Study in Thailand,” Journal of Service Management, 20(5), 561-579, 2009.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه برندسازی داخلی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *