دانلود رایگان پرسشنامه تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر سرمایه‌های فکری در بانک

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر سرمایه‌های فکری در بانک

پرسشنامه زیر در راستای پژوهشی جهت بررسی بررسی تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر سرمایه‌های فکری در بانک تهیه شده است. لذا با تخصیص زمان ارزشمندتان به طور دقیق آنرا تکمیل و به پژوهشگر عودت دهید. شایان ذکر است این اطلاعات کاملاً محرمانه تلقی شده و صرفاً جهت دستیابی به اهداف پژوهش به صورت کلی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما سپاسگزاری می‌شود.

سوالات:
گویه های سرمایه انسانی
۱ شایستگی تمامی کارکنان سازمان در سطح ایده آل قرار دارد.
۲ هنگامی که کارمندی سازمان را ترک کند، برنامه تربیتی جانشین پروری برای جایگزینیاش داریم.
۳ سازمان، از کار گروهی کارکنان حمایت می کند.               
۴ سازمان، از کار گروهی کارکنان حمایت می کند.               
۵ شرکت هر زمانی که ضرورت آموزش و ارتقا کارمندان را احساس کند از آن حمایت می کند.
۶ برنامه استخدامی ما بهترین داوطلبان را جذب می کند.       
۷ کارکنان سازمان بندرت درباره اعمال خود تعمق و تفکر می کنند.     
۸ سازمان ما به این نتیجه رسیده که بیشترین بهره وری را از  کارمندانش بدست می آورد.
گویه های سرمایه ساختاری
۹ ما درصد بزرگی از ایده های جدیدمان را حمایت و اجرا می کنیم.
۱۰ سازمان ما بخاطر کارا بودن به خودش می بالد.
۱۱ وقتی کسی ایده ای را خلق می کند، ما دانش را آنگونه که باید در درون سازمان تسهیم و تقسیم نمی کنیم.  
۱۲ سیستم اطلاعاتی ما دستیابی به اطلاعات مربوطه را ساده ساخته است.                                                ۱۳ اگر بعضی افراد بطور غیرمنتظره ای سازمان را ترک کنند، ما به دردسر بزرگی می افتیم.
۱۴ این سازمان دارای بوروکراسی(کاغذ بازی) کسل کننده و مهارنشدنی است.
۱۵ ساختار سازمانی ما از اینکه کارمندان از لحاظ خانوادگی  خیلی از هم دور باشند ممانعت به عمل می آورد.
۱۶ جو و فرهنگ سازمان حمایتی و آرامبخش است.
گویه های سرمایه رابطه ای
۱۷ مشتریان عموما از سازمان ما راضی هستند.
۱۸ روابط مستمر ، پایا و بلند مدت ما با مشتریان، مورد تحسین دیگر فعالان این صنعت است.           
۱۹ نسبت به شرکت های دیگر، مشتریان ما به سازمان ما وفادار هستند.                                                      
۲۰ ما دائما با مشتریانمان ارتباط برقرار می کنیم تا بفهمیم آنها از ما چه می خواهند.                                       
۲۱ اکثر کارکنان سازمان بازار های هدف و مشتریان مورد نظر شرکت را درک و شناسایی می کنند.
۲۲ ما معمولا درباره این موضوع که مشتری درباره ما چه فکر می کند یا از ما چه می خواهد نگران نیستیم.           
۲۳ ما اطمینان داریم که مشتریان ما به انجام تجارت و کسب و کار با ما ادامه خواهند داد. (یعنی به رابطه خود با ما ادامه می دهند).       
۲۴ ما تحت هر شرایطی، تا جایی که امکان دارد از مشتریان خود بازخورد دریافت می کنیم.                                
گویه‌های سنجش سیستم اطلاعات حسابداری
۲۵ سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، اطلاعات ضروری و مورد نیاز را تهیه می نمایند.
۲۶ سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، اطلاعات را در زمان مقرر و به موقع تهیه می نمایند.
۲۷ سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، راه‌های ضروری برای رفع ابهامات را در اختیار مدیران قرار دهد.
۲۸ هنگامی که تحلیل پذیری وظیفه بالاست، سیستم‌های اطلاعات حسابداری، اطلاعات به موقع مهیا می‌کنند.
۲۹ سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، اطلاعات مربوط به دوایر مختلف را به صورت تجمیعی و یکپارچه ارائه می‌نمایند.
۳۰ سیستم‌های اطلاعات حسابداری اطلاعات با دامنه وسیع مهیا می کنند.

 

روایی و پایایی پرسشنامه سرمایه فکری

پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری، که توسط بونتیس (۱۹۹۸) ساخته شده است که دارای ۵۲ سؤال بسته پاسخ می باشد و بامقیاس پنج درجه ای لیکرت (خیلی کم = ۱، کم= ۲، متوسط = ۳، زیاد= ۴ و خیلی زیاد= ۵)  که به دلیل مشابهتهای بعضی سؤالات به تعداد ۴۲سؤال کاهش یافت. مورد بررسی قرار می گیرد، این سازه دارای سه مؤلفه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای (مشتری) را در میان مدیران و کارشناسان شرکت سهامی بیمه آسیا مورد اندازه‏گیری قرار می دهد.

امیری (۱۳۹۱) پایایی این پرسشنامه را ۸۴/۰ با استفاده از آلفای کرونباخ گزارش کرده است.

اسمعیلی عیان. (۱۳۹۲) پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ را ۷۹۴/۰ گزارش کرده است.

روایی و پایایی پرسشنامه سرمایه فکری

پرسشنامه نخستین بار توسط سایمون لیو و الگتون (۱۹۹۵) در دانشگاه یوتیت استیت آمریکا در سال ۱۹۹۵ اجرا گردید و برای دومین بار در سال ۲۰۰۳ توسط پیپر و همکاران در تایوان به اجرا درآمد. سوالات به دو دسته تقسیم شده اند که شامل سوالات مربوط به مشخصات شخصی مدیران و سوالات مربوط به فرضیات پژوهش می باشند. این پرسشنامه دارای ۶ گویه است.

همچنین حاجیها و نبیونی (۱۳۹۳) از این پرسشنامه استفاده کرده‌اند. در پژوهش انجام شده با توجه به نمونه مقدماتی، میزان آلفای کرونباخ ۰,۸۲ به دست آمد که به پایایی پرسشنامه به کار برده شده اشاره دارد. برای تعیین روایی پرسشنامه ابتدا پرسشنامه را در سطح محدود بین ۱۰ نفر از روسای مالی و عملیاتی چند شرکت جامعه تحقیق توزیع کرده و سپس پیش آزمون انجام گردید. همچنین برای بالا بردن روایی پرسشنامه نظرات برخی صاحبنظران اخذ گردید و پیشنهادهای آنان در مورد سوالات پرسشنامه اعمال گردید.

توزیع سوالات پرسشنامه

ابعاد تعداد گویه‌ها شماره سوالات
سرمایه انسانی ۸ ۱-۸
سرمایه ساختاری ۸ ۹-۱۶
سرمایه ارتباطی(مشتری) ۸ ۱۷-۲۴
سیستم اطلاعات حسابداری ۶ ۲۵-۳۰

منابع:

اسماعیل اسمعیلی عیان. (۱۳۹۲)، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با سرمایه انسانی و تاثیر آنها در عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی در استان آذربایجان‌غربی)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد، گروه مدیریت دولتی، مهاباد، ایران.

امیری، عبدالرضا (۱۳۹۱)، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی در شعب شرکت سهامی بیمه آسیا از نظر کارکنان آن، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

حاجیها، زهره؛ و شایسته نبیونی (۱۳۹۳)، بررسی تاثیر خصوصیات سیستم اطلاعات حسابداری بر عملکرد این سیستم در شرایط تحلیل پذیری وظیفه، مقاله ۴، دوره ۷، شماره ۲(پیاپی ۲۱ )، تابستان ۱۳۹۳، صفحه ۴۷-۵۸ 

Lau, C.M.Low,L.C & Eggleton I.R.C..The impact of reliance on accounting performance measures on job- related tension and managerial performance :additional evidence. Accounting Organiztion and Society 20(1995),pp:359- 381.

Paper.D, Chang. R.D, Chang Y.W, The Effect of task Uncertainty, Decentralization and AIS characteristics on the performance of AIS: An Empirical case in Taiwan “Information, Management vol40, (2003), pp: 691-703.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر سرمایه‌های فکری در بانک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *