دانلود رایگان پرسشنامه تفکر استراتژیک جین لیدکا

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد تفکر استراتژیک جین لیدکا:

 

تفکر استراتژیک: گلدمن و کاسی تفکر استراتژیک را به صورت یک تفکر ادراکی، سیستم محور، هدایت کننده و یک تفکر فرصت طلبانه که افراد و سازمان را به سوی اکتشافات جدید و استراتژیهای آرمانی هدایت می کند تعریف می کنند( به نقل از بشبربنائم، ۱۳۹۰).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

در این تحقیق منظور از تفکر استراتژیک نمره ای است که پاسخ دهندگان به پرسشنامه تفکر استراتژیک می دهند

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه:

مولفه های پرسشنامه سوالات
چشم انداز سیستمی ۱ تا ۵
تمرکز بر قصد ۶ تا ۸
فرصت طلبی هوشمند ۹ تا ۱۷
تفکر در زمان ۱۸ تا ۲۲
تفکر فرضیه محور ۲۳ تا ۲۴

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵ ۲۶-۳۰ ۳۱-۳۵ ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر فوق دیپلم لیسانس کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر ۶ تا ۱۰سال ۱۱ تا۱۵سال بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)
سوالات
چشم انداز سیستمی
۱ محیط و صنعت را به عنوان سیستمی که بانک من جزئی از آن می باشد، به حساب می آورم.  
۲ روابط موجود بین اتفاقات و پدیده هایی که اتفاق می افتد را درک می نمایم.  
۳ به فرایندهای تغییر که منجر به تولید خدمات می گردد شناخت کامل  دارم.
۴ ارزشها وعقاید موجود در بانک با ارزشهای فردی من تطابق داشته و پایه واساس کارهایم می باشند.
۵ اهدافی که برای خود ترسیم کرده ام با اهداف کلی بانک در یک راستاست و مطابقت دارد.
تمرکز بر قصد
۶ من خود را مسئول هدایت و رهبری بانک به سوی اهداف تعیین شده سازمانی می دانم.
۷ به صورت مستمر درتکاپوی ایجاد ایده های نو، روشهای جدید انجام کار، پی بردن به مسائل جدید در جهت پیش برد اهداف بانک می باشم.
۸ رسیدن به هدفهایی فراتر از اهدافی که بانک در حد توان خود ترسیم کرده است را یک سرنوشت متعالی و شایسته برای بانک می دانم.
فرصت طلبی هوشمند
۹ تغییر و تحولات محیط داخلی و خارجی بانک را می توانم دریافت، تعبیر و تفسیر نمایم.  
۱۰ من توان شناسایی موضوعات و مسائلی که برای بانک مهم و استراتژیک
 می باشد را دارم.  
۱۱ تجربه کافی در برخورد با محیطهای مبهم با تعداد متغیرهای زیاد ، جهت تعبیر و تفسیر و ارزیابی وقایع غیر منتظره در پیش رو  را دارم.  
۱۲ می توانم به فرصتهایی که در محیط وجود دارد و سایر رقبا از دیدن آنها عاجزند پی ببرم.  
۱۳ نسبت به آخرین تغییرات و وقایع روی داده در صنعت بانکداری هوشیار بوده و به حرکات و استراتژیهای رقبای خود توجه دارم.  
۱۴ به نقاط قوت بانک جهت استفاده از فرصتهای محیطی، کاملاً واقف می باشم.  
۱۵ از واحدها و بخشهای مختلف بانک  که دچار مشکل و ضعف می باشد آگاهی دارم.
۱۶ مباحث و موضوعات استراتژیک بانک را می توانم شناسایی و اولویت بندی نمایم.
۱۷ روشها و راه حلهای جدید را در مواجهه با تغییرات شرایط محیطی می توانم ارائه دهم.
تفکر در زمان
۱۸ توانایی بکارگیری راه حلهای گذشته بانک خود و دیگر بانکها را در حل مسائل مشابه جاری بانک خود را دارم.
۱۹ هنگام حادث شدن مساله ای ، آن را با مسائل گذشته و حال و آینده مرتبط
 می دانم.
۲۰ از میان وقایع بانکی، آن الگوهایی که بطور مشابه تکرار می شوند را شناسایی کرده و در ذهن می سپارم.
۲۱ من از وقایع گذشته برای پیش بینی مسائل آینده استفاده می کنم.
۲۲ من از دانش روز برای یافتن مدلهای مناسب جهت تصمیم گیری استفاده می نمایم.
تفکر فرضیه محور
۲۳ من برای مسائل واقع شده در صنعت بانکداری فرضیات متعددی را طرح می نمایم.
۲۴ قبل از بکارگیری هریک از فرضیات، اثربخشی آن را آزمون می نمایم

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۴ ۶۰ ۱۲۰

امتیازات خود را از ۲۴عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۲۴ و حداکثر ۱۲۰خواهد بود.

نمره بین  ۲۴تا ۴۰: میزان تفکر استراتژیک در حد پایینی می باشد.

نمره بین ۴۱تا ۸۲: میزان تفکر استراتژیک مشتریان در حد متوسطی می باشد.

نمره بالاتر از ۸۲: میزان تفکر استراتژیک در حد بالایی می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

 اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پرسشنامه اولیه تنظیم شده در اختیار اساتید و صاحبنظران دانشگاهی رشته مدیریت و روانشناسی قرار گرفت تا در رابطه با اینکه سؤالات مطرح شده، آنچه را که مد نظر است، اندازه گیری می کند یا خیر؟ اظهار نظر نمایند. سپس نظرات اساتید و صاحبنظران در پرسشنامه لحاظ و تغییرات لازم در سؤالات به وجود آمد (بشیربنائم،۱۳۹۰).

 پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).در پژوهش بشیربنائم (۱۳۹۰) پایایی پرسشنامه تفکر استراتژیک با آلفای کرونباخ  مورد محاسبه قرار گرفت.

نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
تفکر استراتژیک ۸۶۷/۰

منابع:

سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و عباس بازگان(۱۳۹۰) روش تحقیق در علوم رفتاری.

بشیربنائم، یاسر(۱۳۹۰). بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی (منبع محور) در بانک تجارت، دانشگاه آزاد اسلامی واد بناب، پایان نامه کارشناسی ارشد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه تفکر استراتژیک جین لیدکا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *