دانلود رایگان پرسشنامه تفکر انتقادی ریکتس (۲۰۰۳)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه تفکر انتقادی ریکتس (۲۰۰۳):

 

ردیف گویه ها ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱ من همیشه بر این باورم که چیزهای بیشتری برای یادگیری وجود دارد.          
۲  وقتیکسی با من مخالفت می کند من معمولا لحن او را می دانم.          
۳  من به فرصت هایی برای حل مشکلات نگاه می کنم.          
۴ من به بسیاری از موضوعات و مسایل علاقه مند هستم.          
۵  دستیابی به یک درک عمیق نسبت به موضوع بیشتر برای من مهم است .          
۶  من قادر به برقراری ارتباط با طیف گسترده ای از موضوعات هستم.          
۷ در یک محیط یادگیری من سوالات زیادی می پرسم.          
۸ من از یافتن جواب سوالات چالش برانگیز لذت می برم.          
۹ من یک حلال خوب مشکل هستم.          
۱۰ من مطمئن هستم که می توانم به یک نتیجه گیری معقول برسم.          
۱۱ برای من مهم است که به خوبی مطلع باشم.          
۱۲ من موافق تغییر ارزش هایم نیستم حتی وقتی که به اطلاعات جدیدی در تضاد با آنها برسم.          
۱۳  من دوست دارم درمورد روش چیزها فکر کنم.          
۱۴ من از حل مشکلات لذت ببرید.          
۱۵ من می دانم دارای تعصب هستم اگر دیگران نپذیرفتند مشکل از خودشان است .          
۱۶ من قادر به استفاده از دانشم در طیف گسترده ای از موضوعات و مسایل هستم.          
۱۷ من از یادگیری لذت می برم حتی زمانی که در مدرسه نیستم.          
۱۸  رهبران خوب به نظرات مختلف گوش می دهند.          
۱۹ من به سرعت می توانم درباره مردم قضاوت و تصمیم گیری کنم یا نه من می توانم با آنها همراهی کنم .          
۲۰ من قادر به توضیح مسائل را با وضوح هستم.          
۲۱ من برای روشن ساختن یک راه حل سوالات خوبی می پرسم          
۲۲ من مسائل را به شیوه ای روشن و دقیق ارائه دمی دهم.          
۲۳  همشهریان من از مردم جوامع دیگر بهترند .                       
۲۴  نظرات من همیشه درست نیستند.          
۲۵ من حقیقت را جستجو می کنم حتی زمانی که آن باعث ناراحتیم شود.          
۲۶ همیشه راه های مختلفی برای پاسخ به یک سوال وجود دارد.          
۲۷ من در کارکردن بر چیزی تمرکز می کنم تا زمانی که درست کار کردن آن را بیابم.          
۲۸ در گشت و گذار وب من در یافتن اطلاعات مورد نیاز خوب هستم .          
۲۹ من به مسیری خواهم رفت که پاسخ یک مشکل را بیابم..          
۳۰ همه قاتلان مستحق مجازات مرگند.          
۳۱ هنگام تصمیم گیری سعی می کنم به همه نظرات و دیدگاه ها گوش فرا دهم          
۳۲ مشکل سیاستمداران این است که آنها نمی توانند راه حل های ساده را ببینید.          
۳۳ افراد بی خانمان باید فقط یک کارداشته باشند.          

 

 • معرفی پرسشنامه:

 ﻓﺮﻡ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ تفکر انتقادی توسط ریتکس ساخته شده است. این مقیاس  ﺩﺍﺭﺍﻱ ۳۳ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ۳ ﺯﻳﺮﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﺳﺖ. ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻭﻝ ﺷﺎﻣﻞ ۱۱ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺧﻼﻗﻴﺖ، ﻗﺴﻤﺖ ﺩﻭﻡ ﺷﺎﻣﻞ ۹ ﺳﺌﻮﺍﻝ  ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ ﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮﻡ ﺷﺎﻣﻞ ۱۳ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﺳﺖ ،که آزمودنی براساس مقیاس ۵ گزینه ای به آن پاسخ می گوید.

 

 • تعریف مفهومی:

فاشیون(۲۰۱۰) بیان می دارد که تفکر انتقادی شامل مهارتهای تفسیر کردن، تجزیه و تحلیل کردن، ارزیابی کردن، توضیح و تشریح، خودتنظیمی و استنباط می باشد. آشکارا است که گرایش و تمایل کافی در جهت توسعه و بکارگیری این مهارت ها امری ضروری بوده و تفکر انتقادی بدون تمایل و گرایش به آن صورت نخواهد پذیرفت. وی معتقد است تفکر انتقادی نیازمند شماری از تمایلات و گرایشات بوده و یک متفکر انتقادی نباید صرفا در پی افزایش مهارت های تفکر خود باشدبلکه باید به طور مداوم گرایشات و تمایلات خود را در این زمینه مورد بررسی قرار دهد(بیلینگز و هالستد،۲۰۰۵)

 

 • تعریف عملیاتی:

در این پژوهش منظور از  نمره استاندارد تفکر انتقادی نمره­ای است که فرد به سوالات ۳۳ ماده ای  پرسشنامه  یتکس می­دهد

 

 • مولفه های پرسشنامه:
 1. ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺧﻼﻗﻴﺖ(سوالات ۱تا۱۱)
 2. ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ(۱۲ تا۲۰)
 3. ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺗﻌﻬﺪ ( ۲۱ تا۳۳)

 

 • نمره گذاری پرسشنامه:

۱ = کاملا مخالف، ۲ = مخالف، ۳ = نامشخص، ۴ = موافق، ۵ = کاملا موافق.

 

 • تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره

 

حد پایین نمره  حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۳۳ ۹۹ ۱۶۵

 

امتیازات خود را از ۳۳ عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۳۳ و حداکثر ۱۶۵ خواهد بود.

نمره بین  ۳۳ تا ۶۶  : تفکر انتقادی ضعیف است.

نمره بین ۶۶ تا ۹۹ : تفکر انتقادی متوسط است.

نمره بالاتر از ۹۹  : تفکر انتقادی قوی است .

 

 • روایی و پایایی:

     بیابانگرد(۱۳۸۷) برای بدست آوردن روایی درتحقیق خود ضرایب همبستگی بین نمره های آزمودنی ها در دو نوبت یعنی آزمون و آزمون مجدد برای کل آزمودنی ها ،آزمودنی های دختر وآزمودنی های پسر به ترتیب(r=0/77)،(r=0/88)و(r=0/67) می باشد که رضایت بخش است.که درنتیجه از روایی خوبی برخورداراست.پایایی این پرسشنامه توسط ایزدی فرد و سپاسی آشتیانی(۱۳۸۹)به وسیله ضریب آلفای کرونباخ برای کل نمونه ۹۴/ ۰ و برای آزمودنیهای دختر ۹۵/۰ و برای آزمودنی های پسر ۹۲/۰گزارش شده است.

 

 • منبع:
 • پاک مهر، حمیده. میردورقی، فاطمه. غنایی چمن آباد، علی. کرمی، مرتضی(۱۳۹۲). رواسازی،اعتباریابی و تحلیل عاملی مقیاس گرایش به تفکر انتقادی ریتکس در مقطع متوسطه. فصلنامه اندازه گیری تربیتی.شماره۱۱٫سال۴

 

Billings, D. M. & Halstead, J. A. (2005). Teachingin nursing: a guide for faculty. Publishing Services Manager.

 

Facione, P. A. (2010). Critical Thinking: What It Is and Why It Counts. USA: Insight Assessment.

 

Ricketts, J. C. , Rudd, R. D. (2005). Critical Thinking Skills of Selected Youth Leaders: the Efficacy of Critical Thinking Disposition, Leaders and Academic Performance, Journal of

Agricultural Education, 46 (1): 32-43.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه تفکر انتقادی ریکتس (۲۰۰۳)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *