دانلود رایگان پرسشنامه توانایی های شناختی نجاتی + ۲ مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه توانایی های شناختی نجاتی:

این پرسشنامه توسط نجاتی در سال ۱۳۹۲ طراحی و هنجاریابی گردیده است که شامل ۳۰ گویه و ۷  مؤلفه(حافظه پرسش های ۱ تا ۶، کنترل مهاری و توجه انتخابی۷ تا ۱۲، تصمیم گیری۱۳ تا ۱۷، برنامه ریزی ۱۸ تا ۲۰، توجه پایدار۲۱ تا ۲۳،  شناخت اجتماعی۲۴ تا ۲۶ و انعطاف پذیری شناختی۲۷ تا ۳۰) می باشد.

که توانایی شناختی را در مقیاس لیکرت پنج گزینه ای از ۱ (تقریبا هرگز) تا ۵ (تقریبا همیشه می سنجد. پرسش های ۲۴، ۲۵ و ۲۶ نمره گذاری معکوس دارد.

 

سوالات:
۱ به خاطر آوردن کارهایی که قصد انجام دادن آنها را دارم، مشکل است
۲ به خاطر آوردن وقایعی که هفته گذشته برایم روی داده است، مشکل است.
۳ اسامی افرادی که هر روز با آنها سر و کار دارم، یادم میرود.
۴ شناسایی افرادی که قبلاً ملاقات کرده ام ، مشکل است.
۵ من فراموش می کنم به چه منظوری از خانه بیرون آمده ام.
۶ در گفتوگو موضوع مکالمه را فراموش میکنم و دائم حاشیه میروم
۷ انجام هم زمان دو کار برایم مشکل است و حواسم را پرت میکند.
۸ تغیر عادت موجب احساس ناراحتی و تشویش در من میشود
۹ یادگیری مهارتهای جدید برایم سخت است.
۱۰ من با کوچکترین صدایی تمرکزم از بین میرود.
۱۱ من در جمع نظرات نامناسبی ارائه میدهم که بعداً متوجه میشوم که بهتر بود ناگفته باقی میماند.
۱۲ خیلی وقت ها به یاد کارهایی که قبلاً انجام دادهام میافتم، از نسنجیده بودن آنها تعجب میکنم.
۱۳ پاداش سریع کم را بر پاداش زیاد دیرتر ترجیح میدهم.
۱۴ سرعت انجام کارها از دقت آنها برایم مهمتر است.
۱۵ در تصمیمگیری حوصله سبک و سنگینکردن شرایط را ندارم و دم دست ترین گزینه را انتخاب میکنم.
۱۶ انتظار کشیدن برایم سخت است. مثلا یک دقیقه پشت چراغ قرمز ایستادن برایم خیلی طولانی به نظر می آید.
۱۷ در حین انجام کار نمی توانم بین ابعاد مهم و غیرمهم کار تفاوت قائل شوم و هر کاری دم دستم بود انجام میدهم.
۱۸ برای دستیابی به اهداف بلند مدت خود، نمی توانم اهداف کوتاه مدت و نقشه رسیدن به آنها را ترسیم کنم.
۱۹ من برنامهریزی طولانی مدتی برای آینده خود ندارم.
۲۰ برنامه ریزی کارهای روزانه برایم دشوار است.
۲۱ من نمیتوانم مدت زیادی به حرف های افرادی که شمرده و کند حرف میزنند، گوش کنم.
۲۲ اگر بخواهم شیر اجاقگاز را کم کنم، معمولاً آن را خاموش میکنم.
۲۳ گوش دادن به یک سخنرانی تلویزیونی به طور کامل، برایم خسته کننده است.
۲۴ درصورتیکه یک فرد در یک جلسه اجتماعی معذب باشد، من کاری میکنم که فرد حس راحتتری پیدا کند.
۲۵ به اینکه دیگران به حرفهایم گوش کنند، توجه میکنم.
۲۶ می توانم منظور افراد را با نگاه کردن به آنها متوجه شوم.
۲۷ من فراموش می کنم وسایلم را کجا گذاشته ام و دائم دنبال وسایلم می گردم.
۲۸ خیلی وقتها تصمیمی می گیرم که عواقب آن را در نظر نگرفته و بعداً پشیمان می شوم.
۲۹ بیش از ده دقیقه نمیتوانم روی یک موضوع (مثلا مطالعه) تمرکز کنم.
۳۰ نمی توانم در حین گوش دادن به یک سخنرانی از آن یادداشت بردارم.

 

 

تعریف مفهومی

توانايي هاي شناختي عبارت اند از فرايندهاي عصبي درگير در اكتساب، پردازش، نگهداري و كاربست اطلاعات(داکس، 2004)فرايندهاي شناختي انسان به دليل ضرورت حل مشكلات بوم شناختي(سول و همکاران، 2007 و کنوتکا و همکاران، 2008) و هدايت محيط هاي اجتماعي پيچيده(هولکامپ و ساکایی، 2007) تحول يافته اند. 

توانايي هاي شناختي رابط بين رفتار و ساختار مغز بوده و گسترة وسيعي از توانايي ها (برنامه ريزي، توجه، بازداري پاسخ، حل مسئله، انجام هم زمان تكاليف و انعطاف پذيري شناختي) را در بر ميگيرد. اين موارد فقط شامل بخشي از توانايي هاي شناختي مي شود كه پاية آن منطق است.

اين توانايي ها شناخت سرد ناميده مي شوند. پاية بخشي ديگر از توانايي هاي شناختي كه به شناخت گرم معروف اند و در تجربة پاداش و گزند، تنظيم رفتارهاي اجتماعي و تصميم گيري در حالت هاي هيجاني نقش دارند، خواسته ها، باورها و هيجان ها هستند.(مادریگال و هات، 2008).

 

تعریف عملیاتی

توانایی های شناختی نمره اي است که آزمودنی در پرسشنامه توانایی هاي شناختی(نجاتی، 1392) کسب می نماید.

 

روایی و پایایی

پایایی پرسشنامه در پژوهش نجاتی (۱۳۹۲) با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد و ضریب آلفای 834/0 به دست آمد. همسانی درونی خرده مقیاس ها برای سئوال های مربوط به حافظه 755/0، کنترل مهاری و توجه انتخابی ۰578/0، تصمیم گیری 612/0، برنامه ریزی 578/0، توجه پایدار ۵۳۴/0، شناخت اجتماعی ۴۳۸/0 و انعطاف پذیری شناختی ۴۵۵/0 نشان داده شد. که به همین دلیل استفاده از خرده مقیاس ها به تنهایی سفارش نمی شود.

برای سنجش روایی همزمان آزمون از همبستگی معدل تحصیلی و زیر مقیاس های آزمون ۳۹۵ نفر از دانشجویان مورد بررسی استفاده شد، که به جز شناخت اجتماعی سایر زیر مقیاس ها در سطح 001/0>P با معدل همبستگی داشتند. در پژوهش پیرانی(1395) ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقياس ۸۲/0 به دست آمد.

 

 

منابع:

نجاتی، وحی(1392).پرسشنامة توانايي هاي شناختي: طراحي و بررسي خصوصيات روانسنجي. فصلنامه تازه هاي علوم شناختي. سال 15، شماره 2، تابستان 1392.

پیرانی ذبیح(1395)مداخله ای در کارکردهای شناختی و هیجانی دانش‌آموزان نارساخوان: اثربخشی و کارآمدی آموزش مهارت‌های شناختی- هیجانی. مجله ی ناتوانی های یادگیری. دوره 5، شماره 3. بهار 1395. صفحه 28-53.

Madrigal R. Hot vs. cold cognitions and consumers’ reactions to sporting event outcomes. Journal of Consumer Psychology 2008; 18(4):304-19.

Holekamp KE, Sakai ST, Lundrigan BL. Social intelligence in the spotted hyena (Crocuta crocuta). Philosophical Transactions of the Royal Society B 2007; 362:523-38.

Sol D, Szekely T, Liker A, Lefebvre L. Bigbrained birds survive better in nature. Proceed Royal Society B 2007;274:763-69.

Cnotka J, Güntürkün O, Rehkämper G, Gray RD, Hunt GR. Extraordinary large brains in tool-using New Caledonian crows (Corvus moneduloides). Neuroscience Letter 2008;433:241-45.

Dukas R. Evolutionary biology of animal cognition. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics 2004; 35:347-374.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه توانایی های شناختی نجاتی + ۲ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *