دانلود رایگان پرسشنامه ثبات زناشویی (پکیج کامل) + ۵ مقاله رایگان

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه ثبات تعاملات زناشویی: {روی لینک زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه ثبات تعاملات زناشویی (۲۰ سوالی)

___________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه ثبات زناشویی (MII):

شاخص عدم ثبات زناشویی (MII) توسط ادواردز، جانسون و بوث (۱۹۸۷) ساخته شده است.

شاخص بی ثباتی ازدواج یک ابزار ۱۴ سؤالی است که برای اندازه گیری عدم ثبات زناشویی و خصوصا مستعد طلاق بودن تدوین شده است.

این ابزار متکی بر این نظر است که برای ارزیابی بی ثباتی و خطر بالقوه طلاق زن و شوهر باید هم شناخت و هم رفتار به حساب آورده شود.

این مقیاس را مصاحبه گر می تواند به سهولت اجرا نموده و ظرف چند دقیقه نمره گذاری کند.

شاخص بی ثباتی ازدواج به عنوان یک ابزار خوش آتیه مشاوره می تواند به مشاور کمک کند تا او بتواند با دقت بیشتری نتایج قابل پیش بینی رابطه زناشویی را تعیین کند.

این مقیاس در دو قسمت آورده شده است. قسمت اول در کنار سنجش چند عامل دیگر ریسک ازدواج که در قسمت دوم آمده، می تواند دقت پیش بینی مشاور را افزایش دهد.

در مورد هر یک از شاخص های زیر سؤال کنید و دور پاسخ مناسب را دایره بکشید.

 

قسمت اول سوالات:
۱ گاه زن و شوهر فکر می کنند که در صورت جدایی از همسر خود از زندگی لذت خواهند برد، شما چند وقت یکبار چنین احساس می کنید؟ لطفا جواب خود را با خیلی اوقات، اغلب اوقات با هر گر مشخص کنید؟
۲ حتی اشخاصی که با همسر خود نسبتا خوب کنار می آیند، گاه به این فکر می افتند که آیا ازدواج آن ها موفق است؟ آیا شما در سه سال گذشته این فکر به ذهن تان آمده که ممکن است ازدواج شما دچار بحران شود؟
۳ تا آنجا که شما می دانید، آیا همسر شما هرگز فکر کرده است که ازدواج شما دچار بحران است؟
۴ آبا در سه سال گذشته، با اعضای خانواده، دوستان، شخص معتمد، مشاوره با مددکار درباره مشکلات ازدواج خود صحبت کرده اید؟
۵ تا آنجا که شما می دانید، آیا همسر شما با خویشاوندان، دوستان، یا مشاور درباره مشکلات شما با خودش در ازدواج صحبت کرده است؟
۶ آیا در سه سال گذشته، فکر طلاق یا جدا شدن به سر شما زده است؟
۷ تا آنجا که شما میدانید. آیا در سه سال گذشته فکر طلاق یا جدا شدن به سر همسرتان زده است؟
۸ در سه سال گذشته، آیا شما با همسرتان به طور جدی موضوع طلاق را مطرح کرده اید؟
۹ آیا شما با همسرتان درباره تقسیم دارایی صحبت کرده اید؟
۱۰ آیا شما درباره اقدام به طلاق با وکیل صحبت کرده اید؟
۱۱ آیا شما با همسرتان درباره طلاق یا جدایی با وکیل مشورت کرده اید؟

در این قسمت برخی از مواردی ذکر شده که گاه زن و شوهر به اتفاق انجام می دهند. لطفا برای در مورد بگویید که شما و همسرتان چند وقت یک بار این کار را به اتفاق انجام می دهید.

قسمت دوم سوالات:
 
1 چند وقت یکبار غذای اصلی روزانه خود را به اتفاق می خورید؟
2 چند وقت یکبار به اتفاق همسرتان به دیدن دوستان می روید؟
3 چند وقت یکبار برنامه فعالیت های مربوط به خانه را به اتفاق همسرتان انجام می دهید؟
4 چند وقت یکبار به اتفاق همسرتان به سینما، گردش، میهمانی، کوه و مانند آن ها می روید؟
5 اگر قرار باشد از اول شروع کنید، آیا . .

الف. با همین شخص ازدواج می کنید

ب، با شخص دیگری ازدواج می کنید، یا

ج. ابدأ ازدواج نمی کنید؟

۶ آیا از خودتان خانه دارید؟

7 به طور کلی، معتقدید که باورهای مذهبی شما تا چه حد بر زندگی روزمره شما اثر دارد؟

. چند سال از ازدواج شما با همسرتان می گذرد؟

اعتبار: شاخص بی ثباتی ازدواج با ضریب آلفای93/0از یک همسانی درونی عالی برخوردار است.

 هیچ اطلاعاتی درباره ثبات آن گزارش نشده است. در پژوهش یاری پور (۱۳۷۹) برای محاسبه ضریب اعتبار این ابزار از روش دو نیمه کردن استفاده شد که برای تعیین هماهنگی درونی آزمون به کار می رود. از ضریب همبستگی بین دو نیمه برای ارزیابی قابلیت اعتبار آزمون استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای این آزمون در پژوهش یاری پور ۹۵. به دست آمد که نشانه اعتبار قابل قبول است.

توضیح اینکه پژوهش مذکور بر روی زوج هایی به عمل آمد که از دادگاه قم به مراکز مداخلات مشاوره خانواده ارجاع داده شده بودند.

نمره گذاری پرسشنامه:

 شاخص بی ثباتی ازدواج را می توان با استفاده از دستور نموره گذاری آن به سهولت روی خود ابزار نمره داد. تعداد پاسخ های مستعد طلاق بودن جمع می شود و در پایین صفحه ثبت می گردد، جایی که رقم همتراز احتمال طلاق نیز آمده است.

پرسشنامه از دو قسمت تشکیل شده است. نمره گذاری بخش اول پرسشنامه به این صورت است که پاسخ بله نمره ۱ و پاسخ خیر نمره صفر می گیرد. در قسمت دوم هم طبق جدول زیر عمل می شود:

تفسیر قسمت اول پرسشنامه:

تعداد پاسخ های بله را جمع بزنید و آنها را در اینجا ثبت نمایید ( پاسخ های نمی دانم را نیز بله محسوب کنید)

احتمال بروز طلاق در سه سال آتی را طبق آنچه در ذیل آمده است مشخص نمایید.

نمره تمایل به طلاق احتمال طلاق (درصد)
2-0 22
4-3 26
6-5 31
9-7 38
+10 43

تفسیر قسمت دوم:

نمرات مربوط به فراوانی انجام کارها با هم را جمع بزنید. چنانچه حاصل جمع بین ۱۳ تا ۱۶ است عدد ۱۲ را از نمره احتمال طلاق کسر کنید و چنانچه بین ۹ تا ۱۲ است عدد ۱۰ را از نمرهی احتمال طلاق کسر نمایید.

اگر به گذشته باز می گشتید آیا (الف) دوباره با همسر فعلی تان ازدواج می کردید، (ب) با فرد دیگری ازدواج می کردید یا (ج) اصلا ازدواج نمی کردید؟

چنانچه پاسختان (ج) است، ۱۱ نمره به آخرین نمرهی احتمال طلاق اضافه کنید. اگر پاسختان (الف) یا (ب) است، به پرسش بعدی بروید.

آیا مسکن متعلق به خودتان است یا اجاره ای است؟

اگر خانه متعلق به خود فرد است از آخرین نمرهی احتمال طلاق ۶ نمره کسر کنید.

روی هم رفته میزان تأثیر گذاری باورهای مذهبی تان بر زندگی روزمره تان چقدر است؟ بسیار زیاد، زیاد، نسبی، کم، اصلا؟

چنانچه پاسخ ارائه شده بسیار زیاد، زیاد یا نسبی است، عدد ۴ را از آخرین نمره ی احتمال طلاق کسر کنید.

چند سال از عمر ازدواجتان می گذرد؟

اگر عمر ازدواج کمتر از ۵ سال است ۳ نمره را به آخرین نمره ی احتمال بروز طلاق اضافه کنید.

تعریف مفهومی: ثبات یا بی ثباتی ازدواج همراه با مفاهیمی مانند از هم پاشیدگی زناشویی، قطع روابط زناشویی، طلاق، کیفیت زناشویی پایین و ترک ازدواج استفاده شده است (براون و همکاران، ۲۰۰۶).

تعریف عملیاتی: در این فایل منظور از بی ثباتی زناشویی نمره ای است که فرد در پرسشنامه «شاخص عدم ثبات زناشویی «ادواردز و همکاران» (۱۹۸۷) به دست می آورد.

روایی: شاخص بی ثباتی ازدواج از روایی پیش بینی بسیار خوبی برخوردار است از گروه نمونه ای که در ۱۹۸۰ هیچ نشانه ای از بی ثباتی روانی نشان نداده بودند فقط ٪۳ در سال ۱۹۸۳ به ازدواج خود پایان دائمی دادند، در حالی که ازدواج اشخاصی که نمره آنها در نهایت مقابل آن بود ٪۲۷ یعنی نه برابر گروه اول از هم پاشید.

تحقیقات بعدی نشان داد که این شاخص از روایی سازهای خوبی برخوردار است، و با مقیاس های مربوط به تعامل و خرسندی زناشویی همبستگی منفی دارد.

در پژوهش یاری پور (۱۳۷۹) برای ارزیابی محتوای آزمون شاخص بی ثباتی ازدواج از نظرات چندین تن از اساتید متخصص استفاده شد که جملگی بر روایی سؤالات آزمون صحه گذاشتند.

پایایی و روایی پرسشنامه:

شاخص بی ثباتی ازدواج اولین بار ۱۹۸۰ در مورد ۲۰۳۴ زن و مرد متأهل زیر ۵۵ سال و با ۱۵۷۸ (%78) از این نمونه در سال ۱۹۸۳ بکار گرفته شد. عملا هیچ هنجار و یا اطلاعات جمعیت نگاری دیگری گزارش نشده است.

این آزمون در ایران توسط یاری پور (۱۹۷۹) روی ۵۰ زوج متقاضی طلاق در محاکم دادگستری استان قم که به مرکز مداخلات مشاوره خانواده ارجاع داده شده بودند (به عنوان گروه آزمایشی) و ۵۰ زوج غير ارجاعی بر اساس احتمال طلاق بالا (به عنوان گروه کنترل) اجرا شد.

روش نمونه گیری این پژوهش نمونه گیری در دسترس بود. جامعه آماری را زوجین متقاضی طلاق ساکن قم (۴۰۰ نفر) با حد اقل سه سال زندگی مشترک تشکیل می داد.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه ثبات زناشویی (پکیج کامل) + ۵ مقاله رایگان

  1. قائدی

    سلام. تمامی پرسشنامه های ثبات زناشویی رو دانلود کردم..و مقاله های که به صورت رایگان قرار داده اید رو مشاهده کردم..فوق العاده بود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *