دانلود رایگان پرسشنامه جهت گیری استراتژیک (احمدیان – ۱۳۹۲)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد جهت گیری استراتژیک (احمدیان – ۱۳۹۲):

 

پرسشنامه استاندارد جهت گیری استراتژیک توسط احمدیان در سال ۱۳۹۲ ساخته شد و دارای ۲۸ سوال در ۶ مولفه می باشد. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (خیلی کم تا خیلی زیاد) طراحی شده است. طیف لیکرت به دست امده بالای ۷۰ درصد می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

جهت گیری استراتژیک: جهت گیری استراتژیک اقدامات و جهت های انجام شده بوسیله یک بنگاه بمنظور اتخاذرفتارهای مناسب بمنظور عملکرد متعالی و مداوم تعریف شده است. جهت گیری استراتژیک جهت و اهدافی که مدیریت عالی یک بنگاه تمایل دارد پیگیری نماید. آن توانایی یک بنگاه برای تمرکز روی جهت گیری استراتژیک ومزیت رقابتی برای ایجاد یک  هماهنگی متناسب  استراتژیک را تعیین می ماید(نارور و اساالتر،۱۹۹۰ گاتینگنیون و ژویرب به نقل از احمدیان) .

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

تمام آیتم ها برای ابعادشامل متهورانه ۴ سوال – تحلیلی ۶سوال– تدافعی ۴سوال- آینده‎نگرانه۵سوال- فعالانه ۵ سوال و ریسک پذیری ۵سوال درمجموع ۲۹ سوالبراساس مقیاس ۵ گزینه ای لیکرت از (۱=بسیارمخالف  تا  ۵ = بسیارموافق ) دسته بندی شده است.

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه:

مولفه های پرسشنامه سوالات
تهاجمی ۱ تا ۴
تحلیل گری ۵ تا ۱۰
دفاعی ۱۱ تا ۱۴
اینده نگری ۱۵ تا ۱۸
فعالانه ۱۹ تا ۲۳
ریسک پذیری ۲۴ تا ۲۸

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵ ۲۶-۳۰ ۳۱-۳۵ ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر فوق دیپلم لیسانس کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر ۶ تا ۱۰سال ۱۱ تا۱۵سال بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

سوالات تخصصی:

بعد تهاجمی
۱ صرف نظرکردن از سود آوری بمنظور دستیابی به سهم بازار
۲ کاهش قیمت بمنظور افزایش سهم بازار  
۳ قیمت گذاری پایین ترازقیمت بازار  
۴ جستجوی موقعیت سهم بازاربه قیمت کاهش سود و نقدینگی
بعد تحلیل گری
۵ تاکید برهماهنگی موثرمیان سطوح وظیفه ای  
۶ سیستم های اطلاعاتی، پشتیبانی لازم رابرای تصمیم گیری فراهم می کنند.  
۷ وقتی که با تصمیم عمده ای مواجه می شویم معمولاً سعی می کنیم بوسیله تحلیل عمل نماییم.  
۸ استفاده از روش های برنامه ریزی  
۹ بهره گیری ازنتایج سیستم های اطلاعاتی و کنترلی مدیریت
۱۰برنامه ریزی نیروی انسانی و ارزیابی عملکرد مدیران عالی
بعد دفاعی
۱۱ اصلاحات اساسی در راستای فن اوری تولید  
۱۲ استفاده از سیستم های کنترل هزینه بمنظور کنترل هزینه ها  
۱۳ استفاده از روش های مدیریت تولید  
۱۴ تاکید برکیفیت  بااستفاده ازدوایرکیفیت  
اینده نگری
۱۵ معیارمابرای تخصیص منابع معمولاً منافع کوتاه مدت مارانشان می دهد.  
۱۶ تاکید برتحقیقات بنیادی برای فراهم نمودن نقطه اتصال رقابت در اینده   
۱۷ پیش بینی و برآورد شاخص های کلیدی عملیات  
۱۸ پیگیری مداوم روند کلی و اساسی بنگاه  
فعالانه
۱۹ بطور دائم در جستجوی فرصتهای جدید برای عملیات شرکت هستیم  
۲۰ معمولاً جزء اولین اشخاص برای معرفی برندها یا تولیدات جدید در بازارهستیم  
۲۱ به طوردائم در صدد کسب و کاری که بصورت بالقوه قابل حصول است.  
۲۲ رقبامعمولاً با استفاده از امکاناتشان سعی می نمایند جلوتر از ما اقدام نمایند.  
۲۳ فعالیت ها در مراحل بعدی دورفعالیت بطورراهبردی حذف می گردند.
ریسک پذیری
۲۴ بطورکلی مشخصه فعالیت های مادارای ریسک بالایی است  
۲۵ وقتی که تصمیمات بزرگ اتخاذ می نمائیم قصد داریم تا اندازه ای نظر محافظه کاری داشته باشیم.  
۲۶ پروژه های جدید بصورت جزء به جزء و مرحله به مرحله مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد  
۲۷ تمایل به حمایت ازطرحهایی که انتظار بازده اش مورد اطمینان است  
۲۸ معمولاًسعی می شودفعالیتهابدقت بررسی و بطور صحیح انجام گیرد.

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­ های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه ­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره ­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

  • تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره
حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۹ ۷۲٫۵ ۱۴۵
  • امتیازات خود را از ۲۹ عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۲۹ و حداکثر ۱۴۵ خواهد بود.  
  • نمره بین ۲۹ تا ۴۸: میزان جهت گیری استراتژیک در حد پایینی می باشد.
  • نمره بین ۴۸ تا ۹۶: میزان جهت گیری استراتژیک در حد متوسطی می باشد.
  • نمره بالاتر از ۹۶: میزان جهت گیری استراتژیک در حد بالایی می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

 اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). در پژوهش احمدیان (۱۳۹۲) برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شده است. بدین صورت که پرسشنامه، در اختیار تعدادی از صاحب‌نظران سازمان و مدیریت قرار گرفته است در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). در پژوهش احمدیان (۱۳۹۲) پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم­افزار SPSS به دست آمده و با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

متغیر درصد
جهت گیری متهورانه ۱/۷۹
جهت گیری تحلیلی ۸۱
جهت گیری تدافعی ۲/۷۳
جهت گیری آینده نگر ۵/۷۷
جهت گیری فعالانه ۶/۷۶
جهت گیری ریسک پذیری ۸۳
جهت گیری استراتژیک ۳/۷۹

لازم به ذکر است چنانچه ضریب آلفای کرونباخ بیش از ۷/۰ محاسبه گردد، پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی می‌شود.

منابع:

سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و عباس بازرگان (۱۳۹۰) روش تحقیق در علوم رفتاری.

احمدیان، اسماعیل (۱۳۹۲). تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان گیلان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد رشت.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه جهت گیری استراتژیک (احمدیان – ۱۳۹۲)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *