دانلود رایگان پرسشنامه جهت گیری استراتژیک – تئودوسیو و همکاران (۲۰۱۲)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

پرسشنامه جهت گیری استراتژیک – تئودوسیو و همکاران (۲۰۱۲):

 

ردیف تا چه میزان با هر یک از عبارت‌های زیر موافق هستید خیلی موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم خیلی مخالفم
۱ ما دائما در تلاشیم تا نیازهای افزوده مشتریان را که آن‌ها از آن بی خبرند بیابیم.
۲ ما راه حل هایی برای نیازهای غیر واضح مشتریان در خدمات جدیدمان قرار می‌دهیم.
۳ ما چگونگی استفاده مشتریان ازخدماتمان را پیش بینی می‌کنیم.
۴ حتی با ریسک کنار گذاشته شدن خدمات به نوآوری می‌پردازیم.
۵ ما رضایت مشتری را مرتب و منظم اندازه گیری می‌کنیم.
۶ کارمندان سازمان اطلاعاتی را که در باره فعالیت‌های رقبا دارند به اشتراک می‌گذارند.
۷ ما به سرعت به اقدامات رقابتی که تهدیدمان می‌کنند پاسخ می‌دهیم.
۸ ما نقاط ضعف و قوت رقبای اصلی‌مان را ارزیابی می‌کنیم.
۹ در جایی که فرصتی برای دست یابی به سود رقابتی داشته باشیم مشتریانمان را مورد هدف قرار می‌دهیم.
۱۰ مشتریان ما مرتب اطلاعاتی درباره فعالیتهای رقبا جمع آوری می‌کنند.
۱۱ ما اهداف رقبا را شناسایی می‌کنیم.
۱۲ ما عملکرد رقبای اصلی‌مان را پیگیری می‌کنیم.
۱۳ ما حوزه‌های شکست یا موفقیت رقبای اصلی‌مان را می‌شناسیم
۱۴ مدیریت ارشد بطور منظم درباره نقاط ظعف و قوت رقبا بحث می‌کند.
۱۵ ما تلاش می‌کنیم تا استراتژی پیاده شده توسط رقبایمان را شناسایی می‌کنیم؟
۱۶ تقویت کارایی اجرایی بانک اولویت اول است.
۱۷ ما نگرانی زیادی بر سر اجرای تقلیل هزینه‌ها داریم.
۱۸ ما دائما بدنبال تقویت فرایندهای اجرایی به منظور کاهش هزینه هستیم.
۱۹ دستیابی به اقتصادهای مقیاسی و گسترده عناصر مهم استراتژی ما هستند.
۲۰ ما دائما برکارایی فرایندهای کلیدی اجرایی نظارت داریم.
۲۱ نواوری هایی که بر پایه نتایج تحقیق باشند خیلی زود مورد قبول واقع می‌شوند.
۲۲ مدیریت بطور فعالی بدنبال ایدهای نوآورانه است.
۲۳ نوآوری مشتاقانه توسط مدیریت برنامه/پروژه مورد قبول واقع می‌شود
۲۴کارمندان در ابراز ایده‌های خلاقانه خود آزادند.

جهت گیری استراتژیک:

جهت گیری استراتژیک قواعد و راهنمایی هستند که بر فعالیت‌های بازاریابی و ایجاد استراتژی شرکت تاثیر می­گذارند. آن‌ها منعکس کننده­ی جهات استراتژیکی بکار رفته توسط یک شرکت برای ایجاد رفتارهای مناسبی که منحصر به عملکرد برتر می­شوند، هستند. در فلسفه­ی یک شرکت مبنی بر چگونگی به راه انداختن یک تجارت از راه ارزش‌ها و باورهای عمیق یافت می‌شوند در این تحفیق شامل جهت گیری مشتری، جهت گیری رقیب، هزینه گرایی و جهت گیری نوآوری است (تئودوسیو و همکاران، ۲۰۱۲).

جهت گیری مشتری :

مفهوم مشتری گرایی شامل درک نیازهای مشتری وارضای آن‌ها و همینطور درک و کاهش ضررهای انگاشتی وی می‌باشد. مفهوم نزدیک به توصیف دیگر محققان از جهت گیری مشتری را هامبورگ (۱۹۹۸)به شکل نزدیکی به مشتری ,با ابعادی از قبیل صداقت در ارائه اطلاعات به مشتریان و انعطاف پذیری در معامله با آن‌ها بیان می‌دارد تا نشان دهد که شرکت‌ها چگونه باید با مشتریان خود تعامل داشته باشند.

جهت گیری رقیب :

براساس­نارور و اسلیتردرسال۱۹۹۰رقیب محوری به معنای درک مداوم قابلیت‌ها وراهبردهای رقبای عمده بالقوه وفعلی که نیازهای مشتریان هدف سازمان راتامین می­کند واستفاده ازآن دانش(دانش شناخت رقبا)درراستای ایجادارزش برترمشتری است.

جهت گیری هزینه:

 هزینه گرایی عبارتست از مجموعه اقداماتی که سازمان برای تامین رضایتمندی مشتریان، همراه با کنترل و کاهش مستمر هزینه‌های سازمان انجام می­دهد(بزرگی، ۱۳۹۳).

جهت گیری نوآوری:

 نوآوری فرایندی است که در آن از طریق ساختار شکنی در بازار موجود و با معرفی محصولات و یا خدمات جدید ثروت و ارزش ایجاد می‌شود که باعث حرکت منابع به سمت شرکت‌های جدید می‌شود و در نتیجه اجازه رشد شرکت‌های جدید را می‌دهد . علاوه بر این نوآوری از جمله انگیزه‌های کلیدی برای شروع یک کسب و کار است (پیرلا، ۲۰۱۲).

به منظور ارزیابی جهت گیری استراتژیک سازمان می توان از پرسشنامه جهت گیری استراتژیک که توسط تئودوسیو و همکاران (۲۰۱۲) طراحی و اعتباریابی شده است، استفاده کرد. این پرسشنامه شامل ۲۴ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می‌باشد، پرسشنامه چهار بعد جهت گیری مشترک، جهت گیری رقیب، جهت گیری داخلی و جهت گیری نوآورانه را مورد سنجش قرار می‌دهد. شماره سوالات مربوط به ابعاد این پرسشنامه به قرار جدول زیر است:

متغیر شماره سوالات
جهت گیری مشتری ۵-۱
جهت گیری رقیب ۱۵-۵
جهت گیری داخلی / هزینه ۲۰-۱۶
جهت گیری نوآوری ۲۴-۲۱

شیوه نمره گذاری

طیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد (شامل: کاملاً موافقم تا کاملا مخالفم) در جدول زیر نشان داده شده است.

مقیاس درجه‌بندی سوالهای پرسشنامه

نمره­های به دست آمده را جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۴ ۷۲ ۱۲۰
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۲۴ تا ۴۸ باشد، میزان متغیر در این جامعه ضعیف می‌باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۷۲ تا ۹۶ باشد، میزان متغیر در سطح متوسطی می‌باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۹۶ باشد، میزان متغیر بسیار خوب می‌باشد.

پایایی و روایی:

در مطالعه بزرگی (۱۳۹۳) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است. و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می‌دهد ، نظر خواهی شد و مورد تایید قرار گرفت. آلفای کرونباخ پرسشنامه در پژوهش بزرگی (۱۳۹۳) به قرار جدول زیر بدست آمده است:

متغیر آلفای کرونباخ
جهت گیری مشتری ۸۷۴٫
جهت گیری رقیب ۸۱۸٫
جهت گیری داخلی / هزینه ۸۰۷٫
جهت گیری نوآوری ۸۲۴٫

منابع:

بزرگی، فاطمه (۱۳۹۳)، بررسی رابطه بین جهت گیری‌های استراتژیک و قابلیت‌های بازاریابی با عملکرد سازمان‌های خدماتی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد سلامی واحد رشت.

Piirala, P. (2012). The impact of entrepreneurial orientation on firm performance: a comparative study of Finnish and German SMEs. Aalto University School of Business,

Theodosiou, M., Kehagias, J., & Katsikea, E. (2012). Strategic orientations, marketing capabilities and firm performance: An empirical investigation in the context of frontline managers in service organizations. Industrial Marketing Management, 41(7), 1058-1070.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه جهت گیری استراتژیک – تئودوسیو و همکاران (۲۰۱۲)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *