دانلود رایگان پرسشنامه جهت گیری زندگی + ۴ مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه جهت گیری زندگی: {روی لینک زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه جهت گیری زندگی – نسخه تجدید نظر شده (اسچیر و کارور)

_____________________________________________________

قسمتی از آزمون جهت گیری زندگی:

شی یر و کارور (۱۹۸۵) برای ارزیابی خوش بینی سرشتی، آزمون جهت گیری زنگی (LOT) فرم خود گزارشی خلاصه ای را تدوین کرده و بعدها آن را مورد تجدید نظر قرار دادند (شی یر و همکاران، ۱۹۹۴). نوع خوش بینی که توسط LOT ارزیابی می شود، یک صفت شخصیتی است که مشخصه آن انتظارات مطلوب شخصی در آینده است (کار، ۲۰۰۴، ترجمه نجفی زند و پاشا شریفی، ۱۳۸۵).

سوالات:
۱ من در موارد نامطمئن معمولاً انتظار بهترین حالت را دارم.
۲ من به راحتی می توانم آرامش خود را به دست آورم.
۳ هرگاه فکر می کنم اتفاق بدی برایم روی خواهد داد، همان اتفاق برایم رخ می دهد.
۴ من همیشه نسبت به آینده خوش بین هستم.
۵ من از بودن با دوستانم لذت می برم.
۶ برای من مشغول بودن بسیار اهمیت دارد.
۷ من به ندرت انتظار دارم امور بر وفق مرادم باشد.
۸ من به آسانی غمگین نمی شوم.
۹ من به ندرت در مورد اتفاق افتادن چیزهای خوب حساب باز می کنم.
۱۰ روی هم رفته انتظار دارم که بیشتر چیزهای خوب برایم رخ دهند تا چیزهای بد.

آزمون جهت گیری زندگی (LOT) شامل ۸ ماده بود. ۴ ماده آن بیانگر خوش بینانه و ۴ ماده بیانگر خلق بدبینانه بوده و پاسخ دهندگان در یک مقیاس چند درجه ای میزان موافقت یا عدم موافقت خود را با هر یک از جملات اعلام می کردند.

این آزمون از لحاظ بیشتر ویژگی های روان سنجی مناسب بود و تنها انتقادی که به آن وارد شد این بود که عبارت خوش بینانه و بدبینانه آزمون همیشه از همسانی درونی بالایی برخوردار نبودند (الیورز، ۱۹۹۴؛ مارشال و لانگ، ۱۹۹۰). افزون بر این، بعضی از جملات این آزمون نشان دهنده دقیق انتظارات فرد از آینده نبودند (برد، ۱۹۹۸).

بنابراین نسخه تجدیدنظر شده آزمون جهت گیری زندگی (LOT- R) جانشین آزمون اصلی (LOT) شد (شی یر و همکارن، ۱۹۹۴).

نسخه تجدید نظر شده آزمون جهت گیری زندگی، از آزمون اصلی خلاصه تر است (شامل ۶ماده، ۳ ماده نشان دهنده تلقی خوش بینیانه و ۳ ماده نشان دهنده تلقی بدبینانه). در نسخه تجدید نظر شده موادی که به طور دقیق بر انتظارات تأکید نداشتند حذف یا بازنویسی شدند. LOT-R از همسانی درونی مطلوب برخوردار بوده (ضریب آلفای کرونباخ ۷۰/۰) و در طول زمان ثبات خوبی دارد.

 به دلیل هم پوشی گسترده مواد آزمون های LOT و LOT-R همبستگی این دو آزمون بسیار بالاست (شی یر و همکارن، ۱۹۹۴).

با این وجود  ارتباط درونی جملات خوش بینانه و بدبینانه نسخه تجدید نظر شده آزمون جهت گیری زندگی از نسخه اصلی آن بیشتر است. به دلیل مزیت های نسخه تجدید نظره شده آزمون جهت گیری زندگی، امروزه در اکثر پژوهش ها از این آزمون استفاده می شود (کارور، ۲۰۰۵).

 

 

ویژگی های روان سنجی

اعتبار: پژوهش های مکرر نشان داده اند که خوش بینی و بدبینی سرشتی (هم پرسشنامه LOT هم هم پرسشنامه LOT-R) با طیف گسترده ای از سازه های مرتبط مانند عزت نفس، ناامیدی و روان آزرده خویی (برای مثال: فانتانی و جونز، 1997؛ شی یر و کارور، 1985؛ شی یر و همکاران، 1994) رابطه دارند که این مطلب بیانگر اعتبار همگرای این پرسشنامه است.

به علاوه، تحلیل عاملی خوش بینی سرشتی و سازه های مرتبط با آن نشان داده است که خوش بینی سرشتی یک عامل مستقل و مجزا است (شی یر و کارور، 1985؛ شی یر و همکاران، 1994)، که این مطلب نشان دهنده اعتبار افتراقی این سازه است.

پایایی پرسشنامه:

 ضریب پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 74/0 به دست آمده است که نشان دهنده پایایی بالای آزمون است.

 

اعتبار و پایای ایرانی

این آزمون در سال 1383، توسط خدابخشی در ایران هنجاریابی شده است. نتایج به دست آمده بر اساس روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ حاکی از پایایی بالی مقیاس خوش بینی می باشد. ضرایب روایی هم زمان بین مقیاس خوش بینی با افسردگی و خود تسلط یابی به ترتیب 649/0 و 725/0 به دست آمد.

تحلیل عوامل مقیاس خوش بینی نشان داد که این مقیاس از دو عامل امید به آینده و نگرش مثبت نسبت به وقایع تشکیل شده است.

 

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 10 گویه است.گویه های 8 و 6 و 5 و 2 انحرافی هستند و نمره ای به آنها تعلق نمی گیرد.

در گویه های 10 و 4 و 1: گزینه کاملاً موافقم 4 امتیاز، موافقم 3 امتیاز، نظری ندارم 2 امتیاز، مخالفم 1 امتیاز و کاملاً مخالفم نمره صفر تعلق می گیرد.

در گویه های 9 و 7 و 3 نمره گذاری معکوس می باشد: گزینه کاملاً موافقم نمره صفر، موافقم 1 امتیاز، نطری ندارم 2 امتیاز، مخالفم 3 امتیاز و کاملاً مخالفم 4 امتیاز تعلق می گیرد.

همان طور که مشاهده می شود، دامنه نمرات این آزمون بین 0 تا 24 متغیر است.

 

تعریف مفهومی خوشبینی

یکی از جنبه های مثبت اندیشی است و به معنای داشتن انتظارات مثبت برای نتایج و پیامدهاست به عبارت دیگر توانایی زیرکانه نگاه کردن به زندگی و تقویت نگرشهای مثبت حتی در صورت بروز بدبختی و احساسات منفی ( شی یر و کارور ، 1985 ).

 

تعریف مفهومی بدبینی

نقطه‌ی مقابل خوشبینی که به معنای تآکید بر فاجعه آمیزترین علت هر شکست است در واقع بدبینی عادت ذهنی ریشه داریست که عواقب گسترده و مصیبت امیز دارد و در پی هر شکست محکمتر می شود ( سلیگمن، رایویچ، کاکس و گیلهام، ترجمه داورپناه، 1388 ).

 

منابع:

زمردی، سعیده (1386)، بررسی رابطه بین خوش بینی و سطح ترشح کورتیزول در دانشجویان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی.

کار، آلان (2004)، روان شناسی مثبت، ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند .

Brid, W.A.(1998). A comparison of positive expectancies: A review of theories of M.F. Scheier, C.s. Carver, M.P. Seligman, and C.R.Snyder.

Heinonen, K. (2004). Underpinnings of dispositional optimism and pessimism and associated constructs.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه جهت گیری زندگی + ۴ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *