دانلود رایگان پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (۴۰ سوالی)

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه حل تعارض: {روی لینک زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه سبک های حل تعارض رحیم – زوجین (ROCI-II) + 5 مقاله رایگان

__________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ):

پرسشنامه حل تعارض CRQ، توسط ویکز (۱۹۹۴) و فیشر و اوری (۱۹۹۱) ساخته شد. این پرسشنامه به عنوان ابزاری برای اندازه گیری ایده های حل تعارض و توانایی شخص در خلق و ارائه راه حل های برنده – برنده و سودمند به حال طرفین تعارض ساخته شد.

عبارات این پرسشنامه ادراک و برداشت پاسخ دهندگان را بر مبنای این که معمولاً چگونه در رفتارهای خاص مرتبط با تعارض وارد می شوند و میزان آگاهی آن ها را از موضوع تعارض می سنجد.

پرسشنامه CRQ، به عنوان وسیله ای برای ارتقاء و بهبود درک افراد از تعارض، طراحی و به عنوان ابزاری آموزشی مورد استفاده قرار گرفته است (علیرضایی، ۱۳۸۸).

این پرسشنامه از ۴۰ گویه و ۱۰ خرده مقیاس تعارض را امری طبیعی می داند (۴ سوال)، فضا و موقعیت (۴ سوال)، شفاف سازی دریافت و برداشت ها (۴ سوال)، توجه به نیازها به جای خواسته ها (۴ سوال)، ایجاد رابطه همکاری مثبت و قدرتمند (۴ سوال)، تمرکز بر آینده با یادگیری از گذشته ها (۴ سوال)، ارائه گزینه هایی برای سود متقابل (۴ سوال)، بسط و ارائه کارهای شدنی، هدف گذاری گام به گام تا عمل (۴ سوال)، ایجاد توافق های مبتنی بر سود متقابل (۴ سوال) و ملاحظه کاری و مراعات بیش از حد (۴ سوال) تشکیل شده است.

 

هدف: سنجش ایده های حل تعارض و توانایی شخص در خلق و ارائه راه حل های برنده – برنده و سودمند به حال طرفین تعارض

لطفا هر یک از عبارات زیر را بخوانید و بر اساس درجه بندی زیر مشخص کنید که معمولاً در مواردی که در هر عبارت مشخص شده چه می کنید؟ رفتاری که به طور معمول در محیط خانه یا کار در آن شرایط نشان می دهید را در نظر بگیرید و پاسخ مناسب خود را در مقابل هر عبارت علامت بزنید.  برای هر عبارت وقت زیادی صرف نکنید و اولین پاسخی که با رفتار شما همخوانی دارد را علامت بزنید.  لطفاً صادقانه به این عبارات پاسخ دهید تا نتایج حاصله از ارزش بیشتری برخوردار باشند.

سوالات:
۱ احساس می کنم تعارض و درگیری تجربه ای منفی است.
۲ وقتی یک تعارض و درگیری را برطرف می کنم این کار باعث بهبود روابطم می شود.
۳ از اینکه در یک رویارویی با دیگران وارد شوم می ترسم.
۴ فکر می کنم فرد در تعارضات و درگیری ها آسیب می بیند.
۵ وقتی آماده حضور در جلسه ای می شوم که قرار است در مورد یک تعارض و درگیری گفتگو کنیم سعی می کنم زمان و مکان جلسه مورد قبول دوطرف باشد.
۶ اینکه تعارض در کجا شکل می گیرد مهم است.
۷ وقتی با دیگران درباره تعارض یا درگیری ای جلسه ای دارم سعی می کنم کاری کنم که احساس راحتی کنند.
۸ وقتی درباره تعارض یا درگیری با طرف مقابل شروع به بحث می کنم عبارت آغازین بحثم را به دقت انتخاب می کنم تا بتوانم انتظارات واقع بینانه مثبتی را بنا کنم.
۹ در زمان تعارض و درگیری احساسات واقعی ام را بیان می کنم.
۱۰ در طی تعارض و درگیری سوالاتی می پرسم تا آنچه که درست متوجه نشده ام را روشن کرده و بفهمم.
۱۱ می کوشم از تأثیرات مثبت و منفی برداشت های شخصی ام بر نحوه رویارویی با دیگران در تعارض و درگیری آگاه باشم.
۱۲ در تعارض و درگیری ها رفتارهایم را بر مبنای این که طرف مقابل درباره من چگونه فکر می کند شکل می دهم.
۱۳ احساس می کنم فقط نیازهای من هستند که اهمیت دارند.
۱۴ فکر می کنم برای اینکه یک رابطه تا آخر ادامه یابد نیازهای دو طرف باید مد نظر قرار گیرند.
۱۵ ذر یک تعارض و درگیری تلاش می کنم بین نیازها واقعی با امیال و خواسته ها تفاوت قایل شوم.
۱۶ برای اینکه به رابطه آسیبی نرسد ممکن است موقتاً برخی از خواسته های شخصی خودم را کنار بگذارم.
۱۷ نگرش های مثبت خودم را با طرف مقابل در میان می گذارم به این امید که او نیز همین کار را انجام دهد.
۱۸ فهمیده ام که لازم است قدرت خودم را بر دیگران اعمال کنم تا روش مرا قبول کنند.
۱۹ از این امر آگاهم که ممکن است طرف مقابل نیاز داشته باشد احساس کند که تعارض تحت کنترل است.
۲۰ در یک تعارض و درگیری معتقدم نباید دستی بالاتر از دست من وجود داشته باشد.
۲۱ بخشیدن دیگران برای من آسان است.
۲۲ در طول یک تعارض جدید مسائل قدیمی را پیش می کشم.
۲۳ هنگامی که وارد یک درگیری جدید می شوم به آینده این ارتباط در دراز مدت می اندیشم.
۲۴ در طول تعارض سعی می کنم بر طرف مقابل مسلط باشم.
۲۵ با ذهنی باز و پذیرنده به گزینه های دیگر غیر از راه حل خودم گوش می دهم.
۲۶ احساس می کنم برای هر مشکل تنها یک راه حل وجود دارد.
۲۷ وقتی با تعارضی روبرو می شوم از قبل درباره طرف مقابلم تصوراتی دارم که باعث می شوم اجازه ندهم زیاد پیش روی کند.
۲۸ می توانم بپذیرم که دیگران از من انتقاد کنند.
۲۹ احساس می کنم برنده شدن در جنگ مهم تر از برنده شدن در جر و بحث است.
۳۰ تلاش می کنم بجای توافق موقتی به دنبال راه حلی بدیع و کامل برای حل تعارض باشم.
۳۱ در رویارویی با تعارض یک راه حل از پیش تعیین شده منجر به نتیجه دارم.
۳۲ احساس می کنم باید بر گفتگو مسلط بوده و کنترل را در دست داشته باشم.
۳۳ اگر من به روش خودم عمل کنم من برنده ام و شما بازنده.
۳۴ هنگام درگیری با دیگران از آنها می خواهم که موقعیت خود را تشریح کنند.
۳۵ برای حل تعارض و درگیری چانه زده و معامله می کنم.
۳۶ در پایان درگیری و تعارض برای من اهمیت دارد که نیازهای طرف مقابل نیز به اندازه نیازهای من برآورده شده باشند.
۳۷ من خشم خود را به روشی سازنده ابراز می کنم.
۳۸ در موقعیت های متعارض دشوار درخواست می کنم که نفر سومی شرایط را تسهیل نماید.
۳۹ من از خشم طرف مقابل چشم پوشی می کنم تا روی مسئله واقعی که باعث تعارض و درگیری شده متمرکز شوم.
۴۰ احساس می کنم که در یک درگیری در مورد مسائل خاص به توافق رسیدن بهتر از مخالفت هستم.

 

 

مبانی نظری

به عقیده برخی از محققان حل تعارض، به انواع راهبردهای مدیریت تعارض اطلاق می شود که شخص تمایل دارد در وضعیت تعارضی از آن ها استفاده کند(رحیم، 1983؛ تینگ تامی و همکاران، 2000). نکه حائز اهمیت این است که در اغلب پژوهش های انجام شده دو مفهوم مدیریت کردن تعارض و حل تعارض یکسان در نظر گرفته شده اند. (موریتا، 2003؛ رحیم، کافمن و پسنیکا، 2004؛ رحیم، 1983؛ گودوین، 2000؛ هن اینگ، 2003؛ باولز، 2008).

رحیم (1983)، سبک های حل تعارض را به پنج سبک تقسیم می کند. که نگرانی نبست به خود و نگرانی نسبت به دیگران در هنگام حل تعارض اساس این تقسیم بندی است. و همین تقسیم بندی اساس ساخت پرسشنامه ROCI-II، قرار گرفت. این سبک ها عبارتند از:

 

سبک یکپارچگی:

مستلزم اهمیت دادن زیاد به نگرانی های خود و نگرانی های دیگران است. این سبک مستلزم تشریک مساعی بین دو طرف است، مثل گشودگی، مبادله اطلاعات، بررسی تفاوت ها و یافتن راه حل قابل قبول برای هر دو طرف می باشد. افراد در استفاده از این سبک هم به مشارکت و هم به ابراز وجود می پردازند. بنابراین تعارض با توجه تفاوت ها و جستجوی راه حل های جدید به صورت سازنده رفع می شود. در نهایت یک وضعیت برنده – برنده پیش می آید (گودوین، 2000). این سبک با حل مسأله مرتبط است (موریتا، 2003). باباپور (1385)، در پژوهش خود از این سبک تحت عنوان سبک همراهانه یاد می کند (حقیقی و همکاران، 1391).

 

سبک ملزم شده (متعهد شده):

مستلزم اهمیت پایین به نگرانی های خود و اهمیت دادن بالا به نگرانی های دیگران است، تلاش برای کاستن تفاوت ها و تأکید کردن بر اشتراکات به منظور راضی کردن دیگران، هم چنین از دیگر مشخصه های این سبک می توان به عدم ابراز وجود و مشارکت در حل تعارض اشاره نمود. در این سبک فرد توجه پایینی به وضعیت خود دارد. بنابراین تعارض به عنوان یک موقعیت بازنده – برنده دیده می شود. باباپور (1385)، در پژوهش خود از این سبک تحت عنوان سبک مهربان نانه یاد می کند (حقیقی و همکاران، 1391).

سبک مسلط:

به وسیله اهمیت دادن زیاد نگرانی های به خود و اهمیت دادن پایین به نگرانی های دیگران مشخص می شود. این سبک به عنوان یک سبک رقابتی شناخته شده است. در این سبک رفتار افراد تحمیل کننده است. در این سبک فرد تلاش می کند به اهدافش دست یابد، بدون این که برای دیگران اهمیتی قائل شود. افراد در استفاده از این سبک به وسیله مشارکت پایین و ابراز وجود شناخته می شوند. در این سبک یک وضعیت رقابتی برنده – بازنده پیش می آید (حقیقی و همکاران، 1391).

 

سبک اجتنابی:

با اهمیت دادن پایین نگرانی های به خود و دیگران مشخص می شود. معمولاً با کناره گیری توأم است، در این سبک مسئولیت را به شخص دیگر واگذار می شود، دور ماندن از تعارض، چشم پوشی از عدم توافق، خودن سرد بودن و خنثی باقی ماندن از دیگر ویژگی های این سبک است. افراد در این سبک به عدم مشارکت و عدم ابراز وجود می پردازد. بنابراین یک وضعیت بازنده – بازنده به وجود می آید (حقیقی و همکاران، 1391).

 

سبک مصالحه:

در میان سایر سبک ها، سبک حل تعارض مصالحه از یک موضع میانه برخوردار است. با یک سطح متوسطی از اهمیت دادن به نگرانی های خود و دیگران مرتبط است. این سبک براساس یک استراتژی داد و ستد و براساس یک تصمیم گیری دوجانبه قابل قبول اتخاذ می شود و هنگامی که دو نفر از امتیازات مساوی برخوردار باشند از این سبک بهره می برند.

این سبک مستلزم هم ابراز وجود و هم مشارکت است، اما در مقایسه با سبک یکپارچگی از شدت کمتری برخوردار است. بنابراین به این موقعیت به عنوان نه برنده – نه بازنده نگریسته می شود (حقیقی و همکاران، 1391).

 

روش نمره گذاری و تفسیرنتایج

نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که برای گزینه های «تقریباً هرگز»، «گاهی»، «نیمی از اوقات»، «معمولاً» و «تقریباً همیشه» به ترتیب امتیازات 1، 2، 3، 4 و 5 در نظر گرفته می شود.

نمرات عبارات 1، 3، 13، 18، 22، 24، 26، 27، 31، 32، 33 و 35 به صورت معکوس نمره گذاری می شوند و بقیه عبارات به همان ترتیب باقی می مانند (جدول زیر).

نمرات هر زیر مقیاس را جمع کرده و سپس آن را نمرات سایر خرده مقیاس جمع می شوند و نمره کل به دست می آید (علیرضایی، 1388).

جمع نمرات شما هر چه بالاتر باشد نشان دهنده کارایی و اثر بخشی بیشتر شما در حل تعارض است.  بالاترین و پائین ترین نمرات شما به ترتیب نشان دهنده اثر بخش ترین و ضعیف ترین توانایی های شما در ارائه راه حل برای تعارض است.

 

روایی و پایایی

هن اینگ (2003) ضرایب پایایی این ابزار را با استفاده از روش تصنیف 69/0 و با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با 77/0 بدست آورد.

ارزیابی کلی این تست نشان می دهد با استفاده از روش دونیمه کردن نمره دو فاکتور دو و هفت از کل فاکتورهای این تست پایا و معتبر بودند.  تست روایی سازه خوبی داشته و درمقایسه با تست ROCI-I از روایی همزمان خوبی برخوردار است.

اعتبار سازه با روش تحليل عوامل وجود 10 زير مقياس پرسشنامه را تاييد كرد (عليرضايي،1388، به نقل از حقيقي و همكاران، 1391). همچنین افضل رحيم به نقل از اعتباريان و پورولي (1387) آلفای کرونباخ را 84/0 و 82/0 بدست آورد.

 

هنجاریابی

در پژوهش حقیقی و همکاران (1391) مشخصات جمعیت شناختی نمونه پژوهش برحسب جنسیت در جدول زیر آمده است.

جنسیت فراوانی درصد
مرد 150 50
زن 150 50
مجموع 300 100

 

منابع:

حقيقي، حميد؛ زارعي، اقبال و قادري، فواد (1391). بررسي ساختار عاملي و ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه سبک هاي حل تعارض رحيم (ROCI-II) در بين زوجين ايراني، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مرداد و شهریور 1391، 19 (4): 534-561.

اعتباريان، اكبر و پورولي، زينب (1387). تعيين رابطه ميان خودكنترلي و استراتژي هاي حل تعارض در بين كاركنان اداري دانشگاه آزاد خوراسگان. فصلنامه رهيافتي نو در مديريت آموزشي، دانشگاه آزاد مرودشت، سال 1، شماره2، صفحات 130-111.

Henning, M. (2003). Evaluation of Conflict Resolution Questionnaire. Master Thesis, Auckland University of Technology.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (۴۰ سوالی)

  1. خالقی

    دوتا پرسشنامه حل تعارض رو از سایت دانلود کردم..

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *