دانلود رایگان پرسشنامه درماندگی آموخته شده + ۲ مقاله رایگان

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد درماندگی آموخته شده:

یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در شکل گیری و تداوم درماندگی نوع افکار و نگرش هایی است که در ذهن جای گرفته است آنچه شاخص درماندگی است شناخت کنترل ناپذیری است نه کنترل ناپذیری واقعی درماندگی آموخته شده که به وسیله ی حوادث کنترل ناپذیر ایجاد می شوند منجر به یک ساخت شناختی منفی می گردند.

 یعنی اعتقاد به اینکه موفقیت و شکست خارج از کوشش های شخص است. افراد با دلایل عملکرد درونی – پایدار و کلی برای شکست های خود نشانه های درماندگی را بروز می دهند (فرخی و محمد زاده، ۱۳۸۳).

به نظر می رسد در برخی افراد درماندگی آموخته شده نوعی مکانیسم غلبه بر مشکلات و رویدادهای آزار دهنده است.

سوالات:
۱ من برای رسیدن به اهداف زندگی مایل به خطر کردن هستم.
۲ من معتقدم که ویژگی های شخصیتی ام مانع رسیدن به اهداف زندگیم می شوند.
۳ هنگامی که وقایع آن طور که برنامه ریزی کرده ام رخ نمی دهند همیشه اشتباه از من است.
۴ حساس می کنم که ایجاد تغییر در زندگیم امکان پذیر است.
۵ هنگامی که به موفقیت دست پیدا نمی کنم، شکست من به دلیل حماقت افراد دیگر است.
۶ احساس می کنم که ناتوانی من در حل مشکلات، علت عدم موفقیتم است.
۷ من کارهای جدید را امتحان می کنم حتی اگر در گذشته در انجام کارهای مشابه آن ناموفق بوده ام.
۸ احساس می کنم که شرایط جسمی کنونی ام مانع رسیدن من اهدافم میشوند.
۹ من قادر به پیدا کردن راه حل برای مشکلات نیستم.
۱۰ احساس می کنم که افراد مهم زندگی من، برای رسیدن به اهداف زندگیم حمایتم می کنند.
۱۱ هر اندازه هم که تلاش می کنم چیزها آن طور که من می خواهم پیش نمی روند.
۱۲ من معتقدم که سنم مانعی برای رسیدن به اهداف زندگی ام است.
۱۳ انسان های دیگر در مقایسه با من کنترل بیشتری بر زندگی شان دارند.
۱۴ من معتقدم که ویژگی های جسمی ام مانع رسیدن به اهداف زندگی ام می شوند.
۱۵ من معتقدم که جنسیت مانعی برای رسیدن به اهداف زندگی ام می شود.
۱۶ چنان چه من کاری انجام دهم و در آن موفق شوم، احتمالا به دلیل شانس و اقبال بوده است.
۱۷ من خود را قربانی گذشته ام می دانم.
۱۸ حتی زمانی که شکست می خورم، نکته ی مفیدی برای آینده می آموزم.
۱۹ من فکر می کنم که زمینه ی فرهنگی، مانعی برای رسیدن به موفقیت در زندگی من است. .
۲۰ شکست برای من فرصت های جدیدی ایجاد می کند.
۲۱ هرچند انرژی بسیار زیادی را صرف کاری می کنم، اما این احساس را دارم که بر نتایج آن تسلطی ندارم.
۲۲ احساس می کنم که قربانی جامعه هستم.
۲۳ هنگامی که موفق نمی شوم، شکستم به دلیل حماقت خودم است.

شیوه نمره­گذاری

این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج گزینه­ای لیکرت تنظیم شده­است.

روایی پرسشنامه:

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی موردنظر را اندازه گیری کند.

اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(سرمد و دیگران، 1378).

از روایی صوری و روایی محتوایی برای تعیین روایی پرسشنامه استفاده و طی آن از نظر متخصصین از جمله اساتید و متخصصین در این زمینه این پژوهش بهره گرفته شده است.

پایایی پرسشنامه:

مقصود از پایایی آن است که ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصله نزدیک به هم باشد.

 برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می کنیم و اندازه آن معمولا بین صفر تا یک تغییر می کند.

ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است(سرمد و دیگران، 1378).

به منظور تعیین پایایی پرسشنامه، محسنی(1392)، یک نمونه اولیه انتخاب کرد و سپس با استفاده از داده های به دست آمده از این پرسشنامه ها و به کمک نرم افزار آماریspss  میزان ضریب الفای کرونباخ محاسبه شد.

از آنجایی که مقدار بدست آمده آلفای کرونباخ برای این متغیر در نرم افزار spss  76/0  بدست آمد چون بزرگتر از مقدار 0.7 می­باشد پایای پرسشنامه تایید می­شود.

منابع:

سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و عباس بازگان(1390) روش تحقیق در علوم رفتاری.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه درماندگی آموخته شده + ۲ مقاله رایگان

  1. نوشا

    این پرسشنامه رو به یکی از دوستانم معرفی کردم تا بتونه برای پایان روی این پرسشنامه کار کنه.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *